ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER
ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER

 

 

”VI SPELAR ALLA ENLIGT SAMMA REGLER”

 

VÄLKOMMEN TILL UBISOFTS VÄRLDAR!

LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

 

Våra team på Ubisoft skapar originella och minnesvärda upplevelser som underhållning och för att våra spelare ska dela med sig och utvecklas genom spel, applikationer, webbplatser och nättjänster (nedan kallat våra Tjänster). För att du ska kunna använda våra Tjänster har vi utformat regler som gäller för allt och alla i våra gemenskaper: dig, andra spelare och oss själva. Du samtycker till dessa Användningsvillkor genom att använda de Tjänster och det Innehåll som fastställs nedan.

 

1            Vad är Ubisofts Tjänster  och Innehåll? 

1.1         Ubisofts Tjänster (nedan kallat Tjänster) omfattar spel, nedladdningsbart innehåll, säsongspass och andra spelprogram (på skiva eller andra fysiska medier, nedladdad eller streamad mjukvara), samt andra mjukvaruprodukter, nättjänster och mobila tjänster, inklusive nätfunktioner och övriga funktioner, tillsammans med eventuella uppdateringar och uppgraderingar, tillhörande webbplatser, Uplay-plattformen och alla andra Ubisoft-plattformar, abonnemangstjänsten Uplay+, live-evenemang, servrar, programvara och den struktur genom vilken de tillhandahålls till dig, just nu eller i framtiden, av UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., eller någon av dess dotterbolag eller tillhörande företag, inklusive UBISOFT EMEA SAS (tillsammans kallade Ubisoft eller vi).

1.2         Dessa användningsvillkor (nedan kallade Villkoren) styr din tillgång till och användning av dessa Tjänster (nedan kallade användare eller du). Genom att använda Tjänsterna och Innehållet (enligt definitionen nedan) accepterar och samtycker du till att följa dessa Villkor och alla särskilda ålders- eller områdeskriterier. Ytterligare villkor kan gälla för en specifik tjänst, bland annat Försäljningsvillkor för Ubisoft Store, Licensavtal för slutanvändare och uppförandekod(er) (nedan kallat Uppförandekod). Dessutom kan du genom vår  Integritetspolicy verkligen få en förståelse för hur vi använder de personuppgifter som vi kan samla in från dig när du använder Tjänsterna. Se till att du läser alla dessa dokument innan du använder en Tjänst.

Med Innehåll avses alla inslag som utgör en del av Tjänsterna, inklusive utan att begränsas till spelinterna inslag, anpassade element, kartor, avatarer, allt spel, all grafik, musik och ljud, text, alla meddelanden eller informationsinslag, namn, teman, objekt, iscensättning, kostymer, effekter, dialoger, slagord, platser, karaktärer, diagram, koncept, koreografier, videofilmer, ljudeffekter/visuella effekter, domännamn. I detta ingår de inslag som du och andra användare har skapat, så kallat Användargenererat innehåll (se definition i artikel 11), Virtuell Ubisoft-valuta (se definition i artikel 3.3) och Testinnehåll (se definition i artikel 12).

1.3         Vi licensierar Tjänsterna och Innehållet till dig, vi säljer det inte. Detta innebär att vi beviljar dig en personlig, begränsad, icke-överlåtbar och återkallbar rättighet och licens att använda Tjänsterna och få tillgång till Innehållet, för underhållning och icke-kommersiell användning med förbehåll för att du följer dessa Villkor. 

 

2            Hur skapar jag ett Konto och vad behöver jag veta för att skapa ett Konto? 

2.1         Du kan vara tvungen att skapa ett Ubisoft-konto (nedan kallat Konto) för att få tillgång och använda vissa Tjänster, bland annat för att spela online. Du kan skapa kontot genom att tillhandahålla riktig, fullständig och aktuell information, inklusive en e-postadress.

Vi kan behöva kontrollera denna information, bland annat genom att kontrollera telefonnumret och e-postadressen, i synnerhet för att skydda minderåriga, andra användare och förebygga risken för bedrägeri. Du samtycker till att tillhandahålla nödvändiga dokument (t.ex. en kopia av ditt id-kort eller pass) på vår begäran.

Om du behöver information eller har en fråga om ditt Konto kan du gå till https://support.ubi.com/Account eller https://account.ubisoft.com.

2.2         Kontosäkerhet. All användning av ditt Konto med ditt lösenord, framför allt vid köp av en Tjänst, kommer att betraktas som genomfört av dig.

För att säkerställa säkerheten för ditt Konto:

a)     Välj ett starkt lösenord med bokstäver och siffror. Av säkerhetsskäl kan vi tillbakavisa lösenord som inte är tillräckligt starka för att skydda ditt Konto.

b)     Välj ett lösenord som skiljer sig från de lösenord som du brukar använda och byt det regelbundet.

c)      Aktivera 2-stegsverifikationen och andra säkerhetsalternativ som vi tillhandahåller i kontoinställningarna.

d)     Dela aldrig dina kontouppgifter (användarnamn, lösenord m.m.) med någon. Vi kommer aldrig att be dig avslöja ditt lösenord. 

e)     Låt aldrig någon få tillgång till och/eller använda ditt Konto.

2.3         Du samtycker till att via https://support.ubi.com så snart som möjligt informera oss om otillåten användning av ditt användarnamn, lösenord eller andra kontouppgifter och om eventuella säkerhetsöverträdelser som berör Tjänsterna som kommer till din kännedom.

2.4         Användarnamn/Skapa avatar. Du kan behöva skapa ett användarnamn och/eller en avatar för att få tillgång till och använda vissa Tjänster. De kommer att länkas till ditt Konto och visas offentligt. Vi rekommenderar dig att inte inkludera ditt riktiga namn i användarnamnet.

Du kan inte välja ett användarnamn eller en avatar som (i) redan används av någon annan eller tillhör ett annat Konto, eller (ii) innehåller ”Ubi” eller ”Ubisoft” eller Ubisofts logotyp. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande tillbakavisa ett användarnamn och/eller en avatar som du har valt.

2.5         Flera Konton. Du får inte skapa flera konton utom i de fall vi uttryckligen tillåter detta. I så fall accepterar du att stänga ditt extrakonto på vår begäran eller att vi avslutar ditt extrakonto.

 

3            Vilka villkor gäller för din användning av våra Tjänster? 

3.1         Forum. Tjänsterna kan innehålla forum, informationsgrupper, chattar eller andra typer av nätdiskussionsområden (tillsammans kallade Forum). När du använder ett Forum bör du vara medveten om att din avatar, ditt användarnamn och dina meddelanden kommer att visas offentligt och kunna ses av alla andra användare som besöker ett Forum (om du inte är i ett privat Forum). Du skickar meddelanden på egen risk. Du är ensam ansvarig för inlämning, publicering och spridning.

Var uppmärksam på följandesäkerhetsåtgärder när du kommunicerar med andra användare i ett Forum:

·       Dela aldrig information som kan användas för att identifiera dig i verkligheten.

·       Acceptera aldrig att någon som du chattar med vill träffa dig i verkligheten, framför allt om personen ber dig hålla er konversation eller mötet hemligt, och gå inte med på att träffas i andra appar eller kanaler utanför Tjänsterna. 

·       Anmäl alla beteenden eller allt innehåll som du tycker är misstänkt eller olämpligt, inklusive chattar med andra användare som gjorde dig obekväm.

·       Se till att du pratar med en närstående och använd svartlistefunktionen, om den finns i en Tjänst, så att du inte får meddelanden som du inte vill ha.

3.2         Ubisoft Store. Du kan köpa produkter i vår nätshop på https://store.ubi.com/ eller via Uplay. Vi kan begränsa din möjlighet att köpa produkter baserat på flera kriterier, bland annat men inte begränsat till ålder, begränsad mängd tillgängliga produkter m.m. Vi tillhandahåller återkommande extraerbjudanden för vilka särskilda villkor gäller.

