BETINGELSER FOR BRUG AF UBISOFTS TJENESTER

BETINGELSER FOR BRUG AF UBISOFTS TJENESTER

Indholdsfortegnelse:

 1. BESKRIVELSE AF TJENESTERNE
 2. KONTO
 3. ANVENDELSE AF TJENESTER OG RETNINGSLINJER
 4. ADGANG OG SPECIFIKKE BETINGELSER FOR MINDREÅRIGE
 5. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
 6. BRUGERGENERERET INDHOLD
 7. INDBERETNING AF ULOVLIGT INDHOLD
 8. TEKNISKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER - DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)
 9. KREDIT, ABONNEMENT OG UBISOFT POINT
 10. SALGSTJENESTER (UBISHOP)
 11. FORUMMER OG DISKUSSIONSOMRÅDER I FORBINDELSE MED TJENESTEN
 12. KONKURRENCER, LOTTERIER OG LOYALITETSPROGRAMMER
 13. REKLAME OG FREMME AF PRODUKTER
 14. BETATEST
 15. ANSVAR, SKADESERSTATNING OG ERSTATNING
 16. OPSIGELSE
 17. OPDATERING AF TJENESTER OG BETINGELSER
 18. FORTROLIGHED OG INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
 19. VIDEOSPILBRUGERNES SUNDHED
 20. SOFTWARE, FUNKTIONER OG VÆRKTØJER
 21. SPECIFIKKE VILKÅR FOR KOMPATIBLE MOBILE ENHEDER
 22. DIVERSE

VELKOMMEN TIL UBISOFTS TJENESTER.

LÆS VENLIGST DISSE GENERELLE BETINGELSER OMHYGGELIGT

1 BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

1.1 Disse generelle betingelser for brug ("betingelserne") gælder for din brug af onlinespil, applikationer og tjenester, herunder onlinefunktioner i multimedieprodukter, webstederne, servere, software og de rammer, som disse elementer leveres igennem (samlet benævnt "tjenester"), som p.t. leveres af eller som vil blive leveret af UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. eller en hvilken som helst af firmaets datterselskaber eller associerede selskaber, herunder UBISOFT EMEA SAS og UBISOFT NORDIC AS (herefter samlet benævnt "UBISOFT" eller "vi").

1.2 Læs disse betingelser grundigt, da de udgør grundlaget for de tjenester, vi stiller til rådighed. Når du som bruger ("bruger") anvender nogle af eller alle disse tjenester med indhold (som defineret i artikel 1.3 nedenfor), betyder det, at du accepterer disse betingelser, vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre gældende betingelser afhængigt af den tjeneste, du bruger, herunder, uden begrænsning, salgsbetingelserne (”salgsbetingelser”), slutbrugerlicensaftalen (”slutbrugerlicensaftale”) og andre "spilleregler"), og at du accepterer at overholde dem fuldt ud. Hvis du ikke accepterer disse, skal du ikke fortsætte med at bruge vores tjenester.

1.3 Indholdet omfatter al tekst, grafik, musik og lyde, alle meddelelser og informationselementer, fiktive karakterer, navne, temaer, objekter, kulisser, kostumer, effekter, dialoger, slogans, steder, figurer, diagrammer, koncepter, koreografier, videoer, audio-visuelle effekter, domænenavne og andre elementer, som er en del af disse tjenester, enkeltvis eller i kombination, sammen med alle relaterede immaterialrettigheder til ovennævnte (samlet kaldet "indhold").

For at undgå tvivl omfatter indholdet:

 1. indhold skabt af andre brugere
 2. yderligere indhold og
 3. testindhold (som defineret i artikel 12 nedenfor).

1.4 UBISOFTs politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes på https:/legal.ubi.com og er en integreret del af disse betingelser. Læs den omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende dine personlige oplysninger, og hvordan vi vil behandle dem.

1.5 UBISOFT forbeholder sig ret til at ændre, modificere, tilføje eller slette artikler i disse betingelser til enhver tid i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet nedenfor i artikel 17.

2 KONTO

2.1 Oprettelse af din konto

 1. Adgang til og anvendelse af visse ekstra funktioner og/eller fordele ved tjenesterne kræver, at du opretter en konto hos UBISOFT (en "konto"). Hvis du ikke har en konto, kan du oprette den på http://www.ubi.com eller på http://www.uplay.com.
 2. For at oprette en konto skal du have en e-mail-adresse og angive nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger. Du skal have tilladelse til at benytte disse tjenester, som du skal tilmeldes, og du skal navnlig opfylde alderskriteriet.
 3. Nogle tjenester kan kræve oprettelse af et brugernavn eller en avatar, og de vil blive knyttet til din konto og vil blive vist offentligt. Vi anbefaler derfor, at du ikke anvender dit efternavn i brugernavnet. Vedrørende andre oplysninger, som kan blive vist offentligt, henvises til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. Du må ikke:
  1. vælge eller anvende et brugernavn eller en avatar, som allerede anvendes af en anden person eller er tilknyttet en anden konto eller
  2. vælge eller anvende et brugernavn eller en avatar, der ikke opfylder kravene i disse betingelser, herunder navnlig de adfærdsregler, der er fastsat i artikel 3.2 og indholdsstandarderne, der er fastsat i artikel 3.3.
  3. oprette flere konti, medmindre dette specifikt tillades af UBISOFT for tjenesten. I så fald erkender du, at du vil lukke den ekstra konto på UBISOFTs anmodning. UBISOFT anbefaler, at du ikke anvender dit efternavn i brugernavnet.
 5. Hvis du vælger, eller du forsynes med et brugernavn, en adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive dem til tredjepart. Vi vil aldrig bede dig om at afsløre din adgangskode og vil aldrig indlede kontakt med dig for at bede dig om de kodehuskere, der er knyttet til din adgangskode. Enhver brug, især køb af tjenester, med din konto og din adgangskode vil blive anset for at være udført af dig. Vi har ret til at deaktivere et brugernavn eller en adgangskode, hvis vi mener, at du ikke har overholdt alle bestemmelser i disse betingelser.

2.2 Nøjagtighed og brug af dine kontooplysninger

 1. Du indvilliger i at levere og holde personlige oplysninger om din konto nøjagtige, fuldstændige og opdaterede (herunder i tilfælde af overførsel af oplysninger fra en eksisterende konto).
 2. Du må ikke påstå at være en anden person eller enhed, og du må ikke præsentere din identitet eller en tilknytning til en anden person eller enhed på en ukorrekt måde, herunder ved at anvende brugernavn, adgangskode eller andre oplysninger vedrørende en andens konto eller en anden persons navn, portræt, stemme, billede eller fotografi eller ved at give urigtige oplysninger om en forælder eller værge, når du i registreringsprocessen bliver bedt om at give disse oplysninger.
 3. Vi kan tage skridt til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du giver, bl.a. ved at kontrollere de fastnet- eller mobiltelefonnumre og/eller den e-mail-adresse, du har anført for dig eller en forælder eller værge, når relevant. For at beskytte mindreårige, andre brugere og forhindre risiko for svig, accepterer du at sende de nødvendige tilladelser og den påkrævede dokumentation til UBISOFT på anmodning, via e-mail, fax eller brev. De dokumenter, vi anmoder om, kan omfatte en kopi af dit id-kort eller pas.
 4. Du accepterer også at informere UBISOFT så hurtigt som muligt på emea-email-support@ubisoft.com om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, din adgangskode eller andre oplysninger om din konto eller enhver anden sikkerhedskrænkelse af eller som vedrører tjenesterne, og som du bliver bekendt med.

3 ANVENDELSE AF TJENESTER OG RETNINGSLINJER

3.1 Brug af tjenesterne

 1. Du skal have tilladelse til at benytte de tjenester, som du tilmelder dig, i overensstemmelse med disse betingelser eller eventuelle andre betingelser, der gælder for den pågældende tjeneste.
 2. Tjenesterne er kun beregnet til personlig brug, og du må under ingen omstændigheder på nogen måde bruge dem til kommercielle formål uden at indhente en licens hos os og/eller vores licensgivere.
 3. Du må ikke, hverken direkte eller indirekte:
  1. sælge, udleje eller markedsføre indholdet
  2. arrangere, ændre, dekompilere, adskille, foretage reverse engineering, oversætte, tilpasse, reproducere, distribuere, udbrede, re-postere eller overføre nogen del af indholdet
  3. automatisere indholdet eller bruge det i stor mængde
  4. overføre indhold mellem computere eller mobile enheder, undtagen hvis de er involveret i almindelig brug af tjenesterne.
 4. Hvis tilgængeligt som en del af tjenesterne har du fra UBISOFT tilladelse til at hente det pågældende indhold til din eller dine computere eller mobile enheder og udskrive siderne, hvor det er relevant, forudsat at du:
  1. sikrer, at alle angivelser om ophavsret, varemærker og andre oplysninger om forfatterskab og oprindelse er intakte
  2. ikke kopierer (undtagen i forbindelse med almindelig brug af tjenesterne og oprettelse af en enkelt sikkerhedskopi) eller distribuerer indholdet eller kopier eller afledte dokumenter helt eller delvist baseret på indholdet og
  3. ikke bruger indholdet på en måde, der kan antyde en tilknytning til et af UBISOFTs produkter, varemærkenavne og/eller en af UBISOFTs tjenester.
 5. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores tjenester i strid med disse betingelser, vil din ret til at bruge vores tjenester øjeblikkeligt ophøre, og du skal efter vores valg returnere eller destruere alle de kopier af materialerne, du har fremstillet.
 6. Du er alene ansvarlig for enhver skade, der forvoldes på UBISOFT, dets partnere, andre brugere af spillene og tjenesterne eller enhver anden fysisk eller juridisk person som følge af brug af hele eller dele af tjenesterne, der sker i strid med loven eller dine forpligtelser som anført i disse betingelser.

