UPDATE-2016
UPDATE-2016

Den 12 januari, 2016 uppdaterar vi våra Användningsvillkor och vår Integritetspolicy. Vi har gjort dessa ändringar för att ge dig mer information om våra tjänster och ta hänsyn till de senaste ändringarna av lagar och bestämmelser.

Du har t.o.m. den 12 april, 2016 på dig att godkänna uppdateringen av Användningsvillkoren och Integritetspolicyn. Efter det datumet börjar de nya villkoren att gälla. Om du inte kan godkänna de nya Användningsvillkoren och Integritetspolicyn måste du sluta använda våra Tjänster och be oss stänga ditt Konto här: support.ubi.com

Du hittar de tidigare versionerna av Användningsvillkoren och Integritetspolicyn på http://static2.cdn.ubi.com/legal_portal/pdf/tou-se.pdf och http://static2.cdn.ubi.com/legal_portal/pdf/pp-se.pdf.

Här kommer en kortfattad förteckning över ändringarna i de två dokumenten:

Integritetspolicy:

  • Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy för att ta hänsyn till de senaste ändringarna av lagar och bestämmelser om hanteringen av dina personuppgifter, kakor (cookies) och andra spårpixlar. Du kommer också att kunna visa en lista över de partner som hjälper Ubisoft att tillhandahålla vissa Tjänster, och ett verktyg för att välja bort sådana Tjänster.
  • Vi har lagt till avsnitt om den Offentliga Uplay-profilen och andra nya inslag i våra Tjänster.
  • Vi har även förtydligat hur dina personuppgifter kan samlas in och användas av Ubisoft.

Användningsvillkor:

  • Vi har uppdaterat våra Användningsvillkor för att ta hänsyn till de senaste ändringarna av lagar och bestämmelser som berör våra Tjänster och för att förtydliga dina rättigheter och våra skyldigheter när det gäller våra Tjänster.
  • Vi hoppas att du har läst igenom alla Användningsvillkor och hela Integritetspolicyn. Vi har uppdaterat språket och vi är fast beslutna om att försäkra oss om att du får information om hur vi samlar in, lagrar, använder och delar med oss av information om dig, och om vilka rättigheter du har när du använder våra Tjänster. Du kan naturligtvis vara säker på att vi under inga omständigheter säljer dina personuppgifter till utomstående parter.

Om du har frågor om dessa ändringar, kontakta oss gärna på support.ubi.com

Tack