3.3         Krediter, virtuell valuta. Vi kan bevilja dig en licens för att få tillgång till eller använda online- eller offline-inslag i Tjänsterna, inklusive utan att begränsas till virtuella poäng, mynt eller valuta (tillsammans kallade Virtuell Ubisoft-valuta). När du får Virtuell Ubisoft-valuta av oss eller våra auktoriserade partners, erhåller du en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar licens för tillgång och val av den Virtuella Ubisoft-valuta som vi uttryckligen ger dig tillgång till.

Virtuell Ubisoft-valuta har inget penningvärde och har inget värde utanför våra Tjänster. Virtuell Ubisoft-valuta kan inte säljas, köpas, överföras eller bytas mot kontanter. Den kan endast lösas in mot det Innehåll som finns tillgängligt i Tjänsterna. Virtuell Ubisoft-valuta kan inte återbetalas och du har inte rätt till återbetalning av oanvänd Virtuell Ubisoft-valuta, utom om detta krävs enligt lag. När du löser in Virtuell Ubisoft-valuta mot Innehåll, kan det Innehållet inte återlämnas, bytas ut eller återbetalas.

3.4         Plånbok. Vi kan ge dig tillgång till en elektronisk plånbok (nedan kallat Plånboken) på ditt Konto. Denna Plånbok är varken ett bankkonto eller ett betalningsinstrument. De tillgångar som du kan placera i Plånboken

·       utgör inte en personlig äganderätt,

·       kan bara användas för att köpa Innehåll och Tjänster av oss,

·       har inget värde utanför Tjänsterna och kan inte bytas mot kontanter, och

·       kan inte återbetalas eller överlåtas såvida detta inte krävs enligt lag.

Vi kan begränsa den maximala mängden tillgångar som

·       du får ha i din Plånbok,

·       du får placera i Plånboken per dag/månad, och/eller

·       du kan spendera med hjälp av din Plånbok,

Vi kan, efter eget gottfinnande, uppdatera dessa gränser från den ena stunden till den andra.

3.5         Förbetalda kort. Vi kan göra det möjlig för dig att köpa och/eller lösa in förbetalda kort för att köpa Innehåll och/eller Tjänster och/eller finansiera en Plånbok. Det är möjligt att du inte kan finansiera en Plånbok med värdet motsvarande ett bestämt förbetalt kort om din Plånbok redan har nått de gränser som avses i artikel 3.4.

3.6         Tekniska skyddsåtgärder, internetuppkoppling och hantering av digitala rättigheter. Vi kan skydda vissa Tjänster med tekniska skyddsåtgärder och förvaltning av digitala rättigheter, bland annat fysiskt skydd, vattenmärke, aktivering med digitala nycklar, direkt berättigande. Du kan behöva en permanent internetuppkoppling med hög hastighet för att få tillgång till nätfunktioner, spela online och ha tillgång till och använda visst Innehåll, inklusive Innehåll som kan låsas upp en enda gång med en unik nyckel och vissa Tjänster som innefattar teknik för hantering av digitala rättigheter.

3.7         Mobila tjänster. Du kan få tillgång till vissa Tjänster via vissa mobiltelefoner, smarta telefoner, pekplattor och andra kompatibla mobila enheter. För detta ändamål måste du ha ett medgivande från den person som betalar räkningen för den mobila enheten och få tillgång till internet via denna mobila enhet. Användningen av din mobila enhet kan leda till uppkopplingskostnader som vi inte ansvarar för. Vissa mobila tjänster erbjuder köp i spelet och mikrotransaktioner. Din komfort kan variera beroende på din mobila enhets kapacitet, funktioner och kommunikationsnätet. Vi kan inte garantera en komfort som motsvarar din upplevelse när du är uppkopplad till Tjänsterna via andra enheter.

 

4            Hur kan vi ändra våra Tjänster? 

4.1         Allmänt. Vi garanterar inte att Tjänsterna alltid kommer att vara tillgängliga på alla platser i världen och/eller på alla enheter. Vi garanterar inte att vi kommer att fortsätta att erbjuda alla Tjänster under en minimiperiod. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta alla eller delar av Tjänsterna.

4.2         Ändring av priset för Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna för Tjänsterna, inklusive låta en betaltjänst bli en gratistjänst och tvärtom. Det nya priset gäller endast för beställningar som kommer in efter prisets ikraftträdande.

4.3         Ändring av tillgången till Tjänster och Innehåll.

a)     Vi kan av vilket skäl det än må vara, när som helst, framför allt av tekniska skäl, ändra Innehållet, t.ex. genom uppdateringar, underhåll eller återställningar för att förbättra eller optimera Tjänsterna.

b)     Vi kan be dig eller göra det möjligt för dig att hämta mjukvara, uppdateringar, programfixar och/eller andra hjälpprogram och verktyg som tillhandahålls av oss eller våra licensgivare (nedan kallade Ubisoft-program). Vi beviljar dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens som gör att du endast kan använda Ubisoft-program i syfte att använda Tjänsterna, över hela världen och under den rättsliga skyddsperioden för Ubisoft-program enligt bestämmelser om intellektuell äganderätt. Vi kan fastställa användningsvillkor för användningen av detta Ubisoft-program då det ställs till ditt förfogande. Ubisoft-programmets prestanda och Tjänster kan variera beroende på din utrustning. Vi kan ibland tillhandahålla uppdateringar eller ändringar av Ubisoft-programmet som kan vara nödvändiga för att du ska kunna fortsätta använda Tjänsterna.

c)      Dessa ändringar kan påverka Tjänsterna och/eller dina förvärvade rättigheter eller orsaka lägre prestanda i spelmiljön.

d)     Vi kan också fastställa

·        ett maximalt antal dagar för lagring av Innehållet som en del av Tjänsterna,

·        ett maximalt antal meddelanden som kan skickas eller tas emot av ett Konto,

·        en maximal minneskapacitet som våra servrar kan tilldela ditt Konto,

·        ett maximalt antal gånger som du kan få tillgång till Tjänsterna och en maximal varaktighet för varje åtkomst under en bestämd period.

 

5            Vilka regler finns för att upprätthålla en vänlig, säker och rättvis spelmiljö och gemenskap? 

5.1         Vi vill erbjuda dig och andra användare en välkomnande, säker och respektfull spelmiljö, såväl när du spelar som när du använder våra Tjänster. Detta är särskilt viktigt för oss eftersom personer i olika åldrar använder våra Tjänster, bland annat minderåriga. För att du och andra användare ska känna att ni är en del av denna vänliga, säkra och rättvisa gemenskapen, måste du följa dessa regler (nedan kallade Uppföranderegler).

5.2         Du får bara använda Tjänsterna för lagliga och avsedda ändamål. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller förordningar.

5.3         Nedan följer en icke uttömmande förteckning över förbjudna beteenden som kan leda till att utredningar inleds av vår personal och till sanktioner (se artikel 6):

1.      Skapa ett Konto med falska registreringsuppgifter (e-postadress, födelsedatum m.m.).

2.      Skapa och använda ett olämpligt användarnamn eller avatar. Detta omfattar t.ex. användningen av namn och bilder

·        som innehåller svordomar, sexuella referenser eller hatpropaganda, rättfärdigande av terrorism, fascism, övergrepp mot barn, eller

·        som på något sätt är religiösa, politiska eller kan skapa tvister eller oenighet.

3.      Imitera en användare eller våra representanter. Detta omfattar t.ex. att

·        skapa ett Konto som söker efterlikna ett annat befintligt Konto eller användare, med upplevd avsikt att imitera denna andra användare utan hans eller hennes medgivande,

·        göra kommentarer eller skapa ett Konto som gör att andra Användare tror att det härrör från Vår representant eller från någon med liknande befogenhet.

4.      Skymfa, trakassera, mobba användare och/eller våra representanter (dvs. våra anställda, medlemmar av vår gemenskap (moderatorer, stjärnspelare m.m.)) i någon form av kommunikation, (bland annat genom att skapa Innehåll, i Forum, chatt i spel eller röstchatt och -kommunikation), i ett medium i Tjänsterna och/eller på tredjeparts webbplats.

