BETINGELSER FOR BRUK AV UBISOFTS TJENESTER

BETINGELSER FOR BRUK AV UBISOFTs TJENESTER

Innhold

 1. BESKRIVELSE AV TJENESTENE
 2. KONTO
 3. BRUK AV TJENESTER OG REGLER FOR OPPFØRSEL
 4. SPESIFIKKE TILGANGSREGLER OG BETINGELSER FOR MINDREÅRIGE
 5. INTELLEKTUELLE OPPHAVSRETTIGHETER
 6. BRUKERGENERERT INNHOLD
 7. RAPPORTERING AV ULOVLIG INNHOLD
 8. TEKNISKE BESKYTTELSESTILTAK – STYRING AV DIGITALE RETTIGHETER
 9. LÅN, ABONNEMENTER OG UBISOFT-POENG
 10. BUTIKKTJENESTER (UBISHOP)
 11. FORA OG DEBATTOMRÅDER SOM FØLGER MED TJENESTENE
 12. KONKURRANSER, LOTTERIER OG LOJALITETSPROGRAMMER
 13. REKLAME OG MARKEDSFØRING AV PRODUKTER
 14. BETATESTER
 15. ANSVAR, ERSTATNING OG VEDERLAG
 16. OPPSIGELSE
 17. OPPDATERING AV TJENESTER OG BETINGELSER
 18. KONFIDENSIALITET OG INNSAMLING AV PERSONDATA
 19. HELSEN TIL BRUKERE AV VIDEOSPILL
 20. PROGRAMVARE, HJELPEPROGRAMMER OG VERKTØY
 21. SPESIFIKKE BETINGELSER FOR KOMPATIBLE MOBILTERMINALER
 22. DIVERSE

VELKOMMEN TIL UBISOFTs TJENESTER.

VENNLIGST LES DISSE GENERELLE BRUKSBETINGELSENE NØYE.

1 BESKRIVELSE AV TJENESTENE

1.1 Disse generelle bruksbetingelsene (“betingelser”) bestemmer din bruk av nettspill, apper og tjenester, inkludert onlinefunksjonen for multimedieprodukter, webområder, servere, programvare og rammen som disse elementene gis i (samlet kalt “tjenester”) som for tiden ytes eller vil bli ytet av konsernet UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., eller ett av dets filialer eller tilknyttede selskaper, inkludert UBISOFT EMEA SAS (heretter samlet kalt “UBISOFT” eller “Vi”).

1.2 Du bør lese disse betingelsene grundig, da de definerer grunnlaget for vårt tilbud av tjenestene. Som bruker (”bruker”) betyr det faktum at du bruker en av eller alle tjenester og innhold (som definert i artikkel 1.3 nedenfor) at du har godtatt disse betingelsene, vår personvern-policy og andre betingelser som gjelder for den tjenesten du bruker,inkludert, men ikke begrenset til salgsbetingelsene (”Salgsbetingelsene”), lisensavtalen for sluttbruker (”EULA”) og andre ”spilleregler”) og at du samtykker i å følge dem fullt ut. Hvis du ikke samtykker i betingelsene, vennligst unnlat å fortsette å bruke våre tjenester.

1.3 Innholdet kan omfatte tekst, grafikk, musikk eller lyd, alle meldinger eller informasjoner, tenkte personer, navn, temaer, objekter, landskap, drakter, effekter, dialoger, slagord, steder, tegn, diagrammer, konsepter, koreografier, videoer, audiovisuelle effekter, domenenavn og alle andre elementer som inngår i tjenestene, individuelt eller i kombinasjon, sammen med alle de tilhørende intellektuelle eiendomsrettene til ovennevnte (samlet kalt “innhold”).

For å unngå tvil presiseres herved at innholdet omfatter:

 1. Innhold opprettet av andre brukere,
 2. Tilleggsinnhold, og
 3. Testinnhold (som definert i artikkel 12 nedenfor).

1.4 UBISOFTs regler for personvern er angitt på https://legal.ubi.com og er en integrert del av disse betingelsene. Vennligst les dem nøye for å forstå våre synspunkter og rutiner når det gjelder dine persondata og hvordan vi behandler dem.

1.5 UBISOFT forbeholder seg retten til når som helst å endre, slette eller tilføye artikler i disse betingelsene, i samsvar med prosedyrene som er beskrevet nedenfor i artikkel 17.

2 KONTO

2.1 Opprettelse av din konto.

 1. Tilgang til og bruk av bestemte tilleggsfunksjoner og/eller fordeler ved tjenestene forutsetter at det opprettes en konto med UBISOFT (en “konto”). Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en på http://www.ubi.com eller på http://www.uplay.com.
 2. For å opprette en konto må du ha en e-postadresse og oppgi nøyaktig, komplett og oppdatert informasjon. Du må ha tillatelse til å bruke tjenestene som du registrerer deg for, og særlig oppfylle alderskriteriene.
 3. Bestemte tjenester kan kreve at du oppretter et brukernavn eller pseudonym, som vil bli knyttet til din konto og dette vil bli vist offentlig. Vi anbefaler derfor at du unngår å inkludere ditt etternavn i brukernavnet. For annen informasjon som kan vises offentlig, ber vi deg lese våre bestemmelser om personvern.
 4. Du har ikke lov til å:
  1. velge eller bruke et brukernavn eller pseudonym som allerede brukes av en annen bruker eller er knyttet til en annen konto; eller
  2. velge eller bruke et brukernavn eller pseudonym som ikke oppfyller kravene i disse betingelsene, særlig reglene for oppførsel definert i artikkel 3.2 og innholdsnormene definert i artikkel 3.3.
  3. opprette flere kontoer, unntatt dersom dette er spesielt tillatt i rammen av tjenesten UBISOFT yter, I slike tilfeller godtar du å lukke din tilleggskonto på UBISOFTs forespørsel. UBISOFT anbefaler at du ikke bruker ditt etternavn i brukernavnet.
 5. Hvis du velger eller har fått tildelt et brukernavn, passord eller annen informasjon som inngår i våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slike opplysninger som konfidensielle, og du må ikke meddele dem til tredjeparter. Vi vil aldri be deg om å avsløre ditt passord, og vil aldri ta kontakt med deg for å be deg om huskespørsmålene som er knyttet til ditt passord. Enhver bruk, særlig kjøp av tjenester, der din konto brukes med passordet, vil bli ansett for å være utført av deg. Vi har rett til å deaktivere brukernavn eller passord hvis du etter vår mening – og vår mening er tilstrekkelig – ikke har oppfylt bestemmelsene i disse betingelsene.

2.2 Nøyaktighet og bruk av dine kontodata

 1. Du samtykker i å oppgi nøyaktige og komplette persondata for din konto og holde dem oppdatert (inkludert dersom data overføres fra en forhåndseksisterende konto).
 2. Du har ikke lov til å foregi å være en annen person eller enhet, og skal ikke oppgi din identitet eller tilknytning til en annen person eller enhet på en unøyaktig måte, blant annet ved å benytte brukernavn, passord eller annen informasjon som er knyttet til en annen persons konto eller navn, likhet, stemme, bilde eller foto, eller ved å gi feil informasjon om en forelder eller lovlig foresatt når du under registreringsprosessen blir bedt om å oppgi slik informasjon.
 3. Vi kan treffe tiltak for å kontrollere nøyaktigheten til opplysningene du gir, blant annet ved å kontrollere fasttelefon- eller mobiltelefonnumre og/eller e-postadressen du har gitt for deg selv eller en forelder eller lovlig foresatt dersom dette gjelder. For å beskytte mindreårige, andre brukere og hindre fare for bedrag, samtykker du i å sende inn de nødvendige tillatelsene og underbyggende dokumenter til UBISOFT på forespørsel med e-post, faks eller post. De nødvendige dokumentene kan være en kopi av ditt nasjonale identitetskort eller pass.
 4. Du samtykker også i å informere UBISOFT så raskt som mulig på emea-email-support@ubisoft.com om enhver ikke-tillatt bruk av brukernavn, passord eller annen informasjon om din konto eller om andre sikkerhetsbrudd som gjelder eller involverer tjenestene, når dette blir kjent for deg.

3 BRUK AV TJENESTER OG REGLER FOR OPPFØRSEL

3.1 Bruk av tjenester

 1. Du må ha tillatelse til å bruke tjenestene som du registrerer for, i samsvar med disse betingelsene eller eventuelle andre betingelser som gjelder for slike tjenester.
 2. Tjenestene er kun beregnet på personlig bruk, og du må ikke i noe tilfelle bruke dem på noen måte med kommersielle formål uten å oppnå tillatelse til dette fra oss og/eller våre lisensgivere.
 3. Du skal ikke, verken direkte eller indirekte:
  1. selge, leie ut eller markedsføre innholdet;
  2. fikse, modifisere, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling, oversette, tilpasse, gjengi, distribuere, spre, videresende eller overføre noen del av innholdet;
  3. automatisere eller bruke innholdet i stort volum;
  4. overføre noe innhold mellom datamaskiner eller mobile enheter, unntatt de som er involvert i vanlig bruk av tjenestene.
 4. Når angjeldende innhold er tilgjengelig som del av tjenestene, har du UBISOFTs tillatelse til å laste det ned på din(-e) datamaskin(-er) eller mobile enhet(-er) og skrive ut eventuelle sider, dersom du:
  1. beholder intakte alle copyright- og varemerkeangivelser og annen informasjon om eierskap og opprinnelse;
  2. ikke kopierer (unntatt ved kopiering involvert i vanlig bruk av tjenestene og opprettelse av én enkelt kopi for sikkerhetskopiering) eller distribuere innholdet, eller kopier eller avledede dokumenter som i sin helhet eller delvis er basert på innholdet; og
  3. ikke bruker innholdet på en måte som antyder en forbindelse med noen av UBISOFTs produkter, tjenester og/eller merkenavn.
 5. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned en del av våre tjenester på en måte som utgjør et brudd på disse betingelsene, opphører din rett til å bruke våre tjenester øyeblikkelig, og du må, dersom vi bestemmer det, returnere eller ødelegge eventuelle kopier du har laget av materialet.
 6. Du er eneansvarlig for eventuell skade påført UBISOFT, dets partnere, andre brukere av spillene eller tjenestene eller enhver annen individuell eller juridisk enhet som resultat av bruken av alle eller deler av tjenestene i brudd på loven eller på dine forpliktelser som definert i disse betingelsene.

