BRUKSBETINGELSER FOR UBISOFT-TJENESTER
BRUKSBETINGELSER FOR UBISOFT-TJENESTER

Bruksbetingelser for Ubisoft-tjenester

 

 

“We all play by the same rules”

 

VELKOMMEN TIL UBISOFT WORLDS!

VI BER DEG LESE DISSE BETINGELSENE NØYE.

 

Ubisoft-teamene skaper originale og minneverdige opplevelser som gjør at våre spillere kan underholdes, utveksle og more seg gjennom spill, applikasjoner, nettsteder og online-tjenester (det er det vi globalt kaller våre “tjenester”). For at du skal kunne nyte godt av våre tjenester har vi satt opp regler som gjelder alt og alle i våre fellesskap: du, andre spillere og vi hos Ubisoft. Ved å bruke tjenester og innhold som definert under, gir du ditt samtykke til disse “Bruksbetingelser".

 

1           Hva er Ubisoft-tjenester og innhold? 

1.1        Ubisoft-tjenester (“tjenester”) omfatter spill, nedlastbart innhold, sesongkort og andre programvarer for spill (på disk eller andre fysiske media, eller nedlastet eller strømmet), og annen programvare og online og mobile tjenester, inkludert deres online-funksjoner og andre funksjoner, sammen med deres oppdateringer og oppgraderinger, tilknyttede nettsteder, Uplay-plattformen og andre Ubisoft-plattformer, Uplay+ abonnementstjeneste, live events på nettstedene, serverne, programvarer og nett som disse formidles på, nå eller i fremtiden, av UBISOFT ENTERTAINMENT S.A., eller filialer eller søsterselskaper, inkludert UBISOFT EMEA SAS (kollektivt kalt “Ubisoft” eller “vi”).

1.2        Disse bruksbetingelsene (“betingelsene”) styrer din tilgang til og din bruk av disse tjenestene (“bruker” eller “du/deg”). Ved bruk av disse tjenestene og dette innholdet (som definert under) aksepterer og samtykker du i å overholde disse betingelsene samt eventuelle alderskriterier og lokale vilkår. Det kan gjelde ekstra vilkår for spesielle tjenester, som for eksempel Salgsvilkår for Ubisoft Stores, lisensavtale for sluttbruker og retningslinje(r) (“Retningslinje”). I tillegg vil vår Personvern-policy gi deg en klar oversikt over hvordan vi bruker de personlige opplysningene vi måtte samle inn fra deg når du bruker våre tjenester. Påse at du har alt lest alle disse dokumentene før du går til en av våre tjenester.

«Innhold» betyr et hvilket som helst element som er en del av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til in-game artikler, elementer for personlig tilpassing, kart, avatarer, alle spill, grafikker, musikk og lyd, tekst, alle meldinger og informasjonselementer, navn, temaer, gjenstander, landskap, kostymer, effekter, dialoger, slagord, steder, karakterer, diagrammer, konsept, koreografier, videoer, audiovisuelle effekter, domenenavn. Dette omfatter elementer opprettet av deg og andre brukere, kalt Brukergenerert innhold (definert i artikkel 11); Ubisofts virtuelle valuta (definert i artikkel 3.3) og Test-innhold (definert i artikkel 12).

1.3        Du får lisens for bruk av disse tjenester og dette innholdet, det selges ikke til deg. Det betyr at vi gir deg en personlig, begrenset, ikke-overførbar og tilbakekallbar rett og lisens til bruk av tjenestene og tilgang til innholdet, for ikke-kommersiell, personlig underholdning, på den betingelse at du overholder disse vilkår.

 

2           Hvordan opprette en konto, og hva du trenger å vite når du oppretter en konto? 

2.1        Det kan være nødvendig for deg å opprette en Ubisoft-konto (en “konto”) for å få tilgang til og bruke visse tjenester, inkludert online-spill. Du oppretter konto ved å gi nøyaktig, komplett og oppdatert informasjon, som blant annet omfatter en gyldig e-postadresse.

Det kan hende at vi må sjekke at den informasjonen du gir er korrekt, blant annet ved å sjekke telefonnummer og e-postadresse, dette spesielt for å beskytte mindreårige og andre brukere, og for å forebygge bedrageri. Dersom vi ber om det, plikter du å sende oss nødvendige dokumenter (som kan være for eksempel en kopi av ditt identitetskort eller ditt pass).

Dersom du trenger informasjon om, eller har spørsmål om din konto, ber vi deg gå inn på https://support.ubi.com/Account eller https://account.ubisoft.com.

2.2        Kontosikkerhet. Man vil gå ut fra at enhver bruk av din konto med ditt passord, spesielt kjøp av tjenester, gjøres av deg selv.

Slik sikrer du din konto:

a)     Velg et sterkt passord med alfanumeriske tegn. Vi kan av sikkerhetsgrunner avvise passord som ikke er sterke nok for å kunne beskytte din konto.

b)     Velg et passord som er annerledes enn andre passord du bruker, og skift passord regelmessig.

c)     Aktiver totrinns-verifiseringen og andre sikkerhetsfunksjoner som vi gir deg i innstillingen for din konto.

d)     Du må aldri formidle din konto-informasjon (brukernavn, passord…) med andre personer. Vi vil aldri be deg om å røpe ditt passord.

e)     Du må aldri gi andre personer autorisasjon til å gå inn på og/eller bruke din konto.

2.3        Du gir ditt samtykke til å informere oss så raskt som mulig på https://support.ubi.com dersom du konstaterer ikke-autorisert bruk av ditt brukernavn, ditt passord eller annen informasjon knyttet til din konto, eller andre brudd på sikkerheten knyttet til tjenestene.

2.4        Opprettelse av brukernavn/avatar. Du vil kanskje måtte opprette et brukernavn og/eller en avtar for å få tilgang til og bruke visse tjenester. Disse vil bli knyttet til din konto, og vises offentlig. Vi fraråder derfor at du inkluderer ditt ordentlige navn i ditt brukernavn.

Du kan ikke velge et brukernavn eller en avatar som (i) allerede brukes av en annen bruker, eller som er knyttet til en annen konto, eller som (ii) inneholder “Ubi” eller “Ubisoft” eller Ubisoft-logoen. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avvise ethvert brukernavn og/eller enhver avatar du har valgt.

2.5        Flere kontoer. Du kan ikke opprette flere kontoer, med mindre vi gir spesiell tillatelse til det. Dersom det forekommer, går du med på å lukke den ekstra kontoen når vi ber om det, eller du går med på at vi avslutter denne ekstra kontoen.

 

3           Hvilke betingelser gjelder for bruk av våre tjenester? 

3.1        Fora. Tjenestene kan inneholder fora, informasjonsgrupper, chatter eller andre typer online diskusjonssider (som kollektivt kalles “fora”). Når du bruker et forum, må du være klar over at din avatar, ditt brukernavn og dine meldinger er offentlige og er synlige for alle andre brukere i det samme forumet (med mindre det dreier seg om et privat forum). Du legger ut dine meldinger på egen risiko. Du er alene ansvarlig for innsending, publisering og spredning av dine meldinger.

Du bør alltid huske disse sikkerhetsreglene når du kommuniserer med andre brukere i et forum:

 • Du må aldri dele informasjon som kan brukes til å identifisere deg i det virkelige liv.
 • Du må aldri akseptere et møte i det virkelige liv med en person du har chattet med, spesielt dersom denne personen ber deg om å holde deres samtaler eller møter hemmelige, og du må avvise enhver invitasjon til apper eller kanaler utenfor tjenestene.
 • Meld fra om adferd eller innhold du synes er mistenkelig eller upassende, som for eksempel chat med en annen bruker som du opplevde som ubehagelig.
 • Påse at du kun snakker med personer i din nærmeste sirkel, og bruk svarteliste-funksjonen, dersom den finnes i den gjeldende tjenesten, for å sikre deg mot uønskede meldinger.

3.2        Ubisoft Store. Du kan kjøpe produkter på vår online store som du finner på https://store.ubi.com/ eller via Uplay. Vi kan begrense dine muligheter til kjøp av produkter ut fra flere kriterier som inkluderer, men ikke er begrenset til din alder, begrenset antall produkter tilgjengelig, osv. Det kan forekomme periodiske tilbud som det gjelder spesielle vilkår for.