Detta omfattar t.ex. att

·        trolla (med avsikt göra kontroversiella inlägg eller inlägg utanför ämnet för att provocera),

·        flejma (konstant förolämpa andra),

·        skicka skräppost (göra okynnesinlägg eller inlägg utanför ämnet eller skicka samma eller liknande meddelanden otaliga gånger),

·        använda språk eller innehåll som betraktas som olämpligt, olagligt, farligt, hotande, kränkande, anstötligt, motbjudande, sexuellt anstötligt, vulgärt, förringande, hatiskt, rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt, transfobiskt, trakasserande, etiskt förolämpande eller som kränker den personliga integriteten.

5.      Äventyrar minderårigas säkerhet och samtliga olämpliga beteenden mot en minderårig, bland annat

·        nätgrooming (uppmuntra användare att begå olämpliga eller olagliga handlingar i och/eller utanför en Tjänst),

·        alla kommentarer, privata meddelanden eller användargenererat innehåll som innebär ett olämpligt beteende mot minderåriga, bland annat fysiska eller sexuella övergrepp, pornografi eller annat kränkande innehåll,

·        alla andra åtgärder eller kommentarer som listas i dessa Uppföranderegler som vänder sig till eller avser minderåriga.

6.      Använda hjälpmedel som inte uttryckligen tillåts av oss för att samla in eller fånga upp data från andra användare inom ramen för dessa Tjänster. Detta omfattar bland annat

·        nätfiske (försök erhålla användares personuppgifter, information om ett Konto eller annan privat information från en annan användare),

·        doxing (avslöja eller på annat sätt reproducera eller överföra en annan användarens personuppgifter till någon),

·        nätsniffning (stöld eller avlyssning av data genom att fånga nättrafik).

7.      Använda element som gör intrång i vår eller någon annans intellektuella äganderätt eller andra rättigheter.

8.      Läcka information, dvs. skapa, använda, dela och/eller på något sätt publicera innehåll i och/eller utanför Tjänsterna, som skulle bryta mot en sekretessplikt, göra intrång i en individs rätt till privatliv eller uppmana till en olaglig handling (t.ex. piratkopiering, hackning eller spridning av piratprogram).

9.      På något sätt sälja, hyra ut, marknadsföra, arrangera, ändra, avkompilera, demontera, bakåtkompilera, översätta, anpassa, reproducera, distribuera, sprida, omdirigera, överföra, indexera, kopiera, extrahera och/eller automatisera information, program, produkter eller andra inslag i Innehållet och/eller Tjänsterna utan vårt uttryckliga medgivande i förväg.

10.   Ändra, förvränga, blockera, onormalt belasta, avbryta, sakta in och/eller hindra normal funktion för alla eller delar av Tjänsterna, eller andra användares tillgång till dessa, eller funktionen av Tjänsternas partnernät eller försök att göra något av det ovanstående.

Detta omfattar t.ex. samordnade överbelastningsattacker.

11.   Överföra eller sprida virus, trojanska hästar, datormaskar, bomber, korrumperade filer och/eller liknande destruktiva anordningar eller korrumperade data, och/eller organisera, delta i eller på något sätt vara inblandad i en attack på våra och/eller våra tjänsteleverantörers och/eller partners servrar och/eller Tjänster.

12.   Använda eller sprida ”automatiska” datorprogram eller “makrodatorprogram” inklusive utan att begränsa sig till användning av och/eller spridning av fusk-, hacknings-, bot-, skript-, träningsprogram eller -mjukvaruapplikationer.

13.   Använda eller sprida Tjänsterna via en spegelsajt.

14.   Alla andra sorters manipulering som ger en användare (och/eller lagkamrater) en orättvis fördel (t.ex. wallhacks, aimhacks) eller försämrar andra användares upplevelse.

15.   Utnyttja ett annat programföretags livesändning för att få en orättvis fördel eller trakassera ett programföretag i spelet, t.ex. stream sniping.

16.   Alla beteenden som avbryter det allmänna spelflödet i själva spelet, ett Forum eller en Tjänst, inklusive utan att begränsa sig till

·        skräppost,

·        “borta från tangentbordet” (AFK),

·        ”farming”,

·        annonsering eller efterfrågan av andra produkter,

·        trakassering i spelet och bristande sportsmannaanda, inklusive utan att begränsa sig till ”team killing”, ”rage quitting”, blockera interaktion mellan spelare och/eller andra spelbeteenden i avsikt att splittra eller avbryta det allmänna spelflödet.

17.   Utnyttja tekniska fel eller buggar för att få en orättvis fördel framför andra användare eller som hotar Tjänstens allmänna jämvikt eller ekonomi.

18.   Dra fördel av hjälp från andra användare eller erbjuda andra spelare hjälp att få en orättvis fördel. Detta omfattar t.ex. att

·        samarbeta med användare som fuskar,

·        samarbeta med erfarna användare för att förbättra din nivå/statistik på platser i spelet som normalt är reserverade för nybörjare,

·        skapa ett alternativt Konto för att samarbeta med nybörjare eller mindre erfarna användare för att på ett orättvist sätt hjälpa dem att förbättra sin nivå/statistik.

19.   Köpa och/eller på annat sätt utnyttja och/eller främja otillåtna tredjepartsförmåner, t.ex. ”Match Making Ratio boosting services”.

20.   Få tillgång till eller sträva efter att få tillgång till delar av Tjänsterna utan vårt tillstånd.

21.   Skapa, tillhandahålla, använda alternativa metoder för att använda Tjänsterna, t.ex. serveremulatorer.

22.   Omdirigera redan modererat innehåll till Forum och andra Tjänster.

23.   Med avsikt blockera röstkommunikation med hjälp av ljud för att avbryta andras röstchatt.

24.   Kringgå regionala restriktioner för en Tjänst med hjälp av proxy, VPN eller andra verktyg.

25.   På ett olämpligt sätt använda hjälptjänsten eller reklamations-/rapporteringsknappar eller lämna in ogrundade anmälningar av medlemmar i vår personal, inklusive kundsupport.

26.   Bedrägeri, omvända kreditkortavgifter eller ”chargeback” som leder till skulder. En chargeback kan omfatta kreditkortsstöld, identitetsstöld eller icke tillåten användning av familj eller vänner.

27.   Svindleri, försök att bedra eller vilseleda andra för varor eller pengar.

28.   Köpa, sälja, hyra ut, dela, låna ut, handla med eller på något sätt överlåta ditt Konto och/eller information för att ge tillgång till det och/eller på något sätt tillåta utomstående part att dra fördel av det, antingen inom Tjänsterna eller på en tredje parts webbplats.

29.   Vägra lyda instruktioner från vår representant.

 

6            Vilka sanktioner kan vi tillgripa för att förhindra och bekämpa förbjudna beteenden? 

Vi kan tillgripa sanktioner vid brott mot Villkoren och/eller en Uppförandekod. Sanktionerna fastställs i fall från fall baserat på flera kriterier, inklusive utan att begränsa sig till, hur allvarlig kränkningen är, antalet kränkningar och hur kränkningen påverkar Tjänsterna, andra användare och/eller våra representanter.

Nedan följer en icke uttömmande förteckning över de sanktioner som vi kan tillgripa:

1.      En varning utfärdas.

2.      Användarnamn, avatar eller lösenord avaktiveras.

3.      Din progression i spelet återställs till en tidigare nivå.

4.      Vi sänker din kontonivå eller din nivå/poäng i en bestämd Tjänst.

5.      Din tillgång till särskilda funktioner (inklusive chattar) avaktiveras i en eller flera Tjänster.

6.      Ditt Konto stängs av från en eller flera Tjänster.

7.      Ditt Konto stängs av långsiktigt från en eller flera Tjänster.

8.      Tillgången till en specifik eller flera Tjänster från en bestämd enhet förhindras, och/eller

9.      Ditt konto och/eller din möjlighet att använda en eller flera Tjänster, eller en del av en Tjänst, stängs tillfälligt eller permanent. Se artikel 8.2.

Vi kan använda vår egen och/eller tredjeparts lösningar mot fusk för att upptäcka icke tillåtna beteenden och/eller tillgripa motsvarande sanktioner.