3.2 Regler for oppførsel

Du garanterer at du skal følge våre regler for oppførsel som er definert i denne artikkelen 3.2.

 1. Du kan bare bruke tjenestene for lovlige formål og i henhold til foregrepet bruk av tjenestene.
 2. Du har ikke lov til å:
  1. bruke tjenestene på en måte som bryter en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forordning,
  2. bruke et element i tjenestene eller innholdet som vil krenke andres og/eller UBISOFTs eiendomsrettigheter eller andre rettigheter;
  3. opprette, bruke, dele og/eller publisere materiale (tekst, ord, bilder, lyder, videoer osv.) på noen måte (forum, offentlig profil eller andre måter) som er knyttet til tjenestene, som ville utgjøre et brudd på konfidensialitet, krenke en persons rett til privatliv eller som ville oppfordre til å utføre en ulovlig handling (særlig piratvirksomhet, ulovlig kopiering eller distribusjon av forfalsket programvare);
  4. skaffe seg tilgang til eller ha til hensikt å skaffe seg tilgang til tjenester hvis bruk ikke er blitt tillatt av UBISOFT;
  5. fikse, endre, oversette, tilpasse, gjengi, indeksere, kopiere og/eller pakke ut en informasjon, et program, et produkt eller et annet element eller en annen del av innholdet uansett fremgangsmåte, uten UBISOFTs uttrykkelige forutgående tillatelse som definert i disse betingelsene eller på annen måte;
  6. endre, forvrenge, sperre, unormalt belaste, avbryte, sakke og/eller hindre den normale funksjonsmåten av alle eller deler av tjenestene, eller andre brukeres adgang til dem, eller funksjonsmåten til partnernes tjenestenettverk eller forsøk på å gjøre noe av det ovenstående;
  7. overføre eller spre virus, trojansk hest, orm, bombe, ødelagt fil og/eller lignende destruktiv enhet eller ødelagte data i tilknytning til tjenestene, og/eller organisere, delta på eller være involvert på en måte i et angrep på serverne og/eller tjenestene til UBISOFT eller UBISOFTs tjenesteleverandører og partnere;
  8. opprette, bruke og/eller distribuere ”automatiske” eller ”makro”-dataprogrammer, inkludert, men ikke begrenset til “cheats”, "mods", "hacks", "bots" og "trainers"-programmer eller -applikasjoner, og/eller bruke tjenestene via et speilsted;
  9. opprette, tilføre eller bruke alternative metoder for bruk av tjenestene, for eksempel serveremulatorer;
  10. bruke feil informasjon, bruke en annen persons brukerkonto, ta i bruk en annen persons identitet eller presentere falskt brukernavn/passord i tilknytning til en enkelt eller juridisk enhet i tilknytning til tjenestene;
  11. bruke eventuelle midler som ikke uttrykkelig er tillatt av UBISOFT, til å samle inn eller fange opp data utvekslet av andre brukere i rammen av tjenestene, eller navn/brukernavn og/eller passord til en annen bruker;
  12. prøve å oppnå et passord, informasjon om en konto eller en annen informasjon av privat art fra en annen bruker av tjenestene, og/eller selge, leie ut, dele, låne og/eller på annen måte gi en utenforstående part din konto og/eller metoder for å få tilgang til den og/eller på annen måte la en utenforstående part få bruke din konto;
  13. foreta utilbørlig bruk av hjelpetjenesten eller kravknappene eller sende uriktige rapporter til medlemmene av UBISOFTs personale;
  14. få tilgang til, bruke, nedlaste fra tjenestene eller på annen måte gjengi eller gi noen (gratis eller mot betaling) en katalog over brukere av tjenestene eller en annen informasjon om brukerne eller bruken av tjenestene;
  15. avslå å følge instruksjonene fra en UBISOFT-representant, og/eller gi seg ut for å være en medarbeider i eller representant for UBISOFT eller UBISOFTs partnere og/eller agenter.

3.3 Innholdsnormer

I tilknytning til tjenestene har du ikke lov å:

 1. på noen måte opprette, bruke, dele og/eller publisere (forum, offentlig profil eller andre måter) noe materiale (tekst, ord, bilder, lyder, videoer osv.) eller innhold, som, etter UBISOFTs eget, eksklusive skjønn, er ulovlig, aggressivt, truende, ondsinnet, injurierende, usannferdig, pornografisk, pedofilt, usømmelig, vulgært, rasistisk, fremmedfiendtlig, hatfremmende, seksuelt eksplisitt, fornærmende, voldelig, umoralsk eller på annen måte uakseptabelt; eller
 2. plage andre brukere, sende dem uoppfordret reklame, reklameartikler eller meldinger for kommersielle formål, bruke tjenestene til å gjennomføre undersøkelser, konkurranser, pyramidesalg eller lignende operasjoner, eller til masseutsendelse av e-post eller spam.

3.4 Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre reglene for oppførsel og innholdsnormene fastlagt i artikkel 3.2 og 3.3 for å sette grenser på bruken av tjenestene. Vi kan derfor for eksempel definere:

 1. et maksimalt antall dager meldingene eller annet nedlastet innhold vil bli lagret i rammen av tjenestene;
 2. et maksimalt meldingsantall eller -volum som kan sendes eller mottas av en konto åpnet på tjenestene;
 3. En maksimal minnekapasitet som vil bli tildelt av våre servere for din konto, og/eller
 4. Et maksimalt antall ganger du kan få tilgang til tjenestene, sammen med maksimal varighet for hver adgang i en gitt periode.

3.5 UBISOFTs overvåking av tjenester

 1. Vi er ikke ansvarlige for og bifaller ikke meninger, råd og/eller anbefalinger som brukerne viser på eller sender til tjenestene, inkludert i offentlige meldingsfora. Slike kommunikasjoner er vedkommende brukers eneansvar.
 2. I henhold til gjeldende juridiske krav tar vi ikke på oss å overvåke innhold, meldinger og annen informasjon som tjenestenes brukere gjør tilgjengelige på tjenestene. Selv om vi ikke er forpliktet til det, kan vi ha oppsikt med, overvåke eller lede våre tjenester, særlig på hjemmesider og nettfora. Ytterligere detaljer om hvordan vi overvåker tjenestene i forhold til mindreårige er angitt i artikkel 4 og 6.
 3. Vi forbeholder oss retten, slik bare vi selv bestemmer, til å forkaste et brukernavn, skjermbildenavn og/eller passord som du har brukt.

4 SPESIFIKKE TILGANGSREGLER OG BETINGELSER FOR MINDREÅRIGE

4.1 Hvis du er mindreårig, må du lese disse betingelsene sammen med dine foreldre eller foresatte.

4.2 Hvis du er en forelder eller foresatt, anbefaler UBISOFT at du holder oppsyn med barnets nettaktiviteter og kontrollerer at barn aldri røper sine persondata uten at du har gitt forhåndstillatelse til dette.

4.3 Vi kan begrense adgang til bestemte tjenester ut fra alder. For slike tjenester kan vi be om en forelders eller foresatts godkjenning når et barn under 12 (en ”mindreårig”) ønsker å bruke tjenestene som er tilgjengelige for mindreårige. Når en mindreårig registrerer seg, må han eller hun oppgi e-postadressen til en forelder eller lovlig foresatt som vil ta kontakt for å bekrefte, avslå eller endre barnets tilgang til tjenestene. UBISOFT forbeholder seg retten til å begrense perioden en mindreårig kan spille i påvente av bekreftelse og aktivering fra forelderens eller den foresattes side.

4.4 Vi forbeholder oss retten til å be om skriftlig bevis på samtykke fra en forelder eller foresatt for en bruker eller potensiell bruker av tjenestene som vi mistenker er mindreårig. Foreldresamtykke gjelder utelukkende tjenesten som den er gitt for.

4.5 Bestemte tjenester er spesielt beregnet på barn, og lar barna opprette sin egen gratiskonto. For denne gratiskontoen innhenter UBISOFT brukernavn, passord, fødselsdato (eller alder) og land, samt forelderens eller den foresattes e-postadresse.

4.6 Slike tjenester tilbyr av og til muligheten av å betale et abonnement eller bestemte spillefunksjoner som gjør barna i stand til å delta i flere aktiviteter på tjenestene. Abonnementstjenestene kan også gjøre det mulig for foreldre eller foresatte å styre barnets konto og opprette deres nye spillerkonto.

4.7 Visse tjenester gjør det mulig for å barn å opprette personlige pseudonymer som de kan bruke i de forskjellige tjenester, blant annet minispill og virtuelle verdener. Barna kan også bruke andre funksjoner i tjenestene, for eksempel ”anbefal til en venn” for å innby en venn til å finne ut om tjenestene. Med invitasjonsfunksjonene kan barna sende sine venner en enkelt melding som inviterer dem til å besøke den tilsvarende tjenesten. Vi vil registrere barnets fornavn og e-postadresse (eller, hvis dette ikke fungerer, forelderens eller den foresatte e-postadresse) og til deres venns e-postadresse, utelukkende i den hensikt å sende vedkommende én enkelt melding. Denne informasjon blir verken lagret eller brukt for andre formål, og vi avslører ikke barnets e-postadresse til mottakeren.

