GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT DIENSTEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN UBISOFT DIENSTEN

Gebruiksvoorwaarden van Ubisoft Diensten

 

 

"WE SPELEN ALLEMAAL VOLGENS DEZELFDE REGELS"

 

WELKOM IN DE WERELDEN VAN UBISOFT!

NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. 

 

Onze Ubisoft-teams ontwikkelen originele en bijzondere ervaringen zodat onze gamers zich vermaken, ervaringen delen en zich in games, applicaties, websites en online Diensten kunnen ontplooien (wat wij onze " Diensten " noemen). Om u gebruik te laten maken van onze Diensten hebben we regels opgesteld die van toepassing zijn op alles en iedereen in onze gemeenschappen: uzelf, de andere spelers en wijzelf. U gaat akkoord met deze “Gebruiksvoorwaarden" wanneer u gebruik maakt van de hieronder gedefinieerde Diensten en Inhoud. 

 

1           Wat zijn de Ubisoft Diensten en Inhoud? 

1.1        De Ubisoft Diensten ("Diensten") omvatten de games, downloadbare Inhoud, seizoenpasjes en andere gamesoftware (op een schijf of een ander fysiek medium, gedownload of gestreamd) en andere softwareproducten en online en mobiele diensten inclusief hun online functies en andere features, samen met hun updates en upgrades, geassocieerde websites, het Ubisoft Connect-platform en alle andere Ubisoft-platformen, de UBISOFT+ abonnementsdienst, de gehoste live-evenementen, de servers, software en het kader waarin ze, nu of in de toekomst, aan u worden geleverd door UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. of een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, inclusief UBISOFT EMEA SAS (samen “Ubisoft” of “wij” genoemd).

1.2        Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") bepalen uw toegang tot en gebruik van deze Diensten ("Gebruiker" of "u"). Door gebruik te maken van de (hieronder gedefinieerde) Diensten en Inhoud, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de criteria inzake leeftijd en grondgebied en zult u deze naleven.  Er kunnen aanvullende Voorwaarden gelden voor een specifieke Dienst, zoals bijvoorbeeld de Verkoopvoorwaarden van de Ubisoft Store, de Eindgebruikerslicentieovereenkomst en de gedragscode(s) ("Gedragscode"). Bovendien zal ons Privacybeleid u een duidelijk inzicht geven in ons gebruik van de persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen tijdens uw gebruik van de Diensten. U wordt verzocht al deze documenten door te nemen voordat u gebruik maakt van een Dienst.

Inhoud” omvat alle elementen die deel uitmaken van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot in-game items, gepersonifieerd elementen, kaarten, schermnamen, alle game-omgevingen, grafische voorstellingen, muziek of geluid, alle berichten of informatie, namen, thema's, voorwerpen, decors, kostuums, effecten, dialogen, slogans, plaatsen, karakters, diagrammen, concepten, choreografieën, video’s, audiovisuele effecten, domeinnamen. Dit omvat elementen van door u en andere Gebruikers aangemaakte Inhoud Door Gebruikers gegenereerde Inhoud (gedefinieerd in Artikel 11) Ubisoft Virtuele Valuta (gedefinieerd in Artikel 3.3) en Testinhoud (gedefinieerd in Artikel 12). 

1.3        Dit product wordt aan u in licentie gegeven en niet verkocht. Dit houdt in dat wij u een persoonlijk, beperkt, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht en licentie geven om de Diensten te gebruiken en de Inhoud te bekijken voor uw vermaak en niet-commercieel gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

 

2           Hoe maakt u een Account aan en wat moet u weten voor het aanmaken van een Account? 

2.1        U dient een Ubisoft account (een “Account“) aan te maken om gebruik te maken van bepaalde Diensten, inclusief online gamen. U kunt een Account aanmaken door nauwkeurige, volledige en actuele informatie op te geven inclusief een geldig e-mailadres.

Het kan voorkomen dat wij de nauwkeurigheid van deze informatie moeten verifiëren, inclusief door het controleren van telefoonnummers en e-mailadressen, met name om minderjarigen en andere Gebruikers te beschermen en om fraude te voorkomen. U gaat ermee akkoord om op ons verzoek en met enige middelen de nodige documenten op te sturen (dit kan een afschrift van uw identiteitskaart of paspoort zijn).

Indien u informatie nodig hebt of vragen over uw Account kunt u terecht op https://support.ubi.com/Account of https://Account.ubisoft.com.

2.2        Accountveiligheid   Elk gebruik van uw Account, met name elke aankoop van Diensten, waarbij uw Account met uw wachtwoord gebruikt wordt, wordt geacht door u uitgevoerd te zijn.

Voor het garanderen van uw Accountveiligheid:

a)     Kies een sterk alfanumeriek wachtwoord. Wij kunnen om veiligheidsredenen een wachtwoord weigeren dat niet sterk genoeg is om uw Account te beschermen.

b)     Kies een wachtwoord dat verschilt van enig ander wachtwoord dat u gebruikt; en verander dit regelmatig.

c)     Activeer de tweestapsverificatie en enige andere veiligheidsopties die wij leveren in uw Accountinstellingen.

d)     Nooit uw Accountgegevens met iemand delen (gebruikersnaam, wachtwoord...). We zullen u nooit vragen om uw wachtwoord te geven. 

e)     Nooit iemand autoriseren om toegang te hebben tot uw Account en/of uw Account te gebruiken.

2.3        U komt hierbij ook overeen om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen op https://support.ubi.com van enig gebruik door onbevoegden van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie met betrekking tot uw Account of enige andere schending van de veiligheid met betrekking tot de Diensten die onder uw aandacht komt.

2.4        Gebruikersnaam/Schermnaam aanmaken. Voor bepaalde Diensten kan het vereist zijn een gebruikersnaam of een schermnaam aan te maken. Deze zijn gekoppeld aan uw Account en worden openbaar weergegeven. Daarom adviseren wij u om uw werkelijke naam niet in uw gebruikersnaam op te nemen.

U kunt niet een gebruikersnaam of schermnaam kiezen die (i) reeds door iemand anders gebruikt wordt of die geassocieerd is met een andere Account; of (ii) die “Ubi”, “Ubisoft” of het Ubisoft logo bevat. We behouden ons het recht voor om, desgewenst, de door u gekozen gebruikersnaam en/of schermnaam te weigeren.

2.5        Meerdere Accounts. U mag geen meerdere Accounts aanmaken, tenzij wij dit specifiek goedkeuren. In dat geval bent u verplicht om uw aanvullende Account op ons verzoek te sluiten of zullen wij zelf uw aanvullende Account sluiten

 

3           Welke voorwaarden zijn er van pas toepassing op uw gebruik van onze Diensten? 

3.1        Forums. De Diensten kunnen forums, informatiegroepen, chatrooms of andere soorten online discussieplaatsen (hierna gezamenlijk verder te noemen: “Forums”) bevatten. Wanneer u gebruik maakt van deze Forums, moet u zich bewust zijn van het feit dat uw schermnaam, gebruikersnaam en uw berichten openbaar zullen zijn en gezien kunnen worden door elke Gebruiker die het Forum bezoekt (tenzij u zich in een privé Forum bevindt). U verstuurt uw berichten daarom op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor indiening, openbaarmaking en verspreiding van deze berichten.

Houd de volgende veiligheidsmaatregelen in gedachten wanneer u met andere Gebruikers communiceert op de Forums:

 • Nooit informatie delen aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd in uw privéleven.
 • Nooit ingaan op verzoeken om iemand waarmee u heeft gechat in werkelijkheid te ontmoeten, vooral als deze persoon u vraagt om de gesprekken of de afspraak geheim te houden. Alle uitnodigingen weigeren om lid te worden van apps of channels buiten de Diensten. 
 • Verdacht of ontoepasselijk gedrag of Inhoud melden, inclusief chats met andere Gebruikers waardoor u zich ongemakkelijk voelde.
 • Zorg dat u hierover praat met iemand van uw eigen kring van intimi en maak gebruik van de Blacklist-functie indien deze beschikbaar is in een Dienst om u ervan te verzekeren dat u geen ongewenste berichten zult ontvangen.

3.2        Ubisoft Store. Wij bieden u de mogelijkheid om producten te kopen via onze online store op https://store.ubi.com/ of via Ubisoft Connect. Wij kunnen uw mogelijkheid om producten te kopen eventueel beperken aan de hand van meerdere criteria, inclusief maar niet beperkt tot uw leeftijd, beperkte voorraad van beschikbare producten enzovoort. Wij kunnen u eventueel periodieke aanbiedingen doen waarvoor afzonderlijke Voorwaarden zullen gelden.