Vi kan begränsa din tillgång till alla eller delar av Tjänsterna om vi misstänker att du ägnar dig åt olagliga beteenden i eller utanför Tjänsterna, i syfte att upprätthålla en vänlig, säker och rättvis miljö för våra användare.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder till följd av civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för att hindra en överträdelse av dina rättsliga och avtalsenliga skyldigheter och få ersättning för våra förluster. Vi förbehåller oss framför allt rätten att väcka åtal mot en användare som medvetet skadar eller försöker skada Tjänsterna eller hindra rimlig funktion av Tjänsterna eller vara behjälplig till detta.

 

7            Hur kan jag anmäla förbjudet beteende och innehåll? 

7.1         Anmäla Innehåll som bryter mot dessa Villkor.

Om du anser att något Innehåll som finns tillgängligt på Tjänsterna inte uppfyller dessa villkor kan du anmäla detta till oss genom att använda alternativet ”Anmälan”, när det finns tillgängligt i Tjänsten, eller genom att kontakta vår kundsupport på https://support.ubi.com.

Hjälp oss att svara snabbt på din anmälan genom att ge så mycket information som möjligt:

·        Tidpunkten för anmälan.

·        Ditt efternamn, förnamn, adress och e-postadress.

·        Identifiera och beskriv Innehållet som enligt dig bryter mot dessa Villkor och ange exakt var det finns.

·        Ange varför du anser att Innehållet inte uppfyller dessa Villkor och varför det bör tas bort från Tjänsterna genom att om möjligt citera tillämplig artikel i dessa Villkor och lämna bevis.

·        Gör en kommentar där du förklarar att all information i anmälan, enligt dig, överensstämmer med sanningen.

7.2         Anmäla Innehåll som bryter mot intellektuell äganderätt.

Vi respekterar andras intellektuella äganderätt och förväntar oss att användarna gör detsamma. Om du anser att något Innehåll som finns tillgängligt på Tjänsterna bryter mot intellektuell äganderätt kan du anmäla detta till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Copyright-infringement@ubisoft.com, och tillhandahålla den information som listas nedan:

·        De uppgifter som efterfrågas i artikel 7.1.

·        Bevis på att du har formell tillåtelse att agera för den som innehar de påstått kränkta rättigheterna eller om du agerar för ditt företag, typen av företag, företagets namn och huvudkontor samt din befattning i företaget.

·        Identifiera tydligt det verk som skyddas av den påstått kränkta intellektuella äganderätten och tillhandahåll bevis på att du innehar dessa rättigheter.

·        Tillhandahåll i förekommande fall information om en eventuell registrering av dessa rättigheter eller en ansökan om registrering, inklusive i vilka länder rättigheterna registrerats eller ansökts om att registreras, giltighetsperiod och ansöknings- eller registreringsnummer.

·        Kopia av den korrespondens som skickats till upphovsmannen av det omtvistade Innehållet i vilket man begär att det dras tillbaka eller ändras, eller ett bevis på att upphovsmannen inte kunde kontaktas.

7.3         Vårt svar på din anmälan.

Vid mottagandet av en anmälan förbehåller vi oss rätten att agera efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss i synnerhet rätten att radera och/eller avaktivera det anmälda Innehållet samt begära att du och andra användare upphör att använda detta Innehåll.

Om vi raderar eller avaktiverar ett Innehåll som du har publicerat, som bryter mot dessa Villkor och/eller tredje parts intellektuella äganderätt, förbehåller vi oss rätten att tillgripa sanktioner enligt artikel 6.

Ett erkännande av att du med avsikt gör en ogrundad anmälan av ett Innehåll för att se till att det tas bort eller att spridningen stoppas i våra Tjänster, är straffbart enligt lag.

 

8            Kan ditt Konto avslutas?  

JA. Både på ditt och vårt inItiativ.

8.1         Ditt Konto avslutas på ditt initiativ.

Du kan när som helst avsluta ditt Konto genom att fylla i formuläret på https://support.ubi.com, eller avsluta Kontot på https://account.ubisoft.com via fliken ”Kontoinformation”, framför allt om du inte accepterar dessa Villkor eller en uppdaterad version av dessa.

8.2         Ditt Konto eller tillgången till Tjänsten (-erna) avslutas på vårt initiativ.

Vi kan automatiskt när som helst, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent stänga ditt Konto och din möjlighet att använda en eller flera av Tjänsterna,

·        om vi formellt har bett dig att tillhandahålla bevis på din identitet eller upphöra med ett agerande, ett beteende eller ett brott mot dessa Villkor,

·        om vi har rimliga skäl att anta att du har brutit mot dessa Villkor (inklusive Uppförandereglerna) eller specifika regler och villkor för en Tjänst,

·        av något annat skäl med anledning av dina handlingar i eller utanför Tjänsterna,

·        efter ett tillkännagivande, om ditt Konto har varit inaktivt under mer än sex månader.

Om du har mer än ett Konto förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent stänga alla dina Konton i det fall vi tillfälligt eller permanent har stängt ett Konto enligt detta förfarande.

8.3         Konsekvenser av att tillfälligt eller permanent stänga ett Konto.

·        Du kan inte längre använda Tjänsterna eller Innehållet.

·        Du kommer att förlora, och vi kan radera, din profil och tillhörande information som du tillhandahållit, samt eventuellt Innehåll som du har publicerat, laddat upp och gjort tillgängligt på Tjänsterna, i synnerhet ditt användarnamn, avatar(er) och användargenererat innehåll. 

·        Vi förbehåller oss rätten att lagra personuppgifter för din profil under rimlig tid, enligt vår Integritetspolicy.

·        Vi kan, efter eget gottfinnande, hindra dig från att skapa ett Konto igen utan vårt uttryckliga medgivande efter begäran till https://support.ubi.com.

·        Om ditt Kontot avslutas kommer du inte längre att ha tillgång till ditt Konto och du kommer att förlora alla dina sparade filer och din progression i spelet relaterade till Tjänsterna.

·        Om ditt Konto eller Tjänsten(-erna) på ditt Konto avslutas kommer inga krediter (t.ex. för outnyttjade Tjänster, oanvänd abonnemangsperiod, outnyttjade poäng eller Virtuell Ubisoft-valuta) att krediteras dig eller omvandlas till kontanter eller någon annan form av återbetalning.

 

9            Vad gäller för minderårigas tillgång till våra Tjänster? 

9.1         Om du är minderårig i ditt bosättningsland ska du läsa dessa Villkor tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

9.2         Om du är förälder eller vårdnadshavare rekommenderar vi dig att övervaka ditt barns spelande, framför allt på nätet. Du bör även bekantar dig med den föräldrakontroll som vi och/eller våra partners kan ha ställt till ditt förfogande. Vi vill uppmuntra dig att besöka sidan ”föräldrakontroll” som vi har utvecklat i samarbete med experter, spelare och föräldrar på https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx. Där hittar du tips och vägledning samt svar på en del vanliga frågor.

9.3         Vi kan begränsa tillgången till vissa Tjänster på grund av din ålder. Minderåriga under en viss ålder kan behöva ett medgivande från en förälder eller en vårdnadshavare för att kunna registrera sig för vissa Tjänster.

9.4         I den mån det tillåts enligt lag tar vi inget ansvar för de aktiviteter som minderåriga kan genomföra utan medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Minderårigas användning av Tjänsterna är under alla omständigheter föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar. Om du som förälder eller vårdnadshavare ger ditt barn tillåtelse att registrera sig för Tjänsterna samtycker du därmed till Villkoren för ditt barns användning av Tjänsterna.

 

10         Vilken intellektuell äganderätt gäller för våra Tjänster och vårt Innehåll? 

10.1      Tjänsterna och Innehållet skyddas av nationella och internationella lagar och fördrag. Med undantag av vad som uttryckligen fastställs i dessa Villkor, förbehåller vi, våra licenstagare och licensgivare oss rätten till vår intellektuella äganderätt (enligt definitionen nedan) i Tjänsterna och Innehållet. All reproduktion eller framställande av dessa inslag på något sätt och av vilket skäl det än må vara, är förbjuden utan föregående medgivande från oss.