4.8 I visse tjenester kan barna motta nyhetsbrev. Mindreårige som har tilgang til et forum, vil kunne se andre brukeres meldinger i forumet. På visse fora kan UBISOFT bruke et ”sikkert chattesystem” som filtrerer ord og uttrykk vi anser for å være uakseptable for mindreårige, eller begrenser innsendingsinnhold til en liste med forhåndsdefinerte uttrykk. Dette har til hensikt å redusere innhold av sårende eller fornærmende art. Når en forumtjeneste er tilgjengelig, finnes det ”rapporter misbruk”-koblinger.

4.9 Foreldre eller foresatte kan når som helst deaktivere barnets konto ved å opprette en foreldrekonto eller ved å sende en e-post til personvernadministratoren, hvis kontaktopplysninger er angitt i personvernreglene.

4.10 I alle tilfeller skjer all bruk av tjenestene fra mindreåriges side på deres foreldres eller lovlige foresattes ansvar. Vi forutsetter at de godkjenner barnas bruk av tjenestene og samtykker i disse betingelsene.

4.11 I den utstrekning loven tillater det, fraskriver UBISOFT seg ethvert ansvar for aktiviteter som kan utføres av mindreårige uten foreldrenes eller de lovlige foresattes tillatelse. Hvis du er en forelder eller lovlig foresatt og gir ditt barn tillatelse til å registrere seg for den ene eller den andre av tjenestene, samtykker du dermed i betingelsene som gjelder ditt barns bruk av tjenestene. Vennligst sjekk våre personvernregler på legal.ubi.com for ytterligere detaljer.

5 INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

5.1 Intellektuelle eiendomsrettigheter defineres som ”patenter, rett til inngrep, copyright og beslektede rettigheter, varemerker, varenavn, domenenavn, rettigheter til goodwill eller til å anlegge sak mot etterlikninger, rettigheter mot illojal konkurranse, rettigheter til design, dataprogramvare, databaser og topografi, moralske rettigheter, rettigheter til konfidensiell informasjon (inkludert knowhow og forretningshemmeligheter) og alle andre intellektuelle eiendomsrettigheter, registrert eller uregistrert, og iberegnet alle søknader om slike rettigheter, fornyelser eller utvidelser av disse, samt alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller alle former for beskyttelse av slike rettigheter i alle deler av verden”.

5.2 Tjenestene og innholdet er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover og avtaler. Med unntak av det som er definert eksplisitt i disse betingelsene, forbeholder vi, våre lisensgivere og -innehavere våre respektive intellektuelle eiendomsrettigheter til tjenestene og innholdet. Enhver kopiering eller gjengivelse av disse elementene uansett måte eller grunn er forbudt uten tillatelse fra oss, og, eventuelt, våre lisensgiveres og representanters tillatelse.

5.3 Bortsett det som uttrykkelig er angitt i disse betingelsene, vil ingen intellektuelle eiendomsrettigheter av noen art bli tildelt eller lisensiert til deg.

5.4 Tjenestene, innholdet og alle de tilsvarende intellektuelle eiendomsrettighetene tilhører konsernet UBISOFT eller dets lisensgivere og representanter, med unntak av et innhold som er generert av brukeren (behandlet i artikkel 6 nedenfor).

6 BRUKERGENERERT INNHOLD

6.1 UBISOFT tilbyr deg muligheten til å (i) opprette, redigere, endre og tilpasse materiale eller informasjon av et opprinnelig innhold, eller, eventuelt, innhold og/eller verktøy som er gjort tilgjengelig for deg av UBISOFT for bestemte tjenester, og (ii) opplaste, publisere eller sende inn slikt materiale eller slik informasjon via tjenestene (alt slikt materiale og all slik informasjon er heretter angitt som “brukergenerert innhold” eller “BGI”).

Hvis du oppretter BGI, forplikter du deg til å oppfylle bestemmelsene i disse betingelsene til enhver tid under og etter opprettelsen av BGI. Betingelsene fortsetter å gjelder etter at kontoen er avsluttet.

Du er klar over at alt BGI, enten du har postert det offentlig på et forum eller overført det privat til en annen tjenestebruker eller til oss, er ditt eneansvar. Selv om tjenestene er beregnet på å være et trygt sted for deling av slikt BGI, kan ikke UBISOFT garantere at andre brukere ikke misbruker BGI som du deler. Hvis du har BGI som du ønsker å holde fortrolig og/eller ikke vil andre skal bruke (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, persondata, navn, privatadresse, telefonnummer osv.), bør du ikke poste det til tjenestene. UBISOFT VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE BGI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I NOE BGI, ELLER FOR NOE TAP ELLER NOEN SKADE AV NOE SLAG SOM INNTRER SOM FØLGE AV ET BGI SOM ER POSTET, SENDT MED E-POST ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFØRT VIA TJENESTENE. UBISOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUKERS MISBRUK AV ELLER URETTMESSIG TILVENDING AV ET BGI DU HAR POSTET TIL TJENESTENE.

6.2 BGI avledet fra allerede eksisterende UBISOFT-innhold (”avledet BGI”)

Du erklærer at du godtar det faktum at BGI kan utvikles og opprettes med verktøy og/eller på grunnlag av innholdet som tilhører UBISOFT, for eksempel og uten begrensning, titler, tenkte personer, navn, temaer, objekter, landskap, drakter, effekter, tekster, dialoger, slagord, steder, tegn, diagrammer, konsepter, utforminger, grafikker, animasjoner, lyder, musikkomposisjoner, koreografier og andre utførelser, videoer, audiovisuelle effekter, brukervennlige funksjoner og alle andre elementer i et spill eller i tjenestene. Et BGI som er opprettet med slikt UBISOFT-innhold, vil bli ansett som ”avledet BGI” som definert nedenfor og er underlagt bestemmelsene i denne artikkel 6.

6.3 Angående dette, erklærer du at godtar det faktum at UBISOFT blir eneeier av alle rettigheter knyttet til avledet BGI som du produserer fra allerede eksisterende UBISOFT-innhold etter hvert som og når det blir produsert. Ved å godta disse betingelsene samtykker du i å overføre ugjenkallelig og gratis alle rettigheter du måtte ha til angjeldende BGI inkludert, men ikke begrenset til rettigheter over varemerke, patent, forretningshemmeligheter, copyright, tilgrensende rettigheter og tilsvarende publiseringssrettigheter, til UBISOFT, slik at UBISOFT fritt kan benytte følgende rettigheter, som kun er angitt som illustrasjon og ikke skal forstås begrensende:

 1. Retten til å reprodusere, permanent eller midlertidig, uansett måte eller form, på alle kjente eller hittil ukjente medier, og særlig:
  • retten til å integrere avledet BGI i alle UBISOFTs produkter og tjenester, i hele disse eller deler av dem, inkludert, men ikke begrenset til, andre online- eller offline-spill, filmer eller annet audiovisuelt innhold;
  • Retten til å laste og nedlaste, vise, utføre, overføre og/eller lagre uansett fremgangsmåte, på et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst medium, avledet BGI og alle produkter som inneholder hele eller en del av det avledede BGI;
  • Retten til å tilpasse, korrigere, utvikle, oversette, digitalisere, kode eller på annen måte endre avledet BGI, og reprodusere resultatene av en av disse operasjonene, uansett fremgangsmåte og på alle eksisterende eller fremtidige medier;
  • Retten til å lage en kopi av hele eller en del av det avledede BGI-et og av alle produkter som inneholder hele eller en del av det avledede BGI-et, inkludert endrede, oversatte eller tilpassede versjoner, i et antall kopier som UBISOFT bestemmer, ved en hvilken som helst prosess og på alle medier (inkludert, men ikke begrenset til digitale media, CD-er, CD-ROM-er, DVD-er, spillekassetter, mobiltelefoner, PDA-er, Internett, osv.);
  • Retten til å markedsføre, mot betaling eller gratis, og distribuere (inkludert utleie, salg og lån) hele eller deler av det avledede BGI-et, inkludert endrede eller tilpassede versjoner, samt alle produkter som inneholder avledet BGI, uansett fremgangsmåte og på alle eksisterende eller fremtidige medier, og
  • Retten til å reprodusere avledet BGI uansett middel, i enhver form og på ethvert medium, som nødvendig for bruksrettighetene som det vises til nedenfor.
 2. Retten til å gjengi og kringkaste avledet BGI på alle offentlig tilgjengelige steder og på alle private steder, uansett fremgangsmåte eller prosess, og på alle eksisterende eller fremtidige medier (særlig terrestrisk kringkasting, satellitt- og kabelkringkasting, fiberoptikk, betalende eller gratis fjernsyn, dataoverføring, Internett, ADSL, videoplattformer, web-TV og videostrøm, streaming, MMDS TV, mobiltelefon-TV og catch-up-TV).
 3. Retten til å bruke avledet BGI på alle måter for kommersielle eller ikke-kommersielle formål ved demonstrasjon, markedsføring og annonsering for alle UBISOFTs produkter og tjenester.
 4. Retten til å gjøre avledet BGI eller et produkt som inneholder avledet BGI, offentlig tilgjengelig i så stor utstrekning som mulig, blant annet via en overføring, lisens eller enhver type kontrakt, midlertidig eller definitivt, mot betaling eller gratis, med alle midler som er kjent eller ukjent på det nåværende tidspunktet og særlig via Internett eller et digitalt nettverk, kringkasting av typen ”pay per view”, ”pay per play” eller fjernsyn, og generelt via alle medier og/eller nettverk (særlig analoge eller digitale nettverk og medier, telekommunikasjonsnett og -medier, samt datanettverk og -medier).
 5. Retten til å produsere eller bestille produksjon av et nytt produkt eller en ny tjeneste ut fra avledet BGI eller et produkt som inneholder avledet BGI, reprodusert som det står eller endret av UBISOFT eller en ekstern part UBISOFT velger.
 6. Retten til å benytte avledet BGI med produkter som inneholder avledet BGI, dvs. især:
  • Retten til å bruke og/eller utnytte hele eller en del av det avledede BGI-et og et produkt som inneholder avledet BGI i enhver form, med eller uten tilpasning til bruk i form av avledede ”reklameprodukter”, især for å (ikke-begrensende eksempler): publisere eller produsere bøker og tegneseriebøker, strategiveiledninger og bøker basert på scenarioet og/eller grafikken til spillene og/eller tjenestene, magasiner, kalendere, papirartikler, etiketter, plakater, kontorrekvisita, tilbehør til datamaskiner eller spillkonsoller, skjermbakgrunner, skjermsparere, statuetter, spill, leker uansett materiale, tekstiler, steintøy, tegninger, reklamematerialer (særlig ved visning av post på Internett), reproduksjon eller gjengivelse av lyd eller bilde (især filmer, rapporter, reportasjer, sceneshow, temaparker osv.) og alle andre objekter som i sin substans eller form, dekorasjon, emballasje eller presentasjon inneholder hele eller en del av det avledede BGI-et;
  • Retten til å produsere ‘sequels’, ‘prequels’, ‘add-ons’, ‘spin-offs’ og enhver konvertering av et spill eller annet materiale som inneholder avledet BGI for enhver plattform, på ethvert språk og i enhver form, slik UBISOFT velger; samt
  • Generelt, alle fordeler som er knyttet til det faktum at forfatteren eier sitt arbeid.