3.2 Adfærdskodeks

Du garanterer, at du overholder vores regler for adfærd, der er fastsat i denne artikel 3.2.

 1. Du må kun bruge tjenesterne til lovlige formål og i henhold til den forventede brug af tjenesterne.
 2. Du må ikke:
  1. bruge tjenesterne på en måde, der overtræder en gældende lokal, national eller international lov eller bestemmelse
  2. bruge et element af tjenesterne eller indholdet, der kan krænke UBISOFTs og/eller andres intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder
  3. oprette, bruge, dele og/eller udgive på nogen måde (forum, offentlig profil eller på anden måde) noget materiale (tekst, ord, billeder, lyde, videoer osv.) i relation til tjenesterne, som måtte være i strid med en tavshedspligt, krænke en persons ret til privatlivets fred eller anspore til at begå en ulovlig handling (især piratkopiering, hacking eller cirkulation af forfalsket software)
  4. få adgang eller forsøge at få adgang til dele af tjenesterne, hvis anvendelse ikke er blevet godkendt af UBISOFT
  5. arrangere, ændre, oversætte, tilpasse, reproducere, indeksere, kopiere og/eller uddrage oplysninger, software, produkter eller et andet element eller en del af indholdet på nogen måde uden UBISOFTs udtrykkelige forudgående tilladelse som anført i disse betingelser eller på anden måde
  6. ændre, fordreje, blokere, belaste unormalt, afbryde, bremse og/eller hindre normal funktion af hele eller en del af tjenesterne eller adgang til dem for andre brugere eller driften af tjenesternes partnernetværk eller forsøge at gøre noget af ovenstående
  7. overføre eller udbrede en virus, trojansk hest, orm, bombe, ødelagt fil og/eller lignende destruktiv enhed eller ødelagte oplysninger i relation til tjenesterne og/eller organisere, deltage i eller på nogen måde blive involveret i et angreb på UBISOFTs servere og/eller tjenester og/eller tjenesteudbydere og partnere
  8. oprette, bruge og/eller cirkulere "auto" eller "makro" computerprogrammer, herunder, uden begrænsning, ”cheats”, ”mods”, ”hacks”, bots” og ”trainers” programmer eller software og/eller bruge tjenesterne via en kopi af et websted
  9. skabe, levere eller anvende alternative metoder til anvendelse af tjenester, f.eks. serveremulatorer
  10. bruge forkerte oplysninger, bruge en anden brugers konto, antage en anden persons identitet eller fremvise falske legitimationsoplysninger i relation til en person eller en juridisk enhed i relation til tjenesterne
  11. bruge et middel, som ikke udtrykkeligt er tilladt af UBISOFT til at indsamle eller opsnappe oplysninger, der udveksles af andre brugere inden for rammerne af tjenesterne eller navne/brugernavne og/eller adgangskoder fra en anden bruger
  12. forsøge at få fat på en adgangskode, oplysninger om en konto eller andre oplysninger af privat karakter fra en anden bruger af tjenesterne og/eller sælge, udleje, dele, udlåne og/eller på anden måde overføre din konto til en udenforstående part og/eller midler til at få adgang og/eller på anden måde give en udenforstående part mulighed for at benytte din konto
  13. gøre uhensigtsmæssig brug af hjælpetjenesten eller klageknapperne eller sende urigtige rapporter til medlemmer af UBISOFTs personale
  14. få adgang til, bruge eller downloade fra tjenesterne eller på anden måde gengive eller levere fortegnelser over brugere af tjenesterne eller andre oplysninger om brugere eller brug af tjenesterne til nogen (gratis eller mod betaling)
  15. nægte at adlyde anvisninger fra en af UBISOFTs repræsentanter og/eller urigtigt hævde at være medarbejder eller repræsentant for UBISOFT eller dets partnere og/eller agenter.

3.3 Indholdsstandarder

I forhold til tjenesterne må du ikke:

 1. på nogen måde (forum, offentlig profil eller anden måde) skabe, bruge, dele og/eller udgive materiale (tekst, ord, billeder, lyde, videoer, osv.) eller indhold, som efter UBISOFTs mening er ulovligt, aggressivt, truende, skadeligt, ærekrænkende, usandfærdigt, pornografisk, pædofilt, uanstændigt, vulgært, racistisk, fremmedfjendsk, opildnende til had, seksuelt eksplicit, fornærmende, voldeligt, i strid med sædelighed eller på anden måde uacceptabelt eller
 2. chikanere andre brugere, sende dem uanmodet reklame, reklameartikler eller meddelelser med kommercielle formål, bruge tjenesterne med henblik på undersøgelser, konkurrencer, pyramidesalg eller tilsvarende aktioner eller til at sende masse-e-mails eller spam.

3.4 Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre reglerne for adfærd og indhold, der er fastsat i artikel 3.2 og 3.3, for at sætte grænser for brug af tjenesterne. Vi kan for eksempel definere:

 1. et maksimalt antal dage, hvor meddelelser eller ethvert andet downloadet indhold vil blive gemt som en del af tjenesterne
 2. et maksimalt antal eller en maksimal mængde meddelelser, der kan sendes eller modtages på en konto åbnet på tjenesterne
 3. en maksimal hukommelseskapacitet, som vil blive tildelt af vores servere til din konto, og/eller
 4. et maksimalt antal gange, du kan få adgang til tjenesterne sammen med en maksimal varighed for hver adgang i løbet af en given periode.

3.5 UBISOFTs overvågning af tjenesterne

 1. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke udtalelser, rådgivning og/eller anbefalinger, der vises eller sendes af brugere på tjenesterne, herunder i offentlige forummer. Sådanne meddelelser er den pågældende bruger ene ansvarlig for.
 2. Med forbehold af de gældende retlige krav forpligter vi os ikke til at overvåge indhold, meddelelser og andre oplysninger, der stilles til rådighed på tjenesterne af brugerne. Vi kan, men er dog ikke forpligtet til at, føre tilsyn, overvåge eller redigere vores tjenester, især på webstedernes startsider og forummer. Yderligere detaljer om vores overvågning af tjenesterne i forhold til mindreårige er fastsat i artikel 4 og 6.
 3. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at afvise et brugernavn, skærmnavn og/eller en adgangskode, du har valgt.

4 ADGANG OG SPECIFIKKE BETINGELSER FOR MINDREÅRIGE

4.1 Læs disse betingelser sammen med dine forældre eller værger, hvis du er mindreårig.

4.2 Hvis du er forælder eller værge, anbefaler UBISOFT, at du overvåger dine børns onlineaktiviteter og kontrollerer, at dine børn aldrig videregive deres personlige oplysninger uden dit forudgående samtykke.

4.3 Vi kan begrænse adgangen til visse tjenester på grund af alder. For sådanne tjenester beder vi om en forælder eller værges godkendelse, hvis et barn under 12 år (en "mindreårig") ønsker at bruge tjenesterne, der stilles til rådighed for mindreårige. Når mindreårige registrerer sig, skal de oplyse e-mail-adressen på en forælder eller værge, som vi vil kontakte for at få bekræftet, afvist eller ændret deres barns adgang til tjenesterne. UBISOFT forbeholder sig ret til at begrænse den periode, hvor en mindreårig kan spille, mens der afventes bekræftelse og aktivering fra deres forældre eller værge.

4.4 Vi forbeholder os ret til at bede om skriftlig dokumentation for samtykke fra en forælder eller værge til en bruger eller potentiel bruger af tjenesterne, som vi mener er mindreårig. Forældresamtykke gælder udelukkende for den tjeneste, som den er givet for.

4.5 Visse tjenester er specielt designet til børn og giver børn mulighed for at oprette deres egen gratis konto, og UBISOFT indsamler deres brugernavn, adgangskode, fødselsdato (eller alder), land og forælder eller værges e-mail-adresse.

4.6 Sådanne tjenester giver til tider mulighed for at betale for et abonnement eller visse spilfunktioner, der sætter børn i stand til at deltage i flere aktiviteter på tjenesterne. Abonnementstjenesterne kan også tillade forældre eller værger at styre deres børns konto og oprette deres egen nye spillerkonto.

4.7 Visse tjenester giver børn mulighed for at skabe personlige avatarer, som de kan bruge på tværs af tjenester, herunder mini-spil og virtuelle verdener. Børn kan også bruge andre funktioner i tjenesterne, såsom "anbefale til en ven", for at invitere en ven til at lære tjenesterne at kende. Med invitationsfunktioner kan børn sende deres venner en enkelt besked og invitere dem til at besøge den pågældende tjeneste. Vi indsamler dit barns fornavn og e-mail-adresse (eller i mangel heraf e-mail-adressen på en forælder eller værge) og e-mail-adressen på deres ven med det ene formål at sende en enkelt besked. Disse oplysninger bliver hverken opbevaret eller brugt til andre formål, og vi afslører ikke dit barns e-mail-adresse for modtageren.

4.8 Visse tjenester giver børn mulighed for at modtage nyhedsbreve. Mindreårige med adgang til et forum vil være i stand til at se andre brugeres beskeder i forummet. På visse forummer kan UBISOFT tilbyde et "sikkert" chatsystem, som enten filtrerer ord og fastsætter sætninger, som vi anser for uacceptable for mindreårige, eller begrænser indlæg til en liste med foruddefinerede sætninger. Det har til formål at reducere indholdet af sårende eller fornærmende karakter. Når en forumtjeneste er tilgængelig, indeholder den links af typen "Rapportér misbrug".