3.3        Kreditter, virtuell valuta. Vi kan gi deg lisens for tilgang til eller bruk av online eller offline-elementer knyttet til tjenestene, inkludert men ikke begrenset til, virtuelle poeng, coins eller valuta (kollektivt kalt "Ubisofts virtuell valuta"). Når du får Ubisofts virtuell valuta fra oss eller fra våre autoriserte partnere, vil du motta en personlig, begrenset, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens fra oss. Denne lisensen brukes til å få tilgang til og velge den virtuelle valuta som vi gjør spesielt tilgjengelig for deg.

Ubisofts virtuelle valuta har ingen reell, monetær verdi, og er ingenting verdt utenom våre tjenester. Ubisofts virtuelle valuta kan ikke selges, byttes inn, overføres eller veksles i kontanter. Den kan kun løses inn for innhold som er tilgjengelig i våre tjenester. Ubisofts virtuelle valuta kan ikke tilbakebetales, og du har ikke krav på tilbakebetaling av ubrukt virtuell valuta, med mindre loven krever noe annet. Når du løser inn Ubisofts virtuelle valuta for innhold, kan ikke dette innholdet leveres tilbake, byttes inn eller tilbakebetales.

3.4        Lommebok. Vi kan gjøre en virtuell lommebok tilgjengelig for deg på din konto (“lommebok”). En slik lommebok er ikke en bankkonto eller et betalingsinstrument, og midler du legger i denne lommeboken:

 • tgjør ikke en personlig eiendomsrett,
 • kan kun brukes til å kjøpe innhold og tjenester fra oss,
 • har ingen verdi utenom våre tjenester, og kan ikke veksles inn med kontanter, og
 • kan ikke, med mindre noen annet kreves av loven, tilbakebetales eller overføres.

Vi kan begrense det maksimale beløpet:

 • du har lov til å ha i din lommebok,
 • du kan legge til hver dag/måned i denne lommeboken, og/eller
 • du har lov til å bruke fra din lommebok.

Vi kan etter eget skjønn endre eller oppdatere disse grensene fra tid til annen.

3.5        Forhåndsbetalte kort. Vi kan gi deg muligheten til å kjøpe og/eller løse inn forhåndsbetalte kort for kjøp av innhold og/eller tjenester og/eller for å samle beløp i en lommebok. Det kan hende at du ikke kan bruke verdien for et forhåndsbetalt kort til å legge inn i din lommebok dersom lommeboken allerede har nådd den begrensede verdi som omtales i artikkel 3.4.

3.6        Tekniske beskyttelsestiltak - Internettforbindelse - Forvaltning av digitale rettigheter. Vi kan beskytte visse tjenester ved bruk av tekniske beskyttelsestiltak og forvaltning av digitale rettigheter, inkludert for eksempel fysisk beskyttelse, vannmerking, aktivering av digitale koder, direkte bemyndigelse. Det kan hende at du vil trenge en permanent høyhastighets internettforbindelse for å få tilgang til våre online-funksjoner, til å spille online og få tilgang til og bruke en del innhold, inkludert innhold som kun kan deblokkeres en eneste gang ved hjelp av en unik kode, og visse tjenester som inneholder teknologi for forvaltning av digitale rettigheter.

3.7        Mobiltjenester. Du kan få tilgang til en del tjenester via visse mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og andre kompatible, mobile apparater. For dette må du ha tillatelse fra den personen som betaler regningene for den mobile enheten, og du må ha tilgang til internett på denne mobile enheten. Bruk av en mobil enhet kan føre til nettilgangskostnader som vi ikke er ansvarlige for. I visse mobiltjenester tilbys det in-game kjøp og mikrotransaksjoner. Brukskomforten kan variere avhengig av kapasiteten og funksjonene til din mobile enhet og nettverket for kommunikasjon. Vi kan ikke garantere samme brukskomfort som det som oppleves ved tilkobling til våre tjenester på andre apparater.  

 

4           Hvordan kan vi endre våre tjenester? 

4.1        Generelt. Vi kan ikke garantere at våre tjenester vil kunne være tilgjengelige hele tiden, alle steder i verden, og/eller på alle enheter. Vi kan ikke garantere at vi vil fortsette å tilby hver enkelt tjeneste for en minimumsperiode. Vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenester, delvis eller totalt, på et hvilket som helst tidspunkt.

4.2        Endringer av priser for tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene for våre tjenester, som kan gå fra å være en betalt tjeneste til å bli en gratis (“free-to-play”), eller omvendt. Den nye prisen vil kun gjelde for bestillinger gjort etter at den nye prisen trådte i kraft.

4.3        Endring av tilgang til tjenester og innhold.

a)     Vi kan endre innhold av en hvilken som helst grunn, på et hvilket som helst tidspunkt, spesielt av tekniske grunner som oppdateringer, vedlikeholdsoperasjoner eller nullstillinger, med det mål å bedre eller optimalisere tjenestene.

b)     Vi kan be deg om eller gi deg muligheten til å laste ned programvarer, oppdateringer, patcher og/eller andre hjelpeprogrammer og annet verktøy som leveres av oss eller av våre lisensgivere (“Ubisoft programvare”). Vi vil gi deg en personlig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overdras og som gjør det mulig for deg å bruke Ubisoft programvare utelukkende for bruk av tjenestene, i hele verden og for den lovbestemte perioden for beskyttelse av Ubisoft programvare som fremgår av de immaterielle rettigheter. Vi kan spesifisere bruksbetingelser for denne Ubisoft programvaren på det tidspunktet programvaren blir gjort tilgjengelig for deg. Ytelsene til Ubisoft programvaren og tjenestene kan variere, avhengig av hva slags maskin du bruker. Vi kan fra tid til annen gi deg oppdateringer eller endringer for Ubisoft programvaren som kan være nødvendige for at du skal kunne fortsette å bruke tjenestene.

c)     Slike endringer kan gå ut over tjenestene og/eller dine rettigheter, eller kan føre til reduksjoner i spillmiljøet.

d)     Vi kan også:

 • fastsette et maksimalt antall dager et innhold blir lagret som en del av tjenestene,
 • fastsette et maksimalt volum meldinger som kan sendes til eller mottas av en konto,
 • fastsette en maksimal lagringskapasitet som våre servere kan tildele din konto,
 • fastsette et maksimalt antall ganger du har tilgang til tjenestene, samt en maksimal varighet for hver tilgang i løpet av en gitt periode.

 

5           Hva er våre regler for å opprettholde et vennlig, sikkert og rettferdig spillmiljø og -fellesskap? 

5.1        Vi ønsker å tilby deg og alle andre brukere et vennlig, sikkert og respektfullt spillmiljø, både under spilletiden og til enhver tid i våre tjenester. Dette er spesielt viktig for oss, fordi vi har brukere av forskjellige alder i våre tjenester, inkludert mindreårige. For at du og andre brukere skal føle at dere er del av et vennlig, sikkert og rettferdig fellesskap, er det viktig at du følger disse reglene (“retningslinjer”).

5.2        Du kan kun bruke tjenestene for lovlige formål og for den bruk de er beregnet på. Du kan ikke bruke tjenestene på en hvilken som helst måte som bryter med gjeldende lover eller regler.

5.3        Her finner du en ikke-endelig liste over forbudt adferd som kan føre til gransking av våre ansatte og som kan føre til sanksjoner (som omtalt i artikkel 6):

1.     Opprette en konto med falsk registreringsinformasjon (e-postadresse, fødselsdato, osv.).

2.     Opprette eller bruke upassende brukernavn eller avatar. Dette inkluderer for eksempel bruk av navn, bilder:

·       som inneholder bespottelse, seksuelle referanser eller hatefull tale, toleranse for terrorisme, fascisme, barnemisbruk, eller

·       som på en hvilken som helst måte er religiøs, politisk eller som kan fremkalle polemikk eller splittelse.

3.     Utgi seg for en annen bruker eller en av våre representanter. Dette betyr for eksempel:

·       å opprette en konto som er veldig lik en annen eksisterende konto eller bruker, med den intensjon å utgi seg for denne andre brukeren uten hans/hennes samtykke,

·       komme med kommentarer eller opprette en konto som gjør at andre brukere tror dette kommer fra vår representant eller fra en person med tilsvarende myndighet.

4.     Misbruke, sjikanere, mobbe brukere og/eller våre representanter (dvs. våre ansatte, medlemmer av vårt fellesskap (moderatorer, stjernespillere, osv.) i en hvilken som helst form for kommunikasjon (inkludert for eksempel via verktøy for å opprette innhold, i fora, in-game chat eller i talechat og kommunikasjon), eller i media i tjenestene og/eller tredjepartsnettsteder.