Denne overføringen av rettigheter er garantert på verdensbasis og for perioden som hvert avledet BGI beskyttes av gjeldende lovgivning.

UBISOFT eller en ekstern part som rettighetene angående avledet BGI er blitt overført til i henhold til denne artikkelen, kan forelegge eller registrere en søknad om intellektuelle eiendomsrettigheter knyttet til avledet BGI i eget navn, for alle land i verden. Brukere påtar seg å (i) undertegne og fremlegge alle påkrevde dokumenter som etterlyses av UBISOFT eller den eksterne parten som har fått overført rettighetene, for alle registreringsformål, og særlig til å undertegne en forespørsel, overdragelsesdokument eller annet dokument som kan være nødvendig for at UBISOFT eller nevnte eksterne part skal kunne registrere og oppnå patenter, varemerker, copyright, eiendomsrettigheter, registrering av tegninger eller enhver annen form for beskyttelse knyttet til avledet BGI, og bli anerkjent som innehaver av alle arveeiendomsrettigheter og andre eiendomsrettigheter knyttet til avledet BGI og (ii) yte all nødvendig assistanse overfor UBISOFT eller den eksterne parten som rettighetene er blitt overført til, på UBISOFTs eller den eksterne partens bekostning, i enhver handling, prosedyre eller operasjon for iverksettelse av bestemmelsene i denne artikkelen, innenfor eller utenfor De forente stater.

6.4 Hvis en kompetent rett vedtar at alle eller noen av rettighetene angående det avledede BGI-et som du har opprettet, ikke på gyldig måte kan overføres til UBISOFT som anført ovenfor, garanterer du herved overfor UBISOFT en ugjenkallelig og overførbar rett til å bruke, reprodusere, gjengi, endre, vise, distribuere og, generelt, benytte dette avledede BGI-et som angitt i denne artikkel 6, uansett fremgangmåte, på alle kjente og ennå ukjente media, for alle formål (kommersielle eller ikke-kommersielle) og på verdensbasis, uten at du nødvendig er angitt som kilde for dette avledede BGI-et, på grunn av de tekniske og driftsmessige restriksjoner. Denne garantien er gratis, og ytes på permanent basis eller for hele den lovlig fastlagte perioden som avledet BGI beskyttes i henhold til de intellektuelle eiendomsrettighetene.

6.5 Samtidig garanterer du gratis overfor andre brukere av de berørte tjenestene og spillene, permanent eller for hele den lovlig fastlagte perioden som avledet BGI beskyttes i henhold til de intellektuelle eiendomsrettighetene, en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig rett til å bruke det avledede BGI-et du har opprettet og publisert, i henhold til formålene med produktene og tjenestene som UBISOFT tilbyr, over hele verden og innen de grenser som UBISOFT tillater, særlig til å aksessere, vise, kopiere, tilpasse eller endre nevnte BGI og opprette avledede arbeider i rammen av tjenestene. Denne lisensen vil fortsatt gjelde etter et delvis opphør av lisensen som UBISOFT yter deg for bruk av tjenestene og/eller disse betingelsene.

Du har UBISOFTs tillatelse til å laste ned en kopi av angjeldende innhold på en eller flere datamaskiner eller mobile enheter og skrive ut sidene, når dette er aktuelt, dersom du:

 1. beholder intakte alle copyright- og varemerkeangivelser og annen informasjon om eierskap;
 2. ikke kopierer (unntatt opprettelse av én enkelt kopi for dine egne behov for sikkerhetskopiering) eller oppretter avledede dokumenter som i sin helhet eller delvis er basert på innholdet; og
 3. ikke bruker innholdet på en måte som antyder en forbindelse med noen av UBISOFTs produkter, tjenester og/eller merkenavn.

6.6 Din bruk av avledet BGI

UBISOFT garanterer deg herved en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar personlig lisens, som til enhver tid kan oppheves, til å bruke det avledede BGI-et du har produsert ut fra UBISOFTs innhold over hele verden for så lenge din bruk av tjenestene varer, for å:

 1. registrere det på din konsoll, datamaskin, mobiltelefon eller et hvilket som helst annet medium du bruker for å få tilgang til tjenestene;
 2. dele det med dine venner som bruker tjenestene; og
 3. laste det på tjenestene og bruke det i rammen av tjenestene og/eller på en annen UBISOFT-tjeneste eller et annet partnernettverk, etter UBISOFTs tillatelse.

De andre brukerne av tjenestene har også garantert deg en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, som når som helst kan oppheves, til å bruke det avledede BGI-et de har produsert i rammen av tjenestene og i henhold til disse betingelsene. Lisensbetingelsene er spesifisert i artikkel 6 nedenfor.

6.7 BGI du oppretter uavhengig av forhåndseksisterende UBISOFT-innhold (”opprinnelig BGI”)

Ved å poste en opprinnelig BGI på tjenestene garanterer du herved UBISOFT rett og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, kombinere med andre arbeider, opprette avledede arbeider fra blant annet reklameprodukter, distribuere, utføre, redigere og vise slik opprinnelig BGI (i sin helhet eller delvis) over hele verden og/eller innebygge det i andre arbeider uansett form, media eller teknologi som nå er kjent eller utviklet senere av en eller annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til underholdning, informasjon, reklame, markedsføring og salg av alle UBISOFTs tjenester og produkter, for salgs- eller reklameformål (heretter kalt ”BGI-innhold”). Denne retten og lisensen er fri for royalties, helt nedbetalt, evig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og kan underlisensieres. Det avtales herved at den opprinnelige BGI-lisensen omfatter ytelse av en lisens for alle rettigheter til det opprinnelige BGI-et, inkludert, men ikke begrenset til, varemerke, patent, forretningshemmeligheter, copyright, tilgrensende rettigheter og reklamerettigheter. Du gir spesifikt avkall på enhver ”moralsk rettighet” i og til det opprinnelige BGI-et. Foregående garantier omfatter ikke-begrensende alle copyrighter, tilgrensende rettigheter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter i og til ditt opprinnelige BGI. Du hevder og garanterer at: du eier det opprinnelige BGI-et du har postet på eller gjennom tjenestene eller ellers har rett til å yte lisensen definert i denne artikkelen, og at postingen av ditt opprinnelige BGI på eller gjennom tjenestene ikke krenker rett til privatliv, reklamerettigheter, copyrighter, avtalerettigheter eller noen annen persons rettighet. Du samtykker i å betale for alle royalties, gebyrer og andre beløp du skylder en person grunnet et opprinnelig BGI du posterte til eller gjennom tjenestene.

6.8 BGI med ditt bilde

Hvis BGI-et du oppretter og publiserer, reproduserer ditt bilde, godkjenner du at UBISOFT har rett til å bruke ditt bilde som del av tjenestene overalt i verden og så lenge de angjeldende tjenestene varer. Du samtykker i at BGI-et reproduserer bildet som brukes av UBISOFT som definert i artikkel 6.2 og 6.7. Hvis BGI-et du publiserer på tjenestene, har bilde av en annen person enn deg, garanterer du at du har fått denne personens tillatelse til at UBISOFT bruker hans/hennes bilde i henhold til betingelsene i denne artikkelen 6, og du holder konsernet UBISOFT skadesløst for eventuelle tap som det kan påføres ved velbegrunnede søksmål, handlinger eller klager fra en tredjepart angående UBISOFTs bruk av en tredjeparts bilde, avledet av BGI-et du oppretter og/eller publiserer.