4.9 Forældre eller værger kan til enhver tid deaktivere deres barns konto ved at oprette en forældrekonto eller ved at sende en e-mail til administratoren af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis kontaktoplysninger findes i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

4.10 I alle tilfælde er mindreåriges brug af tjenesterne forældrenes eller værgernes ansvar, som vi antager godkender de mindreåriges brug af tjenesterne og accepterer disse betingelser.

4.11 For så vidt at loven tillader det påtager UBISOFT sig intet ansvar med hensyn til aktiviteter, som måtte udføres af mindreårige uden tilladelse fra deres forældre eller værger. Hvis du er forælder eller værge, og du giver tilladelse til, at dit barn tilmelder sig en af tjenesterne, accepterer du dermed betingelserne for dit barns brug af tjenesterne. Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes på legal.ubi.com, for at få yderligere oplysninger.

5 INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

5.1 Intellektuel ejendomsret er defineret som "patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, varenavne, domænenavne, præsentationsrettigheder, rettigheder i forbindelse med goodwill eller at sagsøge for falsk markedsføring, rettigheder vedr. illoyal konkurrence, rettigheder til design, rettigheder til computersoftware, databaserettigheder, topografirettigheder, moralske rettigheder, rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og eventuelle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert enkelt tilfælde uanset om de er registreret eller ej, og herunder alle ansøgninger om og fornyelser eller forlængelser af sådanne rettigheder, og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse i en hvilken som helst del af verden."

5.2 Tjenesterne og indholdet er beskyttet af nationale og internationale love og traktater. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse betingelser, forbeholder vi og vores licenstagere og licensgivere vores respektive immaterialrettigheder til tjenesterne og indholdet. Enhver gengivelse eller repræsentation af disse elementer på nogen måde og af enhver grund er forbudt uden vores, og hvis relevant vores licensgiveres og repræsentanters, forudgående tilladelse.

5.3 Medmindre det er udtrykkeligt anført i disse betingelser, tildeles du ingen intellektuelle ejendomsrettigheder af nogen art, og de gives ikke i licens til dig.

5.4 Tjenesterne, indhold og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i dem tilhører UBISOFT eller dets licensgivere og repræsentanter, med undtagelse af enhver form for indhold, der er oprettet af brugeren (behandles i artikel 6 herunder).

6 BRUGERGENERERET INDHOLD

6.1 UBISOFT giver dig mulighed for (i) at oprette, redigere, ændre, tilpasse materiale eller oplysninger af enten oprindeligt indhold eller, hvis det er relevant, indhold og/eller værktøjer, der stilles til rådighed for dig af UBISOFT i visse tjenester, og (ii) at overføre, udgive eller indsende sådant materiale eller sådanne oplysninger via tjenesterne (alt vil være "brugergenereret indhold").

Hvis du opretter brugergenereret indhold, påtager du dig til enhver tid at overholde bestemmelserne i disse betingelser under og efter oprettelsen af det brugergenererede indhold. Betingelserne vil fortsat gælde efter eventuel opsigelse af din konto.

Du forstår, at alt brugergenereret indhold, uanset om du offentligt har lagt det ud på et forum eller sendt det privat til en anden bruger af tjenesten eller til os, er dit eget ansvar. Selvom tjenesterne er designet til at være et sikkert sted at dele brugergenereret indhold, kan UBISOFT ikke garantere for, at andre brugere ikke vil misbruge brugergenereret indhold, som du deler. Hvis du har brugergenereret indhold, som du gerne vil holde fortroligt og/eller ikke ønsker at andre skal bruge (herunder, men ikke begrænset til, fotos, personlige oplysninger, navn, adresse, telefonnummer osv.), skal du ikke sende det til tjenesterne. UBISOFT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅ NOGEN MÅDE HOLDES ANSVARLIG FOR BRUGERGENERERET INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I BRUGERGENERERET INDHOLD, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF EN HVILKEN SOM HELST TYPE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF BRUGERGENERERET INDHOLD, DER ER POSTET, SENDT PR. E-MAIL ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERFØRT VIA TJENESTERNE. UBISOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUGERS MISBRUG ELLER URETMÆSSIGE ANVENDELSE AF BRUGERGENERERET INDHOLD, DU SENDER TIL TJENESTERNE.

6.2 Brugergenereret indhold afledt af allerede eksisterende UBISOFT indhold ("afledt brugergenereret indhold")

Du erklærer, at du accepterer, at brugergenereret indhold kan udvikles og oprettes ved hjælp af værktøjer og/eller på grundlag af indhold, der tilhører UBISOFT, såsom i særdeleshed og uden begrænsning, titler, fiktive figurer, navne, temaer, objekter, kulisser, kostumer, effekter, tekster, dialoger, slogans, steder, figurer, diagrammer, koncepter, design, grafik, animationer, lyde, musikkompositioner, koreografier og andre opførelser, videoer, audio-visuelle effekter, brugervenlige funktioner og ethvert andet element af et spil eller tjenester. Alt brugergenereret indhold oprettet med det pågældende UBISOFT-indhold vil blive betragtet som "afledt brugergenereret indhold" som defineret nedenfor og vil være omfattet af denne artikel 6.

6.3 Med hensyn til dette erklærer du, at du accepterer, at UBISOFT er den eneste ejer af alle rettigheder relateret til afledt brugergenereret indhold, som du producerer fra allerede eksisterende UBISOFT-indhold, når og hvis det produceres. Ved at acceptere disse betingelser accepterer du uigenkaldeligt at overføre alle brugsrettigheder, du måtte have til brugergenereret indhold, til UBISOFT, gratis, herunder men ikke begrænset til de dermed forbundne varemærkerettigheder, patentrettigheder, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder og reklamerettigheder, således at UBISOFT frit kan benytte følgende rettigheder, der kun er opført som en vejledning og uden begrænsning:

 1. retten til at reproducere, permanent eller midlertidigt, på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, og især:
  • retten til helt eller delvist at integrere det afledte brugergenererede indhold i alle UBISOFTs produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til andre online- eller offlinespil, film eller andet audiovisuelt indhold
  • retten til at indlæse og downloade, vise, udføre, overføre og/eller lagre det afledte brugergenererede indhold og alle produkter, der omfatter hele eller en del af det afledte brugergenereret indhold, på enhver måde, på ethvert sted og på ethvert medium
  • retten til at arrangere, rette, udvikle, oversætte, digitalisere, kode eller på anden måde ændre det afledte brugergenererede indhold og til at reproducere resultaterne af en hvilken som helst af disse handlinger, med alle midler og på alle eksisterende eller fremtidige medier
  • retten til at kopiere hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold og alle produkter, der omfatter hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold, herunder modificerede, oversatte eller arrangerede udgaver, i et antal eksemplarer besluttet af UBISOFT, med enhver proces og på alle medier (herunder men ikke begrænset til digitale medier, cd, cd-rom, dvd, spilkassetter, mobiltelefoner, lommecomputere, internet)
  • retten til at sælge, mod betaling eller gratis, og distribuere (herunder udlejning, salg og udlån) hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold, inklusive modificerede eller arrangerede udgaver, og alle produkter, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, ved enhver proces og på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, og
  • retten til at reproducere det afledte brugergenererede indhold på enhver måde, i enhver form og på ethvert medie, som er nødvendigt for brugsrettighederne, der er nævnt nedenfor.
 2. retten til at repræsentere og udsende det afledte brugergenererede indhold alle steder, der er tilgængelige for offentligheden, og på alle private steder, på enhver måde og med enhver proces og på alle kendte eller endnu ikke kendte medier (og især jordbaseret, satellit- og kabel-tv, optisk fiber, betalings-tv eller gratis tv, computertransmission, internet, ADSL, videoplatforme, web-tv og video-streaming, streaming, MMDS-tv, mobiltelefon-tv og catch-up-tv).
 3. retten til at anvende det afledte brugergenererede indhold på enhver måde til kommercielle eller ikke-kommercielle formål med demonstration, salgsfremstød og reklame for alle UBISOFTs produkter og tjenester.
 4. retten til at gøre det afledte brugergenererede indhold eller ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, tilgængeligt for offentligheden, så bredt som muligt, bl.a. via en overførsel, licens eller enhver form for kontrakt, midlertidigt eller endeligt, mod betaling eller gratis, med alle midler, der er kendte eller ukendte på nuværende tidspunkt og i særdeleshed via internettet eller et digitalt netværk, tv med betaling pr. visning, betaling pr. spil eller tv-udsendelse, og generelt via alle medier og/eller netværk (især analoge eller digitale netværk og medier, telekommunikationsnetværk og medier samt computernetværk og medier).
 5. retten til at producere eller bestille produktionen af et nyt produkt eller en ny tjeneste fra det afledte brugergenererede indhold eller fra ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, enten gengivet som det er eller modificeret af UBISOFT eller en ekstern part efter eget valg.
 6. retten til at udnytte det afledte brugergenererede indhold med produkter, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, dvs. navnlig:
  • retten til at anvende og/eller udnytte hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold og ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold i enhver form, med eller uden tilpasning til brug i form af afledte "merchandising" produkter, navnlig med henblik på, som et eksempel og uden begrænsning: at udgive eller producere bøger og tegneserier, strategivejledninger og bøger baseret på scenariet og/eller grafik fra de spil og/eller tjenester, anmeldelser, kalendere, papirvarer, klistermærker, plakater, kontorartikler, tilbehør til computere eller spilkonsoller, computerbaggrunde, pauseskærme, figurer, spil, legetøj i alle materialer, tekstiler, service, tegninger, reklamemateriale (især ved visning af mails på internettet), hørbar eller visuel reproduktion og repræsentation (især film, rapporter, dokumentarfilm, sceneshows, forlystelsesparker osv.), og alle andre genstande, der indeholder hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold i deres substans eller i deres form, dekoration, indpakning og præsentation
  • retten til at producere "fortsættelser", "forgængere", "tilføjelser", "spin-offs" og eventuelle konverteringer af alle spil eller andet materiale, der omfatter det afledte brugergenererede indhold til enhver platform, på alle sprog og i enhver form, som UBISOFT vælger, og
  • generelt alle beføjelser, der hører ind under en forfatters ejerskab af arbejdet.