3.3        Tegoeden, virtuele valuta. Wij kunnen u een licentie geven om online of offline bepaalde elementen van Diensten te zien of gebruiken, inclusief maar niet onbeperkt, virtuele punten, munten of valuta  (samen "Ubisoft Virtuele Valuta” genoemd). Wanneer u van ons of van onze geautoriseerde partners Ubisoft Virtuele Valuta ontvangt, dan zult u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie ontvangen om toegang te hebben tot en om een selectie te maken van Ubisoft Virtuele Valuta die wij uitdrukkelijk voor u beschikbaar maken.

Ubisoft Virtuele Valuta hebben verder geen geldwaarde en geen waarde buiten onze Diensten. Ubisoft Virtuele Valuta kunnen niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of ingeruild voor contante; zij kunnen alleen worden besteed aan Inhoud die beschikbaar is op de Diensten. Ubisoft Virtuele Valuta kan niet worden vergoed en u heeft geen recht op een vergoeding voor eventuele ongebruikte Ubisoft Virtuele Valuta, behalve indien de wet dit vereist. Wanneer u Ubisoft Virtuele Valuta heeft besteed aan Inhoud, kan deze Inhoud niet worden geretourneerd, geruild of vergoed.

3.4        Portemonnee. Wij kunnen u op uw Account toegang geven tot een elektronische portemonnee (de “Portemonnee”). Deze Portemonnee is geen bankrekening, betaalmethode of geld dat u kunt plaatsen:

 • het is geen persoonlijk eigendomsrecht,
 • het kan alleen worden gebruikt om Inhoud en Diensten van ons te kopen,
 • het heeft geen waarde buiten de Diensten en kan niet worden ingeruild voor contanten en
 • kan niet worden vergoed en niet worden overgedragen, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen het maximum bedrag aan geld beperken:

 • dat u in uw Portemonnee mag hebben;
 • dat u dagelijks/maandelijks mag besteden uit de Portemonnee en/of
 • dat u mag besteden met gebruikmaking van uw Portemonnee.

Wij kunnen deze beperkingen soms op eigen beslissing aanpassen.

3.5        Prepaid kaarten. Wij bieden u de mogelijkheid om prepaid kaarten te kopen en/of te besteden voor het kopen van Inhoud en/of Diensten en/of voor het storten van tegoed op een Portemonnee. Het kan zijn dat u de waarde van een bepaalde prepaid kaart niet kunt storten op een Portemonnee, als uw Portemonnee de maximum waarde heeft bereikt die wordt vermeld in Artikel 3. 4. 

3.6        Technische beschermingsmaatregelen – Internetverbinding - Digitale Rechten Beheer (DRM)   Wij kunnen bepaalde Diensten beschermen door gebruik te maken van technische beschermingsmaatregelen en beheer van digitale rechten, inclusief bijvoorbeeld, fysieke beschermingen, watermarking, activering door digitale sleutels, directe toekenning. U kunt permanente snelle-internettoegangsdiensten nodig hebben voor toegang tot online functies, online betalen en toegang en gebruik van bepaalde Inhoud, inclusief Inhoud die gedeblokkeerd wordt met een unieke sleutel en van bepaalde Diensten waarvoor gebruik wordt gemaakt van Digitale Rechten Beheer (DRM) technologie.

3.7        Mobiele Diensten.   U heeft toegang tot bepaalde Diensten via bepaalde mobiele telefoons, smartphones tablets en andere compatibele mobiele apparaten. Hiervoor moet u toestemming te hebben van de persoon die de rekening voor het mobiele apparaat betaalt en voorzien zijn van toegang tot het Internet via uw mobiele apparaat. Het gebruik van uw mobiele apparaat kan leiden tot verbindingskosten waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Sommige Mobiele Diensten bieden u in-game aankopen en microtransacties aan. Uw speelgemak kan afhankelijk zijn van de capaciteiten en functies van uw mobiele apparaat en van het communicatienetwerk. Wij kunnen u geen speelgemak garanderen dat gelijk is aan dat van een verbinding tot de Diensten via andere apparaten.

 

4           Hoe kunnen wij onze Diensten wijzigen? 

4.1        Algemeen. Wij garanderen niet dat de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn, op alle plaatsen wereldwijd en/of op alle apparaten. Wij garanderen niet dat wij een bepaalde Dienst voor een minimum periode zullen handhaven. We behouden ons het recht voor om te allen tijde alle of een gedeelte van de Diensten te beëindigen.

4.2        Wijziging van de prijzen van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van de Diensten van de Diensten te wijzigen, inclusief het veranderen van een betaalde Dienst in een gratis te spelen Dienst en omgekeerd. De nieuwe prijs zal uitsluitend van toepassing zijn op orders die geplaatst zijn nadat de nieuwe prijs van kracht is geworden.

4.3        Wijziging van toegang tot Diensten en Inhoud.

a)     Wij kunnen de Inhoud op elke moment wijzigen, om welke reden dan ook of zonder enige specifieke reden, met name om technische redenen zoals updates, onderhoud of resets ten einde de Diensten te verbeteren of optimaliseren.

b)     Wij kunnen u vragen of de mogelijkheid bieden om software, updates, patches en/of andere voorzieningen en tools te downloaden die door ons of onze licentiegevers geleverd worden (hierna verder te noemen dhe "Ubisoft Software"). Wij verlenen u een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie die u in staat stelt om gebruik te maken van de Ubisoft Software, en zulks uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de Diensten, wereldwijd en gedurende de wettelijke beschermingsperiode van de Ubisoft Software krachtens Intellectuele Eigendomsrechten. Wij kunnen gebruiksvoorwaarden voor deze Ubisoft Software specificeren op het moment waarop deze software aan u beschikbaar wordt gesteld. De prestaties van de Ubisoft Software en de gerelateerde Diensten kunnen variëren afhankelijk van uw apparatuur. Wij kunnen u van tijd tot tijd updates of wijzigingen van de Ubisoft Software verstrekken, die u nodig hebt voor het verdere gebruik van de Diensten.

c)     Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de Diensten en/of uw verworven rechten of leiden tot tegenslagen in de game-omgeving.

d)     Wij kunnen ook:

 • een maximum aantal dagen bepalen gedurende welke een Inhoud wordt opgeslagen als onderdeel van de Diensten;
 • een maximum aantal berichten bepalen dat verzonden of ontvangen kan worden door een Account;
 • een maximum geheugencapaciteit bepalen die door onze servers aan uw Account toegekend kan worden;
 • een maximum aantal keren bepalen dat u toegang heeft tot de Diensten, met een maximum duur voor elke toegang gedurende een bepaalde periode.

 

5           Wat zijn onze regels om een vriendelijke, veilige en sportieve omgeving en gemeenschap te handhaven? 

5.1        Wij willen u en de andere Gebruikers een uitnodigende, veilige en respectvolle gaming-omgeving bieden, zowel tijdens het spelen als op enig ander moment tijdens onze Diensten. Dit is voor ons van groot belang aangezien Gebruikers van verschillende leeftijden, inclusief minderjarigen, gebruik maken van onze Diensten. U moet daarom deze regels (de “Gedragsregels“) volgen, zodat uzelf en de andere Gebruikers voelen dat ze deel uitmaken van een vriendelijke, veilige en sportieve gemeenschap.

5.2        U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met het voorziene gebruik ervan. U mag de Diensten niet gebruiken op enige manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

5.3        Hier volgt een niet-limitatieve lijst van verboden gedrag dat kan leiden tot onderzoek door onze medewerkers en tot sancties (zoals vermeld in Artikel 6):

1.     Een Account aanmaken met valse registratiegegevens (e-mailadres, geboortedatum, enz.).

2.     Een ongeschikte gebruikersnaam of schermnaam aanmaken. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende namen of afbeeldingen:

·       godslastering, seksuele toespelingen of hatelijk taalgebruik, goedkeuring van terrorisme, fascisme, kindermisbruik; of

·       die op enige manier religieus of politiek zijn en die tot controverses of onenigheid leiden.

3.     Die een Gebruiker of onze vertegenwoordigers imiteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onderstaande gevallen:

·       een Account aanmaken die sterk lijkt op een ander bestaande Account of Gebruiker, met het duidelijke voornemen om de andere Gebruiker te imiteren zonder zijn/ haar toestemming;

·       opmerkingen maken of een Account aanmaken die andere Gebruikers zou kunnen laten geloven dat zij afkomstig zijn van Onze vertegenwoordiger of van iemand met een gelijksoortige bevoegdheid.