Med ”intellektuell äganderätt” avses patent, rätt till uppfinningar, copyright och relaterade rättigheter, varumärken, företagsnamn, närliggande rättigheter, rätt till publicitet, affärshemligheter, domännamn, rättigheter i utstyrsel, goodwillrättigheter eller talerätt vid varumärkesintrång, illojal konkurrens, mönsterskydd, programvarurättigheter, databasrättigheter, topografirättigheter, ideella rättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och all annan intellektuell äganderätt, oavsett om de är registrerade eller inte samt inklusive alla applikationer för och förlängningar eller utökningar av dessa rättigheter, och liknande eller motsvarande rättigheter eller skyddsformer i alla delar av världen.

10.2      Du kan lämna in omprövningar, kommentarer, förslag, material eller annan återkoppling (nedan kallar Inlämning) på eller utanför Tjänsterna. Vi uppskattar ditt engagemang men du erkänner att vi inte har någon skyldighet när det gäller icke begärda Inlämningar, inklusive utan att begränsas till, skyldighet att acceptera, överväga, granska eller återsända material eller mottagningsbevis för en Inlämning. Du samtycker till att det kan verka som om produkter, tjänster eller funktioner som vi har utvecklat eller publicerat liknar eller är identiska med sådan icke begärd Inlämning. 

 

11         Vilka villkor gäller för det Innehåll som du kan skapa/ladda upp till våra Tjänster? 

11.1   Ubisoft erbjuder dig möjligheten att (i) skapa, redigera, ändra, anpassa material eller information från antingen självständigt skapat innehåll eller, i tillämpliga fall, innehåll och/eller verktyg som ställs till ditt förfogande av Ubisoft i vissa tjänster, och (ii) ladda hem, publicera eller presentera detta material eller denna information via tjänsterna (nedan kallat användarskapat innehåll).

Om du skapar innehåll förbinder du dig att alltid iaktta artiklarna i dessa villkor under och efter att du har skapat detta innehåll. Villkoren kommer att fortsätta att gälla även efter att du har avslutat ditt konto.

Du är medveten om att du är ensam ansvarig för allt användarskapat innehåll antingen du har lagt upp det offentligt på ett forum eller privat översänt det till en annan användare av tjänsten eller till oss. Även om tjänsterna är utformade för att vara en säker plats där du kan dela med dig av användarskapat innehåll, kan Ubisoft inte garantera att andra användare inte missbrukar innehållet som skapats av användare och som du delar med dig av. Om du har användarskapat innehåll som du vill ska behandlas konfidentiellt och/eller inte vill att andra ska använda (inklusive men inte begränsat till foton, personuppgifter, namn, hemadress, telefonnummer m.m.) bör du inte lägga upp det på tjänsterna. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER UBISOFT ATT PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UTELÄMNANDEN I ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL, ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL SOM LAGTS UPP, E-POSTATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖRTS VIA TJÄNSTERNA. UBISOFT ANSVARAR INTE FÖR EN ANVÄNDARES MISSBRUK ELLER FÖRSKINGRING AV ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL SOM DU LAGT UPP PÅ TJÄNSTERNA.

11.2.  Användarskapat innehåll som härrör från redan befintligt Ubisoft-innehåll (nedan kallat härlett användarskapat innehåll)

Du förklarar att du godtar att användarskapat innehåll kan utvecklas och skapas med hjälp av verktyg och/eller på basis av innehåll som tillhör Ubisoft, till exempel titlar, fiktiva personer, namn, teman, föremål, scenbilder, kostymer, effekter, texter, dialoger, slogan, platser, figurer, diagram, koncept, mönster, bilder, animeringar, ljud, musikkompositioner, koreografier och andra prestationer, videofilmer, audiovisuella effekter, användarvänliga funktioner och alla andra inslag i ett spel eller i tjänster. Allt användarskapat innehåll med sådant Ubisoft-innehåll kommer att betraktas som härlett användarinnehåll enligt definitionen nedan och regleras av denna artikel 11.

11.3.  I detta avseende förklarar du att du godkänner Ubisoft som ensam ägare till alla rättigheter till härlett användarinnehåll som du har skapat från redan befintligt Ubisoft-innehåll, så snart det har skapats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att oåterkalleligen till Ubisoft kostnadsfritt överföra alla användarrättigheter som du eventuellt har till det berörda användarskapade innehållet, inklusive utan att begränsa sig till varumärkesrättigheter, patent, företagshemligheter, copyright, närliggande rättigheter och rättigheter till reklam däri, och göra det möjligt för Ubisoft att utan kostnad utnyttja följande rättigheter, enligt förteckningen nedan, som inte är uttömmande:

i.          Rätten att permanent eller tillfälligt, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker, reproducera i alla kända eller ännu okända media och framför allt

o     rätten att helt eller delvis integrera härlett användarskapat innehåll i Ubisofts alla produkter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till andra online- (på nätet) eller offlinespel, filmer eller annat audiovisuellt innehåll,

o     rätten att ladda eller ladda hem, visa, verkställa, vidarebefordra och/eller lagra, oberoende av på vilket sätt, på vilken plats och på vilket medium detta sker, det härledda användarskapade innehållet och alla produkter som helt eller delvis innehåller det härledda användarskapade innehållet,

o     rätten att arrangera, korrigera, utveckla, översätta, digitalisera, koda in eller på annat sätt ändra det härledda användarskapade innehållet, och att reproducera resultaten av någon av dessa processer, oberoende av på vilket sätt detta sker och på alla befintliga eller framtida media,

o     rätten att göra kopior av hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet och av alla produkter som införlivar hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet, inklusive ändrade, översatta eller arrangerade versioner, i ett antal som avgörs av Ubisoft, oavsett med vilken metod och på alla media (inklusive men inte begränsat till digitala media, cd-skivor, cd-romskivor, dvd-skivor, spelkassetter, mobiltelefoner, PDA, Internet, m.m.),

o     rätten att mot betalning eller kostnadsfritt marknadsföra och distribuera (inklusive hyra ut, sälja och låna) alla eller delar av det härledda användarskapade innehållet, inklusive ändrade eller arrangerade versioner, och alla produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, oberoende av med vilken metod och vilket kända eller ännu okända medium detta sker, samt

o     rätten att reproducera det härledda användarskapade innehållet, oberoende av på vilket sätt, i vilken form och vilket medium detta sker, efter behov för de användarrättigheter som det hänvisas till nedan.

ii.          Rätten att framställa och sprida det härledda användarskapade innehållet på platser till vilka allmänheten har tillträde och i privata sammanhang, oberoende av på vilket sätt och enligt vilken process detta sker och på alla kända eller ännu okända media (och framför allt marksändningar, sändningar via satellit och kabel, optisk fiber, betal-tv eller kostnadsfri television, dataöverföring, internet, ADSL, videoplattformar, nät-tv och videoströmning, strömning, tv via MMDS, tv via mobiltelefon och catch-up-tv).

iii.          Rätten att använda det härledda användarskapade innehållet på alla sätt i kommersiella eller icke-kommersiella syften för demonstration av, pr. och reklam för Ubisofts samtliga produkter och tjänster.

iv.          Rätten att göra det härledda användarskapade innehållet eller produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet tillfälligt eller slutgiltigt tillgängligt för en så bred allmänhet som möjligt, framför allt via en överföring, licens eller någon typ av avtal, mot betalning eller kostnadsfritt, med alla idag kända eller okända medel och framför allt via internet eller ett digitalt nät, betalning per visning, betalning per uppspelning eller tv-sändning, och i allmänhet via alla media och/eller nät (framför allt analoga eller digitala nät och media, telekommunikationsnät och media samt datanät och media).

v.          Rätten att producera eller beställa produktion av nya produkter eller tjänster från det härledda användarskapade innehållet eller från produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, antingen reproducerat som det är eller ändrat av Ubisoft eller av en utomstående part efter eget val.