Dette omfatter for eksempel:

·       Trolling (bevisst posting av kontroversielle poster eller poster som er utenfor tema, med den intensjon å provosere andre),

·       Opphissing (konstant fornærme andre),

·       Spamming (posting av meningsløse poster eller poster som er utenfor tema, eller samme eller lignende meldinger gjentatte ganger),

·       Bruke språk eller innhold som ansees som upassende, ulovlig, farlig, truende, grovt, sårende, obskønt, seksuelt eksplisitt, vulgært, ærekrenkende, privatliv-invaderende, hatefullt, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, homofobt, transfobisk, etisk sårende eller mobbende.

5.     Utsette mindreårige for fare, og andre upassende handlinger overfor mindreårige, inkludert:

·       grooming (oppmuntre brukere til å begå upassende eller ulovlige handlinger i og/eller utenfor en tjeneste),

·       enhver kommentar, privat melding, brukergenerert innhold knyttet til upassende adferd overfor mindreårige, inkludert for eksempel fysisk eller seksuell misbruk, pornografi eller annet respektløst innhold:

·       eller andre handlinger eller kommentarer listet opp i disse retningslinjene, og som er rettet mot eller omhandler mindreårige.

6.     Benytte seg av en hvilken som helst fremgangsmåte som vi ikke har gitt tillatelse til, til å samle inn eller fange opp data om andre brukere innen rammen av tjenestene. Dette omfatter for eksempel:

·       phishing (forsøk på å oppnå personlige opplysninger, informasjon om en konto eller annen informasjon av privat karakter fra en hvilken som helst bruker),

·       doxing (avsløre eller reprodusere en annen brukers personlige opplysninger),

·       online sniffing (stjeling eller oppsnapping av data ved oppfanging av nettverktrafikken).

7.     Bruke ethvert element som krenker våre eller andre personers immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

8.     Lekkasje av informasjon, dvs. å opprette, bruke, dele og/eller publisere på en hvilken som helst måte, innenfor og/eller utenfor tjenestene, et hvilket som helst innhold som bryter med plikten om konfidensialitet, som krenker et individs personvern eller som oppmuntrer til en rettsstridig handling (som for eksempel hacking, cracking eller trafikk av forfalsket programvare).

9.     På en hvilken som helst måte, selge, leie ut, markedsføre, bearbeide, endre, dekompilere, demontere, drive omvendt utvikling, oversette, tilpasse, reprodusere, distribuere, utspre, videresende, overføre, registrere, kopiere, ekstrahere og/eller automatisere enhver informasjon, programvare, produkt eller andre elementer i innholdet og/eller tjenestene uten klart samtykke fra oss.

10.  Endre, deformere, blokkere, belaste på unormalt vis, bryte ned, forsinke og/eller hindre normal funksjon av hele eller deler av tjenestene, eller deres tilgjengelighet for andre brukere, eller funksjonen for tjenestenes partnernettverk, ei heller å prøve noen av de nevnte handlingene.

Dette omfatter for eksempel overbelastningsangrep (DdoS).

11.  Overføre eller spre enhver form for virus, trojansk hest, orm, bombe, korrupt fil og/eller lignende destruktive mekanismer eller korrupte data, og/eller organisere, delta i eller være involvert på en hvilken som helst måte i et angrep på våre servere og/eller tjenester og/eller servere eller tjenester til våre tjenesteleverandører og/eller partnere.

12.  Bruk eller sirkulasjon av “auto” eller “makro”-dataprogram, inkludert, men ikke begrenset til enhver bruk og/eller sirkulasjon av ethvert jukse-, hacke-, robot-, script-, trainerprogram eller programvareapplikasjoner.

13.  Bruk eller sirkulasjon av tjenester via kopiering av hjemmesider på en annen adresse.

14.  Enhver bruk av ulovlige handlinger som gir en bruker (og/eller team-medlem(mer) en urettferdig fordel (for eksempel wallhacks, aimhacks) eller går negativt ut over en annen brukers opplevelse.

15.  Benytte seg av en annen broadcasters live-broadcasting for å oppnå urettferdig fordel eller for å sjikanere en broadcaster in-game, som stream sniping.

16.  Enhver adferd som bryter den generelle flyten i selve spillet, i et forum eller i en tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til:

·       spamming,

·       “away from keyboard” (AFK),

·       farming,

·       reklame for eller tilbud om andre produkter,

·       in-game sjikanering og usportslig opptreden, inkludert men ikke begrenset til team killing, rage quitting, blokkering av spilleres interaksjoner og/eller annen in-game adferd som vil forstyrre eller avbryte den generelle flyten i spillet.

17.  Utnyttelse av enhver glitch eller bug som kan føre til urettferdige fordeler i forhold til andre brukere eller som kan true den generelle balansen i tjenestens økonomi. 

18.  Benytte seg av hjelp fra andre brukere eller tilby å hjelpe andre brukere til å oppnå urettferdige fordeler. Dette omfatter for eksempel:

·       slå seg sammen med brukere som jukser,

·       slå seg sammen med erfarne brukere for å øke ditt spillenivå/dine statistikker i deler av et spill som normalt er forbeholdt nykommere,

·       opprette en alternativ konto for å slå seg sammen med nykommere eller mindre erfarne brukere for på urettferdig måte hjelpe disse med å oppnå bedre nivå/statistikker.

19.  Kjøpe og/eller på annen måte bruke og/eller fremme uautoriserte fordeler fra tredjeparter, som “Tjenester som booster “match making”-forholdet”.

20.  Få tilgang til eller prøve å få tilgang til tjenester som vi ikke har autorisert, 

21.  Skape, levere, bruke alternative metoder for bruk av tjenestene, som for eksempel server-emulatorer,

22.  Poste videre tidligere moderert innhold på fora eller i andre tjenester.

23.  Blokkering av talekommunikasjon, ved å bruke lyd til å bryte talechat for andre brukere.

24.  Omgå regionale restriksjoner som gjelder en tjeneste ved hjelp av en proxy, en VPN eller andre verktøy.

25.  Gjøre upassende bruk av hjelpetjenesten eller klage-/rapportknappene, eller sende usannferdige rapporter til medlemmer av vårt personale, inkludert til kundeservice.

26.  Bedrageri, ombytting av kredittkortomkostninger eller “chargeback” som fører til gjeld. En “chargeback” (tilbakeførsel) kan inkludere stjeling av kredittkort, stjeling av identitet, eller ikke-godkjent bruk av familie eller venner.

27.  Scam (bondefangeri), prøve å bedra eller mislede andre til å vinne varer eller penger.

28.  Kjøpe, selge, leie ut, dele, låne ut, utveksle eller på annen måte overføre din konto og/eller måten å få tilgang til den, og/eller på annen måte la en utenforstående trekke fordel av den, enten innen tjenestene eller på nettstedet til en tredjepart.

29.  Nekte å overholde instruksjonene fra vår representant.

 

6           Hvilke sanksjoner kan vi bruke for å forebygge og bekjempe forbudt adferd? 

Vi kan gi sanksjoner dersom bruksbetingelsene og/eller retningslinjene ikke blir overholdt. Disse sanksjonene fastsettes for hvert tilfelle, og er basert på flere forskjellige kriterier, inkludert men ikke begrenset til, hvor alvorlig overtredelsen er, hvor mange overtredelser som er gjort, de konsekvensene overtredelsene har for våre tjenester, andre brukere og/eller våre representanter.

Her følger en ikke-endelig liste over sanksjoner vi kan benytte oss av:

1.     Utstedelse av en advarsel,

2.     Inhabilitet for brukernavn, avatar eller passord,

3.     Nullstilling av din in-game progresjon tilbake til en tidligere status,

4.     Reduksjon av spillnivået i din konto, eller av dine levels/poeng knyttet til en gitt tjeneste,

5.     Opphevelse av din adgang til spesielle funksjoner (inkludert chatter) for en eller flere tjenester,

6.     Utstedelse av midlertidig forbud mot din konto i en eller flere tjenester,

7.     Utstedelse av langvarig forbud mot din konto i en eller flere tjenester,

8.     Nektet tilgang til en spesiell eller flere tjenester på en spesiell enhet, og/eller

9.     Midlertidig opphør eller lukking av din konto og/eller din mulighet til å bruke en eller flere tjenester, eller deler av tjenestene, som videre beskrevet i artikkel 8.2.

Vi kan benytte oss av våre egne løsninger som bekjemper juks, og/eller løsningene til tredjeparter for å detektere ikke-autorisert opptreden og/eller iverksette tilsvarende sanksjoner.