4.     Uitschelden, intimideren, pesten van Gebruikers en/of onze vertegenwoordigers (d.w.z. onze werknemers, leden van onze gemeenschap (moderatoren, starplayers enz.)) in enige vorm van communicatie, (inclusief bijvoorbeeld via tools om Inhoud aan te maken, via Forums, in-game chatrooms of via vocale chats en andere communicatiemiddelen) op enig medium in de Diensten en/of op enige website van derden.

Dit omvat bijvoorbeeld het volgende:

·       Trollen (opzettelijk controversiële of irrelevante berichten plaatsen om anderen uit te lokken),

·       Flamen (anderen voortdurend beledigen),

·       Spammen (onzinnig of irrelevante berichten plaatsen of hetzelfde bericht of soortgelijke berichten constant herhalen),

·       Taalgebruik of Inhoud die als ongepast, onwettig, gevaarlijk, bedreigend, beledigend, obsceen, aanstootgevend, obsceen, seksueel expliciet, vulgair, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, haatdragend, racistisch, seksistisch, homofoob, transfoob, ethisch offensief of als intimidatie worden gezien, zullen worden verboden.

5.     Ongepast handelen jegens minderjarigen en al het ongepast gedrag jegens minderjarigen, waaronder:

·       grooming (Gebruikers aanmoedigen om ongepaste of illegale handelingen te verrichten in en/of buiten een Dienst);

·       opmerkingen, privéberichten en Door Gebruikers gegenereerde Inhoud met betrekking tot ongepast gedrag jegens minderjarigen, waaronder mishandeling, seksueel misbruik, pornografie of andere aanstootgevende Inhoud.

·       enige andere handelingen of opmerkingen die worden vermeld in deze Gedragsregels en die gericht zijn of betrekking hebben op minderjarigen.

6.     Enige middelen gebruiken die niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan om gegevens van andere Gebruikers in het kader van de Diensten te vergaren of te onderscheppen; Dit omvat bijvoorbeeld het volgende:

·       phishing (pogen om persoonlijke informatie van Gebruikers te achterhalen met betrekking tot een Account of andere privé-informatie van enige Gebruiker);

·       doxing (persoonlijke gegevens van een andere Gebruiker openbaar maken of leveren aan iemand anders);

·       online sniffing (diefstal of onderschepping van informatie door het opnemen van netwerkverkeer).

7.     Enige elementen gebruiken die inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of op anderen rechten van een ander.

8.     Informatie lekken, d.w.z. enige Inhoud aanmaken, gebruiken, delen en/of openbaar maken door enig middel, waarbij een vertrouwelijkheidsplicht geschonden wordt, een privacyrecht van een natuurlijke persoon geschonden wordt of aangezet wordt tot het plegen van een onrechtmatige daad (bijvoorbeeld piraterij, kraken of verspreiding van namaaksoftware).

9.     Enige informatie, software, producten of ander elementen of van de Inhoud en/of Diensten door enige middelen te verkopen, verhuren, verhandelen, herschikken, wijzigen, ontmantelen, reverse engineeren, vertalen, aan te passen, reproduceren, distribueren, verspreiden, opnieuw te posten, over te dragen, indexeren, kopiëren, extraheren en/of automatiseren zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring.

10.  De normale functionering van alle of een gedeelte van de Diensten, of de toegankelijkheid daarvan voor andere Gebruikers, of de functionering van de partnernetwerken van de Diensten te wijzigen, verstoren, blokkeren, abnormaal te belasten, te onderbreken, vertragen en/of hinderen, of een poging te doen tot voornoemde handelingen.

Dit omvat bijvoorbeeld DDoS-aanvallen (Distributed denial-of-service-aanvallen).

11.  Enig virus, Trojaans paard, worm, bom, beschadigd bestand en/of een vergelijkbaar vernietigend systeem of beschadigde data verzenden of verspreiden, en/of op enige wijze een aanval op onze servers en/of de Diensten en/of die van onze serviceproviders en/of partners te organiseren, daaraan deel te nemen of daarbij betrokken te zijn.

12.  “Auto” of “macro” computerprogramma’s, inclusief maar niet beperkt tot, cheat, hack, bot, script, trainers programma’s of softwareapplicaties gebruiken of verspreiden.

13.  Diensten gebruiken of verspreiden via een mirror site.

14.  Enige manier van manipulatie die een Gebruiker (en/of een teamlid/teamleden) een oneerlijk voordeel geeft (bijv. wallhacks, aimhacks) of die de spelervaring van anderen negatief beïnvloedt. 

15.  Hieronder valt ook het gebruiken van de live-uitzending van een ander om een oneerlijk voordeel te behalen of diegene in een game lastig te vallen, zoals 'streamsniping'.

16.  Gedrag dat de flow verstoort van gameplay in de gameclient zelf, op het Forum of enige Dienst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

·       spamming,

·       "Away from keyboard" (AFK) 

·       Farming (automatisch hulpbronnen e.d. vergaren)

·       het adverteren van of verzoeken om andere producten,

·       intimidatie in een game en onsportief gedrag. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: team killing, rage quitting, het blokkeren van interacties van andere spelers en/of elk type gedrag in een game met als doel de algemene gang van zaken in het spel te verstoren of te onderbreken.

17.  Benutten van nieuwe of bestaande glitches/bugs om een oneerlijk voordeel te verkrijgen ten opzichte van andere spelers of die het algemene evenwicht of het verloop van de Dienst verstoren.

18.  Gebruikmaken van de hulp van andere Gebruikers of hulp aanbieden aan andere Gebruikers met het oog op een oneerlijk voordeel. Dit omvat bijvoorbeeld het volgende:

·       samenwerken met valsspelende Gebruikers:

·       samenwerken met ervaren Gebruikers om uw Gebruikersniveau/statistieken te verbeteren in game-gebieden die normaal zijn voorbehouden aan beginnende gamers;

·       een andere Account aanmaken om samen te werken met beginnende gamers of minder ervaren Gebruikers, om deze op oneerlijke wijze te helpen hun niveau/statistieken te verbeteren.

19.  Niet-geautoriseerde voordelen van derden kopen zoals “Match Making Ratio boosting services” en/of deze op andere wijze benutten en/of promoten.

20.  Toegang krijgen of proberen te krijgen tot delen van de Diensten waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven;

21.  Alternatieve methoden van gebruik van de Diensten aanmaken, leveren of gebruiken, zoals bijvoorbeeld server emulatoren;

22.  Opnieuw plaatsen van Inhoud op Forums of andere Diensten waar eerder door moderators is ingegrepen.

23.  Verstoren van gesproken communicatie, opzettelijk de gesproken chat van anderen verstoren met geluid.

24.  Omzeilen van regionale beperkingen van een Dienst met behulp van een proxy, VPN of andere hulpmiddelen.

25.  Ongepast gebruik van de helpservice of de klacht/rapportagefunctie of onware rapporten verzenden aan onze personeelsleden, inclusief de klantenservice.

26.  Fraude, terugvorderen van een creditcardbetaling of 'chargebacks' waardoor een schuld ontstaat. Chargebacks zijn mogelijk bij diefstal van een creditcard, identiteitsdiefstal en ongeautoriseerd gebruik door familie of vrienden.

27.  Scamming, pogen om anderen te bedriegen of misleiden om goederen of geld te verkrijgen.

28.  Uw Account en/of de middelen van toegang daartoe kopen, verkopen, verhuren, delen, uitlenen, verhandelen of op enige andere wijze overdragen aan een externe partij om hierbij voordeel te hebben in het kader van een Dienst of op de website van een derde partij.

29.  Weigeren om instructies op te volgen van onze vertegenwoordiger.

 

6           Welke sancties kunnen wij opleggen om verboden gedrag te voorkomen en bestrijden? 

Wij kunnen deze sancties opleggen in geval van overtreding van de Voorwaarden en/of van een Gedragscode. De sancties worden per geval besloten, gebaseerd op meerdere criteria inclusief maar niet beperkt tot de ernst van de overtreding, het aantal overtredingen en de impact van de overtredingen op de Diensten, op andere Gebruikers en/of op onze vertegenwoordigers.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van sancties die wij kunnen opleggen:

1.     Uitgifte van een waarschuwing,

2.     Het uitschakelen van een gebruikersnaam, schermnaam of wachtwoord.

3.     De in-game voortgang naar een eerder niveau resetten,

4.     Uw Accountniveau of het niveau/de punten geassocieerd aan een bepaalde Dienst verlagen,

5.     Uw Toegang tot bepaalde functies (inclusief chatrooms) ongedaan maken voor één of meerdere Diensten,

6.     Uitgifte van een tijdelijke uitsluiting van uw Account van een of meerdere Diensten,

7.     Uitgifte van een lange termijn uitsluiting van uw Account van een of meerdere Diensten,

8.     Het ontzeggen van toegang tot één specifieke of tot meerdere Diensten op een bepaald apparaat en/of

9.     We kunnen uw Account en uw vermogen om één of meerdere Diensten of een gedeelte van de Diensten te gebruiken schorsen of sluiten, zoals verder beschreven in Artikel 8. 2.