vi.          Rätten att utnyttja det härledda användarskapade innehållet tillsammans med produkter som införlivar det härledda användarskapade innehållet, dvs. framför allt

o     rätten att använda och/eller utnyttja hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet och alla produkter som i någon form införlivar det härledda användarskapade innehållet, med eller utan anpassning för användning i form av härledda marknadsföringsprodukter, framför allt till exempel för att publicera eller producera böcker eller serieböcker, strategiböcker och böcker baserade på scenariot och/eller spelens grafik, och/eller tjänster, tidskrifter, kalendrar, skrivmaterial, klistermärken, affischer, kontorsmaterial, tillbehör till datorer eller spelkonsoler, skrivbordsunderlägg, skärmsläckare, figurer, spel, leksaker i alla material, textiler, porslin, teckningar, reklammaterial (främst genom visning av post på internet), akustisk eller visuell reproduktion och framställning (främst allt filmer, rapporter, dokumentärer, scenföreställningar, temaparker m.m.) och alla andra föremål som införlivar hela eller delar av det härledda användarskapade innehållet i alla väsentliga delar eller till sin form, dekoration, förpackning eller framställning,

o     rätten att producera uppföljare, föregångare, tillägg, fortsättningar och anpassningar av spel och annat som införlivar det härledda användarskapade innehållet för en annan plattform, på ett annat språk och i annan form, efter Ubisofts egna val, och

o     i allmänhet alla förmånsrätter som upphovsmannens äganderätt till sitt verk för med sig.

Denna överlåtelse av rättigheter beviljas på världsomfattande basis och under skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet genom gällande lagstiftning.

Ubisoft, eller en utomstående part till vilken rättigheterna till det härledda användarskapade innehållet har överlåtits enligt denna artikel, kan lämna in eller registrera en ansökan om immateriell äganderätt till det härledda användarskapade innehållet i eget namn för alla länder i världen. Användaren åtar sig att (i) teckna och tillhandahålla alla nödvändiga handlingar som efterfrågas av Ubisoft, eller av den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, för registreringsändamål och framför allt för att teckna en begäran, överlåtelsehandling eller annan handling som kan vara nödvändigt för att tillåta Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits att registrera och få patent, varumärke, copyright, äganderätt, mönsterregistreringar eller någon annan form av skydd för det härledda användarskapade innehållet och erkännas som innehavaren av alla ärvda rättigheter och äganderätter till det härledda användarskapade innehållet samt (ii) ge Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, all hjälp de behöver, på bekostnad av Ubisoft eller den utomstående parten till vilken rättigheterna har överlåtits, vid rättsliga åtgärder, förfaranden eller steg i syfte att tillämpa alla bestämmelser enligt denna artikel såväl i som utanför USA.

11.4.  I händelse av att en behörig domstol fastställer att alla eller en del av rättigheterna till det härledda innehållet som skapats av dig inte giltigt kan överlåtas till Ubisoft på det sätt som beskrivs ovan, beviljar du härmed Ubisoft en oåterkallelig och överförbar rätt att utan kostnad, permanent eller under hela den rättsliga skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet enligt den immateriella äganderätten, använda, reproducera, framställa, ändra, visa, distribuera och i allmänhet utnyttja detta härledda användarskapade innehåll enligt denna artikel 11, på alla sätt, på alla kända och ännu okända media, för alla ändamål (kommersiella och icke-kommersiella) och på en världsomfattande basis, utan att du nödvändigtvis anges som källan till detta härledda användarskapade innehållet, mot bakgrund av tekniska och operativa restriktioner.

11.5.  På samma sätt beviljar du andra användare av berörda tjänster och spel, utan kostnad, permanent under eller för hela den rättsliga skyddsperioden för det härledda användarskapade innehållet enligt den immateriella äganderätten, en icke exklusiv oåterkallelig rätt att använda det härledda användarskapade innehållet som du har skapat och publicerat, för de produkter och tjänster som erbjuds av Ubisoft, över hela världen och inom de gränser som medges av Ubisoft, och fram för allt för att få tillgång till, visa, kopiera, anpassa och ändra nämnda härledda användarskapade innehåll och skapa härledda verk inom ramen för tjänsterna. Denna licens kommer att fortsätta att gälla efter ett delvis upphörande av licensen från Ubisoft för att använda tjänsterna och/eller av dessa villkor.

Du har Ubisofts tillstånd att ladda hem en kopia av berört innehåll till en eller flera datorer eller mobila enheter och skriva ut sidorna, i förekommande fall, på villkor att du

i.      bevarar intakta alla copyright- och varumärkesindikationer och annan information om upphovsrätt,

ii.      inte kopierar (med undantag av en enda säkerhetskopia) eller skapar härledda handlingar som helt eller delvis baseras på innehållet, och

iii.      inte använder innehållet på ett sätt som antyder ett samband med en av Ubisofts produkter, tjänster och/eller varumärken.

11.6.    Din användning av det härledda användarskapade innehållet

Härmed beviljar Ubisoft dig en icke exklusiv och ej överlåtbar personlig licens, som kan återkallas, att använda det härledda användarskapade innehållet som du har skapat av Ubisofts innehåll för hela världen och så länge som du använder tjänsterna, för att

i.          registrera det på din konsol, dator, mobiltelefon eller andra media som du använder för att få tillgång till tjänsterna,

ii.          dela med dig av det till dina vänner som använder tjänsterna, och

iii.          ladda det till tjänsterna och använda det inom ramen för tjänsterna och/eller på andra Ubisoft-tjänster eller partnernät, i enlighet med Ubisofts godkännande.

De andra användarna av tjänsterna har också beviljat dig en personlig icke exklusiv och ej överlåtbar licens, som kan återkallas, att använda det härledda användarskapade innehållet de skapat inom ramen för tjänsterna och i enlighet med dessa villkor. Licensvillkoren fastställs i artikel 11 nedan.

11.7 Användarskapat innehåll som du skapat oberoende av redan befintligt Ubisoft-innehåll (nedan kallat självständigt användarskapat innehåll)

Genom att lägga upp självständigt användarskapat innehåll på tjänsterna beviljar du Ubisoft en avgiftsfri, helt betald, evig, oåterkallelig, icke exklusiv och fullt ut licensierbar rätt och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, kombinera med andra verk, från vilken härledda verk kan skapas, inklusive men inte begränsat till syftet att marknadsföra produkter, distribuera, framföra, redigera och visa sådant självständigt användarskapat innehåll (helt eller delvis) över hela världen och/eller för att införliva det i andra verk oberoende av i vilken form, med vilken media, med vilken idag känd eller senare utvecklad teknik det sker, av något skäl, inklusive men inte begränsat till, underhållning, information, reklam, främjande och marknadsföring av Ubisofts alla tjänster eller produkter, i kommersiellt syfte eller i reklamsyften (nedan kallat licens för användarskapat innehåll). Vi är ense om att licensen för självständigt användarskapat innehåll för med sig att en licens beviljas för alla rättigheter till självständigt användarskapat innehåll inklusive men inte begränsat till varumärken, patent, företagshemligheter, copyright, närliggande rättigheter och reklamrättigheter. Du avstår uttryckligen från alla "moraliska rättigheter" i och till självständigt användarskapat innehåll. Föregående beviljanden inkluderar all copyright och andra immateriella äganderätter i och till ditt självständigt användarskapade innehåll. Du framhåller och garanterar att du äger det självständigt användarskapade innehållet som lagts upp av dig på eller genom tjänsterna, eller på annat sätt har rätten att bevilja licensen som avses i denna artikel, samt att det faktum att du lägger upp ditt självständigt användarskapade innehåll inte bryter mot någon annans rätt till privatliv, reklamrättigheter, copyright, avtalsrättigheter eller andra rättigheter. Du samtycker till att betala alla avgifter, arvoden och andra belopp som ska betalas till någon person med anledning av ett självständigt användarskapat innehåll som du lade upp på eller genom tjänsterna.