6.9 I alle tilfeller:

 1. Vi gir deg ikke tillatelse til å bruke BGI-et til kommersielle formål.
 2. Evnen til å opprette BGI-et inngår i tjenesten vi tilbyr, og gir deg ikke rett til noen betaling, inkludert når BGI-et er gjort tilgjengelig til andre brukere eller tjenester;
 3. Du garanterer overfor UBISOFT at alt innhold (BGI eller annet) som du oppretter og/eller publiserer når du bruker tjenestene, ikke krenker rettighetene til en tredjepart og spesielt ikke utgjør en krenkelse av de intellektuelle eiendomsrettighetene eller en illojal konkurransehandling, særlig når innholdet brukes av UBISOFT for å yte tjenestene;
 4. Du garanterer at du er personlig ansvarlig for alt innhold du oppretter, bruker og/eller publiserer mens du bruker tjenestene og du samtykker i å forsvare, erstatte og holde konsernet UBISOFT skadesløst, inkludert dets lisensgivere, lisenshavere, underlisenshavere, stedfortredere og etterfølgere i tittel og deres respektive ansatte, ledere eller utøvende direktører, fra og mot ethvert krav eller hevdet krav, søksmål eller rettslige skritt mot UBISOFT og/eller UBISOFTs tilknyttede selskaper, angående bruken eller publiseringen av innholdet du oppretter, bruker og/eller publiserer når du bruker tjenestene. I slike tilfeller forbeholder UBISOFT seg retten til å føre sitt eget forsvar på egen bekostning og holde eksklusiv kontroll over enhver handling som kan foranledige kompensasjon på din side. I slike tilfeller samtykker i å samarbeide fullt ut med UBISOFT på anmodning i rammen av forsvar av konsernets interesser;
 5. For å unngå tvil, vil BGI-et du har publisert i tilknytning til tjenestene bli knyttet til ditt brukernavn og gjort tilgjengelig for brukerne av tjenesten, dersom ikke innholdet fjernes av UBISOFT eller inntil dette skjer; og
 6. Du gir absolutt avkall på moralske rettigheter til alt innhold (BGI eller annet) du oppretter eller publiserer og som er knyttet til loven om copyright, design og patenter (Copyright, Designs and Patents Act) av 1988, samt, i den grad det er juridisk mulig, alle grovt sett tilsvarende rettigheter du måtte ha i andre deler av verden; og
 7. du garanterer at du vil oppnå samme samtykke fra en annen person som kan påberope seg moralske rettigheter til BGI-et.
 8. Du anerkjenner og godtar at UBISOFT kan beholde ethvert BGI og også kan meddele BGI-et på anmodning i henhold til loven eller i god tro om at slik lagring eller meddelelse av BGI-et er rimelig nødvendig for å: oppfylle reglene i den lovlig fastsatte prosessen, gjennomføre disse betingelsene, svare på påstander om at BGI-et krenker tredjepartenes rettigheter; eller beskytte konsernet UBISOFTs rettigheter, eiendom eller personlige sikkerhet, dets brukere og offentligheten. Du er innforstått med at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenestene, inkludert ditt BGI, kan involvere: overføring via ulike nettverk; samt endringer som skal bekreftes og tilpasses de tekniske kravene til koblingsnettverk eller -enheter. UBISOFT kan lagre BGI-er på ubestemt tid. Men UBISOFT har ingen forpliktelse til å lagre BGI-et eller gjøre det tilgjengelig for deg i fremtiden.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov og dersom det foreligger noen moralske rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter (heretter kalt “Moralske rettigheter”) i og til BGI-et og de ikke er UBISOFTs eksklusive eiendom, samtykker du i at du skal påberope deg moralske rettigheter til BGI-et overfor UBISOFT eller dets tilknyttede selskaper og andre autoriserte brukere, og du garanterer at du vil oppnå samme samtykke fra en annen person som kan gjøre gjeldende moralske rettigheter til BGI-et.

7 RAPPORTERING AV ULOVLIG INNHOLD

7.1 Hvis du anser at innholdet som gjøres tilgjengelig på tjenestene, ikke oppfyller kravene i disse betingelsene (inkludert reglene for oppførsel eller oppførselsstandardene definert i artiklene 3.2 og 3.3), kan du rapportere dette til UBISOFT ved å bruke alternativet “Report” i hver tjeneste eller ved å sende en e-post til følgende e-postadresse og angi opplysningene nedenfor.

emea-email-support@ubisoft.com

7.2 For å hjelpe oss med å svare raskt på din rapport, er det nyttig om du kan oppgi så mye som mulig av følgende opplysninger:

 1. Rapportens dato
 2. Ditt etternavn, fornavn, fødselsdato og -sted, adresse, samt måten vi kan kontakte deg på, for eksempel telefonnummer eller e-postadresse
 3. Identifikasjon og beskrivelse av innholdet som etter din mening står i strid med disse betingelsene, og innholdets nøyaktige plassering
 4. Grunnene til at du anser at dette innholdet ikke stemmer med disse betingelsene og bør fjernes fra tjenestene, med angivelse av angjeldende artikkel eller lovbestemmelsene samt andre bevis om mulig
 5. Ved rapportering av et brudd på copyrightloven, identifiser det berørte copyrightbeskyttede arbeidet, og gi all nødvendig informasjon som viser at denne copyrighten eksisterer og angi at du har tillatelse til å gripe inn på vegne av copyrightinnehaveren, og
 6. En erklæring som spesifiserer at du mener at all informasjon i rapporten stemmer.

7.3 Etter mottak av en rapport forbeholder konsernet UBISOFT seg rett til å handle etter eget skjønn og utelukkende slik det selv bestemmer.

7.4 Konsernet UBISOFT forbeholder seg retten til å be deg om å avstå fra å bruke et innhold hvis det anser at det er i strid med bestemmelsene i betingelsene, og/eller slette eller deaktivere dette innholdet.

Hvis UBISOFT sletter eller deaktiverer et innhold som du har publisert og som anses for å være i strid med disse betingelsene, forbeholder UBISOFT seg retten til å si opp disse betingelsene og/eller oppheve eller slette din konto, i henhold til artikkel 14 nedenfor.

8TEKNISKE BESKYTTELSESTILTAK – STYRING AV DIGITALE RETTIGHETER

8.1 Visse tjenester kan beskyttes med tiltak for teknisk beskyttelse og styring av digitale rettigheter, blant annet, men ikke begrenset til fysisk beskyttelse, tatovering (vannmerking), digitale nøkler og aktivering på nettet.

8.2 En hurtig Internett-kobling og opprettelse av en konto er nødvendig for å få tilgang til funksjoner på nettet og kunne spille online, og for å få tilgang til bestemte innhold inkludert eksklusivt innhold som kan låses opp bare én gang med en unik nøkkel.

8.3 For visse spill og/eller tjenester som inkluderer teknologien Digital Rights Management (Orbit-styring av digitale rettigheter), kan det være nødvendig med en permanent høyhastighetskobling til Internett og opprettelse av en konto for å spille slike spill eller få tilgang til slike tjenester til enhver tid.

9 KREDITTER, ABONNEMENTER OG UBISOFT-POENG

Innen visse tjenester kan UBISOFT tilby deg muligheten til å bestille visse abonnementer, “in-game” virtuell valuta eller ekstra innhold som in-game artikler, personlig tilpassingsselementer, kart, oppbyggingsakselereringer, avatarer som, når de er føyd til din konto, kan brukes til å bedre opplevelsen av spillet eller appen. Du må ha en konto for å kunne kjøpe og bruke denne typen abonnementer, in-game virtuell valuta eller ekstra innhold. I dette tilfellet vil salgsbetingelsene som oppgis på Tjenestesiden eller på legal.ubi.com gjelde, og vil da integreres i de nærværende betingelsene.

I tillegg kan vi tilby et system som gjør det mulig å oppnå poeng hvis du bruker tjenestene, laster ned ekstra innhold (som definert nedenfor) eller deltar i bestemte spill og aktiviteter som foreslås av tjenestene (”poengsystemet”). Du kan løse inn disse poengene for ekstra innhold i rammen av vårt poengsystem.

Vi forbeholder oss rett til å endre betingelsene eller til enhver tid eliminere ett av eller samtlige poengsystemer, utelukkende slik vi selv bestemmer, i henhold til betingelsene angitt i artikkel 17 nedenfor.

10 BUTIKKTJENESTER (UBISHOP)

UBISOFTs butikk gjør det mulig å kjøpe UBISOFT-produkter via nettbutikken, på http://shop.ubi.com. Spesifikke betingelser for kjøpet kan her gjelde, og finnes på UBISHOPs webområde.

11 FORA OG DEBATTOMRÅDER SOM FØLGER MED TJENESTENE

 1. Tjenestene kan inneholde bestemte fora, informasjonsgrupper eller andre typer områder for nettdebatt (samlet betegnet som ”fora”), som ikke styres eller som kun styres etter hendelsen, slik at dine meldinger ikke kontrolleres før de blir vist på UBISOFTs nettsteder.
 2. Når du bruker disse tjenestene, bør du være klar over at ditt brukernavn og dine meldinger blir offentlige og kan vises av alle brukere som besøker tjenestene. Du sender meldingene på egen risiko. Du har selv det fulle ansvar for meldingene innsending, publisering og spredning.
 3. Du må følge alle regler for oppførsel og innholdsnormer som er definert i disse betingelsenes artikkel 3. Dessuten forplikter du deg til å avstå fra å:
  1. begrense eller hindre andre tjenestebrukeres bruk av forumet
  2. poste eller avsløre eventuelle reelle personlige opplysninger om en annen bruker via tjenestene
  3. poste eller avsløre informasjon som generelt ikke er knyttet til det angitte emnet eller temaet i angjeldende offentlige forum,
  4. poste eller avsløre informasjon som er upassende eller respektløst overfor de vanlige eller tiltenkte brukerne av forumet, eller
  5. sjikanere eller omtale nedsettende andre brukere på forumet gjennom private eller offentlige meldinger.
 4. UBISOFT forbeholder seg rett til å kontakte deg for å oppnå ytterligere informasjon om meldingene du har spredt, særlig for å kontrollere om du har rett til å spre dem og/eller om du er eier av elementene (tekst, ord, bilder, lyder, videoer osv.) de inneholder.
 5. Uansett er UBISOFT ikke ansvarlig for og bifaller heller ikke meninger, råd og/eller anbefalinger som er vist eller sendt av brukere på tjenestene, blant annet på et offentlig forum, og fraskriver seg ethvert ansvar i så måte.