Denne overdragelse af rettigheder ydes på verdensplan og i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold i henhold til den gældende lovgivning.

UBISOFT, eller enhver ekstern part, som rettighederne vedrørende det afledte brugergenererede indhold er blevet overført til i henhold til denne artikel, kan indgive eller registrere en ansøgning om intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold, i eget navn, for alle lande i verden. Brugeren forpligter sig til (i) at underskrive og levere de nødvendige dokumenter, som UBISOFT eller en ekstern part, som rettighederne er blevet overført til, anmoder om, til alle registreringsformål, og især at underskrive enhver anmodning, ethvert overdragelsesdokument eller andet dokument, som måtte være nødvendigt for at give UBISOFT eller den eksterne part, som rettighederne er blevet overført til, mulighed for at registrere og ansøge om patenter, varemærker, ophavsret, ejendomsrettigheder, tegningsregistreringer og enhver anden form for beskyttelse i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold og blive anerkendt som indehaver af alle patrimoniale rettigheder og ejendomsrettigheder i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold og (ii) at yde al nødvendig bistand til UBISOFT eller til den eksterne part, som rettighederne er blevet overført til, på bekostning af UBISOFT eller den pågældende eksterne part, i enhver handling, procedure eller ethvert trin med henblik på anvendelse af bestemmelserne i denne artikel både i og uden for USA.

6.4 I tilfælde af en kompetent domstols afgørelse om, at hele eller nogle af rettighederne vedrørende det afledte brugergenererede indhold skabt af dig ikke gyldigt kan overføres til UBISOFT som beskrevet ovenfor, giver du hermed gratis, permanent eller i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold under intellektuelle ejendomsrettigheder, uigenkaldeligt UBISOFT retten, som kan overføres, til brug, reproduktion, repræsentation, ændring, visning, distribution og generelt, udnyttelse af dette afledte brugergenererede indhold som fastsat i denne artikel 6, på alle måder, på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, til alle formål (kommercielle og ikke kommercielle) og på verdensplan, uden at du nødvendigvis bliver nævnt som kilde til dette afledte brugergenererede indhold i betragtning af de tekniske eller operationelle begrænsninger.

6.5 Ligeledes giver du gratis andre brugere af de pågældende tjenester og spil permanent eller i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold under intellektuelle ejendomsrettigheder, en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig ret til at anvende det afledte brugergenererede indhold, du har oprettet og offentliggjort i forbindelse med de produkter og tjenester, der tilbydes af UBISOFT, i hele verden og inden for de af UBISOFT tilladte rammer, og især for at få adgang til, vise, kopiere, tilpasse og ændre det pågældende afledte brugergenererede indhold og skabe afledte værker inden for rammerne af tjenesterne. Denne licens vil fortsat gælde efter delvis ophør af den licens, som UBISOFT tildeler dig for at bruge tjenesterne og/eller i disse betingelser.

Du har fra UBISOFT tilladelse til at downloade en kopi af det pågældende indhold på en eller flere computere eller mobile enheder og udskrive siderne, hvor det er relevant, forudsat at du:

 1. sikrer, at alle angivelser om ophavsret, varemærker og andre oplysninger om ejendomsret er intakte
 2. ikke kopierer uddrag (undtagen oprettelse af en enkelt sikkerhedskopi til eget brug for dig) eller opretter afledte dokumenter helt eller delvis baseret på indholdet, og
 3. ikke bruger indholdet på en måde, der kan antyde en tilknytning til et af UBISOFTs produkter, varemærkenavne og/eller en af UBISOFTs tjenester.

6.6 Din brug af afledt brugergenereret indhold

UBISOFT giver dig hermed en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig personlig licens, der til enhver tid kan tilbagekaldes, til at anvende det afledte brugergenererede indhold, som du har produceret fra UBISOFTs indhold, i hele verden og i den tid, du bruger tjenesterne, med henblik på at:

 1. registrere det på din konsol, computer, mobiltelefon eller et andet medium, du bruger til at få adgang til tjenesterne
 2. dele det med dine venner ved hjælp af tjenesterne, og
 3. indlæse det på tjenesterne og bruge det inden for rammerne af de tjenester og/eller i en hvilken som helst anden af UBISOFTs tjenester eller partnernetværk, som tilladt af UBISOFT.

De andre brugere af tjenesterne har også givet dig en personlig licens, der til enhver tid er genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig, til at bruge det afledte brugergenererede indhold, de har produceret inden for rammerne af tjenesterne og i overensstemmelse med disse betingelser. Betingelserne for licensen er anført i artikel 6 nedenfor.

6.7 Brugergenereret indhold, du opretter uafhængigt af allerede eksisterende UBISOFT-indhold ("originalt brugergenereret indhold")

Ved at poste originalt brugergenereret indhold på tjenesterne giver du hermed UBISOFT afgiftsfri, fuldt betalt, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og licens, som kan gives i underlicens, til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, kombinere med andre værker, skabe afledte værker fra, herunder men ikke begrænset til, merchandisingprodukter, distribuere, udføre, redigere og vise dette originale brugergenererede indhold (helt eller delvist) i hele verden og/eller indføje det i andre værker i enhver form, med ethvert medium eller teknologi, der nu er kendt eller senere udvikles, af hvilken grund det måtte være, herunder, men ikke begrænset til, underholdning, information, reklame, salgsfremstød og markedsføring af alle UBISOFTs tjenester eller produkter til kommercielle eller reklamemæssige formål (i det følgende benævnt "licens til brugergenereret indhold"). Det er aftalt, at det oprindelige brugergenererede indhold indebærer tildeling af en licens til alle rettigheder til det originale brugergenererede indhold, herunder men ikke begrænset til varemærke, patent, forretningshemmeligheder, ophavsret, beslægtede rettigheder og reklamerettigheder. Du giver specifikt afkald på eventuelle "moralske rettigheder" i og til det originale brugergenererede indhold. Ovennævnte overdragelse omfatter, uden begrænsning, enhver ophavsret, beslægtede rettigheder og andre immaterialrettigheder i og til dit originale brugergenererede indhold. Du erklærer og garanterer, at: du ejer det originale brugergenererede indhold, der er indsendt af dig på eller gennem tjenesterne eller på anden måde har ret til at tildele licens, som angivet i denne artikel, og at udsendelsen af dit originale brugergenererede indhold på eller gennem tjenesterne ikke overtræder rettigheder til privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre rettigheder tilhørende en anden person. Du accepterer at betale for alle afgifter, honorarer og alle andre pengebeløb, som måtte skyldes enhver person på grund af originalt brugergenereret indhold, du har indsendt til eller gennem tjenesterne.

6.8 Brugergenereret indhold, der viser dit billede

Hvis brugergenereret indhold, du opretter og udgiver, gengiver dit billede, accepterer du, at UBISOFT har ret til at bruge dit billede som en del af tjenesterne i hele verden, og i hele varigheden af de pågældende tjenester. Du accepterer, at brugergenereret indhold med dit billede bliver brugt af UBISOFT, som fastlagt i artikel 6.2Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og 6.7. Hvis det brugergenererede indhold, du udgiver på tjenesterne, indeholder et billede af en anden person end dig selv, garanterer du, at du har fået tilladelse fra den relevante person til, at UBISOFT bruger personens billede i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel 6, og at du holder UBISOFT skadesløs for eventuelle tab, som UBISOFT måtte lide i tilfælde af en velbegrundet klage eller retshandling eller et velbegrundet krav fra tredjepart vedrørende UBISOFTs anvendelse af en tredjeparts billede, der stammer fra brugergenereret indhold, som du har oprettet og/eller udgivet.