Wij kunnen gebruik maken van onze eigen anticheat-oplossingen en/of die van derden om niet-geautoriseerd gedrag te detecteren en/of de overeenkomstige sancties toe te passen.

Wij kunnen uw toegang tot alle Diensten of een deel daarvan beperken, indien wij vermoeden dat u zich onwettig gedraagt binnen of buiten de Diensten, ten einde een vriendelijke, veilige en sportieve omgeving te handhaven voor onze Gebruikers.

Hiernaast behouden wij ons het recht voor om een rechtsgeding in te stellen op gronden van civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid ten einde een schending van uw wettelijke of contractuele verplichtingen te stoppen en een vergoeding voor ons verlies te verkrijgen. Wij behouden ons met name het recht voor om elke Gebruiker te vervolgen die opzettelijke de Diensten heeft beschadigd of geprobeerd heeft de Diensten te beschadigen of die de rechtmatige werking van de Diensten heeft verstoord of die zijn/haar medewerking daaraan heeft verleend, te vervolgen.

 

7           Hoe kunt u onrechtmatige Inhoud melden? 

7.1        Inhoud melden die in strijd is met deze Voorwaarden.

Indien u van mening bent dat enige Inhoud die beschikbaar is op de Diensten niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, dan kunt u dit aan ons melden door gebruik te maken van de optie "Melding" die beschikbaar is bij elke Dienst of door een e-mail te sturen naar onze Klantenservice op https://support.ubi.com.

Om ons te helpen zo snel mogelijk op uw melding te reageren, is het nuttig dat u zoveel mogelijk het volgende bij uw melding vermeldt:

 • De datum van uw melding;
 • Uw naam, voornaam, adres en e-mailadres;
 • Een identificatie en beschrijving van de Inhoud die, volgens u, in strijd is met deze Voorwaarden, met vermelding van de exacte locatie daarvan;
 • Een indicatie van de redenen waarom u van mening bent dat deze Inhoud niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en verwijderd zou moeten worden van de Diensten, met een citaat van het Artikel uit deze Voorwaarden of de wettelijke bepaling met bewijsstukken indien dat mogelijk is;
 • Een verklaring waarin gespecificeerd is dat u van mening bent dat alle gegevens van de melding juist zijn.

7.2        Inhoud melden die in strijd is met Intellectuele Eigendomsrechten.

Wij leven de Intellectuele Eigendomsrechten van anderen na en verwachten van Gebruikers dat zij hetzelfde doen. Indien u van mening bent dat enige Inhoud die beschikbaar is op de Diensten niet in overeenstemming is met uw Intellectuele Eigendomsrechten kunt u dit aan ons melden door een e-mail te sturen naar Copyright-infringement@ubisoft.com, waarin u de hieronder genoemde gegevens vermeld:

 • De vereiste informatie in Artikel 7.1;
 • Bewijs dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het recht/de rechten waarvan uw vermoed dat ze geschonden zijn, of indien u op traint namens uw bedrijf, het soort bedrijf, haar naam, haar hoofdzetel en uw functie bij dit bedrijf;
 • Een duidelijke identificatie van het werk dat wordt beschermd door uw Intellectuele Eigendomsrechten en waarvan uw vermoed dat deze geschonden zijn, samen met alle eventuele elementen die een bewijs vormen van deze rechten;
 • Indien van toepassing informatie met betrekking tot de registratie of de registratieaanvraag van deze rechten, inclusief de landen waar de rechten zijn geregistreerd of waar een registratieaanvraag werd ingediend, onder vermelding van de geldigheidsperiode, het aanvraagnummer en het registratienummer.
 • Afschrift van het schrijven aan de auteur van de betwiste Inhoud, met het verzoek deze terug te trekken of te wijzigen, of een bewijs dat contact met de auteur niet mogelijk was.

7.3        Onze reactie op uw melding.

Na ontvangst van een melding behouden wij ons het recht voor om te handelen naar eigen goeddunken. Wij houden ons met name het recht voor om gemelde Inhoud te verwijderen en/of de deactiveren en u een andere Gebruikers te vragen om te stoppen met dergelijke Inhoud.

Als wij enige Inhoud verwijderen of deactiveren die door u werd gepubliceerd in strijd met deze Voorwaarden en/of met de Intellectuele Eigendomsrechten van derde partijen, behouden Wij ons het recht voor om sancties op te leggen zoals vermeld in Artikel 6

U erkent dat het doen van een valse melding van Inhoud met kennis van zaken, om deze te laten verwijderen of om de verspreiding ervan te stoppen op onze Diensten wordt bestraft door de wet.

 

8           Kan uw Account worden beëindigd?  

JA. Zowel op uw eigen als op ons initiatief.

8.1        Uw Account beëindigen op eigen initiatief.

U kunt uw Account op enig moment beëindigen door het volgende formulier in te vullen op: https://support.ubi.com of uw Account te sluiten op: https://account.ubisoft.com, met behulp van het tabblad “Account Information”, vooral in geval u deze Voorwaarden of een bijgewerkte versie ervan niet accepteert.

8.2        Beëindiging van de Account of toegang tot Dienst(en) op ons initiatief

We kunnen uw Account en uw mogelijkheid om één of meerdere Diensten of een gedeelte van de Diensten te gebruiken op enig moment automatisch en uitsluitend naar ons eigen goeddunken opschorten of sluiten, indien:

 • wij per e-mail of per post een formeel verzoek hebben verzonden om ons bewijs te verstrekken van uw identiteit of om een actie, gedrag of schending van deze Voorwaarden te staken;
 • wij een redelijk vermoeden hebben dat u deze Voorwaarden (Inclusief de Gedragscode) of enige specifieke voorwaarden met betrekking tot een Dienst heeft geschonden;
 • vanwege enige andere reden in verband met uw gebruik of acties in het kader van de Diensten of daarbuiten;
 • uw Account, na kennisgeving, inactief is gedurende meer dan zes maanden.

Indien u meer dan één Account heeft, behouden wij ons het recht voor om alle Accounts die u geopend heeft, op te schorten of te sluiten, zodra één Account opgeschort of gesloten is in het kader van deze procedure.

8.3        Gevolgen van het Beëindigen/Opschorten van een Account.

 • U kunt de Diensten en Inhoud niet langer gebruiken.
 • U verliest of wij verwijderen uw profiel en de gerelateerde informatie die u ons hebt doorgegeven, samen met enige Inhoud die u hebt gepubliceerd, geüpload of beschikbaar gesteld bij de Diensten, met name uw gebruikersnaam, schermnaam/schermnamen en Door gebruikers gegenereerde Inhoud (UGC). 
 • Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens met betrekking tot uw profiel gedurende een redelijke periode op te slaan, zoals vermeld in ons Privacybeleid.
 • Wij hoeven niet toe te laten dat u opnieuw een Account aanmaakt zonder onze uitdrukkelijke toestemming, naar eigen goeddunken, waarvoor u een aanvraag kunt indienen bij https://support.ubi.com.
 • In geval uw Account wordt beëindigd, zult u niet langer toegang hebben tot uw Account en zult u alle opgeslagen bestanden en in-game voortgang in het kader van de Diensten verliezen.
 • In geval van beëindiging van uw Account of van een Dienst of Diensten die verband houdt/houden met uw Account, zal er geen tegoed (bijvoorbeeld voor niet gebruikte Diensten, voor een niet opgebruikte periode of niet gebruikte punten of Ubisoft Virtuele Valuta) aan u worden teruggestort of omgezet in contanten of enige andere vorm van terugbetaling.

 

9           Hoe staat het met toegang tot onze Diensten door minderjarigen? 

9.1        Indien u minderjarig bent in uw land van verblijf, dient u deze Voorwaarden door te nemen met de hulp van uw ouder of voogd.

9.2        Indien u een ouder of een voogd bent, raden wij u aan toezicht te houden op de gaming-activiteiten van uw kinderen, met name online, en dat u zichzelf bekend maakt met de Waakfunctie voor ouders die wij en/of onze partners beschikbaar kunnen stellen. Wij raden u aan om onze “oudershoek“ te bezoeken, een pagina die wij hebben ontwikkeld in samenwerking met deskundigen, players en ouders, en die beschikbaar is op  https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx, om enkele vaak gevraagde vragen te beantwoorden die ons gesteld worden en om tips te geven om uw kinderen te begeleiden.