12 KONKURRANSER, LOTTERIER OG LOJALITETSPROGRAMMER

Konsernet UBISOFT og/eller dets partnere organiserer regelmessig konkurranse, spill, loddtrekninger og markedsføringskampanjer på tjenestene. Disse er underlagt spesielle betingelser som vi meddeler deg når disse hendelsene lanseres.

I tillegg kan UBISOFT tilby visse lojalitetsprogrammer og/eller periodiske salgsfremmende tiltak på sine salgstjenester som det gjelder separate betingelser for. Vennligst les nøye disse ekstra betingelsene om salgstjenestene.

13 REKLAME OG MARKEDSFØRING AV PRODUKTER

UBISOFT kan, kun etter eget skjønn og bare ut fra sin egen utgivelsesstrategi for hver tjeneste, vise enkelte tredjepartsprodukter og/eller tjenester ved å sette inn reklamekoblinger, reklamebannere eller ethvert annet reklame- og markedsføringselement, og kan også utføre operasjoner for kryssmarkedsføring med en partner konsernet velger.

UBISOFT er ikke ansvarlig for slike tredjepartsprodukter eller -tjenester som vises.

14 BETATESTER

 1. UBISOFT kan, utelukkende etter eget skjønn, ta kontakt med deg for å foreslå at du tester, evaluerer eller kommenterer ett eller flere spill og tjenester, spillelementer og/eller nedlastbare innhold før disse markedsføres eller lanseres, for å identifisere problemer og feil i programmene og/eller forbedre deres funksjonsmåte (”betatester”).
 2. Hvis du er enig i å teste spillene og tjenestene, forbeholder UBISOFT seg retten til å be deg om å undertegne en konfidensialitetsavtale for hver betatest og returnere den til UBISOFT før du blir godkjent som tester og før programvaren leveres til deg eller gjøres tilgjengelig for deg.
 3. Når du har mottatt den undertegnede konfidensialitetsavtalen, kan UBISOFT gi deg en beta-versjon av ett eller flere spill, innhold, tjenester og beslektet dokumentasjon og/eller annen tilknyttet informasjon, og, eventuelt, tillatelser til å få tilgang til UBISOFTs webområder (samlet betegnet som ”testinnhold”), utelukkende for å gjøre det mulig for deg å teste, evaluere og/eller kommentere spillet(-ene).
 4. Du må utføre betatesten personlig, og ikke gi andre personer adgang til testinnholdet. Betatestkontoer må ikke i noe tilfelle overføres. Du vil bli bedt om å informere UBISOFT (og bare UBISOFT) om dine reaksjoner og forslag etter erfaringene med testinnholdet i betatesten. Alle kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer, kritikker og andre data (samlet kalt ”kommentarer”) som sendes, meddeles eller tilbys UBISOFT i rammen av betatestene, eller mer generelt i løpet av bruken av tjenestene, skal være UBISOFTs eksklusive eiendom. Du forplikter deg derfor til ikke å utnytte eller publisere dine kommentarer eller gjøre dem tilgjengelige for andre parter enn UBISOFT, uansett fremgangsmåte eller prosess. Du godtar at UBISOFT kan bruke, selge, markedsføre og utnytte dine kommentarer uansett fremgangsmåte, uten begrensning og uten vederlag for deg, bortsett fra dersom dette er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning.
 5. Du samtykker i og godtar at testinnholdet som er levert til deg, er høyst konfidensielt og/eller eksklusiv informasjon som tilhører UBISOFT.
 6. UBISOFT kan beskytte bestemte testinnhold ved å bygge inn tekniske beskyttelsestiltak i innholdene for å hindre at de reproduseres eller endres ulovlig. Særlig blir hvert testinnhold sendt deg i ditt navn, og UBISOFT kan bruke prosesser for digital tatovering (”vannmerking”) for å identifisere et brudd på disse bestemmelsene om betatester.
 7. Betaversjoner av spill og mer generelt ethvert testinnhold leveres til deg ”slik de er” og ”i henhold til tilgjengelighet”, uten noen eksplisitte eller implisitte garantier av noe slag. Du spiller med en betaversjon på egen risiko. Du godtar at (i) testinnholdene kan inkludere kjente eller ukjente problemer og at (ii) spillene og/eller andre testinnhold kun kan bli tilgjengelige ved abonnement når betafasen er avsluttet eller når som helst senere. Du er klar over at UBISOFT ikke er forpliktet til å la deg spille gratis i noen periode, eller til å gi deg adgang til disse testinnholdene. Du godtar også at alle data, særlig bonuser, poenger, kreditter, fremgang og statuser som er oppnådd i løpet av spillet, når som helst kan slettes og/eller tilbakestilles. I så tilfelle vil din fremgang og dine data bli slettet, og du går tilbake til opprinnelig status.
 8. Du er innforstått med at brudd på dine forpliktelser som er definert i dette avsnittet, vil påføre UBISOFT uopprettelig skade og at UBISOFT vil ha rett til å treffe skritt for å hindre ethvert brudd på disse forpliktelsene eller risiko for slikt brudd eller for å oppnå vederlag for inntruffet skade, med forbehold for retten til å si opp din konto i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 nedenfor.
 9. Du påtar deg å returnere alle testinnhold mottatt fra UBISOFT ved betatestperiodens utløp eller når som helst når UBISOFT ber deg om det.
 10. Ingen av bestemmelsene i disse betingelsene skal kunne tolkes som en rett eller et fortrinn i forhold til testinnholdet. Samtlige betingelser gjelder ved bruk av spillene under betatestfasen.

15 ANSVAR, ERSTATNING OG VEDERLAG

15.1 Ansvarsbegrensning og ansvarsutelukkelse

 1. Du godtar uttrykkelig at du bruker tjenestene og spillene på egen risiko.
 2. Tjenestene leveres ”slik de er”, uten noen garantier, betingelser eller andre vilkår med hensyn til:
  1. samsvar, nøyaktighet, vanlige bruksmåte, fullstendighet, pålitelighet eller sikkerhet
  2. egnethet for spesielle bruksmåter
  3. markedsverdi
  4. manglende avbrytelse eller problemer, feil, viruser eller skadelige elementer, eller garantier osv. for at feilene, problemene, virusene eller de skadelige elementene vil bli korrigert, og/eller
  5. din tilfredshet med tjenestene.
 3. Det understrekes her i særdeleshet at UBISOFT ikke kontrollerer innholdet på uttømmende måte, særlig ikke BGI (som definert i artikkel 6) eller tekster som du eller andre brukere publiserer via tjenestene, inkludert, men uten begrensning til tekster på forumene eller dine handlinger i rammen av tjenestene.
 4. Vi utelukker herved uttrykkelig:
  1. alle forhold, garantier eller andre betingelser som ellers kan sluttes av lovvedtekter, sedvanerett eller billighetsrett, og
  2. ethvert ansvar for tap eller skade som er inntrådt i forbindelse med bruken av tjenestene eller en tilknyttet tredjepartstjeneste. Dette omfatter:
   1. Alle tap av enhver art, enten det skyldes skadevoldende forhold (inkludert ved forsømmelse eller brudd på en vedtatt forpliktelse), kontrakt, villedende opplysninger (bevisst eller ubevisst) eller annet
   2. Direkte tap
   3. Tap ved ulykke
   4. Tilfeldig tap
   5. Følgetap, og
   6. Indirekte tap.
  3. Intet av de ovenstående hindrer krav knyttet til tap av reell eiendom.
 5. Ditt eneste botemiddel ved tvist med konsernet UBISOFT eller dets lisensgivere er å:
  1. slutte å bruke tjenestene og avslutte din konto, og
  2. eventuelt søke erstatning for dine tap.
 6. UBISOFTs ansvar er begrenset til utskiftning av betalende innhold som UBISOFT erkjenner er ubrukelig etter analyse av ditt krav, med tilsvarende innhold som UBISOFT velger.
 7. Uansett vil ikke UBISOFTs eller de tilknyttede selskapenes fulle ansvar overstige prisen du har betalt for tjenestene i løpet av de tolv (12) månedene forut for tvisten.
 8. Intet av de ovenstående har konsekvenser for vårt ansvar ved dødsulykke eller personskader grunnet forsømmelse fra vår side, eller vårt ansvar for bedrageri eller bevisst villedende opplysninger, eller et ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

15.2 Erstatning og kompensering

 1. Du samtykker i å forsvare, erstatte og holde UBISOFT og dets tilknyttede selskaper (som definert over), deres underleverandører og innholdsleverandører skadesløse ved ethvert fremsatt eller påstått krav, ved ansvar, skader eller kostnader, inkludert advokathonorarer, som følger og/eller skyldes en krenkelse av disse betingelsene som du er ansvarlig for, eller knyttet til din oppførsel på tjenestene.
 2. Uten å begrense de generelle bestemmelsene over, godtar du å forsvar, erstatte og holde UBISOFT og dets tilknyttede selskaper skadesløse ved uriktig eller ulovlig bruk av kontoen, inkludert ulovlig eller uriktig bruk fra en persons side som bruker kontoen med din tillatelse. Du samtykker i å holdes personlig ansvarlig for din bruk av tjenestene og for alle dine kommunikasjoner og aktiviteter på tjenestene.
 3. UBISOFT forbeholder seg retten til selv å behandle, på egen bekostning, ethvert krav som du har erstattet UBISOFT for.