6.9 I alle tilfælde:

 1. Vi giver dig ikke licens til at anvende brugergenereret indhold til kommercielle formål
 2. mulighed for at skabe brugergenereret indhold er en del af den tjeneste, vi tilbyder, og giver dig ikke ret til nogen betaling, herunder når det brugergenererede indhold stilles til rådighed for andre brugere af tjenesterne
 3. du garanterer over for UBISOFT, at alt indhold (uanset om det er brugergenereret indhold eller andet), som du opretter og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne, ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, og i særdeleshed ikke udgør en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller en handling af illoyal konkurrence, herunder når indholdet bliver brugt af UBISOFT i forbindelse med levering af tjenesterne
 4. du garanterer, at du er personligt ansvarlig for alt indhold, som du opretter, bruger og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne, og du accepterer at forsvare, yde erstatning og holde UBISOFT, herunder firmaets licensgivere, licenstagere, under-licenstagere, rettighedserhververe og retsefterfølgere og deres respektive medarbejdere, ledere eller direktører, skadesløse for ethvert krav eller påstået krav, søgsmål eller sagsanlæg mod UBISOFT og/eller dets datterselskaber, i forbindelse med brug eller offentliggørelse af indhold, som du opretter, bruger og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne. I sådanne tilfælde forbeholder UBISOFT sig ret til at føre sit eget forsvar for egen regning og fastholde eksklusiv kontrol over enhver handling, som kunne give anledning til erstatning fra din side. Du accepterer, i sådanne tilfælde, efter anmodning at samarbejde fuldt ud med UBISOFT for at forsvare dets interesser
 5. For at undgå tvivl vil brugergenereret indhold, som du har udgivet i forbindelse med tjenesterne være knyttet til dit brugernavn og blive stillet til rådighed for brugere af tjenesten, medmindre og indtil sådant indhold fjernes af UBISOFT, og
 6. du giver fuldstændig afkald på dine moralske rettigheder i alt indhold (uanset om det er brugergenereret indhold eller andet), som du opretter eller udgiver, som følge af britisk lov om copyright, design og patenter af 1988 og, for så vidt det er juridisk muligt, eventuelle stort set tilsvarende rettigheder, du måtte have på et territorium i verden, og
 7. du står inde for at indhente samme aftale med enhver anden person, der kan påberåbe sig moralske rettigheder over brugergenereret indhold.
 8. Du anerkender og accepterer, at UBISOFT kan bevare alt brugergenereret indhold og også kan fremvise brugergenereret indhold, hvis det kræves ved lov, eller i god tro om, at en sådan opbevaring eller fremvisning er rimelig nødvendig for at: efterkomme en retslig proces, håndhæve disse betingelser, reagere på påstande om, at brugergenereret indhold krænker en tredjeparts rettigheder, eller beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for UBISOFT, firmaets brugere og offentligheden. Du forstår, at teknisk behandling og overførsel af tjenesterne, herunder dit brugergenererede indhold, kan omfatte: overførsel via forskellige netværk og ændringer, der skal bekræftes, for at tilpasse til de tekniske krav for forbindelse af netværk eller enheder. UBISOFT kan lagre brugergenereret indhold på ubestemt tid. Men UBISOFT har ingen forpligtelse til at opbevare brugergenereret indhold eller gøre det tilgængeligt for dig i fremtiden.

I det omfang det er tilladt af gældende lov, og hvis eventuelle moralske rettigheder eller andre lignende rettigheder (i det følgende benævnt "moralske rettigheder") i og til brugergenereret indhold findes og ikke er en eksklusiv ejendom tilhørende UBISOFT, accepterer du ikke at påberåbe dine moralske rettigheder over brugergenereret indhold over for UBISOFT eller dets datterselskaber og andre autoriserede brugere, og du står inde for at opnå den samme aftale fra enhver anden person, der måtte kunne påberåbe sig moralske rettigheder over det brugergenererede indhold.

7 INDBERETNING AF ULOVLIGT INDHOLD

7.1 Hvis du mener, at indhold, der stilles til rådighed i forbindelse med tjenesterne, ikke overholder disse betingelser (herunder reglerne for adfærd eller adfærdsstandarderne, der er fastlagt i artikel 3.2 og 3.3), kan du indberette det til UBISOFT ved hjælp af indstillingen "Rapportér" i alle tjenester eller ved at sende en e-mail til følgende e-mail-adresse og angive nedenstående oplysninger.

emea-email-support@ubisoft.com

7.2 For at hjælpe os med at reagere hurtigt på din rapport, vil det hjælpe os, hvis du så vidt muligt medtager følgende:

 1. datoen for din rapport
 2. dit efternavn, fornavn, fødselsdato og fødested, adresse og en måde at kontakte dig på, såsom telefonnummer eller e-mail-adresse
 3. identifikation og beskrivelse af det indhold, som efter din mening er i strid med disse betingelser med angivelse af den præcise placering
 4. en angivelse af grundene til, at du mener, at indholdet ikke er i overensstemmelse med disse betingelser og skal fjernes fra tjenesterne, med henvisning til artiklen i disse betingelser eller den juridiske bestemmelse sammen med bevis, hvis det er muligt
 5. når du indberetter en krænkelse af ophavsretten, bedes du identificere det arbejde, der er beskyttet af ophavsretten, som du ønsker at rapportere overtrædelsen for, og indsende alle nødvendige oplysninger, der viser eksistensen af denne copyright og beviser, at du har tilladelse til at gribe ind på vegne af indehaveren af ophavsretten, og
 6. en erklæring om, at du mener, at alle oplysninger i rapporten er korrekte.

7.3 Efter modtagelse af en rapport forbeholder UBISOFT sig ret til at handle, som vi finder det hensigtsmæssigt, efter eget skøn.

7.4 UBISOFT forbeholder sig ret til at bede dig ophøre med at bruge ethvert indhold, som vi anser for at være i strid med bestemmelserne i disse betingelser, og/eller slette eller deaktivere det pågældende indhold.

Hvis UBISOFT sletter eller deaktiverer indhold, som du har udgivet, og som anses for at være i strid med disse betingelser, forbeholder UBISOFT sig ret til at opsige disse betingelser og/eller at suspendere eller slette din konto, i overensstemmelse med artikel 14 nedenfor.

8 TEKNISKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER - DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT - FORVALTNING AF DIGITALE RETTIGHEDER)

8.1 Visse tjenester kan være beskyttet af tekniske beskyttelsesforanstaltninger og forvaltning af digitale rettigheder, i særdeleshed, og uden begrænsning, fysisk beskyttelse, vandmærkning, digitale nøgler og onlineaktivering.

8.2 En højhastigheds internetforbindelse og oprettelsen af en konto er nødvendig for at få adgang til onlinefunktioner og spille online og for at få adgang til indhold, herunder eksklusivt indhold, der kan låses op en enkelt gang med en entydig nøgle.

8.3 For alle spil og/eller tjenester, som omfatter Orbit Digital Rights Management-teknologi, kræves en permanent højhastigheds internetforbindelse og oprettelsen af en konto for til enhver tid at spille disse spil eller få adgang til den eller de pågældende tjenester.

9 KREDIT, ABONNEMENT OG UBISOFT POINT

I visse tjenester kan UBISOFT tilbyde dig mulighed for at bestille bestemte abonnementer, virtuel spillevaluta eller ekstra indhold såsom spilleelementer, personaliseringselementer, kort, bygningsacceleratorer, avatarer, som, når de er tilføjet til din konto, kan bruges til at få det maksimale ud af din oplevelse i spillet eller applikationen. Du skal have en konto for at kunne købe og bruge sådanne abonnementer, virtuel spillevaluta og ekstra indhold. I så fald gælder salgsbetingelserne, der kan findes på tjenestens websted eller på legal.ubi.com, og disse integreres da i disse betingelser.

Vi kan endvidere tilbyde et system, så du kan få point, hvis du bruger tjenester, hvis du downloader ekstra indhold (som defineret nedenfor), eller hvis du deltager i bestemte spil og aktiviteter, der tilbydes gennem tjenesterne ("pointsystem"). Du kan udveksle disse point for det ekstra indhold, som vi tilbyder under pointsystemet. Vi forbeholder os ret til, helt efter eget skøn og til enhver tid, at ændre betingelserne eller fjerne ethvert eller alle pointsystemer, på de betingelser, der er fastsat i artikel 17 nedenfor.

10 SALGSTJENESTER (UBISHOP)

Med UBISOFTs butik kan du købe et UBISOFT-produkt via vores onlinebutik på http://shop.ubi.com. Der kan gælde særlige betingelser for køb, og de findes på UBISHOPs websted.

11 FORUMMER OG DISKUSSIONSOMRÅDER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE

 1. Tjenesterne kan indeholde forummer, oplysningsgrupper eller andre typer onlinediskussionsområder (samlet kaldet "forummer"), der ikke redigeres, eller som redigeres efter begivenheden, med det resultat, at dine meddelelser ikke kontrolleres, før de vises på UBISOFTs websteder.
 2. Når du bruger disse tjenester, skal du være opmærksom på, at dit brugernavn og dine meddelelser vil være tilgængelige for offentligheden og kan ses af enhver bruger, der besøger tjenesterne. Du sender dine meddelelser på egen risiko. Du har det fulde ansvar for indsendelse, offentliggørelse og formidling af dem.
 3. Du skal overholde alle regler for god opførsel og indholdsstandarder, som er beskrevet i artikel 3 i disse betingelser, og desuden forpligter du dig til ikke at:
  1. begrænse eller forbyde brug af forummet for enhver anden bruger af tjenesterne
  2. anbringe online eller afsløre nogen virkelige, personlige oplysninger om en bruger via tjenesterne
  3. anbringe online eller afsløre oplysninger, som ikke er generelt relateret til det pågældende emne eller tema i det pågældende offentlige forum
  4. anbringe online eller afsløre oplysninger, som er upassende eller respektløse vedrørende de sædvanlige eller målrettede brugere af forummet, eller
  5. forulempe eller nedgøre andre brugere af forummet gennem private eller offentlige meddelelser.
 4. UBISOFT forbeholder sig ret til at kontakte dig for at få yderligere oplysninger om de meddelelser, du har videreformidlet, især for at kontrollere, at du har ret til at formidle dem, og/eller at du er ejer af de elementer (tekst, ord, billeder, lyd, videoer osv.), som de indeholder.
 5. I alle tilfælde er UBISOFT ikke ansvarlig for og godkender ikke udtalelser, rådgivning og/eller anbefalinger, der vises eller sendes af brugere via tjenesterne, navnlig i et offentligt forum, og fralægger sig ethvert ansvar i denne forbindelse.