Vi kan begrense din tilgang til alle eller deler av tjenestene dersom vi har mistanke om at du driver ulovlige handlinger innenfor eller utenfor tjenestene, slik at vi bevarer disse vennlige, sikre og rettferdige for våre brukere.

I tillegg forbeholder vi oss retten til å gå til rettslige tiltak på bakgrunn av sivilt eller strafferettslig ansvar for å forhindre deg i å bryte rettslige eller kontraktbundne forpliktelser og oppnå kompensasjon for tap. Vi forbeholder oss spesielt retten til å forfølge for retten enhver bruker som med vilje har skadet eller forsøkt å skade tjenestene eller har forstyrret tjenestenes legitime funksjon eller gitt assistanse i denne retning.

 

7           Hvordan kan du melde fra om ulovlig innhold? 

7.1        Sende inn rapport om innhold som bryter med de nærværende betingelsene.

Dersom du er av den oppfatning at innhold som er tilgjengelig i tjenestene ikke er i overensstemmelse med disse betingelsene, kan du sende inn en rapport om det ved å benytte deg av "Rapport"-opsjonen dersom den finnes i tjenesten, eller ved å kontakte vår kundeservice på https://support.ubi.com.

For å hjelpe oss med å kunne svare så raskt som mulig, ber vi deg om å gi følgende opplysninger:

 • Datoen for din rapport,
 • Ditt etternavn, fornavn, din adresse og din e-postadresse,
 • Identifikasjon og beskrivelse av det innholdet som du mener ikke er i overensstemmelse med disse betingelsene, og nøyaktig forklaring av hvor dette innholdet befinner seg,
 • Fortell grunnene til at du mener dette innholdet ikke er i overensstemmelse med disse betingelsene og bør fjernes fra tjenestene. Om mulig bør du oppgi den gjeldende artikkelen i disse betingelsene og gjerne legge frem bevis.
 • En attest der du spesifiserer at alle de opplysningene du gir i rapporten er korrekte.

7.2        Sende inn rapport om innhold som krenker immaterielle rettigheter.

Vi respekterer andre personers immaterielle rettigheter, og forventer at brukere gjør det samme. Dersom du er av den oppfatning at innhold som er tilgjengelig i tjenestene krenker immaterielle rettigheter, kan du sende inn en rapport om det ved hjelp av en e-post til Copyright-infringement@ubisoft.com, med følgende informasjon:

 • Informasjonen det bes om i artikkel 7.1.:
 • Bevis på at du har rett til å handle på vegne av eieren av rettigheten(e) som du mener blir krenket, eller dersom du handler på vegne av ditt eget selskap, hvilken type selskap det er snakk om, firmanavn, registrert hovedkontor og din stilling i selskapet,
 • En klar identifikasjon av det som beskyttes av de(n) immaterielle rettigheten(e) som du mener blir krenket, samt ethvert element som viser at din(e) rettighet(er) finnes,
 • Om mulig, informasjon om alle registreringer av disse rettighetene eller søknader om registrering av disse rettighetene, inkludert land der de er registrert eller registrering er søkt om, gyldighetsperiode og søknads- eller registreringsnumre,
 • Kopi av korrespondansen sendt til opphavspersonen for det omtvistede innholdet med forespørsel om tilbaketrekking eller endring, eller et veis på at opphavspersonen ikke har kunnet bli kontaktet.

7.3        Vårt svar på din rapport.

Etter å ha mottatt en rapport, forbeholder vi oss retten til å handle etter eget skjønn. Vi forbeholder oss spesielt retten til å slette og/eller deaktivere det innholdet som har blitt rapportert, og be deg og andre brukere om å slutte å bruke dette innholdet.

Dersom vi sletter eller deaktiverer innhold som du har publisert og som er i overtredelse med disse betingelsene og/eller tredjeparts immaterielle rettigheter, har vi rett til å iverksette sanksjoner som listet opp i artikkel 6.

Du erkjenner at dersom du med vilje sender inn en falsk rapport om innhold for å få det fjernet eller stoppe dets spredning blant våre tjenester, utgjør dette en straffbar handling.

 

8           Kan din konto avsluttes?  

JA. Både på ditt og vårt initiativ.

8.1        Dersom du selv velger å avslutte din konto.

Du kan avslutte din konto på et hvilket som helst tidspunkt ved å fylle ut skjemaet på: https://support.ubi.com eller du kan lukke kontoen på: https://account.ubisoft.com, ved hjelp av arkfanen “Kontoinformasjon”, spesielt dersom du ikke aksepterer disse betingelsene eller en oppdatert versjon av dem.

8.2        Dersom vi avslutter din konto eller din tilgang til våre tjenester.

Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt og etter eget skjønn automatisk oppheve eller lukke din konto og din bruk av en eller flere tjenester eller deler av tjenester dersom:

 • vi formelt har bedt deg om fremleggelse av identitet, eller å slutte med en handling, en adferd eller et brudd på disse betingelsene,
 • vi har rimelige grunner til å tro at du har brutt disse betingelsene (inkludert retningslinjene) eller andre spesielle vilkår og betingelser som gjelder for våre tjenester,
 • for enhver annen grunn knyttet til dine handlinger innenfor eller utenfor tjenestene,
 • etter utsendelse av melding dersom din konto har vært inaktiv i over seks måneder.

Dersom du har mer enn én konto, forbeholder vi oss retten til å oppheve eller lukke alle dine kontoer når først en av dem har blitt opphevet eller lukket av oss under denne prosessen.

8.3        Konsekvenser ved avslutning/opphør av en konto.

 • Du kan ikke lenger bruke tjenestene og innholdet.
 • Du vil miste, og vi kan slette, din profil og tilknyttet informasjon som du har sendt oss, sammen med ethvert innhold du måtte ha publisert, lastet opp og gjort tilgjengelig i tjenestene, spesielt brukernavn, avatar(er) og brukergenerert innhold.
 • Vi forbeholder oss retten til å lagre personlige opplysninger knyttet til din profil over en rimelig tidsperiode, som beskrevet i vår Personvern-policy.
 • Det kan hende vi nekter deg opprettelse av en ny konto uten klar tillatelse fra oss, som gis etter vårt skjønn ved at du sender forespørsel til https://support.ubi.com.
 • Dersom kontoen oppheves, vil du ikke lenger ha tilgang til kontoen, og du vil miste alle filer og all in-game progresjon knyttet til tjenestene.
 • Ved avslutning av din konto eller av de(n) tjenesten(e) som er knyttet til din konto, vil ingen kreditt (for eksempel for ubrukte tjenester, ubrukt abonnementsperiode, ubrukte poeng eller Ubisofts virtuell valuta) bli gitt deg eller gjort om til kontanter eller andre former for tilbakebetaling.

 

9           Hva med tilgang til våre tjenester av mindreårige? 

9.1        Dersom du er mindreårig i henhold til loven i det landet du bor, skal du lese disse vilkårene sammen med dine foreldre eller din formynder.

9.2        Dersom du er en forelder eller en formynder, anbefaler vi at du overvåker den spillaktiviteten dine barn har, spesielt online, og at du gjør deg kjent med foreldrekontrollfunksjoner som kan stilles til disposisjon av oss og/eller av våre partnere. Vi anbefaler deg å avlegge et besøk på “foreldrenes hjørne”, en side som vi har utviklet i samarbeid med eksperter, spillere og foreldre, og som du finner på https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx. Der finner du svar på en del ofte stilte spørsmål som vi får, samt en del tips og råd.

9.3        Vi kan begrense tilgangen til visse tjenester på grunn av alder, og for mindreårige under en viss alder, kan det hende at vi gir tilgang til visse tjenester utelukkende med samtykke fra foreldre eller formynder.

9.4        I den grad loven gir rett til det, vil vi ikke akseptere noe ansvar for aktiviteter som blir gjort av mindreårige uten at foreldre eller formynder har gitt sin tillatelse. Bruk av tjenestene av mindreårige er under alle omstendigheter et ansvar som hviler på foreldrene eller formynderne. Dersom du er forelder eller formynder og du gir tillatelse til at ditt barn kan registrere seg på våre tjenester, betyr det at du godtar de betingelsene som gjelder barnets bruk av tjenestene.