15.3 Bestemmelsene i denne artikkel 13 vil fortsatt gjelde etter at disse betingelsene eller kontoen er sagt opp.

16 OPPSIGELSE

16.1 Vi forbeholder oss retten til når som helst å si opp alle tjenester eller deler av dem, uten forvarsel.

16.2 Oppsigelsen av kontoen eller tjenestene på UBISOFTs initiativ

 1. Vi kan når som helst oppheve eller lukke din konto og din evne til å bruke en eller flere tjenester eller del av tjenestene. Dette skjer automatisk og utelukkende etter vårt eget skjønn, der:
  1. vi har sendt deg en formell forespørsel per e-post eller vanlig post om å gi oss bevis på ditt brukernavn/passord eller om å avslutte en handling, oppførsel eller et brudd på disse betingelsene
  2. det bekreftes eller vi har rimelige grunner til å anse at:
   • du ikke oppfyller disse betingelsene eller et spesielt vilkår knyttet til en eller flere bestemte tjenester,
   • du bryter dine lovlige eller avtalefestede forpliktelser,
   • din konto har vært inaktiv i over seks måneder og du ikke har tilgang til betalingsfunksjonene,,
   • du bruker, skaper, deler, sender rundt ikke-autoriserte programmer fra tredjeparter som påvirker med en tjeneste, eller
   • av en annen grunn knyttet til din bruk eller handlinger knyttet til tjenestene.
 2. Hvis du har flere kontoer, forbeholder vi oss rett til å oppheve eller lukke alle kontoer du har åpnet når denne er blitt opphevd eller lukket i rammen av denne prosessen.
 3. Ved brudd på dine lovlige eller kontraktmessige forpliktelser forbeholder vi oss rett til å treffe rettslige sivil- eller strafferettslige skritt for å stanse bruddet og oppnå vederlag for våre tap. Spesielt, og uten begrensning, forbeholder vi oss rett til å følge en bruker som bevisst skadet eller prøvde å skade tjenestene eller avbrøt tjenestenes legitime funksjonsmåte eller bidro til slike handlinger.

16.3 Oppsigelse av kontoen og/eller et abonnement på ditt initiativ.

 1. Du kan når som helst si opp din konto for en eller flere bestemte tjenester ved å fylle ut skjemaet på: http://support.ubi.com.
 2. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, kan du ikke bruke tjenestene, og du må sende UBISOFT en forespørsel om å si opp din konto og/eller de tilsvarende abonnementene.
 3. Merk at det ikke vil skje total eller delvis refundering av beløp allerede betalt for den løpende abonnementsperioden hvis du beslutter å si opp abonnementet.
 4. UBISOFT forbeholder seg retten til å kreve inn kostnader, tillegg og gebyrer som er påløpt før oppsigelsen av kontoen eller abonnementet på en eller flere bestemte tjenester. I tillegg skal du betale alle beløp du skylder andre selgere eller leverandører av innhold før kontoen ble oppsagt. Alle utestående beløp og ubetalte kostnader og andre uløste problemer knyttet til tjenestene må være betalt før en ny konto åpnes.
 5. Ut fra samsvaret med oppsigelsesprosedyren angitt ovenfor vil oppsigelsen av din konto og/eller ditt abonnement tre i kraft innen en rimelig frist etter at du har mottatt brev fra UBISOFTs kundeserviceavdeling.

16.4 Konsekvenser av kontoens oppsigelse

 1. Dersom du din konto sies opp eller oppheves, vil din profil og den tilknyttede informasjonen du har meddelt UBISOFT gå tapt, sammen med ethvert innhold (inkludert, men ikke begrenset til BGI) du kan ha publisert, opplastet eller gjort tilgjengelig på tjenestene, blant annet (uten begrensning) ditt brukernavn og pseudonym(-er), og UBISOFT kan slette disse elementene.
 2. UBISOFT forbeholder seg retten til å lagre persondata knyttet til din profil i en rimelig tidsperiode.
 3. Ved oppsigelse av din konto må du øyeblikkelig slutte å bruke tjenestene og slette all tilsvarende dokumentasjon på alle medier.
 4. Ved oppsigelse av din konto vil du ikke kunne delta i tjenester som igjen krever en konto, uten UBISOFTs uttrykkelige tillatelse. For å kunne bruke tjenestene igjen, ta kontakt med emea-email-support@ubisoft.com.
 5. Ved oppsigelse av kontoen eller av en eller flere tjenester som er knyttet til den, blir ingen kreditt (som ved ubrukte tjenester eller ubrukte kredittpunkter) gitt eller konvertert til kontanter eller en annen form for tilbakebetaling, og du vil ikke lenger ha tilgang til kontoen eller til en rettighet som er knyttet til kontoen eller vedkommende tjeneste(-r) (poeng, kreditter, sjetonger eller virtuelle objekter).

17 OPPDATERING AV TJENESTER OG BETINGELSER

17.1 Endring av betingelser

 1. Vi kan når som helst revidere disse betingelsene av hensyn til sikkerheten, lover og bestemmelser og beste praksiser.
 2. Vi vil ikke bruke denne rettigheten til å foreta omfattende endringer i betingelsene i din disfavør uten å gi deg muligheten til å uttrykke enighet eller uenighet.
 3. Vi vil informere deg om enhver revisjon av disse betingelsene ved å poste en melding om revisjonen på webområdet til den berørte tjenesten. En revisjon vil tre i kraft fem (5) dager etter at meldingen er postert. Hvis du ikke er enig i endringene som er foretatt i disse betingelsene, kan du si opp kontoen som forklart i artikkel 14.
 4. Det forventes at du regelmessig kontrollerer om det finnes revisjoner av disse betingelsene da de er bindende for deg. Enhver bruk av tjenester etter at de reviderte betingelsene trådte i kraft, betyr at du godtar disse.

17.2 Endring av tjenesteprisene

 1. UBISOFT forbeholder seg retten til å (i) endre prisene på tjenestene angitt på disse tjenestenes webområder og (ii) endre en tjeneste fra å være en tjeneste mot betaling til å bli en gratis tjeneste. Den nye prisen gjelder bare bestillinger registrert etter at den nye prisen trådte i kraft (dersom det er tilfellet).
 2. I løpet av ditt abonnement forbeholder UBISOFT seg rett til å endre prisen på abonnementene på våre tjenester, utelukkende etter eget skjønn, og/eller til å fjerne prisen på abonnementer på spill og tjenester. I dette vil UBISOFT, i tillegg til andre meldinger som UBISOFT selv velger fritt, angi disse endringene på webområdene for de berørte tjenestene før prisen endres. Endringen trer kun i kraft når abonnementet fornyes.
 3. Hvis du ikke godtar denne prisendringen, kan du si opp abonnementet eller kontoen i henhold til prosedyren angitt i betingelsenes artikkel 16. Merk at denne oppsigelsen må utføres før fornyelse (på forespørsel eller stilltiende) av abonnementet. Fornyelse av abonnementet innebærer godtakelse av den endrede prisen.

17.3 Endring av tilgang til tjenester og innhold

 1. UBISOFT kan når som helst endre innholdet av en eller annen grunn eller uansett grunn, særlig av tekniske hensyn som for eksempel oppdateringer, vedlikeholdsoperasjoner og/eller tilbakestillinger for å forbedre og/eller optimalisere tjenestene.
 2. Slike endringer kan virke inn på tjenestene og/eller rettighetene du har opparbeidet, eller medføre problemer i spillemiljøet. Produktene som er oppdatert eller endret i henhold til denne artikkelen, er underlagt ansvarsbegrensningene angitt i artikkel 15 ovenfor.

17.4 Ekstra innhold

Så lenge du er abonnert på bestemte tjenester, forbeholder vi oss rett, utelukkende etter eget skjønn, til å gjøre ekstra innhold tilgjengelig til alle abonnenter i form av oppdateringer.

Slikt ekstra innhold er forskjellig fra utvidelser av tjenester som distribueres og/eller selges separat fra den opprinnelige tjenesten, og kjøp av den opprinnelige tjenesten gir ingen automatisk rett til utvidelsen.

18 KONFIDENSIALITET OG INNSAMLING AV PERSONDATA

Å verne om ditt privatliv er svært viktig for oss, og vi vil ikke meddele dine persondata til tredjeparter med mindre du uttrykkelig gir tillatelse til dette eller under spesielle omstendigheter.

Vennligst les våre personvernregler grundig for ytterligere informasjon om vår bruk av persondata. Våre personvernregler utgjør en del av disse betingelsene og kan bli revidert som angitt i artikkel 17. Du kan til enhver tid lese våre personvernregler på legal.ubi.com.

19 HELSEN TIL BRUKERE AV VIDEOSPILL

19.1 Vi anbefaler at du treffer følgende forholdsregler ved all bruk av tjenestene, og særlig videospill.

Du skal:

 1. unngå å spille når du er trett og/eller mangler søvn,
 2. kontrollere at du spiller på et godt opplyst rom og justere lysstyrken på skjermen,
 3. når du spiller et videospill som krever kobling til en skjerm, må du holde god avstand til skjermen og sitte så langt unna som ledningen tillater, og
 4. ta pauser på ti (10) til femten (15) minutter hver time.

19.2 Advarsel angående epilepsi

Enkelte personer kan få epileptiske anfall som i enkelte tilfeller medfører tap av bevissthet, særlig når de utsettes for sterke lysstimuli (rask påfølgende visning av bilder eller gjentakelse av enkle geometriske figurer, blinkinger eller eksponeringer). Disse personene utsettes for risiko for anfall hvis de spiller bestemte videospill som inneholder slike lysstimuli og bør ta kontakt med lege før de overhodet bruker tjenestene.

Foreldre og lovlig foresatte må også være spesielt årvåkne når barna spiller videospill. Hvis du eller barnet oppviser noen av følgende symptomer: svimmelhet, problemer med synet, sammentrekning av øyne eller muskler, forvirring, ufrivillige bevegelser eller krampetrekninger eller midlertidig bevissthetstap, må du/de øyeblikkelig slutte å spille og ta kontakt med lege.