11.8 Användarskapat innehåll med din bild

Om användarskapat innehåll som du har skapat och publicerat innehåller din bild, erkänner du att Ubisoft har rätt att använda din bild som en del av tjänsterna över hela världen och för de berörda tjänsternas hela varaktighet. Du samtycker till att användarskapat innehåll med din bild används av Ubisoft på det sätt som fastställs i artiklarna 6.2 och 6.7. Om det användarskapade innehållet som du publicerar på tjänsterna innehåller en bild på någon annan person än dig själv, garanterar du att du har fått tillstånd från den berörda personen för Ubisofts användning av hans eller hennes bild enligt villkoren i denna artikel 11, och att du ersätter Ubisoft för alla eventuella förluster som Ubisoft kan drabbas av i händelse av ett berättigat klagomål, rättsliga åtgärder eller krav från en tredje part med anledning av att Ubisoft använder en tredje parts bild från användarskapat innehåll som du har skapat och/eller publicerat.

11.9 Under alla omständigheter

a.      Vi ger dig inte en licens för att använda användarskapat innehåll i kommersiella syften.

b.      Det faktum att det går att skapa användarskapat innehåll utgör en del av tjänsten som vi erbjuder och ger dig inte rätt till betalning. Detta gäller även när användarskapat innehåll görs tillgängligt för tjänstens andra användare.

c.      Du garanterar Ubisoft att det innehåll (antingen det är användarskapat innehåll eller annat) som du skapar och/eller publicerar medan du använder tjänsterna inte kränker en tredje parts rättigheter och fram för allt inte utgör en kränkning av immateriell äganderätt eller otillbörlig konkurrens, inklusive när innehållet används av Ubisoft vid tillhandahållandet av tjänsterna.

d.      Du garanterar att du är personligt ansvarig för allt innehåll som du skapar, använder och/eller publicerar när du använder tjänsterna och du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Ubisoft skadelös, inklusive dess licensgivare, licenstagare, underlicenstagare, uppdragsinnehavare och rättsinnehavare samt deras respektive anställda, chefer eller direktörer mot alla krav eller påstådda fordringar, talan eller förfaranden mot Ubisoft och/eller dess dotterbolag, med anledning av användningen eller publiceringen av innehåll som du skapar, använder och/eller publicerar med hjälp av tjänsterna. Under dessa omständigheter förbehåller sig Ubisoft rätten att på egen bekostnad sköta sitt eget försvar och ha ensam kontroll över rättsliga åtgärder som kan ge upphov till ersättning för din del. Du samtycker i sådana fall att på begäran fullt ut samarbeta med Ubisoft för att förvara företagets intressen.

e.      För att undvika tvivelsmål, om inte eller fram till dess sådant innehåll avlägsnas av Ubisoft, kommer användarskapat innehåll som du har skapat i samband med tjänsterna att knytas till ditt användarnamn och göras tillgängligt för tjänstens användare.

f.       Du avstår uttryckligen från dina moraliska rättigheter till allt innehåll (både användarskapat och annat innehåll) som du skapar eller publicerar, enligt lagen om copyright, mönster och patent (Copyright, Designs and Patents Act) från 1988, och så långt det är rättsligt möjligt från liknande rättigheter som du kan ha i andra territorier i världen.

g.      Du ansvarar för att ingå samma överenskommelse med andra personer som kan åberopa moraliska rättigheter till användarskapat innehåll.

h.      Du erkänner och samtycker till att Ubisoft kan skydda användarskapat innehåll och även sprida användarskapat innehåll om så krävs enligt lagen eller om Ubisoft i god tro anser att sådant skydd eller spridning rimligtvis är nödvändigt för att iaktta den rättsliga processen, genomdriva dessa villkor, reagera på påståenden att användarskapat innehåll kränker tredje mans rättigheter, eller skydda Ubisofts, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet. Du inser att den tekniska bearbetningen och överföringen av tjänsterna, inklusive ditt användarskapade innehåll kan innebära överföringar i olika nät, och att ändringar ska godkännas för en anpassning i förhållande till tekniska krav för sammankoppling av nät eller enheter. Ubisoft kan lagra användarskapat innehåll på obestämd tid. Ubisoft är dock inte skyldigt att lagra användarskapat innehåll eller göra det tillgängligt för dig i framtiden.

I den mån det medges enligt gällande lag och om det finns moraliska rättigheter eller andra liknande rättigheter (nedan kallade moraliska rättigheter) till användarskapat innehåll, som inte tillhör Ubisoft, samtycker du till att inte åberopa dina moraliska rättigheter till användarskapat innehåll mot Ubisoft eller dess dotterbolag och andra godkända användare. Du ansvarar för att ingå samma överenskommelse med andra personer som kan åberopa moraliska rättigheter till användarskapat innehåll.

 

12         Kan du delta i våra tester? 

JA. Vi kan föreslå att du testar Tjänster eller Innehåll som ännu inte har släppts på marknaden (t.ex. under alfa- eller beta-faser, speltester) för att identifiera buggar och fel och/eller bidra till att förbättra deras funktion (nedan kallade Betatester). Om du är kvalificerad och samtycker till att delta i en Betatest

a)     ska du först underteckna och returnera ett sekretessavtal och eventuellt andra dokument, som vi anser lämpliga, till oss.

b)     Du erkänner att betaversionen av Innehållet och Tjänsterna (nedan kallat Testinnehåll) tillhör oss och är strikt konfidentiell.

c)      Vi kan fråga dig om dina reaktioner och be dig komma med förslag. Alla sådana reaktioner och förslag som förmedlas till oss under Betatesterna kommer att vara vår exklusiva egendom.

d)     Testinnehållet ställs till ditt förfogande i ”befintligt skick” och ”i mån av tillgång” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. Du är medveten om att du använder Testinnehållet på egen risk, att det kan innehålla buggar och att din progression och data i Betatestet kan raderas när som helst.

e)     Du samtycker till att överträdelser av dina skyldigheter i samband med Betatester kan vålla oss irreparabel skada och att vi har rätt att vidta åtgärder för att hindra att du överträder dina skyldigheter eller för att få ersättning för inträffad skada, utan att det påverkar rätten att avsluta ditt Konto.

 

13         Övervakar vi våra Tjänster? 

Vi ansvarar inte för och ställer oss inte bakom åsikter, råd och/eller rekommendationer som visas eller skickas av användare på Tjänsterna, inklusive på offentliga Forum. Endast berörda användare ansvarar för sådan kommunikation.

Med förbehåll för tillämpningen av rättsliga krav åtar vi inte oss att övervaka Innehållet, användargenererat innehåll, meddelanden och annan information som användare gör tillgänglig på Tjänsterna. Vi kan, även om det inte är vår skyldighet, ha tillsyn över, övervaka eller moderera våra Tjänster, framför allt på webbplatsernas startsidor och Forum. Under alla omständigheter garanterar vi inte Innehållets, meddelandenas och/eller det användargenererade innehållets giltighet, originalitet, exakthet eller användbarhet.

 

14         Kan du få tillgång till våra Tjänster via tredje parter och tredje parters innehåll via våra Tjänster? 

JA. Du kan få tillgång till vissa Tjänster via de tjänster/plattformar som erbjuds av tredje parter (t.ex. konsoltillverkare, streamingtjänster). Dessa tredje parters villkor kommer att styra ditt beteende när du får tillgång till Tjänsterna via deras tjänster/plattformar och i händelse av en konflikt mellan dessa Villkor har de villkor som gäller för de tjänster/plattformar som erbjuds av tredje parter företräde.

Vi kan också visa vissa tredje parts produkter, tjänster och/eller innehåll genom att i våra Tjänster införliva marknadsföringslänkar, reklambanners eller andra säljfrämjande inslag, och även genomföra korsmarknadsföringskampanjer med en part som väljs av oss.

I båda fall kan vi inte hållas ansvariga för denna tredje parts tjänster, produkter och/eller innehåll.