12 KONKURRENCER, LOTTERIER OG LOYALITETSPROGRAMMER

Med jævne mellemrum organiserer UBISOFT og/eller dennes partnere konkurrencer, spil, gratis lodtrækninger og tilbud på tjenesterne. De vil være underlagt særlige betingelser, som vi meddeler dig på tidspunktet for disse kampagner.

UBISOFT kan endvidere indføre visse loyalitetsprogrammer og/eller periodiske salgsfremmende foranstaltninger på dets salgstjenester, for hvilke der gælder separate betingelser. Se venligst disse yderligere betingelser på salgstjenesterne, og gennemgå dem omhyggeligt.

13 REKLAME OG FREMME AF PRODUKTER

Helt efter eget skøn og alene med forbehold af den redaktionelle politik for hver tjeneste kan UBISOFT vise visse tredjeparts produkter og/eller tjenester ved at indsætte salgsfremmende links, reklamebannere eller anden reklame og salgsfremmende element, og kan også udføre krydsmarkedsføringstiltag med enhver partner efter eget valg.

UBISOFT er ikke ansvarlig for tredjeparts produkter eller tjenester, der vises på denne måde.

14 BETATEST

 1. UBISOFT kan helt efter eget skøn kontakte dig for at foreslå, at du tester, evaluerer eller kommenterer et eller flere spil og tjenester, spilelementer og/eller indhold til download, før de markedsføres eller iværksættes, for at finde programfejl og funktionsfejl i programmerne og/eller for at forbedre deres funktion ("betatest").
 2. Hvis du accepterer at teste spil og tjenester, forbeholder UBISOFT sig retten til at bede dig underskrive en fortrolighedsaftale for hver betatest og returnere den til UBISOFT, før du godkendes, og softwaren leveres til dig eller gøres tilgængelig.
 3. Ved modtagelse af den underskrevne aftale om fortrolighed kan UBISOFT give dig en betaversion af et eller flere spil, indhold, tjenester og tilhørende dokumentation og/eller andre oplysninger, forbundet dermed, og i givet fald tilladelser til at få adgang til UBISOFTs websteder (kollektivt kendt som "testindhold") med det ene formål at tillade dig at teste, evaluere og/eller kommentere det eller de pågældende spil.
 4. Du skal udføre betatest personligt og må ikke lade andre få adgang til testindholdet. Betatestkonti må under ingen omstændigheder videregives. Du vil blive bedt om at informere UBISOFT (og kun UBISOFT) om dine reaktioner og forslag efter din erfaring med testindholdet i betatesten. Alle kommentarer, tilbagemeldinger, forslag, ideer, al kritik og andre oplysninger (samlet benævnt "kommentarer"), der videregives, fremlægges eller sendes til UBISOFT i løbet af betatestene eller mere generelt i løbet af brugen af tjenesterne, vil være UBISOFTs eksklusive ejendom. Du forpligter sig derfor til ikke at benytte eller udgive dine kommentarer eller gøre dem tilgængelige, på nogen måde eller gennem en hvilken som helst proces, for udenforstående parter, ud over UBISOFT. Du anerkender, at UBISOFT kan bruge, sælge, fremme og benytte kommentarerne på enhver måde, uden begrænsning og uden kompensation til dig, medmindre det er forbudt at gøre det i henhold til gældende lovgivning.
 5. Du er enig i og accepterer, at testindholdet, der leveres til dig, er yderst fortrolige og/eller eksklusive oplysninger tilhørende UBISOFT.
 6. UBISOFT kan beskytte noget testindhold ved at indarbejde tekniske beskyttelsesforanstaltninger i dem for at forhindre enhver ulovlig reproduktion eller modifikation af testindholdet. Især bliver alt testindhold sendt til dig ved navn, og UBISOFT kan bruge digitale vandmærkningsprocesser til at identificere en eventuel overtrædelse af disse bestemmelser om betatest.
 7. Betaversioner af spil og mere generelt ethvert testindhold leveres til dig "som det er" og "i henhold til tilgængelighed" uden nogen eksplicit eller implicit garanti af nogen art. Du spiller på en betaversion på egen risiko. Du accepterer, at (i) testindholdet kan omfatte kendte eller ukendte fejl, og at (ii) de spil og/eller andet testindhold muligvis kun er tilgængelige med abonnement, når betafasen er afsluttet, eller på et andet tidspunkt derefter. Du erkender, at UBISOFT ikke er forpligtet til at give dig mulighed for at spille gratis i en periode eller give dig adgang til testindholdet. Du accepterer også, at alle dine oplysninger, herunder eventuelle bonusser, point, kreditter, statusrapporter og status opnået i løbet af spillet kan slettes og/eller nulstilles til enhver tid. I dette tilfælde vil din statusrapport og dine oplysninger blive slettet, og du vil vende tilbage til den oprindelige status.
 8. Du accepterer, at en overtrædelse af dine forpligtelser i henhold til dette afsnit kan forvolde UBISOFT uoprettelig skade, og at UBISOFT i så fald vil være berettiget til at træffe foranstaltninger for at forhindre enhver overtrædelse eller fare for overtrædelse af dine forpligtelser eller for at opnå erstatning for den skade, der er forvoldt, uden at dette berører retten til at lukke din konto i overensstemmelse med afsnit 16 nedenfor
 9. I slutningen af betatestperioden eller når som helst UBISOFT beder dig om at gøre det, forpligter du dig til straks at sende alt testindhold tilbage, du har modtaget fra UBISOFT.
 10. Intet i disse betingelser kan fortolkes som at give dig nogen rettigheder eller privilegier vedrørende testindholdet. Alle betingelser gælder for din brug af spillene under betatestfasen.

15 ANSVAR, SKADESERSTATNING OG ERSTATNING

15.1 Begrænsning og udelukkelse af ansvar

 1. Du erkender udtrykkeligt, at brug af tjenesterne og spillene sker på eget ansvar.
 2. Tjenesterne leveres "som de er", uden nogen garantier, betingelser, berettigelser eller andre bestemmelser med hensyn til:
  1. deres overensstemmelse, nøjagtighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed eller sikkerhed
  2. deres egnethed til en bestemt anvendelse
  3. deres markedsværdi
  4. manglende afbrydelser eller fejl, programfejl, virus eller skadelige elementer, eller at fejl, programfejl, virus eller skadelige elementer korrigeres, og/eller
  5. din tilfredshed.
 3. Navnlig kontrollerer UBISOFT ikke udtømmende indhold, især brugergenereret indhold (som defineret i artikel 6), eller de ord, som du eller andre brugere udgiver via tjenesterne, herunder uden begrænsning på forummerne, eller dine handlinger inden for rammerne af tjenesterne.
 4. Vi udelukker hermed udtrykkeligt:
  1. alle forhold, garantier og andre betingelser, som ellers kan være underforstået ved lov, sædvaneret eller billighedsret, og
  2. ethvert ansvar for tab eller skade i forbindelse med brug af tjenesterne eller enhver tilknyttet tredjeparts tjeneste. Dette omfatter:
   1. alle tab af enhver art, uden for kontraktforhold (herunder for uagtsomhed eller overtrædelse af lovmæssige forpligtelser), inden for kontraktforhold, urigtigt anbringende (uanset uskyldig eller ved uagtsomhed) eller på anden måde
   2. direkte tab
   3. hændeligt tab
   4. utilsigtet tab
   5. driftstab, og
   6. indirekte tab.
  3. Intet ovenfor forhindrer erstatningskrav for skade på dine materielle aktiver.
 5. Dit eneste retsmiddel i tilfælde af en tvist med UBISOFT eller dennes licensgivere er at:
  1. ophøre med at bruge tjenesterne og lukke din konto, og
  2. i givet fald søge erstatning for dine tab.
 6. UBISOFTs ansvar er begrænset til udskiftning af gebyrbaseret indhold, som UBISOFT erkender er ubrugeligt som følge af en analyse af din påstand, med tilsvarende indhold valgt af UBISOFT.
 7. Under alle omstændigheder kan UBISOFTs, inklusive dets associerede selskabers, fulde ansvar over for dig ikke overstige den pris, du har betalt for tjenesterne i løbet af de tolv (12) måneder forud for tvisten.
 8. Intet herover påvirker vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelighed, eller vores ansvar for bedrageri eller bedragerisk forvanskning, eller noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

15.2 Skadesløsholdelse og erstatning

 1. Du accepterer at forsvare, yde erstatning og holde UBISOFT og dets associerede selskaber (som defineret ovenfor), deres underleverandører og leverandører af indhold fri for ethvert krav eller påstået krav, alle ansvarsforpligtelser og skader og alle omkostninger, herunder advokatsalærer, som følge af og/eller som et resultat af en overtrædelse af disse betingelser, som du er ansvarlig for, eller som er relateret til din adfærd på tjenesterne.
 2. Uden at begrænse det generelle i det foregående accepterer du at forsvare, yde erstatning og holde UBISOFT og dets associerede selskaber skadesløse i tilfælde af uhensigtsmæssig eller ulovlig brug af din konto, herunder i tilfælde af ulovlig eller uhensigtsmæssig brug af en person, du har givet tilladelse til at bruge din konto. Du indvilliger i at blive holdt personlig ansvarlig for din brug af tjenesterne og for al din kommunikation og alle dine aktiviteter på tjenesterne.
 3. UBISOFT forbeholder sig ret til, alene og for egen regning, at forsvare sig og styre enhver anden sag, som du normalt skal holde UBISOFT skadesløs for.