 

10        Hvilke immaterielle rettigheter er knyttet til våre tjenester og innhold? 

10.1     Tjenestene og innholdet er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover og avtaler. Med unntak av forhold som er klart definert i disse betingelsene, tar vi, samt våre lisensgivere og våre lisensinnehavere, forbehold om våre respektive immaterielle rettigheter (som definert under) i tjenestene og innholdet. Enhver reproduksjon eller gjengivelse av disse elementene er forbudt dersom vi ikke har gitt klar tillatelse til det.

"Immaterielle rettigheter" er patenter, opphavsrettigheter, copyright og tilhørende rettigheter, varemerker, varenavn, tilgrensende rettigheter, rett til offentliggjøring, kommersielle rettigheter, domenenavn, rettigheter til get-up, rett til goodwill eller til å anlegge sak for overlatelse, urettferdige konkurranseregler, rettigheter når det gjelder design, rettigheter når det gjelder programvarer, database-rettigheter, topografiske rettigheter, moralske rettigheter, rettigheter til konfidensiell informasjon (inkludert knowhow og forretningshemmeligheter) og alle andre immaterielle rettigheter, uansett om disse er registrerte eller ikke, og inkludert søknader om og fornyelser eller forlengelser av slike rettigheter, og alle lignende eller tilsvarende former for beskyttelse hvor som helst i verden.

10.2     Du kan sende inn anmeldelser, forslag, materiale eller annen feedback (“Innsendelser”) på eller utenfor tjenestene. Vi setter pris på din entusiasme, men du må være klar over at vi ikke har noen forpliktelser når det gjelder innsendelser vi ikke har bedt om, det vil si at vi blant annet ikke har noen forpliktelse til å akseptere, vurdere, gjennomgå eller sende tilbake innsendt materiale eller kvittere for mottak av innsendelsene. Du gir ditt samtykke til at produkter, tjenester eller funksjoner som utvikles og offentliggjøres av oss kan virke lignende eller identisk med slike innsendelser som det ikke har blitt bedt om.

 

11        Hvilke betingelser gjelder for innholdet som du kan opprette / laste opp på våre tjenester? 

 11.1 Ubisoft tilbyr deg muligheten til å (i) opprette, redigere, endre og tilpasse materiale eller informasjon av et opprinnelig innhold, eller, eventuelt, innhold og/eller verktøy som er gjort tilgjengelig for deg av Ubisoft for bestemte tjenester, og (ii) opplaste, publisere eller sende inn slikt materiale eller slik informasjon via tjenestene (alt slikt materiale og all slik informasjon er heretter angitt som “brukergenerert innhold” eller “BGI”).

Hvis du oppretter BGI, forplikter du deg til å oppfylle bestemmelsene i disse betingelsene til enhver tid under og etter opprettelsen av BGI. Betingelsene fortsetter å gjelder etter at kontoen er avsluttet.

Du er klar over at alt BGI, enten du har postert det offentlig på et forum eller overført det privat til en annen tjenestebruker eller til oss, er ditt eneansvar. Selv om tjenestene er beregnet på å være et trygt sted for deling av slikt BGI, kann ikke Ubisoft garantere at andre brukere ikke misbruker BGI som du deler. Hvis du har BGI som du ønsker å holde fortrolig og/eller ikke vil andre skal bruke (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, persondata, navn, privatadresse, telefonnummer osv.), bør du ikke poste det til tjenestene. Ubisoft VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE BGI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I NOE BGI, ELLER FOR NOE TAP ELLER NOEN SKADE AV NOE SLAG SOM INNTRER SOM FØLGE AV ET BGI SOM ER POSTET, SENDT MED E-POST ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFØRT VIA TJENESTENE. Ubisoft ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUKERS MISBRUK AV ELLER URETTMESSIG TILVENDING AV ET BGI DU HAR POSTET TIL TJENESTENE.

11.2     BGI avledet fra allerede eksisterende Ubisoft-innhold (”avledet BGI”)

Du erklærer at du godtar det faktum at BGI kan utvikles og opprettes med verktøy og/eller på grunnlag av innholdet som tilhører Ubisoft, for eksempel og uten begrensning, titler, tenkte personer, navn, temaer, objekter, landskap, drakter, effekter, tekster, dialoger, slagord, steder, tegn, diagrammer, konsepter, utforminger, grafikker, animasjoner, lyder, musikkomposisjoner, koreografier og andre utførelser, videoer, audiovisuelle effekter, brukervennlige funksjoner og alle andre elementer i et spill eller i tjenestene. Et BGI som er opprettet med slikt Ubisoft-innhold, vil bli ansett som ”avledet BGI” som definert nedenfor og er underlagt bestemmelsene i denne artikkel 11.

11.3   Angående dette, erklærer du at godtar det faktum at Ubisoft blir eneeier av alle rettigheter knyttet til avledet BGI som du produserer fra allerede eksisterende Ubisoft-innhold etter hvert som og når det blir produsert. Ved å godta disse betingelsene samtykker du i å overføre ugjenkallelig og gratis alle rettigheter du måtte ha til angjeldende BGI inkludert, men ikke begrenset til rettigheter over varemerke, patent, forretningshemmeligheter, copyright, tilgrensende rettigheter og tilsvarende publiseringssrettigheter, til Ubisoft, slik at Ubisoft fritt kan benytte følgende rettigheter, som kun er angitt som illustrasjon og ikke skal forstås begrensende:

 1. Retten til å reprodusere, permanent eller midlertidig, uansett måte eller form, på alle kjente eller hittil ukjente medier, og særlig:
  • retten til å integrere avledet BGI i alle Ubisofts produkter og tjenester, i hele disse eller deler av dem, inkludert, men ikke begrenset til, andre online- eller offline-spill, filmer eller annet audiovisuelt innhold;
  • Retten til å laste og nedlaste, vise, utføre, overføre og/eller lagre uansett fremgangsmåte, på et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst medium, avledet BGI og alle produkter som inneholder hele eller en del av det avledede BGI;
  • Retten til å tilpasse, korrigere, utvikle, oversette, digitalisere, kode eller på annen måte endre avledet BGI, og reprodusere resultatene av en av disse operasjonene, uansett fremgangsmåte og på alle eksisterende eller fremtidige medier;
  • Retten til å lage en kopi av hele eller en del av det avledede BGI-et og av alle produkter som inneholder hele eller en del av det avledede BGI-et, inkludert endrede, oversatte eller tilpassede versjoner, i et antall kopier som Ubisoft bestemmer, ved en hvilken som helst prosess og på alle medier (inkludert, men ikke begrenset til digitale media, CD-er, CD-ROM-er, DVD-er, spillekassetter, mobiltelefoner, PDA-er, Internett, osv.);
  • Retten til å markedsføre, mot betaling eller gratis, og distribuere (inkludert utleie, salg og lån) hele eller deler av det avledede BGI-et, inkludert endrede eller tilpassede versjoner, samt alle produkter som inneholder avledet BGI, uansett fremgangsmåte og på alle eksisterende eller fremtidige medier, og
  • Retten til å reprodusere avledet BGI uansett middel, i enhver form og på ethvert medium, som nødvendig for bruksrettighetene som det vises til nedenfor.
 1. Retten til å gjengi og kringkaste avledet BGI på alle offentlig tilgjengelige steder og på alle private steder, uansett fremgangsmåte eller prosess, og på alle eksisterende eller fremtidige medier (særlig terrestrisk kringkasting, satellitt- og kabelkringkasting, fiberoptikk, betalende eller gratis fjernsyn, dataoverføring, Internett, ADSL, videoplattformer, web-TV og videostrøm, streaming, MMDS TV, mobiltelefon-TV og catch-up-TV).
 2. Retten til å bruke avledet BGI på alle måter for kommersielle eller ikke-kommersielle formål ved demonstrasjon, markedsføring og annonsering for alle Ubisofts produkter og tjenester.
 3. Retten til å gjøre avledet BGI eller et produkt som inneholder avledet BGI, offentlig tilgjengelig i så stor utstrekning som mulig, blant annet via en overføring, lisens eller enhver type kontrakt, midlertidig eller definitivt, mot betaling eller gratis, med alle midler som er kjent eller ukjent på det nåværende tidspunktet og særlig via Internett eller et digitalt nettverk, kringkasting av typen ”pay per view”, ”pay per play” eller fjernsyn, og generelt via alle medier og/eller nettverk (særlig analoge eller digitale nettverk og medier, telekommunikasjonsnett og -medier, samt datanettverk og -medier).
 4. Retten til å produsere eller bestille produksjon av et nytt produkt eller en ny tjeneste ut fra avledet BGI eller et produkt som inneholder avledet BGI, reprodusert som det står eller endret av Ubisoft eller en ekstern part Ubisoft velger.
 5. Retten til å benytte avledet BGI med produkter som inneholder avledet BGI, dvs. især:
  • Retten til å bruke og/eller utnytte hele eller en del av det avledede BGI-et og et produkt som inneholder avledet BGI i enhver form, med eller uten tilpasning til bruk i form av avledede ”reklameprodukter”, især for å (ikke-begrensende eksempler): publisere eller produsere bøker og tegneseriebøker, strategiveiledninger og bøker basert på scenarioet og/eller grafikken til spillene og/eller tjenestene, magasiner, kalendere, papirartikler, etiketter, plakater, kontorrekvisita, tilbehør til datamaskiner eller spillkonsoller, skjermbakgrunner, skjermsparere, statuetter, spill, leker uansett materiale, tekstiler, steintøy, tegninger, reklamematerialer (særlig ved visning av post på Internett), reproduksjon eller gjengivelse av lyd eller bilde (især filmer, rapporter, reportasjer, sceneshow, temaparker osv.) og alle andre objekter som i sin substans eller form, dekorasjon, emballasje eller presentasjon inneholder hele eller en del av det avledede BGI-et;
  • Retten til å produsere ‘sequels’, ‘prequels’, ‘add-ons’, ‘spin-offs’ og enhver konvertering av et spill eller annet materiale som inneholder avledet BGI for enhver plattform, på ethvert språk og i enhver form, slik Ubisoft velger; samt
  • Generelt, alle fordeler som er knyttet til det faktum at forfatteren eier sitt arbeid.