9.3        We kunnen toegang beperken tot bepaalde Diensten op grond van leeftijd. Voor minderjarigen onder een bepaalde leeftijd kunnen wij u de mogelijkheid bieden om u te registreren voor bepaalde Diensten, uitsluitend met toestemming van uw ouder of voogd.

9.4        Voor zover dat is toegestaan bij de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige activiteiten die door minderjarigen worden uitgevoerd zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. In alle gevallen valt elk gebruik van de Diensten door minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogden. Indien u een ouder of wettelijk voogd bent en u uw kind toestemming heeft gegeven om zich aan te melden voor de Diensten, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van de Diensten door uw kind.

 

10        Welke Intellectuele Eigendomsrechten zijn er verbonden aan onze Diensten en Inhoud? 

10.1     De Diensten en Inhoud zijn beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen. Behoudens zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, behouden wij, onze licentiegevers en licentienemers ons onze respectievelijk Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en de Inhoud voor. Elke reproductie of representatie van deze elementen op enige wijze en om welke reden dan ook is verboden zonder onze voorafgaande toestemming.

Intellectuele Eigendomsrechten” zijn “octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, handelsnamen, naburige rechten, reclamerechten, handelsgeheimen, domeinnamen, rechten op presentatie, rechten op goodwill of rechten om te vervolgen wegens passing-off, oneerlijke concurrentierechten, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, topografierechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle overige intellectuele eigendomsrechten, in alle gevallen ongeacht of deze gedeponeerd zijn of niet, en inclusief alle applicaties voor en verlenging of uitbreiding van deze rechten, en alle vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming overal ter wereld”.

10.2     U mag recensies, opmerkingen, suggesties, voorstellen, materialen of andere feedback (“Inzendingen“) inzenden in het kader van of buiten de Diensten. Wij waarderen uw enthousiasme, maar u dient te erkennen dat wij geen verplichting hebben ten opzichte van ongevraagde Inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot, het niet accepteren, in aanmerking nemen, recenseren of retourneren van materialen, en het niet bevestigen van de ontvangst van enige Inzendingen. Uw gaat ermee akkoord dat producten, diensten of functies die door ons worden ontwikkeld of gepubliceerd kunnen lijken op deze ongevraagde Inzendingen of hieraan identiek zijn. 

 

11        Welke voorwaarden zijn van toepassing op de Inhoud die uw kunt aanmaken / uploaden op onze Diensten? 

11.1   Ubisoft geeft u de mogelijkheid om (i) materiaal of informatie van ofwel originele inhoud of, indien van toepassing, Inhoud en/of tools die door Ubisoft aan u beschikbaar zijn gesteld bij bepaalde Diensten aan te maken, te bewerken, te wijzigen en aan te passen, en (ii) dit materiaal of deze informatie via de Diensten te uploaden, openbaar te maken of in te dienen (hierna verder te noemen: "User Generated Content" (letterlijk: door gebruiker gegenereerde inhoud) of "UGC").

Indien u UGC aanmaakt, verbindt u zich om de bepalingen van deze Voorwaarden te allen tijde gedurende en na de aanmaak van deze UGC na te leven. De Voorwaarden zullen van toepassing blijven na de beëindiging van uw Account.

U begrijpt dat alle UGC, ongeacht of deze openbaar gepost is op een forum of particulier doorgezonden is naar een andere Gebruiker van de Dienst, uitsluitend onder uw aansprakelijkheid valt. Hoewel de Diensten ontworpen zijn als een veilige plaats om deze UGC te delen, kan Ubisoft niet garanderen dat andere Gebruikers geen misbruik zullen maken van de UGC die u deelt. Indien u UGC heeft die u vertrouwelijk wilt houden en/of die u niet wilt dat anderen gebruiken (inclusief zonder beperking foto's, persoonlijke informatie, naam, thuisadres, telefoonnummer, enz.), publiceer deze UGC dan niet bij de Diensten. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL Ubisoft AANSPRAKELIJK ZIJN OP ENIGE WIJZE VOOR ENIGE UGC, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN UGC, OF VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN EVENTUELE GEPOSTE, GEMAILDE OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN DOORGESTUURDE UGC. Ubisoft IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR MISBRUIK OF VERDUISTERING DOOR EEN GEBRUIKER VAN UGC DIE U BIJ DE DIENSTEN GEPOST HEEFT.

11.2   UGC afgeleid van vooraf bestaande Inhoud van Ubisoft ("Afgeleide UGC")

U verklaart hierbij dat u accepteert dat UGC ontwikkeld en aangemaakt kan worden door gebruik te maken van tools en/of op basis van Inhoud die behoort tot Ubisoft, zoals, met name en zonder beperking, titels, fictieve karakters, namen, thema’s, objecten, decors, kostuums, effecten, teksten, dialogen, slogans, plaatsen, karakters, diagrammen, concepten, ontwerpen, grafische voorstellingen, animaties, geluiden, muziekcomposities, video’s, audiovisuele effecten, gebruikersvriendelijke eigenschappen en alle andere onderdelen van games of van de Diensten. UGC die aangemaakt is met deze Inhoud van Ubisoft zal beschouwd worden als "Afgeleide UGC" zoals hieronder gedefinieerd en onderhavig artikel 11 zal hierop van toepassing zijn.

11.3   Met betrekking tot deze Afgeleide UGC verklaart u dat u accepteert dat Ubisoft de enige eigenaar zal zijn van alle rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC die u aanmaakt vanuit voorafbestaande Inhoud van Ubisoft, zoals en wanneer deze aangemaakt wordt. Door deze Voorwaarden te accepteren, komt u overeen om alle gebruiksrechten die u eventueel heeft op de desbetreffende UGC inclusief maar niet beperkt tot rechten over handelsmerken, octrooien, commerciële geheimen, auteursrechten, aanverwante rechten en reclamerechten gratis en onherroepelijk over te dragen aan Ubisoft, waarbij u Ubisoft toestaat vrij gebruik te maken van de volgende rechten, waarbij de lijst uitsluitend ter illustratie dient en niet uitputtend is:

 1. Het recht om, permanent of tijdelijk, te reproduceren door alle middelen en in elke vorm, op alle bekende of nog onbekende media, en in het bijzonder:
  • Het recht om de Afgeleide UGC geheel of gedeeltelijk op te nemen in alle producten en diensten van Ubisoft, inclusief zonder beperking andere online of offline games, films of andere audiovisuele inhoud;
  • Het recht om de Afgeleide UGC en alle producten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC is opgenomen door alle middelen, op elke plaats en op elk medium te laden en te downloaden, weer te geven, uit te voeren, door te sturen en/of op te slaan;
  • Het recht om de Afgeleide UGC in te richten, te corrigeren, te ontwikkelen, te vertalen, te digitaliseren, te coderen of anderszins te wijzigen, en om de resultaten van deze handelingen te reproduceren, door alle middelen en op alle bestaande of toekomstige media;
  • Het recht om een kopie te maken van alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC en van alle producten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC is opgenomen, inclusief gewijzigde, vertaalde of aangepaste versies, in een door Ubisoft te bepalen aantal, door alle processen en op alle media (inclusief zonder beperking digitale media, CD's, CD-ROM's, DVD's, spelcartridges, mobiele telefoons, PDA's, Internet, enz.);
  • Het recht om, tegen betaling of gratis, alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC te verhandelen en te distribueren (inclusief verhuur, verkoop en uitleen), inclusief gewijzigde of aangepaste versies, en alle producten waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, door alle processen en op alle bekende of nog onbekende media; en
  • Het recht om de Afgeleide UGC door alle middelen, in elke vorm en op elk medium te reproduceren, zoals nodig is voor de hieronder vermelde gebruiksrechten.
 1. Het recht om de Afgeleide UGC weer te geven en uit te zenden op alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en op alle particuliere plaatsen, door alle middelen of processen en op alle bekende of nog onbekende media (en in het bijzonder ether-, satelliet- en kabeluitzendingen, glasvezel, betaalde of gratis televisie, computertransmissie, Internet, ADSL, videoplatforms, web-TV en videostream, streaming, MMDS-TV, mobiele telefoon-TV en catch-up TV).
 2. Het recht om de Afgeleide UGC op enige wijze te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden van demonstratie, promotie en advertenties voor alle producten en diensten van Ubisoft.
 3. Het recht om de Afgeleide UGC of elk product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen beschikbaar te stellen aan het publiek, en zulks zo breed mogelijk, met name via een overdracht, licentie of enige overeenkomst, tijdelijk of definitief, tegen betaling of gratis, door alle middelen die momenteel al dan niet bekend zijn, en met name via Internet of enig digitaal netwerk, pay per view, pay per play of televisie-uitzending, en over het algemeen via alle media en/of netwerken (in het bijzonder analoge of digitale netwerken en media, telecommunicatienetwerken en media- en computernetwerken en media).
 4. Het recht om een nieuw product of een nieuwe dienst vanuit de Afgeleide UGC of vanuit enig product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, te produceren of de productie daarvan te gelasten, ofwel als waarachtige reproductie ofwel gewijzigd door Ubisoft of door enige externe partij van haar keuze.
 5. Het recht om de Afgeleide UGC te exploiteren met producten waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, d.w.z. met name:
  • Het recht om alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC en enig product waarin de Afgeleide UGC is opgenomen, te gebruiken en/of exploiteren in enige vorm, met of zonder aanpassing, voor gebruik in de vorm van afgeleide "merchandising" producten, ten einde in het bijzonder (waarbij de opsomming als voorbeeld dient en niet uitputtend is): Boeken en stripboeken, beleidsgidsen en boeken gebaseerd op scenario’s en/of de grafische voorstellingen van de games en/of Diensten, reviews, kalenders, kantoorbenodigdheden, stikkers, posters, accessoires voor computers of gameconsoles, computer wallpapers, screensavers, figuurtjes, games, speelgoed in alle materialen, textiel, aardewerk, tekeningen, reclamematerialen (in het bijzonder door weergave of mail op het Internet), hoorbare of visuele reproductie en representatie (in het bijzonder films, verslagen, documentaires, shows, themaparken, enz.), en alle overige objecten waarin alle of een gedeelte van de Afgeleide UGC in hun inhoud en vorm, decoratie, verpakking of presentatie is opgenomen, te publiceren of te produceren;
  • Het recht om ‘sequels’, ‘prequels’, ‘add-ons’, ‘spin-offs’ en alle conversies van spellen of alle overige materialen waarin de Afgeleide UGC voor platforms is opgenomen, te produceren in alle talen en vormen, een en ander naar keuze van Ubisoft; en
  • Over het algemeen alle rechten die behoren tot het eigendomsrecht van de auteur op zijn/haar werk.