15.3 Bestemmelserne i denne artikel 13 forbliver gyldige og i kraft efter ophør af disse betingelser eller af din konto.

16 OPSIGELSE

16.1 Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at opsige alle eller en del af tjenesterne uden forudgående varsel

16.2 Opsigelse af konto eller tjenester på UBISOFTs initiativ

 1. Vi kan til enhver tid automatisk og efter eget skøn suspendere eller lukke din konto og din mulighed for at bruge en eller flere tjenester eller del af tjenesterne, hvis:
  1. vi pr. e-mail eller brev har sendt en formel anmodning om at give os bevis for dine legitimationsoplysninger eller at ophøre med en handling, adfærd eller overtrædelse af disse betingelser
  2. det er blevet bekræftet, eller vi har rimelig grund til at antage, at:
   • du ikke overholder disse betingelser eller en særlig betingelse vedrørende en eller flere bestemte tjenester
   • du er i strid med dine juridiske eller kontraktlige forpligtelser
   • din konto har været inaktiv i mere end seks måneder, og du ikke har adgang til betalingsfunktioner,
   • du bruger, opretter, deler eller cirkulerer uautoriserede tredjepartsprogrammer, der interagerer med en tjeneste, eller
   • af andre grunde i relation til din brug af eller handlinger i relation til tjenesterne.
 2. Hvis du har mere end én konto, forbeholder vi os ret til at suspendere eller lukke alle de konti, du har åbnet, når én er blevet suspenderet eller lukket i henhold til denne proces.
 3. I tilfælde af en overtrædelse af dine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser forbeholder vi os ret til at anlægge sag på grund af civil- eller strafferetligt ansvar for at stoppe overtrædelsen og opnå erstatning for vores tab. I særdeleshed, og uden begrænsning, forbeholder vi os ret til at retsforfølge enhver bruger, der bevidst har beskadiget eller forsøgt at skade tjenesterne eller forstyrret tjenesternes lovlige funktion eller hjulpet med at gøre det.

16.3 Opsigelse af kontoen og/eller et abonnement på dit initiativ

 1. Du kan opsige din konto for en eller flere bestemte tjenester på ethvert tidspunkt ved at udfylde formularen på: http://support.ubi.com.
 2. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, må du ikke bruge tjenesterne, og du skal sende UBISOFT en anmodning om at lukke din konto og/eller de tilsvarende abonnementer.
 3. Bemærk, at der ikke vil ske nogen hel eller delvis tilbagebetaling for allerede betalte beløb for den aktuelle abonnementsperiode, hvis du beslutter dig for at afslutte dit abonnement.
 4. UBISOFT forbeholder sig ret til at inddrive de omkostninger, tillæg og gebyrer, der er afholdt før ophøret af din konto eller et abonnement til en eller flere bestemte tjenester. Derudover er det op til dig at betale alle skyldige beløb til andre sælgere eller leverandører af indhold, før opsigelsen af din konto. Alle restancer eller ubetalte omkostninger og andre uløste problemer med tjenesterne skal afregnes før åbning af en ny konto.
 5. Under forudsætning af overholdelse af opsigelsesproceduren angivet ovenfor vil opsigelsen af din konto og/eller dit abonnement træde i kraft inden for en rimelig frist efter modtagelsen af dit brev hos UBISOFTs kundeservice.

16.4 Konsekvenser af opsigelse af kontoen

 1. I tilfælde af opsigelse eller suspendering af din konto vil du miste, og UBISOFT kan slette, din profil og de tilhørende oplysninger, du har videregivet til UBISOFT, sammen med eventuelt indhold (herunder uden begrænsning brugergenereret indhold), du måtte have offentliggjort, uploadet eller gjort tilgængeligt på tjenesterne, især, uden begrænsning, dit brugernavn og avatar(er).
 2. UBISOFT forbeholder sig ret til at gemme personlige oplysninger i forbindelse med din profil i et rimeligt tidsrum.
 3. I tilfælde af opsigelse af din konto skal du straks ophøre med al brug af tjenesterne og ødelægge enhver relateret dokumentation på ethvert medium.
 4. I tilfælde af opsigelse af din konto vil du ikke være i stand til på ny at deltage i de tjenester, der kræver en konto, uden UBISOFTs udtrykkelige tilladelse. For at du kan benytte tjenesterne på ny, skal du kontakte emea-email-support@ubisoft.com.
 5. I tilfælde af opsigelse af din konto eller af en eller flere tjenester tilknyttet din konto vil ingen kredit (såsom for ubrugte tjenester eller ubrugte point eller kreditter) blive tilskrevet dig eller konverteret til kontanter eller anden form for godtgørelse, og du vil ikke længere have adgang til din konto eller til en rettighed, der er knyttet til din konto eller den eller de pågældende tjenester (såsom point, kredit, spillemønter eller virtuelle objekter).

17 OPDATERING AF TJENESTER OG BETINGELSER

17.1 Ændring af betingelser

 1. Vi kan til enhver tid revidere disse betingelser af sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager eller i henhold til bedste praksis.
 2. Vi vil ikke benytte denne ret til at foretage væsentlige ændringer af betingelserne til ugunst for dig uden at give dig mulighed for at indvillige i dem.
 3. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer af disse betingelser ved på webstedet for den pågældende tjeneste at poste en meddelelse om revideringen. En revision vil træde i kraft fem (5) dage efter, at meddelelsen herom er blevet postet. Hvis du ikke accepterer ændringerne i disse betingelser, kan du lukke din konto som bestemt i artikel 14.
 4. Det forventes, at du regelmæssigt ser efter ændringer i disse betingelser, da de er bindende for dig. Enhver brug af tjenesterne efter at de reviderede betingelser er trådt i kraft, forudsætter accept af de reviderede betingelser.

17.2 Ændring af priser og ændring af tjenester

 1. UBISOFT forbeholder sig ret til at (i) ændre priserne på tjenesterne, der er angivet på webstederne for de pågældende tjenester, og (ii) ændre tjenesten fra en betalingstjeneste til en gratis tjeneste. Den nye pris gælder kun for ordrer afgivet efter, at den (eventuelle) nye pris er trådt i kraft.
 2. I løbet af dit abonnements varighed forbeholder UBISOFT sig ret til efter eget skøn at ændre prisen på abonnementer til vores tjenester og/eller fjerne prisen på abonnementet på dets spil og tjenester. I dette tilfælde vil UBISOFT, foruden alle andre underretningsmetoder, UBISOFT måtte vælge efter eget skøn, oplyse om disse ændringer på webstederne for de pågældende tjenester før ændring af prisen. Ændringen vil først være gældende for nye abonnementsfornyelser.
 3. Hvis du ikke accepterer prisændringen, kan du opsige dit abonnement eller din konto i overensstemmelse med proceduren i artikel 16 i disse betingelser. Bemærk, at en sådan annullering skal foretages før fornyelsen af dit abonnement (uanset om der anmodes herom eller den er stiltiende). En fornyelse af dit abonnement forudsætter accept af den ændrede pris.

17.3 Ændring af adgang til tjenester og indhold

 1. UBISOFT kan ændre indholdet af hvilken grund det måtte være eller uden nogen særlig grund og til enhver tid, især af tekniske årsager, såsom opdateringer, vedligeholdelsesarbejde og/eller nulstilling for at forbedre og/eller optimere tjenesterne.
 2. Sådanne ændringer kan påvirke tjenester og/eller dine erhvervede rettigheder eller resultere i hindringer i spilmiljøet. Produkter, der opdateres eller ændres i overensstemmelse med denne artikel, er omfattet af de begrænsninger af erstatningsansvar, der er fastsat i artikel 15 herover.

17.4 Supplerende indhold

I løbet af dit abonnement til visse tjenester forbeholder vi os ret til efter eget skøn at stille supplerende indhold til rådighed for alle abonnenter i form af opdateringer.

Sådant supplerende indhold er forskelligt fra udvidelser til tjenester, som udsendes og/eller sælges separat fra den oprindelige tjeneste, og køb af den oprindelige tjeneste giver ingen automatisk ret til udvidelsen.

18 FORTROLIGHED OG INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er meget vigtigt for os, og vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, undtagen når vi udtrykkeligt har tilladelse fra dig til at gøre det, eller under særlige omstændigheder.

For at få yderligere oplysninger om vores brug af personlige oplysninger bedes du læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt. Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger er en del af disse betingelser og kan som sådan revideres som fastlagt i artikel 17. Du kan til enhver tid læse vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på legal.ubi.com

19 VIDEOSPILBRUGERNES SUNDHED

19.1 Vi råder dig til at tage følgende forholdsregler i alle tilfælde, når du bruger tjenesterne og især videospil.

Du bør:

 1. undgå at spille, hvis du er træt og/eller har søvnunderskud
 2. sørge for, at du spiller i et veloplyst lokale og justere lysstyrken på din skærm
 3. når du spiller videospil, der kræver tilslutning til en skærm, skal du spille på god afstand fra skærmen og så langt væk som tilslutningskablet tillader, og
 4. tage pauser på ti (10) til femten (15) minutter hver time.

19.2 Advarsel mod epilepsi:

Nogle personer kan få epileptiske anfald, herunder i visse tilfælde miste bevidstheden, især når de udsættes for kraftig lysstimulering (billeder i hurtig rækkefølge eller gentagelse af simple geometriske figurer, blink eller billeder). Disse personer er udsat for risiko for anfald, når de spiller visse videospil, der indeholder sådanne lysstimuleringer, og bør kontakte deres læge før enhver brug af tjenesterne.