Denne overføringen av rettigheter er garantert på verdensbasis og for perioden som hvert avledet BGI beskyttes av gjeldende lovgivning.

Ubisoft eller en ekstern part som rettighetene angående avledet BGI er blitt overført til i henhold til denne artikkelen, kan forelegge eller registrere en søknad om intellektuelle eiendomsrettigheter knyttet til avledet BGI i eget navn, for alle land i verden. Brukere påtar seg å (i) undertegne og fremlegge alle påkrevde dokumenter som etterlyses av Ubisoft eller den eksterne parten som har fått overført rettighetene, for alle registreringsformål, og særlig til å undertegne en forespørsel, overdragelsesdokument eller annet dokument som kan være nødvendig for at Ubisoft eller nevnte eksterne part skal kunne registrere og oppnå patenter, varemerker, copyright, eiendomsrettigheter, registrering av tegninger eller enhver annen form for beskyttelse knyttet til avledet BGI, og bli anerkjent som innehaver av alle arveeiendomsrettigheter og andre eiendomsrettigheter knyttet til avledet BGI og (ii) yte all nødvendig assistanse overfor Ubisoft eller den eksterne parten som rettighetene er blitt overført til, på Ubisofts eller den eksterne partens bekostning, i enhver handling, prosedyre eller operasjon for iverksettelse av bestemmelsene i denne artikkelen, innenfor eller utenfor De forente stater.

11.4   Hvis en kompetent rett vedtar at alle eller noen av rettighetene angående det avledede BGI-et som du har opprettet, ikke på gyldig måte kan overføres til Ubisoft som anført ovenfor, garanterer du herved overfor Ubisoft en ugjenkallelig og overførbar rett til å bruke, reprodusere, gjengi, endre, vise, distribuere og, generelt, benytte dette avledede BGI-et som angitt i denne artikkel 11, uansett fremgangmåte, på alle kjente og ennå ukjente media, for alle formål (kommersielle eller ikke-kommersielle) og på verdensbasis, uten at du nødvendig er angitt som kilde for dette avledede BGI-et, på grunn av de tekniske og driftsmessige restriksjoner. Denne garantien er gratis, og ytes på permanent basis eller for hele den lovlig fastlagte perioden som avledet BGI beskyttes i henhold til de intellektuelle eiendomsrettighetene.

11.5   Samtidig garanterer du gratis overfor andre brukere av de berørte tjenestene og spillene, permanent eller for hele den lovlig fastlagte perioden som avledet BGI beskyttes i henhold til de intellektuelle eiendomsrettighetene, en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig rett til å bruke det avledede BGI-et du har opprettet og publisert, i henhold til formålene med produktene og tjenestene som Ubisoft tilbyr, over hele verden og innen de grenser som Ubisoft tillater, særlig til å aksessere, vise, kopiere, tilpasse eller endre nevnte BGI og opprette avledede arbeider i rammen av tjenestene. Denne lisensen vil fortsatt gjelde etter et delvis opphør av lisensen som Ubisoft yter deg for bruk av tjenestene og/eller disse betingelsene.

Du har Ubisofts tillatelse til å laste ned en kopi av angjeldende innhold på en eller flere datamaskiner eller mobile enheter og skrive ut sidene, når dette er aktuelt, dersom du:

 • beholder intakte alle copyright- og varemerkeangivelser og annen informasjon om eierskap;
 • ikke kopierer (unntatt opprettelse av én enkelt kopi for dine egne behov for sikkerhetskopiering) eller oppretter avledede dokumenter som i sin helhet eller delvis er basert på innholdet; og
 • ikke bruker innholdet på en måte som antyder en forbindelse med noen av Ubisofts produkter, tjenester og/eller merkenavn.

11.6   Din bruk av avledet BGI

Ubisoft garanterer deg herved en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar personlig lisens, som til enhver tid kan oppheves, til å bruke det avledede BGI-et du har produsert ut fra Ubisofts innhold over hele verden for så lenge din bruk av tjenestene varer, for å:

 • registrere det på din konsoll, datamaskin, mobiltelefon eller et hvilket som helst annet medium du bruker for å få tilgang til tjenestene;
 • dele det med dine venner som bruker tjenestene; og
 • laste det på tjenestene og bruke det i rammen av tjenestene og/eller på en annen Ubisoft-tjeneste eller et annet partnernettverk, etter Ubisofts tillatelse.

De andre brukerne av tjenestene har også garantert deg en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, som når som helst kan oppheves, til å bruke det avledede BGI-et de har produsert i rammen av tjenestene og i henhold til disse betingelsene. Lisensbetingelsene er spesifisert i artikkel 11 nedenfor.

11.7   BGI du oppretter uavhengig av forhåndseksisterende Ubisoft-innhold (”opprinnelig BGI”)

Ved å poste en opprinnelig BGI på tjenestene garanterer du herved Ubisoft rett og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, kombinere med andre arbeider, opprette avledede arbeider fra blant annet reklameprodukter, distribuere, utføre, redigere og vise slik opprinnelig BGI (i sin helhet eller delvis) over hele verden og/eller innebygge det i andre arbeider uansett form, media eller teknologi som nå er kjent eller utviklet senere av en eller annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til underholdning, informasjon, reklame, markedsføring og salg av alle Ubisofts tjenester og produkter, for salgs- eller reklameformål (heretter kalt ”BGI-innhold”). Denne retten og lisensen er fri for royalties, helt nedbetalt, evig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og kan underlisensieres. Det avtales herved at den opprinnelige BGI-lisensen omfatter ytelse av en lisens for alle rettigheter til det opprinnelige BGI-et, inkludert, men ikke begrenset til, varemerke, patent, forretningshemmeligheter, copyright, tilgrensende rettigheter og reklamerettigheter. Du gir spesifikt avkall på enhver ”moralsk rettighet” i og til det opprinnelige BGI-et. Foregående garantier omfatter ikke-begrensende alle copyrighter, tilgrensende rettigheter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter i og til ditt opprinnelige BGI. Du hevder og garanterer at: du eier det opprinnelige BGI-et du har postet på eller gjennom tjenestene eller ellers har rett til å yte lisensen definert i denne artikkelen, og at postingen av ditt opprinnelige BGI på eller gjennom tjenestene ikke krenker rett til privatliv, reklamerettigheter, copyrighter, avtalerettigheter eller noen annen persons rettighet. Du samtykker i å betale for alle royalties, gebyrer og andre beløp du skylder en person grunnet et opprinnelig BGI du posterte til eller gjennom tjenestene.