Deze overdracht van rechten wordt op wereldwijde basis en voor de wettelijke beschermingsperiode van elke Afgeleide UGC.

Ubisoft, of een derde partij aan wie de rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC overgedragen zijn in overeenstemming met dit artikel, kan een aanvraag voor intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Afgeleide UGC indienen of deponeren in eigen naam, voor alle landen ter wereld. De Gebruiker verbindt zich om (i) alle noodzakelijke documenten te ondertekenen en te verstrekken die door Ubisoft of een externe partij aan wie de rechten zijn overgedragen, vereist worden, voor alle doeleinden van registratie, en met name alle verzoeken, overdrachtsinstrumenten of andere documenten die nodig zijn om Ubisoft of de derde partij aan wie de rechten zijn overgedragen in staat te stellen om octrooien, handelsmerken, auteursrechten, eigendomsrechten, het deponeren van tekeningen en enige andere vorm van bescherming met betrekking tot de Afgeleide UGC te verwerven en erkend te worden als de houder van alle vermogensrechten en eigendomsrechten met betrekking tot de Afgeleide UGC en (ii) alle nodige medewerking te verlenen aan Ubisoft of de betreffende derde partij, bij elke vordering, procedure of maatregel gericht op de toepassing van de bepalingen van dit artikel zowel binnen als buiten de Verenigde Staten.

11.4   Mocht een bevoegde rechtbank oordelen dat alle of een gedeelte van de rechten met betrekking tot de Afgeleide UGC die door u aangemaakt is, niet rechtsgeldig overgedragen kan worden aan Ubisoft zoals hierboven beschreven, verleent u Ubisoft hierbij, gratis, permanent of gedurende de gehele wettelijke beschermingsperiode van de Afgeleide UGC krachtens intellectuele eigendomsrechten, een onherroepelijke en overdraagbaar recht van gebruik, reproductie, representatie, wijziging, weergave, distributie en, over het algemeen, van exploitatie van deze Afgeleide UGC zoals uiteengezet in dit artikel 11, door alle middelen, op alle bekende of nog onbekende media, voor alle doeleinden (ongeacht of dat commercieel is of niet) en op wereldwijde basis, zonder dat het noodzakelijk is dat u vermeld wordt als de bron van deze Afgeleide UGC, met het oog op de technische en operationele voorwaarden.

11.5   Op vergelijkbare wijze verleent u andere betrokken Gebruikers van de Diensten en games gratis, permanent of gedurende de gehele wettelijke beschermingsperiode van de Afgeleide UGC krachtens intellectuele eigendomsrechten, een niet-exclusief onherroepelijk recht om de Afgeleide UGC die u aangemaakt en openbaar gemaakt heeft, te gebruiken voor de doeleinden van de producten en diensten die door Ubisoft aangeboden worden, wereldwijd en binnen de door Ubisoft toegestane grenzen, en in het bijzonder om voornoemde Afgeleide UGC te openen, weer te geven, te kopiëren, aan te passen en te wijzigen en om afgeleide werken te creëren binnen het kader van de Diensten. Deze licentie zal van toepassing blijven na enige gedeeltelijke beëindiging van de licentie die Ubisoft u verleent om de Diensten en/of deze Voorwaarden te gebruiken.

U bent door Ubisoft geautoriseerd om een kopie van de betreffende Inhoud te downloaden op één of meerdere computers of mobiele apparatuur en om de pagina’s af te drukken, indien van toepassing, op voorwaarde dat u:

 • Alle meldingen met betrekking tot auteursrecht en handelsmerk en andere aanwijzingen omtrent de eigendom ongewijzigd laat;
 • Geen afgeleide documenten geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de Inhoud verveelvoudigt (behoudens aanmaak van een enkele kopie voor uw eigen backupdoeleinden) of creëert; en
 • De Inhoud niet gebruikt op een manier die enig verband met een van de producten, diensten en/of merknamen van Ubisoft suggereert.

11.6      Uw gebruik van Afgeleide UGC

Ubisoft verleent u hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare persoonlijke licentie, die te allen tijde herroepen kan worden, om de Afgeleide UGC die u aangemaakt heeft vanuit de Inhoud van Ubisoft, wereldwijd en gedurende de duur van uw gebruik van de Diensten te gebruiken, ten einde:

 • Deze Afgeleide UGC op te slaan op uw console, uw computer, uw mobiele telefoon of enig ander medium dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten;
 • Deze Afgeleide UGC te delen met uw vrienden die gebruikmaken van de Diensten; en
 • Deze Afgeleide UGC te downloaden op de Diensten en te gebruiken in het kader van de Diensten en/of enige andere dienst van Ubisoft of partnernetwerk, zoals toegestaan door Ubisoft.

De overige Gebruikers van de Diensten hebben u ook een persoonlijke licentie verleend, welke licentie te allen tijde herroepen kan worden en niet-exclusief en onoverdraagbaar is, ten einde de Afgeleide UGC te gebruiken die zij aangemaakt hebben in het kader van de Diensten en in overeenstemming met deze Voorwaarden. De voorwaarden van de licentie zijn in artikel 11 hieronder gespecificeerd.

11.7   UGC die u heeft aangemaakt onafhankelijk van vooraf bestaande Inhoud van Ubisoft ("Originele UGC")

Door enige Originele UGC bij de Diensten te posten, verleent u Ubisoft hierbij een royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig sublicentieerbare licentie en recht om deze Originele UGC (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te combineren met andere werken, afgeleide werken daaruit te creëren inclusief zonder beperking merchandising producten, te distribueren, uit te voeren, te bewerken en weer te geven en/of om deze op te nemen in andere werken in enige vorm, media of technologie die nu bekend zijn of later ontwikkeld worden om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking entertainment, informatie, advertenties, promotie en marketing van alle Diensten of producten van Ubisoft, om commerciële of reclamedoeleinden (hierna verder te noemen: «UGC-licentie»). Overeengekomen wordt dat de Originele UGC-licentie verlening van een licentie met zich meebrengt voor alle rechten op de Originele UGC inclusief zonder beperking handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, auteursrechten en rechten tot openbaarmaking. U doet in het bijzonder afstand van enige "morele rechten" in en op de Originele UGC. Voornoemde verlening van rechten omvat, zonder beperking, alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in en op uw Originele UGC. U verkaart en garandeert dat: u de eigenaar bent van de Originele UGC die door u op of door de Diensten gepost is of anderszins het recht heeft om de in dit artikel uiteengezette licentie te verlenen; en dat het posten van uw Originele UGC op of door de Diensten geen schending vormt van de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van derden. U komt overeen om alle royalty’s, vergoedingen en alle overige gelden te betalen die verschuldigd zijn aan derden vanwege Originele UGC die u op of door de Diensten gepost heeft.