20 PROGRAMVARE, HJELPEPROGRAMMER OG VERKTØY

20.1 Tjenestene er optimalisert for en skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler. Konsernet UBISOFT forbeholder seg rett til å tilpasse tjenestene til enhver annen oppløsning og/eller enhver annen nettleser.

20.2 Tjenestene kan be deg om eller gjøre det mulig å laste ned programvare, oppdateringer, patcher og/eller andre hjelpeprogrammer og verktøy levert av UBISOFT eller UBISOFTs lisensgivere (kalt ”UBISOFT-programvare”) på datamaskinen eller et annet medie som er autorisert av UBISOFT. UBISOFT gir deg en personlig, uoverførbar og ikke-eksklusiv lisens som gjør det mulig å bruke denne UBISOFT-programvaren utelukkende i rammen av tjenestene, over hele verden og i den lovlig fastsatte perioden for beskyttelse av UBISOFT-programvaren i henhold til intellektuell eiendomsrett. UBISOFT kan spesifisere bruksbetingelser for denne UBISOFT-programvaren når den gjøres tilgjengelig for deg.

20.3 Dataprogrammer og periferiutstyr er ikke kompatible med alle datamaskinplattformer og media, og ytelsene til UBISOFT-programvaren og de tilknyttede tjenestene kan variere med datamaskinen og annet utstyr.

20.4 UBISOFT kan fra tid til annet gi deg oppdateringer eller endringer av UBISOFT-programvaren. Oppdatering og endringer kan være nødvendige for å kunne fortsette å bruke UBISOFT-programvaren og tjenestene.

20.5 Din nettleser kan konfigureres for å unngå visning av sprettoppvinduer. Visse innhold vises i sprettoppvinduene. For å optimalisere bruken av tjenestene må du passe på at du deaktiverer alle funksjoner som sperrer sprettoppvinduene.

20.6 Betingelsene for bruk av andre tjenester fra førsteparter fortsetter å gjelde i sin helhet og skal styre din oppførsel når du aksesserer tjenestene via den relevante plattformen. Ved konflikt mellom disse betingelsene og betingelsene for bruk av disse tjenestene og andre førstepart-tjenester, skal sistnevnte bruksbetingelser ha fortrinn. UBISOFT er ikke ansvarlig for andre førstepart-tjenester. UBISOFT er kun ansvarlig for å yte kundestøtte og sende ut faktura for tjenestene.

21 SPESIFIKKE BETINGELSER FOR KOMPATIBLE MOBILTERMINALER

21.1 Uttrykket ”kompatibel mobilterminal” angir en bærbar enhet som kan kobles til Internett for å gi tilgang til tjenestene. Uttrykket ”kompatible mobilterminaler” dekker mobile apparater som, men ikke begrenset til, mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og tilsvarende.

21.2 Tilgang til mobile tjenester

UBISOFT gjør det mulig for brukerne å få tilgang til bestemte tjenester via deres kompatible mobilterminal (”mobile tjenester”).

For å få tilgang til de mobile tjenestene fra din kompatible mobilterminal må du: (i) ha en kompatibel mobilterminal, (ii) ha tillatelse fra personen som betaler for den kompatible mobilterminalen, (iii) ha Internett-tilgang via din kompatible mobilterminal.

21.3 Kostnader for tilgang til mobiltjenester.

Bruken av en kompatibel mobil terminal fører særlig til koblingskostnader som ikke UBISOFT kan holdes ansvarlig for. UBISOFT kan belaste deg for tilgang til mobile tjenester, helt eller delvis, og da inkludert in-game kjøp eller andre mindre kjøp. 21.4 Mobiltjenestenes kvalitet.

Når brukeren kobler seg til mobiltjenestene, kan ikke UBISOFT garantere samme brukerkomfort som ved tilkobling til tjenestene via en datamaskin eller en spillkonsoll, særlig når det gjelder visningskvalitet, svartid eller tilgang til bestemte funksjoner, for eksempel lytting til musikk eller visning av videoer. Du er innforstått med at mobiltjenestenes brukerkomfort avhenger av den kompatible mobilterminalens kapasitet, tjenestene, kvaliteten på displayet, reaksjonstiden eller tilgangen til visse funksjoner på denne terminalen, og kapasiteten til det elektroniske kommunikasjonsnettet du bruker, og UBISOFT kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for redusert brukerkomfort på mobile tjenester.

Nedlasting, installasjon og bruk av bestemte mobile tjenester som leveres via din kompatible mobile terminal kan være forbudt eller begrenset av din Internett-leverandør, og det er mulig at de mobile tjenestene ikke fungerer med alle nettverksleverandører eller -enheter. Du må ta kontakt med din Internett-leverandør for å finne ut om de mobile tjenestene er tilgjengelige for din enhet og hvilke begrensninger som eventuelt kan gjelde for bruken av disse tjenestene for mobile enheter.

22 DIVERSE

22.1 Titler og overskrifter

Overskriftene i disse betingelsene er kun beregnet på å lette lesning og forståelse av dokumentet og har ingen følger for tolkningen av disse betingelsene.

22.2 Enkeltbestemmelsers gyldighet

Hvis en domstol eller kompetent myndighet finner at en bestemmelse i disse betingelsene (eller del av en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, skal denne bestemmelsen eller delbestemmelsen, i den grad det er påkrevd, anses for å slettet, uten at dette har følger for gyldigheten og gjennomførbarheten til de andre bestemmelsene i disse betingelsene.

Hvis en ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig bestemmelse i disse betingelsene blir gyldig, gjennomførbar og lovlig hvis en del av den slettes, skal bestemmelsen gjelde med den minimale endringen som trengs for å gjøre den lovlig, gyldig og gjennomførbar for å gjenspeile UBISOFTs opprinnelige intensjoner.

22.3 Intet avkall

Manglende eller forsinket hevdelse av rettighetene eller rettsmidlene angitt i disse betingelsene fra UBISOFTs side betyr avkall på nevnte rettighet eller rettsmiddel, og skal heller ikke utelukke eller begrense fremtidig hevdelse av angjeldende rettighet eller rettsmiddel. Ingen enkeltstående eller delvis utøvelse av en slik rettighet eller et slikt rettsmiddel skal utelukke eller begrense fremtidig utøvelse av andre rettigheter eller rettsmidler.

Avkall på en rettighet eller et rettsmiddel kan kun anses for å ha funnet sted etter at UBISOFT eller brukeren har undertegnet en skriftlig erklæring om dette.

22.4 Hele avtalen.

 1. Ved å inngå disse betingelsene (inkludert UBISOFTs personvernregler på legal.ubi.com) har ingen av partene basert seg på eller baserer seg på noen erklæring, representasjon (med eller uten forsett), forsikring eller garanti (”representasjon”) (skriftlig eller muntlig) fra noen annen person (part i denne avtalen eller ikke) enn de som uttrykkelig er angitt i disse betingelsene.
 2. Hver part samtykker i at de eneste tilgjengelige rettigheter og rettsmidler ved eller i forbindelse med en representasjon skal være knyttet til avtalebrudd.
 3. Disse betingelsene (inkludert UBISOFTs personvernregler på legal.ubi.com) og alle regler eller instrukser som er publisert på nettet angående et spill, en aktivitet, en konkurranse eller et lotteri, eller især en salgstjeneste, inneholder hele avtalen mellom UBISOFT og deg når det gjelder den tilsvarende saken og overstyrer og opphever alle tidligere, samtidige forståelser, forhandlinger og avtaler, enten de er muntlige eller skriftlige.
 4. Du må legge til denne siden til bokmerkene i nettleseren og sjekke dette nettstedet regelmessig for å finne eventuelle oppdateringer av betingelsene.
 5. Ingenting i denne artikkelen skal begrense eller utelukke ansvar for svindel eller bevisst villedende opplysninger.

22.5 Lov og jurisdiksjon

I den grad gjeldende lov tillater det, skal disse betingelsene og din konto samt eventuelle tvistemål og krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med dem eller deres innhold eller redigering (inkludert tvistemål eller krav i saker utenom avtalen), styres av og tolkes i henhold til engelske lover. Du samtykker ugjenkallelig i at engelske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre tvistemål som oppstår ut fra eller i forbindelse med betingelsene eller deres emne eller redigering (inkludert tvistemål eller krav i saker utenom avtalen).

22.6 Force majeure

Konsernet UBISOFT skal ikke ha noe ansvar i henhold til disse betingelsene hvis det forhindres eller forsinkes i å utføre sine forpliktelser eller gjennomføre sine oppgaver på grunn av handlinger, hendelser, utelatelser eller ulykker som ligger utenfor konsernets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout og andre arbeidskonflikter (uansett om UBISOFTs egne ansatte eller andre parters ansatte er involvert), feil i en offentlig tjeneste, et transportnettverk eller et telekommunikasjonsnett, naturkatastrofer, krig, opprør, sivil uro, ondsinnet skade, oppfyllelse av lover eller statlige forordninger, regler, forordninger eller instrukser, ulykker, sammenbrudd av fabrikk eller maskineri, brann, flom, storm eller betalingsmislighold fra leverandører eller underleverandører.

22.7 Kontakter

Disse betingelsene kan når som helst leses på https://legal.ubi.com

Ved spørsmål til disse betingelsene kan du ta kontakt med UBISOFT på følgende adresse: emea-email-support@ubisoft.com

DISSE BETINGELSENE GJELDER UTELUKKENDE I DEN GRAD DE ER TILLATT AV LOVEN.

ENHVER BRUK AV TJENESTENE INNEBÆRER UFORBEHOLDEN GODKJENNING AV DISSE BETINGELSENE OG AV UBISOFTs PERSONVERNREGLER.