11.8   BGI med ditt bilde

Hvis BGI-et du oppretter og publiserer, reproduserer ditt bilde, godkjenner du at Ubisoft har rett til å bruke ditt bilde som del av tjenestene overalt i verden og så lenge de angjeldende tjenestene varer. Du samtykker i at BGI-et reproduserer bildet som brukes av Ubisoft som definert i artikkel 11.2 og 11.7. Hvis BGI-et du publiserer på tjenestene, har bilde av en annen person enn deg, garanterer du at du har fått denne personens tillatelse til at Ubisoft bruker hans/hennes bilde i henhold til betingelsene i denne artikkelen 11, og du holder konsernet Ubisoft skadesløst for eventuelle tap som det kan påføres ved velbegrunnede søksmål, handlinger eller klager fra en tredjepart angående Ubisofts bruk av en tredjeparts bilde, avledet av BGI-et du oppretter og/eller publiserer.

11.9     I alle tilfeller:

 1. Vi gir deg ikke tillatelse til å bruke BGI-et til kommersielle formål.
 2. Evnen til å opprette BGI-et inngår i tjenesten vi tilbyr, og gir deg ikke rett til noen betaling, inkludert når BGI-et er gjort tilgjengelig til andre brukere eller tjenester;
 3. Du garanterer overfor Ubisoft at alt innhold (BGI eller annet) som du oppretter og/eller publiserer når du bruker tjenestene, ikke krenker rettighetene til en tredjepart og spesielt ikke utgjør en krenkelse av de intellektuelle eiendomsrettighetene eller en illojal konkurransehandling, særlig når innholdet brukes av Ubisoft for å yte tjenestene;
 4. Du garanterer at du er personlig ansvarlig for alt innhold du oppretter, bruker og/eller publiserer mens du bruker tjenestene og du samtykker i å forsvare, erstatte og holde konsernet Ubisoft skadesløst, inkludert dets lisensgivere, lisenshavere, underlisenshavere, stedfortredere og etterfølgere i tittel og deres respektive ansatte, ledere eller utøvende direktører, fra og mot ethvert krav eller hevdet krav, søksmål eller rettslige skritt mot Ubisoft og/eller Ubisofts tilknyttede selskaper, angående bruken eller publiseringen av innholdet du oppretter, bruker og/eller publiserer når du bruker tjenestene. I slike tilfeller forbeholder Ubisoft seg retten til å føre sitt eget forsvar på egen bekostning og holde eksklusiv kontroll over enhver handling som kan foranledige kompensasjon på din side. I slike tilfeller samtykker i å samarbeide fullt ut med Ubisoft på anmodning i rammen av forsvar av konsernets interesser;
 5. For å unngå tvil, vil BGI-et du har publisert i tilknytning til tjenestene bli knyttet til ditt brukernavn og gjort tilgjengelig for brukerne av tjenesten, dersom ikke innholdet fjernes av Ubisoft eller inntil dette skjer; og
 6. Du gir absolutt avkall på moralske rettigheter til alt innhold (BGI eller annet) du oppretter eller publiserer og som er knyttet til loven om copyright, design og patenter (Copyright, Designs and Patents Act) av 1988, samt, i den grad det er juridisk mulig, alle grovt sett tilsvarende rettigheter du måtte ha i andre deler av verden; og
 7. du garanterer at du vil oppnå samme samtykke fra en annen person som kan påberope seg moralske rettigheter til BGI-et.
 8. Du anerkjenner og godtar at Ubisoft kan beholde ethvert BGI og også kan meddele BGI-et på anmodning i henhold til loven eller i god tro om at slik lagring eller meddelelse av BGI-et er rimelig nødvendig for å: oppfylle reglene i den lovlig fastsatte prosessen, gjennomføre disse betingelsene, svare på påstander om at BGI-et krenker tredjepartenes rettigheter; eller beskytte konsernet Ubisofts rettigheter, eiendom eller personlige sikkerhet, dets brukere og offentligheten. Du er innforstått med at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenestene, inkludert ditt BGI, kan involvere: overføring via ulike nettverk; samt endringer som skal bekreftes og tilpasses de tekniske kravene til koblingsnettverk eller -enheter. Ubisoft kan lagre BGI-er på ubestemt tid. Men Ubisoft har ingen forpliktelse til å lagre BGI-et eller gjøre det tilgjengelig for deg i fremtiden.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov og dersom det foreligger noen moralske rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter (heretter kalt “Moralske rettigheter”) i og til BGI-et og de ikke er Ubisofts eksklusive eiendom, samtykker du i at du skal påberope deg moralske rettigheter til BGI-et overfor Ubisoft eller dets tilknyttede selskaper og andre autoriserte brukere, og du garanterer at du vil oppnå samme samtykke fra en annen person som kan gjøre gjeldende moralske rettigheter til BGI-et. 

 

12        Kan du delta i våre tester? 

JA. Vi kan foreslå for deg at du tester tjenester eller innhold som enda ikke har blitt kommersielt lansert (for eksempel under alfa- og beta-faser, spilltester, osv), slik at vi kan identifisere buger og feil og/eller hjelpe oss med å bedre tjenestenes og innholdets funksjon (“beta-tester”). Dersom du er berettiget til det, og har gitt ditt samtykke til å delta i en beta-test:

a)     Du må først skrive under konfidensialitetserklæringen og sende den inn til oss sammen med alle andre dokumenter som vi måtte anse som relevante.

b)     Du må erkjenne at beta-versjonen av innholdet og tjenestene (“Test-innhold”) tilhører oss, og er strengt konfidensielt.

c)     Vi kan be deg om å formidle dine reaksjoner og komme med forslag. Alle slike reaksjoner og forslag som formidles til oss under Beta-Testene er vår eksklusive eiendom.

d)     Testinnhold leveres deg “som det er” og “avhengig av tilgjengelighet” uten noen eksplisitt eller implisitt garanti av noen type. Du må erkjenne at du har forstått at du bruker testinnholdet på egen risiko, at det kan inneholde buger og at din progresjon og dine data knyttet til beta-testen kan slettes på et hvilket som helst tidspunkt.

e)     Du gir ditt samtykke til at ethvert brudd på forpliktelsene som gjelder for beta-testene vil kunne føre til uopprettelig skade for oss, og at vi har rett til å gjøre det som trengs for å forhindre all risiko og brudd på dine forpliktelser, eller å oppnå kompensasjon for skade som har oppstått, uten at dette skal kunne gå ut over retten til å avslutte din konto.

 

13        Overvåker vi våre tjenester? 

Vi er ikke ansvarlige for og vi gir ikke vår tilslutning til meninger, råd og/eller anbefalinger som vises eller som sendes inn av brukere i våre tjenester, heller ikke på offentlige fora. Denne typen kommunikasjon er alene brukernes ansvar.

I henhold til gjeldende rettslige bestemmelser foretar vi ikke overvåking av innhold, brukergenerert innhold, meldinger og annen informasjon som brukere gjør tilgjengelig på tjenestene. Vi kan, men er ikke påkrevet å, overse, overvåke eller moderere våre tjenester, spesielt på nettstedets hjemmesider og fora. Vi kan under ingen omstendigheter garantere for gyldigheten, opprinnelsen, nøyaktigheten eller nyttigheten til innhold, meldinger og/eller brukergenerert innhold.

 

14        Kan du få tilgang til våre tjenester via tredjeparter og til tredjeparters tjenester via våre tjenester? 

JA. Du kan få tilgang til visse tjenester via tjenester/plattformer som tilbys av tredjeparter (dvs. konsollfabrikanter, streaming-tjenester, osv.) Betingelsene som gjelder for disse tredjepartene vil styre din adferd når du går inn i tjenestene via deres tjenester/plattformer, og dersom det forekommer uoverensstemmelse mellom betingelsene, er det betingelsene som gjelder for tredjeparts tjenester/plattformer som har forrang.

Det kan også forekomme at vi i våre tjenester viser frem visse produkter, tjenester og/eller innhold fra tredjeparter ved å legge inn salgsfremmende lenker, reklamefaner eller andre reklame- eller salgsfremmende elementer, og vi kan også foreta tverrgående markedsføringsoperasjoner med en utvalgt partner.

Under ingen av disse tilfellene kan vi holdes ansvarlig for disse tredjeparters tjenester, produkter og/eller innhold.