11.8   UGC die een afbeelding van u bevat

Indien UGC die u aanmaakt en publiceert een afbeelding van u bevat, verklaart u hierbij dat Ubisoft het recht heeft om uw afbeelding te gebruiken als onderdeel van de Diensten, en zulks wereldwijd en gedurende de gehele duur van de betreffende Diensten. U gaat ermee akkoord dat UGC die uw afbeelding bevat door Ubisoft gebruikt wordt zoals uiteengezet in artikelen 11.2 en 11.7. Indien de UGC die u publiceert bij de Diensten de afbeelding van een andere persoon dan uzelf bevat, verklaart u hierbij dat u de toestemming van deze persoon heeft ontvangen voor het gebruik van zijn/haar afbeelding door Ubisoft in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 11, en vrijwaart u Ubisoft tegen alle schade die Ubisoft zou kunnen lijden in geval van een gegronde klacht, procedure of vordering door een derde met betrekking tot het gebruik door Ubisoft van een afbeelding van een derde, die afgeleid is van de UGC die u creëert en/of openbaar maakt.

11.9   In alle gevallen:

 1. Verlenen wij u geen licentie om UGC voor commerciële doeleinden te gebruiken;
 2. Maakt het vermogen om UGC aan te maken onderdeel uit van de Dienst die wij bieden en geeft dat u niet het recht op enige betaling, inclusief indien de UGC beschikbaar wordt gesteld voor andere Gebruikers van de Diensten;
 3. Verzekert u Ubisoft dat alle Inhoud (ongeacht of deze UGC betreft of anderszins) die u creëert en/of openbaar maakt tijdens gebruikmaking van de Diensten niet strijdig is met de rechten van enige derde, en met name geen inbreuk vormt op Intellectuele Eigendomsrechten of een handeling van oneerlijke concurrentie vormt, inclusief indien de Inhoud door Ubisoft gebruikt wordt tijdens het leveren van de Diensten;
 4. Verklaart u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle Inhoud die u aanmaakt, gebruikt en/of openbaar maakt tijdens gebruikmaking van de Diensten, en komt u overeen om Ubisoft, inclusief haar licentiegevers, licentienemers, sublicentienemers, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers in titel en hun respectievelijke werknemers, managers of directeuren in titel te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen enige vordering of beweerdelijke vordering, rechtszaak of procedure die ingesteld is tegen Ubisoft en/of haar dochterondernemingen, met betrekking tot het gebruik of de publicatie van inhoud die u aanmaakt, gebruikt en/of publiceert tijdens gebruikmaking van de Diensten; In dergelijke gevallen behoudt Ubisoft zich het recht voor om haar eigen verdediging op eigen kosten te voeren en de exclusieve controle te behouden over enige vordering die aanleiding zou kunnen geven tot een schadevergoeding van uw zijde. U komt, in dergelijke gevallen, overeen om volledig met Ubisoft samen te werken op diens verzoek ter verdediging van haar belangen;
 5. Zal, ter voorkoming van twijfel, en tenzij en totdat deze Inhoud verwijderd is door Ubisoft, UGC die u openbaar heeft gemaakt in verband met de Diensten geassocieerd worden met uw gebruikersnaam en zal deze beschikbaar gesteld worden aan Gebruikers van de Dienst; en
 6. Doet u volledig afstand van uw morele rechten op alle Inhoud die u creëert of openbaar maakt (ongeacht of dit UGC is of anderszins), welke rechten voortvloeien uit de Britse Copyright, Designs and Patents Act 1998 en, voor zover dat wettelijk mogelijk is, van alle in de breedste zin van het woord equivalente rechten die u heeft op enig grondgebied waarook in de wereld; en
 7. Verklaart u hierbij dezelfde overeenkomst te zullen verwerven van enige andere persoon die morele rechten over de UGC kan inroepen.
 8. U verklaart en komt overeen dat Ubisoft enige UGC mag behouden en openbaar maken indien zulks bij de wet vereist is of indien Ubisoft te goeder trouw gelooft dat dit behoud of deze openbaarmaking in redelijkheid noodzakelijk is om: te voldoen aan rechtsvervolging; deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen; te reageren op vorderingen dat enige UGC strijdig is met de rechten van derden; of de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Ubisoft, haar gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van de Diensten, waaronder uw UGC, het volgende met zich mee kunnen brengen: transmissies over verschillende netwerken; en veranderingen voor bevestiging en aanpassing aan technische vereisten die netwerken of apparatuur verbinden. Ubisoft kan UGC voor een onbepaalde tijd opslaan. Ubisoft heeft echter niet de verplichting om UGC op te slaan of aan u ter beschikking te stellen in de toekomst.

Voor zover dat is toegestaan in de toepasselijke wetgeving en indien er morele rechten of andere vergelijkbare rechten (hierna verder te noemen: "morele rechten") in en op de UGC bestaan en niet de exclusieve eigendom van Ubisoft zijn, komt u overeen uw morele rechten op de UGC niet in te roepen tegen Ubisoft of haar Dochterondernemingen en andere bevoegde Gebruikers en verklaart u dat u dezelfde overeenkomst zult verkrijgen van enige andere persoon die morele rechten over de UGC kan inroepen. 

 

12        Mag u deelnemen aan onze tests? 

JA. Wij kunnen u voorstellen deel te nemen aan test van de Diensten of van Inhoud die nog niet commercieel is vrijgegeven (bijvoorbeeld tijdens Alpha- en Bètafasen, playtests enz.), om eventuele bugs en fouten te detecteren en/of hun werking te helpen verbeteren (“Bèta Tests”).  Als u in aanmerking komt en ermee akkoord gaat deel te nemen aan een Bèta-test:

a)     U zult eerst een vertrouwelijkheidovereenkomst en andere door ons vereiste documenten moeten ondertekenen en retourneren.

b)     U erkent dat de Bèta-versie van de Inhoud en de Diensten (“Testinhoud“) ons eigendom is en zeer vertrouwelijke informatie bevat.

c)     Wij kunnen u vragen om uw reacties en suggesties. Alle reacties en suggesties die u aan ons maakt in het kader van de Bèta-tests zijn ons exclusieve eigendom.

d)     Alle Testinhoud die aan u wordt verstrekt is “as is” en “naar beschikbaarheid” zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook. U begrijpt dat u de Testinhoud op eigen risico gebruikt, dat deze bugs kan bevatten en dat uw voortgang en de gegevens in het kader van de Bèta-test op enig moment kunnen worden verwijderd.

e)     U komt overeen dat schending van uw verplichtingen krachtens de Bèta-tests onherstelbare schade voor ons zou veroorzaken en dat wij gerechtigd zouden zijn om elke actie te ondernemen om enige schending of risico van schending van uw verplichtingen te voorkomen of om een schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden schade, onverminderd het recht om uw Account te beëindigen.

 

13        Bewaken wij onze Diensten? 

Wij zijn niet aansprakelijk voor en onderschrijven geen meningen, adviezen en/of aanbevelingen die weergegeven of verzonden zijn door Gebruikers van de Diensten, inclusief op openbare Forums. Deze kennisgevingen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de desbetreffende Gebruikers.

Behoudens de toepasselijke wettelijke vereisten, verbinden wij ons niet om de Inhoud, berichten, Door gebruikers gegenereerde Inhoud (UGC), berichten en overige informatie die door de Gebruikers beschikbaar gesteld worden bij de Diensten te bewaken. We kunnen, doch zijn niet verplicht om onze Diensten te controleren, te bewaken of te matigen, met name op homepages van websites en Forums. In geen geval garanderen wij de geldigheid, de originaliteit, de nauwkeurigheid of de nuttigheid van enige Inhoud, bericht en/of Door gebruikers gegenereerde Inhoud (UGC).

 

14        Hebt u toegang tot Onze Diensten via derde partijen en tot inhoud van derde partijen via onze Diensten? 

JA. U kunt toegang hebben tot bepaalde Diensten via diensten/platforms die worden aangeboden door derde partijen (d.w.z. consolefabrikanten, streamingdiensten enz.). De voorwaarden van deze derde partijen zullen bepalend zijn voor uw gedrag wanneer u de Diensten gebruikt via hun diensten/platforms en in geval van een conflict met deze Voorwaarden, zullen de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten/platforms die door deze derde partijen worden aangeboden voorrang hebben.