Forældre og værger skal også være særlig opmærksomme på deres børn, når de spiller videospil. Hvis du eller dit barn viser tegn på følgende symptomer: svimmelhed, synsproblemer, sammentrækning af øjnene eller musklerne, desorientering, ufrivillige bevægelser eller kramper eller momentvist tab af bevidsthed, skal du eller de straks holde op med at spille og kontakte en læge.

20 SOFTWARE, FUNKTIONER OG VÆRKTØJER

20.1 Tjenesterne er optimeret til en skærmopløsning på 1024 x 768 pixel. UBISOFT forbeholder sig ret til at optimere tjenesterne til en anden opløsning og/eller browser.

20.2 Tjenesterne kan bede dig om eller give dig mulighed for at downloade software, opdateringer, programrettelser og/eller andre hjælpeprogrammer og værktøjer leveret af UBISOFT eller dets licensgivere (benævnt "UBISOFT software") på din computer eller et andet medium godkendt af UBISOFT. UBISOFT giver dig en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens, så du kan bruge denne UBISOFT software, udelukkende med henblik på brug af tjenesterne, i hele verden og i den juridiske varighed af beskyttelsen af UBISOFT softwaren i henhold til intellektuelle ejendomsrettigheder. UBISOFT kan fastsætte betingelser for brug af denne UBISOFT software på det tidspunkt, hvor den er gjort tilgængelig for dig.

20.3 Computersoftware og ydre enheder er ikke kompatible med alle computerplatforme og medier, og UBISOFT softwarens ydeevne og de relaterede tjenester kan variere i henhold til din computer og andet udstyr.

20.4 UBISOFT kan fra tid til anden forsyne dig med opdateringer eller ændringer af UBISOFT software. Opdateringer og ændringer kan være nødvendige for at kunne fortsætte med at bruge UBISOFTs software og tjenester.

20.5 Din webbrowser kan være konfigureret til at forhindre visning af pop-up-vinduer. Noget indhold vises i pop-up-vinduer. For at optimere brugen af tjenesten skal du sørge for at deaktivere en eventuel blokering af pop-up-vinduer.

20.6 Betingelserne for brug af andre førsteparts tjenester finder fortsat anvendelse i deres helhed og regulerer din adfærd, når du har adgang til tjenester via den relevante platform. I tilfælde af en konflikt mellem betingelserne for brug af andre førsteparts tjenester og disse betingelser, har de førstnævnte betingelser for brug forrang. UBISOFT er ikke ansvarlig for andre førsteparts tjenester. UBISOFT er kun ansvarlig for at levere kunden teknisk support og fakturering i relation til tjenesterne.

21 SPECIFIKKE VILKÅR FOR KOMPATIBLE MOBILE ENHEDER

21.1 Begrebet "kompatibel mobil enhed" betegner enhver bærbar enhed, der er i stand til at oprette forbindelse til internettet for at få adgang til tjenesterne. Udtrykket kompatible mobile enheder dækker mobile apparater såsom, men ikke begrænset til, telefoner, smartphones, tabletter og deraf afledte apparater.

21.2 Adgang til mobile tjenester. UBISOFT giver sine brugere adgang til bestemte tjenester via deres kompatible mobile enhed ("mobile tjenester"). For at få adgang til mobile tjenester fra din kompatible mobile enhed skal du (i) have en kompatibel mobil enhed, (ii) have tilladelse fra den person, der betaler regningen for nævnte kompatible mobile enhed, (iii) have adgang til internettet via din kompatible mobile enhed.

21.3 Udgifter til adgang til mobile tjenester. Brugen af en kompatibel mobil enhed vil navnlig føre til omkostninger for forbindelsen, for hvilke UBISOFT ikke kan holdes ansvarlig. UBISOFT kan opkræve gebyrer for hel eller delvis adgang til mobile tjenester, herunder køb i spillet og eventuelle mikrotransaktioner.

21.4 Kvaliteten af mobile tjenester. Når brugeren opretter forbindelse til de mobile tjenester, kan UBISOFT ikke garantere samme brugerkomfort som ved tilslutning til tjenesterne via en computer eller spillekonsol, især hvad angår displaykvalitet, svartid eller adgang til bestemte funktioner, såsom at lytte til musik eller se videoer. Du erkender, at brugerkomforten på de mobile tjenester afhænger af kapaciteten, tjenesterne, displayets kvalitet, svartiden og adgangen til visse funktioner på din kompatible mobile enhed og kapaciteten for det elektroniske kommunikationsnetværk, du bruger, og UBISOFT kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for reduceret brugerkomfort på mobile tjenester.

Download, installation og anvendelse af visse mobile tjenester, der leveres via din kompatible mobile enhed, kan forbydes eller begrænses af din internetudbyder, og det er muligt, at de mobile tjenester ikke alle fungerer med alle netværksudbydere eller enheder. Kontakt din internetudbyder for at finde ud af, om de mobile tjenester er tilgængelige for din enhed, og hvilke begrænsninger der eventuelt måtte gælde for anvendelsen af nævnte tjenester til mobile enheder.

22 DIVERSE

22.1 Titler og overskrifter

Overskrifterne i disse betingelser er udelukkende bestemt til at lette læsning og forståelse og har ingen indflydelse på fortolkningen af disse betingelser.

22.2 Adskillelse

Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i disse betingelser (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse eller delvise bestemmelse i fornødent omfang anses for at være slettet, og gyldigheden og retskraften af de øvrige bestemmelser i disse betingelser vil ikke være berørt.

Hvis en ugyldig eller ulovlig bestemmelse eller en bestemmelse, som ikke kan håndhæves, af disse betingelser ville være gyldig, have retskraft og være lovlig, hvis en del af den blev slettet, skal bestemmelsen anvendes med de minimale nødvendige ændringer for at gøre den lovlig og gyldig, og for at den kan håndhæves, så den afspejler UBISOFTs oprindelige hensigter.

22.3 Ingen frafaldelse

Ingen fejl eller forsinkelse fra UBISOFTs side med at udøve en rettighed eller et retsmiddel i henhold til disse betingelser eller i henhold til loven skal udgøre en frafaldelse af denne eller andre rettigheder eller retsmidler og skal heller ikke være til hinder for eller begrænse den videre udøvelse af denne eller andre rettigheder eller retsmidler. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af sådanne rettigheder eller retsmidler udelukker eller begrænser den videre udøvelse af denne eller andre rettigheder eller retsmidler.

Frafaldelse af en rettighed eller et retsmiddel kan anses for at have fundet sted efter underskrivelse af en skriftlig erklæring herom fra UBISOFTs eller brugerens side.

22.4 Hele aftalen

 1. Ved indgåelse af disse betingelser (herunder UBISOFTs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på legal.ubi.com) har ingen af parterne påberåbt sig og er ikke afhængig af en erklæring, en repræsentation (hvad enten uskyldig eller uagtsom), forsikring eller garanti ("repræsentation") (hvad enten skriftligt eller ej) for en person (hvad enten part i denne aftale eller ej), bortset fra som udtrykkeligt anført i disse betingelser.
 2. Alle parter er enige om, at de eneste rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for dem i henhold til eller i forbindelse med en repræsentation, skal være for kontraktbrud.
 3. Disse betingelser (herunder UBISOFTs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelig på legal.ubi.com) og alle regler eller instrukser, der er offentliggjort online, vedrørende især et spil, en aktivitet, en konkurrence, et lotteri eller en salgsservice, indeholder hele aftalen mellem UBISOFT og dig med hensyn til aftalens genstand og erstatter og annullerer alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler, forhandlinger og aftaler.
 4. Du bør tilføje denne side til dine browserbogmærker og regelmæssigt se dette websted for at være bekendt med eventuelle opdateringer af betingelserne.
 5. Intet i denne artikel skal indskrænke eller udelukke et ansvar for bedrageri eller bedragerisk forvanskning.

22.5 Lov og jurisdiktion

I det omfang gældende lov tillader det, er disse betingelser og din konto og eventuelle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England. Du accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister eller krav, der opstår ud af eller i forbindelse med betingelserne eller deres genstand eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav).

22.6 Force majeure

UBISOFT har intet ansvar i henhold til disse betingelser, hvis firmaet er forhindret, eller forsinkes i, at udføre sine forpligtelser eller i at udøve sin virksomhed ved handlinger, begivenheder, udeladelser eller ulykker uden for rimelig kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockout eller andre faglige konflikter (hvad enten det drejer sig om arbejdsstyrken i UBISOFT eller hos en anden part), svigt af en offentlig ydelse eller transport eller telekommunikationsnetværk, force majeure, krig, oprør, uroligheder, hærværk, overholdelse af en lov eller statslig ordre, regel, regulering eller direktiv, ulykke, sammenbrud af anlæg eller maskineri, brand, oversvømmelse, storm eller misligholdelse fra leverandørers eller underleverandørers side.

22.7 Kontaktoplysninger

Disse betingelser kan tilgås til enhver tid på https://legal.ubi.com.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse betingelser, kan du kontakte UBISOFT på følgende adresse: emea-email-support@ubisoft.com

NÆRVÆRENDE BETINGELSER FINDER KUN ANVENDELSE I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV.

ENHVER BRUG AF TJENESTERNE INDEBÆRER UFORBEHOLDEN GODKENDELSE AF DISSE BETINGELSER OG UBISOFTS POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.