 

15       I tvist-tilfeller, hvilke betingelser gjelder for ansvar, erstatning og kompensasjon? 

15.1      Ansvarsbegrensning og ansvarsutelukkelse

 1. Du godtar uttrykkelig at du bruker tjenestene og spillene på egen risiko.
 2. Tjenestene leveres ”slik de er”, uten noen garantier, betingelser eller andre vilkår med hensyn til:
  1. samsvar, nøyaktighet, vanlige bruksmåte, fullstendighet, pålitelighet eller sikkerhet
  2. egnethet for spesielle bruksmåter
  3. markedsverdi
  4. manglende avbrytelse eller problemer, feil, viruser eller skadelige elementer, eller garantier osv. for at feilene, problemene, virusene eller de skadelige elementene vil bli korrigert, og/eller
  5. din tilfredshet med tjenestene.
 3. Det understrekes her i særdeleshet at Ubisoft ikke kontrollerer innholdet på uttømmende måte, særlig ikke BGI (som definert i artikkel 11) eller tekster som du eller andre brukere publiserer via tjenestene, inkludert, men uten begrensning til tekster på forumene eller dine handlinger i rammen av tjenestene.
 4. Vi utelukker herved uttrykkelig:
  1. alle forhold, garantier eller andre betingelser som ellers kan sluttes av lovvedtekter, sedvanerett eller billighetsrett, og
  2. ethvert ansvar for tap eller skade som er inntrådt i forbindelse med bruken av tjenestene eller en tilknyttet tredjepartstjeneste. Dette omfatter:
   1. Alle tap av enhver art, enten det skyldes skadevoldende forhold (inkludert ved forsømmelse eller brudd på en vedtatt forpliktelse), kontrakt, villedende opplysninger (bevisst eller ubevisst) eller annet
   2. Direkte tap
   3. Tap ved ulykke
   4. Tilfeldig tap
   5. Følgetap, og
   6. Indirekte tap.
  3. Intet av de ovenstående hindrer krav knyttet til tap av reell eiendom.
 5. Ditt eneste botemiddel ved tvist med konsernet Ubisoft eller dets lisensgivere er å:
  1. slutte å bruke tjenestene og avslutte din konto, og
  2. eventuelt søke erstatning for dine tap.
 6. Ubisofts ansvar er begrenset til utskiftning av betalende innhold som Ubisoft erkjenner er ubrukelig etter analyse av ditt krav, med tilsvarende innhold som Ubisoft velger.
 7. Uansett vil ikke Ubisofts eller de tilknyttede selskapenes fulle ansvar overstige prisen du har betalt for tjenestene i løpet av de tolv (12) månedene forut for tvisten.
 8. Intet av de ovenstående har konsekvenser for vårt ansvar ved dødsulykke eller personskader grunnet forsømmelse fra vår side, eller vårt ansvar for bedrageri eller bevisst villedende opplysninger, eller et ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

15.2      Erstatning og kompensering

 1. Du samtykker i å forsvare, erstatte og holde Ubisoft og dets tilknyttede selskaper (som definert over), deres underleverandører og innholdsleverandører skadesløse ved ethvert fremsatt eller påstått krav, ved ansvar, skader eller kostnader, inkludert advokathonorarer, som følger og/eller skyldes en krenkelse av disse betingelsene som du er ansvarlig for, eller knyttet til din oppførsel på tjenestene.
 2. Uten å begrense de generelle bestemmelsene over, godtar du å forsvar, erstatte og holde Ubisoft og dets tilknyttede selskaper skadesløse ved uriktig eller ulovlig bruk av kontoen, inkludert ulovlig eller uriktig bruk fra en persons side som bruker kontoen med din tillatelse. Du samtykker i å holdes personlig ansvarlig for din bruk av tjenestene og for alle dine kommunikasjoner og aktiviteter på tjenestene.
 3. Ubisoft forbeholder seg retten til selv å behandle, på egen bekostning, ethvert krav som du har erstattet Ubisoft for.

15.3      Bestemmelsene i denne artikkel 15 vil fortsatt gjelde etter at disse betingelsene eller kontoen er sagt opp.

 

16        Er det annen informasjon du trenger å ha? 

JA. Se under for annen generell informasjon som gjelder for disse betingelsene. Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter i disse betingelsene, kan du være at du finner dem på https://legal.ubi.com.

16.1     Endring av betingelsene. Vi kan på ethvert tidspunkt foreta revidering av disse betingelsene, av sikkerhetsmessige eller rettslige grunner, for å oppnå bedre rutiner og/eller følge bestemmelser. Vi vil ikke bruke denne rettigheten til å gjøre store endringer i betingelsene som kan gå ut over dine rettigheter, uten først å ha gitt deg anledning til å gi ditt samtykke til dette. Dersom du ikke samtykker i gjort i disse betingelsene, kan du stenge din konto som beskrevet i artikkel 8.1. Fordi betingelsene er bindende for deg, skal du regelmessig sjekke om det er gjort endringer i dem. Enhver bruk av tjenester etter at betingelsene har blitt revidert og iverksatt, impliserer godkjennelse av disse reviderte betingelsene.

16.2     Oppdeling av bestemmelsene. Dersom en hvilken som helst domstol eller kompetent myndighet kommer frem til at en hvilken som helst av betingelsene (eller deler av bestemmelsene) er ugyldig, lovstridig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen eller denne delbestemmelsen, i den grad det kreves, bli slettet, uten at dette kan gå ut over gyldigheten og gjennomførbarheten av de andre bestemmelsene i disse betingelsene. Dersom en hvilken som helst ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig bestemmelse i disse betingelsene skulle bli gyldig, håndhevbar eller lovlig ved at en del av den blir slettet, skal denne bestemmelsen gjelde med så liten endring som mulig, men tilstrekkelig til å gjøre den lovlig, gyldig og håndhevbar slik at det svarer til våre opprinnelige intensjoner.

16.3     No Waiver (unntaksregel). Avkall på en rettighet eller et middel kan ansees å ha funnet sted først etter at det har blitt gitt en skriftlig bekreftelse på dette av Ubisoft eller av brukeren. Ingen svikt eller forsinkelse når det gjelder Ubisofts rettigheter eller midler knyttet til disse betingelsene eller til loven kan utgjøre et unntak fra denne eller en hvilken som helst annen rettighet eller middel, og kan heller ikke utelukke eller begrense videre bruk av denne rettighet eller dette middel. Ingen enkelt eller delvis bruk av en slik rettighet eller et slikt middel kan utelukke eller begrense videre bruk av denne rettighet eller dette middel.

16.4     Hel avtale.

a)    Ved å gå inn i disse betingelsene skal ingen av partene stole på eller sette sin lit til noe utsagn, representasjon, forsikring eller garanti (“Representasjon”) fra andre personer enn de som klart er angitt i disse betingelsene.

b)    Partene er enige om at de eneste rettighetene og midlene som er tilgjengelige fordi det kommer fra eller er knyttet til en representasjon skal være for brudd på kontrakt.

c)     Disse betingelsene og alle regler eller instruksjoner som er publisert online om en tjeneste inneholder den komplette avtalen mellom oss og deg når det gjelder det emnet som tas opp her, og fortrenger og sletter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige overenskomster, forhandlinger og avtaler.

d)    Ingen ting i denne artikkelen kan begrense eller ekskludere ansvar for bedrageri eller uriktig fremstilling.

16.5     Løsning av tvister.

Alternativ løsning av tvister. Ved tvister eller klager knyttet til disse betingelsene, stiller Europa-kommisjonen til disposisjon en uavhengig plattform som gir et forenklet online-oppgjør utenfor domstoler, for tvister mellom forbrukere og profesjonelle. Domstolen er tilgjengelig på denne adressen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Lov og jurisdiksjon. Disse betingelsene, din konto og enhver tvist eller krav knyttet til disse, eller deres underliggende emne eller formering (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) styres og fortolkes i henhold til lover som gjelder i England og Wales. Du gir ditt ugjenkallelige samtykke til at domstoler i England og Wales har den eksklusive domsmyndighet til å gjøre opp i tvister og krav.

16.6     Force majeure. Vi kan ikke holdes ansvarlig i henhold til disse betingelsene dersom vi blir forhindret fra eller forsinket i å holde våre forpliktelser eller å fortsette vår virksomhet av grunner som skyldes handlinger, hendelser, unnlatelser eller ulykker som ligger utenfor rimelig kontroll av oss, inkludert, men ikke begrenset til streik, brudd på telekommunikasjonsnettet, “acts of God”, krig, opptøyer, pandemier, hærverk, manglende overhold av lov og regler, ulykke, brann, flom eller mislighold av underleverandører.

16.7     Kontakt / Kundeservice. Du får tilgang til disse betingelsene på https://legal.ubi.com. Dersom du har spørsmål om disse betingelsene, om en tjeneste eller et innhold, kan du kontakt oss på: https://support.ubi.com.

DISSE BETINGELSENE GJELDER KUN I DEN GRAD LOVEN TILSIER DET.