Wij kunnen ook bepaalde producten en/of diensten van derden weergeven in onze Diensten door promotionele koppelingen, advertentiebanners of andere advertentie- en reclamematerialen op te nemen, en kunnen ook handelingen van crossmarketing uitvoeren met een partner van onze keuze.

In beide gevallen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, producten en/of inhoud van deze derde partijen.

 

15       Welke voorwaarden zijn er van toepassing op aansprakelijkheid, schadevergoeding en compensatie in geval van geschillen? 

15.1      Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. U erkent hierbij uitdrukkelijk dat gebruik van de Diensten en games op uw eigen risico is.
 2. De Diensten worden "as is" geleverd, zonder enige garanties, voorwaarden, waarborgen of andere vereisten met betrekking tot:
  1. Hun conformiteit, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of veiligheid;
  2. Hun geschiktheid voor een bepaald gebruik;
  3. Hun marktwaarde;
  4. De afwezigheid van onderbrekingen of fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen of dat fouten, bugs, virussen of schadelijke onderdelen gecorrigeerd zullen worden; en/of
  5. Uw tevredenheid.
 3. In het bijzonder controleert Ubisoft niet uitputtend de Inhoud, met name UGC (zoals gedefinieerd in artikel 11), of de woorden die u of andere Gebruikers publiceren via de Diensten, inclusief zonder beperking op de Forums, noch uw acties in het kader van de Diensten.
 4. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:
  1. Alle voorwaarden, garanties en overige vereisten die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door de wetgeving, common law of equity-recht; en
  2. Elke aansprakelijkheid voor verlies of schade die geleden is in verband met het gebruik van de Diensten of enige gerelateerde dienst van derden. Dit omvat het volgende:
   1. Alle verlies van welke aard dan ook, ongeacht of dit wegens onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contractbreuk, misleiding (ongeacht of dat bewust of onbewust gebeurt) of anderszins geschiedt;
   2. Direct verlies;
   3. accidentele schade,
   4. Incidenteel verlies;
   5. gevolgschade; en
   6. Indirect verlies.
  3. Niets van bovenstaande voorkomt vorderingen voor uw materiële schade.
 5. In geval van een geschil met Ubisoft of haar licentiegevers, is uw enige rechtsmiddel om:
  1. Gebruik van de Diensten te staken en uw Account te beëindigen; en
  2. Indien van toepassing, een schadevergoeding voor uw schade te vorderen.
 6. De aansprakelijkheid van Ubisoft is beperkt tot de vervanging van de aboneeInhoud die door Ubisoft onbruikbaar verklaard wordt na een vergelijkend onderzoek van uw vordering met equivalente Inhoud die door Ubisoft gekozen wordt.
 7. In ieder geval kan de volledige aansprakelijkheid van Ubisoft, inclusief haar Dochterondernemingen, ten aanzien van u nooit meer bedragen dan de prijs die u heeft betaald voor de Diensten gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het ontstaan van het geschil.
 8. Niets van bovenstaande beïnvloedt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze tekortkoming of onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding noch enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden krachtens de toepasselijke wetgeving.

15.2      Schadevergoeding en compensatie

 1. U komt overeen om Ubisoft en haar Dochterondernemingen (zoals hierboven gedefinieerd), hun onderaannemers en de leveranciers van Inhoud te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen elke vordering of beweerdelijke vordering, elke aansprakelijkheid en schadevergoedingen en alle kosten, inclusief advocaatkosten, ten gevolge van en/of voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden waarvoor u verantwoordelijk bent, of die gerelateerd zijn aan uw gedrag tijdens het gebruik van de Diensten.
 2. Zonder de algemeenheid van voornoemde te beperken, komt u overeen om Ubisoft en haar Dochterondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en gevrijwaard te houden in geval van onpassend of onwettig gebruik van uw Account, inclusief in geval van onwettig of onpassend gebruik door een derde die u heeft toegelaten om uw Account te gebruiken. U komt overeen dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld zult worden voor uw gebruik van de Diensten en voor alle communicatie en activiteiten tijdens het gebruik van de Diensten.
 3. Ubisoft behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, als enige vorderingen in behandeling te nemen waarvoor u normaal gesproken Ubisoft zou vrijwaren.

15.3      De bepalingen van dit artikel 15 blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden of van uw Account. 

 

16        Is er nog andere informatie die u dient te kennen? 

JA. Zie hieronder algemene informatie over deze Voorwaarden. Als u de informatie die u zoekt niet kunt vinden in deze Voorwaarden, is deze misschien te vinden op https://legal.ubi.com.

16.1     Wijziging van de Voorwaarden. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen om redenen van veiligheid, recht, beste praktijken en/of om regelgevende redenen. Wij zullen dit recht niet uitoefenen om substantiële veranderingen aan te brengen in de Voorwaarden ten nadele van uw rechten, zonder u in de gelegenheid te stellen daarmee akkoord te gaan. Indien u niet akkoord gaat met de in deze Voorwaarden aangebrachte wijzigingen, kunt u uw Account beëindigen zoals in artikel 8.1 wordt verklaard. U dient regelmatig te controleren of de Voorwaarden werden gewijzigd, aangezien zij bindend voor u zijn. Elk gebruik van de Diensten na wijziging van de Voorwaarden houdt acceptatie van de herziene Voorwaarden in.

16.2     Scheidbaarheid. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of zal dat deel van die bepaling, voor zover vereist, geacht worden verwijderd te zijn, en zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet getroffen worden. Indien een ongeldige, onuitvoerbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden geldig, uitvoerbaar of wettig zou zijn indien daar een deel van verwijderd zou worden, zal de bepaling van toepassing zijn met een minimale wijziging voor zover nodig om deze bepaling wettig, geldig en uitvoerbaar te maken, om onze oorspronkelijke intenties te reflecteren.

16.3     Geen verklaring van afstand. De afstand van een recht of rechtsmiddel kan uitsluitend plaatsvinden nadat een schriftelijke verklaring daartoe is ondertekend door ons of door u. Geen nalaten of vertraging door ons om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen zoals voorzien krachtens deze Voorwaarden of bij de wet zal een verklaring van afstand vormen van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal dat de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van voornoemd recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

16.4     Volledige Overeenkomst.

a)    Bij het aangaan van deze Voorwaarden is geen van de partijen uitgegaan van en gaat geen van de partijen uit van enige verklaring, vertegenwoordiging, verzekering of garantie (hierna verder te noemen: "Vertegenwoordiging") van enige persoon anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden.

b)    Elk van de partijen komt overeen dat de enige rechten en rechtsmiddelen die openstaan voor deze partij voortvloeiend uit of in verband met een Verklaring vanwege contractbreuk zullen bestaan.

c)     Deze Voorwaarden en alle regels of instructies die online gepubliceerd zijn met betrekking tot een Dienst vormt de volledige overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot het onderwerp daarvan, en vervangen en annuleren alle voorafgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke afspraken, onderhandelingen en overeenkomsten.

d)    Niets in dit artikel zal enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding beperken of uitsluiten.

16.5     Geschillenbeslechting.

Alternatieve geschillenbeslechting. In geval van geschillen of vorderingen met betrekking tot deze Voorwaarden biedt de Europese Commissie een platform aan, waar een onafhankelijke en buitengerechtelijke beslechting van online geschillen wordt gefaciliteerd, en dat op het volgende adres te vinden is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Voorwaarden, uw Account en enige geschillen of vorderingen die betrekking hebben hierop, op het onderwerp of de vorming daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Engels of Welsh recht. U komt onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil of enige vordering te beslechten.

16.6     Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk krachtens deze Voorwaarden indien wij verhinderd of vertraagd worden om onze verplichtingen te vervullen of om ons bedrijf te voeren door handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongevallen die buiten onze redelijke macht vallen, inclusief, zonder beperking, stakingen, tekortkomingen van een telecommunicatienetwerk, overmacht, oorlog, oproer, pandemie, kwaadwillige schade, naleving van een wet of overheidsbeschikking, ongeval, brand, overstroming, storm, of tekortkomingen van onderaannemers.

16.7     Contact / Klantenservice. U kunt deze Voorwaarden inzien op https://legal.ubi.com. Voor vragen met betrekking tot deze Voorwaarden, Diensten of Inhoud, kunt u contact opnemen met ons op het volgende adres: https://support.ubi.com.

 

DEZE VOORWAARDEN ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN BIJ DE WET.