 

15        Vilka villkor gäller för skadeståndsskyldighet, ersättning och kompensation i händelse av tvist? 

15.1 Ansvarsbegränsning och ansvarfrihet

a.      Du erkänner uttryckligen att du använder tjänsterna och spelen på egen risk.

b.      Tjänsterna tillhandahålls i "befintligt skick", utan garantier, villkor, säkerheter eller andra förutsättningar vad gäller

i.          konformitet, precision, gångbarhet, fullständighet, tillförlitlighet eller säkerhet,

ii.          lämplighet för en viss användning,

iii.          marknadsvärde,

iv.          avbrott eller problem, programfel, virus eller skadliga inslag, eller att problem, programfel, virus eller att skadliga inslag kommer att åtgärdas, och/eller

v.          din belåtenhet med tjänsterna.

c.      Framför allt kontrolleras inte innehållet ingående av Ubisoft, framför allt inte användarskapat innehåll (enligt definitionen i artikel 6), eller de uttalanden som du och andra användare publicerar via tjänsterna, inklusive forum eller dina åtgärder inom ramen för tjänsterna.

d.      Härmed utesluter vi uttryckligen

i.          alla villkor, garantier eller andra förutsättningar som annars kan göras gällande genom skrivna och oskrivna lagar, samt

ii.          allt ansvar för förlust eller skada i samband med användningen av tjänsterna eller berörd tredje parts tjänster. Detta inkluderar

A.     alla slags förluster, antingen det rör om eget vållande (inklusive försumlighet eller brott mot en stadgeenlig skyldighet), kontrakt, feltolkningar (i god tro eller genom försumlighet) eller på annat sätt,

B.     direkt förlust,

C.     oavsiktlig förlust,

D.     underordnad förlust,

E.     följdförlust och

F.     indirekt förlust.

iii.          Ingenting av det ovanstående hindrar krav på skadestånd för materiella tillgångar.

e.      Din enda gottgörelse vid en tvist med Ubisoft eller dessa licensgivare är att

i.          upphöra all användning av tjänsterna och avsluta ditt konto, och

ii.          om tillämpligt, yrka skadestånd för dina förluster.

f.       Ubisofts skadeståndsansvar begränsar sig till ersättning av det avgiftbelagda innehållet, som Ubisoft efter att ha granskat ditt krav bekräftar är oanvändbart, med likvärdigt innehåll som väljs av Ubisoft.

g.      Under alla omständigheter kan Ubisofts och dess dotterbolags skadeståndsansvar inte överstiga betalningen för tjänsterna under tolv (12) månader innan tvisten uppstod.

h.      Ingenting av det ovanstående påverkar vårt skadeståndsansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårt vållande, eller vårt skadeståndsansvar vid bedrägeri eller bedrägligt beteende, eller annat skadeståndsansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt gällande lag.

15.2 Ersättning och kompensation

a.      Du samtycker till att bestrida, ersätta och hålla Ubisoft och dess dotterbolag (enligt definitionen ovan), underleverantörer och leverantörer av innehåll skadelösa vid krav eller påstådda fordringar, skadeståndsansvar och skador samt för alla kostnader, inklusive advokatarvoden, efter och/eller som ett resultat av en överträdelse av dessa villkor som du är ansvarig för eller som står i samband med ditt beteende inom ramen för tjänsterna.

b.      Utan att begränsa det generella i det föregående, samtycker du till att bestrida, ersätta och hålla Ubisoft och dess dotterbolag skadelösa i händelse av olämplig eller olaglig användning av ditt konto, inklusive i händelse av olaglig eller olämplig användning av någon som du har gett tillåtelse att använda ditt konto. Du samtycker till att personligen hållas ansvarig för din användning av tjänsterna och för all kommunikation och aktivitet inom ramen för tjänsterna.

c.      Ubisoft förbehåller sig rätten att på egen hand och egen bekostnad, sköta sitt eget försvar och ha ensam kontroll över rättsliga åtgärder som du normalt håller Ubisoft skadelös för.

15.3 Bestämmelserna i denna artikel 15 fortsätter att gälla efter att dessa villkor har upphört att gälla eller ditt konto har avslutats.

 

16         Finns det annan information som du behöver vara medveten om? 

JA. Nedan hittar du annan allmän information som styr dessa Villkor. Om du inte hittar den information du letar efter i dessa Villkor kan du söka på https://legal.ubi.com.

16.1      Ändring av Villkoren. Vi kan när som helst revidera dessa Villkor av skäl som relaterar till säkerhet, rättslig praxis, bästa praxis och/eller andra bestämmelser. Vi kommer inte att använda denna rättighet för att göra större ändringar av Villkoren, som påverkar dina rättigheter, utan att du får möjlighet att ge ditt samtycke. Om du inte godkänner ändringarna av dessa Villkor ska du avsluta ditt Konto enligt artikel 8.1. Du bör regelbundet leta efter revideringar av Villkoren eftersom de är bindande för dig. All användning av Tjänsterna efter en revidering av Villkoren innebär att du godkänner de reviderade Villkoren.

16.2      Ogiltighet. Om en domstol eller en behörig myndighet anser att någon bestämmelse i dessa Villkor (eller del av bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller omöjlig att tillämpa, ska den bestämmelsen eller del av bestämmelse, i den utsträckning det krävs, betraktas som struken, och detta ska inte påverka giltigheten eller möjligheten att tillämpa övriga bestämmelser i Villkoren. Om en ogiltig, olaglig eller otillämpbar bestämmelse i dessa Villkor skulle vara giltig, laglig eller möjlig att tillämpa om en del av den skulle strykas ska bestämmelsen tillämpas med minsta möjliga ändring för att göra den laglig, giltig och tillämpbar i syfte att avspegla våra ursprungliga avsikter.

16.3      Inga undantag. Vi ska anses avstå från en rättighet eller en gottgörelse först efter att detta avtalats skriftligen mellan parterna. Om vi inte utövar en rättighet eller begär en gottgörelse enligt dessa Villkor eller enligt lag innebär det inte att vi avstår från den eller någon annan rättighet eller gottgörelse, inte heller ska detta hindra eller begränsa vår möjlighet att utöva den eller någon annan rättighet eller begära gottgörelse. Inget enstaka eller delvist utövande av denna rättighet eller gottgörelse ska hindra eller begränsa ett utövande av den eller någon annan rättighet eller gottgörelse i framtiden.

16.4      Hela avtalet.

a)     Ingen av parterna har när de godkänt dessa Villkor förlitat sig på och förlitar sig inte på någon förklaring, framställning, försäkran eller garanti (nedan kallat Framställning), annat än vad som uttryckligen fastställs i dessa Villkor.

b)     Varje part samtycker till att de enda rättigheter och gottgörelser som är möjliga i samband med en Framställning ska innebära avtalsbrott.

c)     Dessa Villkor och alla regler eller instruktioner som publiceras på nätet om en Tjänst utgör hela avtalet mellan oss med avseende på dess tillämpningsområde och har företräde och upphäver alla föregående muntliga eller skriftliga kontrakt, överenskommelser och avtal.

d)     Ingenting i denna artikel ska begränsa eller utesluta skadeståndsskyldighet för bedrägeri eller bedrägligt syfte.

16.5      Tvistlösning.

Alternativ tvistlösning. I händelse av tvist om eller anspråk på dessa Villkor tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform som gör det möjligt att lösa nättvister mellan konsumenter och företag på ett oberoende sätt utan domstol. Plattformen hittar du på följande adress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Lag och domsrätt. Dessa Villkor, ditt Konto och eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med dem eller deras tillämpningsområde eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) styrs av och är utformade enligt Englands och Wales lagar. Du samtycker oåterkalleligen till att domstolar i England och Wales har exklusiv domsrätt för att lösa sådana tvister eller anspråk.

16.6      Force majeure. Vi har ingen skadeståndsskyldighet enligt dessa Villkor om vi hindras, eller försenas, att infria våra skyldigheter eller driva vår affärsverksamhet på grund av handlingar, händelser, försummelser eller olyckor som rimligen ligger utanför vår kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, fel i ett telekommunikationsnät, force majeure, krig, upplopp, pandemi, vandalism, efterlevnad av lag eller regeringsbeslut, olycka, brand, översvämning eller fel av underleverantörer.

16.7      Kontakt/kundsupport. Du hittar dessa Villkor på https://legal.ubi.com. Om du har frågor om dessa Villkor kan du kontakta oss på https://support.ubi.com.

 

DESSA VILLKOR ÄR TILLÄMPLIGA ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG.