BRUGSBETINGELSER FOR UBISOFTS TJENESTER
BRUGSBETINGELSER FOR UBISOFTS TJENESTER

BRUGSBETINGELSER FOR UBISOFTS TJENESTER

 

 

"Vi spiller alle efter de samme regler"

 

VELKOMMEN TIL UBISOFTS VERDENER!

LÆS VENLIGST DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT.

 

Hos Ubisoft skaber vores teams originale og mindeværdige oplevelser, der gør det muligt for vores spillere at more sig, dele med hinanden og udfolde sig gennem spil, apps, websteder og online-tjenester. Dette er, hvad vi kalder vores "Tjenester". For at du skal kunne få fornøjelse af vores Tjenester, har vi udarbejdet nogle regler, der gælder for alt og alle i vores verdener, både dig, de øvrige spillere og os selv. Ved at anvende de Tjenester og det Indhold, der er defineret herunder, accepterer du disse "Brugsbetingelser".

 

1            Hvad er Ubisofts Tjenester og Indhold? 

1.1         Ubisofts Tjenester ("Tjenester") omfatter spil, downloadeligt indhold, sæsonpas og andet spillesoftware (der kan være indeholdt på diske eller andre fysiske medier, downloadet eller streamet) samt andre softwareprodukter og online og mobile tjenester, herunder deres online funktioner og andre funktioner, tilsammen med alle deres opdateringer og opgraderinger, tilknyttede websteder, Ubisoft Connect-platformen og alle andre Ubisoft-platforme, UBISOFT+-abonnementstjenesten, live arrangementer, vi er vært for, servere, software og systemer, gennem hvilke disse nu eller i fremtiden tilvejebringes til dig af UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. eller et hvilket som helst af vores datterselskaber eller associerede selskaber, herunder UBISOFT EMEA SAS (samlet benævnt "Ubisoft" eller "vi").

1.2         Disse brugsbetingelser ("Brugsbetingelserne") gælder for din adgang til og brug af sådanne Tjenester ("bruger" eller "du"). Ved at anvende de Tjenester og det Indhold, der er defineret herunder, accepterer du og vedgår at overholde disse Brugsbetingelser samt eventuelle alders- eller landekriterier. Der kan gælde yderligere betingelser for visse Tjenester, herunder for eksempel Brugsbetingelserne for Ubisoft Store (Butik), Slutbrugerlicensaftalen og reglerne for god opførsel (“Regler for god opførsel”). Derudover vil vores Privatlivspolitik give dig en god forståelse for, hvordan vi bruger de persondata, vi indsamler fra dig, når du anvender Tjenesterne. Sørg for at have læst alle disse dokumenter, inden du tilgår en Tjeneste.

"Indhold" betyder alle elementer, der er en del af Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til objekter inde i spillene, tilpasningselementer, kort, avatarer, samtlige gameplays, grafik, musik og lydeffekter, tekst, alle meddelelser eller informationselementer, navne, temaer, genstande, landskaber, kostumer, effekter, dialoger, slogans, steder, tegn, diagrammer, koncepter, koreografier, videoer, audiovisuelle effekter, domænenavne. Dette inkluderer elementer, der er skabt af dig eller andre brugere, kaldet Brugergenereret indhold (defineret i artikel 11), Virtuel Ubisoft-valuta (defineret i artikel 3.3) og Testindhold (defineret i artikel 12).

1.3         Du tildeles en licens til Tjenesterne og Indholdet, men de sælges ikke til dig. Det betyder, at vi overdrager dig en personlig, begrænset, uoverdragelige og genkaldelig ret og licens til at anvende Tjenesterne og tilgå Indholdet til din egen underholdning, uden kommerciel anvendelse, på betingelse af, at du overholder nærværende Brugsbetingelser.

 

2            Hvordan opretter du en Konto, og hvad har du brug for at vide, når du opretter en Konto? 

2.1         Du kan skulle oprette en Ubisoft-konto (en "Konto") for at kunne tilgå og anvende visse Tjenester, herunder for at kunne spille online. Du kan oprette en Konto ved at opgive korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger, herunder en gyldig e-mailadresse.

Vi kan have brug for at tjekke, at disse oplysninger er korrekte, herunder ved at tjekke telefonnumre og e-mailadresser, navnlig med henblik på at beskytte mindreårige og andre brugere og forebygge risikoen for bedrageri. Du accepterer at sende os de nødvendige dokumenter (som kan omfatte en kopi af dit id-kort eller pas) på en hvilken som helst måde på vores anmodning.

Hvis du har brug for information eller har nogen spørgsmål vedrørende din Konto, bedes du gå til https://support.ubi.com/Account eller https://account.ubisoft.com.

2.2         Kontosikkerhed. Enhver brug af din Konto sammen med dit password, navnlig ved køb af Tjenester, vil blive betragtet som værende udført af dig.

Sådan garanterer du din Kontos sikkerhed:

a)     Vælg et stærkt alfanumerisk password. Af sikkerhedsgrunde kan vi afvise et password, der ikke er stærkt nok til at beskytte din Konto.

b)     Vælg et password, der er forskelligt fra alle andre passwords, du bruger, og skift det regelmæssigt.

c)      Aktiver 2-trins-kontrollen og alle andre sikkerhedsfunktioner, vi tilbyder i din Kontos indstillinger.

d)     Del aldrig din Kontos detaljer (brugernavn, password…) med nogen. Vi vil aldrig bede dig røbe dit password.

e)     Giv aldrig nogen tilladelse til at tilgå og/eller bruge din Konto.

2.3         Du accepterer at informere os hurtigst muligt på https://support.ubi.com om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, dit password eller andre af din Kontos oplysninger samt om ethvert sikkerhedsbrud vedrørende Tjenesterne, som du måtte blive opmærksom på.

2.4         Oprettelse af brugernavn/avatar Du kan skulle oprette et brugernavn og/eller en avatar for at kunne tilgå og anvende visse Tjenester. De vil blive tilknyttet din Konto og vist offentligt. Vi anbefaler derfor, at du ikke inkluderer dit sande navn i dit brugernavn.

Du kan ikke vælge et brugernavn eller en avatar, (i) der allerede anvendes af en anden bruger eller er tilknyttet en anden Konto, eller (ii) der indeholder "Ubi" eller "Ubisoft" eller Ubisofts logo. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at afvise ethvert brugernavn og/eller enhver avatar, du måtte have valgt.

2.5         Flere Konti. Du må ikke oprette flere konti, medmindre vi udtrykkeligt giver lov til det. I så fald accepterer du at lukke den ekstra Konto på vores anmodning, eller at vi må opsige din ekstra Konto.

 

3            Hvilke betingelser gælder der for din brug af vores Tjenester? 

3.1         Forummer. Tjenesterne kan indeholde forummer, informationsgrupper, chats eller andre typer online diskussionsområder (samlet benævnt "Forummer"). Når du bruger disse Forummer, skal du være opmærksom på, at din avatar, dit brugernavn og dine meddelelser vil være offentligt tilgængelige og vil kunne ses af enhver bruger, der besøger Forummerne (medmindre du er på et privat Forum). Du indsender dine meddelelser på egen risiko. Du har det fulde ansvar for deres indsendelse, offentliggørelse og formidling.

Husk følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du kommunikerer med andre brugere i Forummerne:

 • Del aldrig oplysninger, der kan bruges til at identificere dig i det virkelige liv.
 • Accepter aldrig opfordringer til at mødes i det virkelige liv med nogen, du har chattet med, især hvis denne person beder dig holde jeres samtaler eller mødet hemmelige, og afvis alle invitationer til at tilmelde dig apps eller kanaler uden for Tjenesterne.
 • Indberet adfærd eller indhold, du finder mistænkelige eller upassende, herunder chats, du har haft med en anden bruger, som gav dig en ubehagelig følelse.
 • Sørg for at tale om det med nogen af dine nærmeste, og brug blackliste-funktionen, når en sådan findes i en Tjeneste, for at sikre dig mod at modtage uønskede meddelelser.

3.2         Ubisoft Store. Vi kan give dig mulighed for at købe produkter via vores onlinebutik på https://store.ubi.com/ eller gennem Ubisoft Connect. Din evne til at købe produkter kan muligvis blive begrænset på baggrund af forskellige kriterier, såsom men ikke begrænset til din alder, begrænsede mængder tilgængelige produkter mv. Vi kan fra tid til anden fremsætte tilbud, for hvilke der kan gælde særlige betingelser.

3.3         Kredit, virtuel valuta. Vi kan give dig licens til at tilgå og anvende Tjenesternes online- eller offline-elementer, herunder uden begrænsning virtuelle point, mønter eller valuta (samlet benævnt "Virtuel Ubisoft-valuta"). Når du opnår Virtuel Ubisoft-valuta fra os eller vores autoriserede partnere, modtager du en personlig, begrænset, uoverdragelig, ikke-eksklusiv og genkaldelig licens til at tilgå og vælge den Virtuelle Ubisoft-valuta, som vi udtrykkeligt stiller til rådighed for dig.

Virtuel Ubisoft-valuta har ingen pengeværdi og har ingen værdi uden for vores Tjenester. Virtuel Ubisoft-valuta kan ikke sælges, handles, overføres eller udveksles for kontanter; den kan kun indløses for Indhold, der er tilgængeligt på Tjenesterne. Virtuel Ubisoft-valuta kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til refundering af eventuelt ubrugt Virtuel Ubisoft-valuta, undtagen som krævet ved lov. Fra det øjeblik du har indløst Virtuel Ubisoft-valuta for Indhold, kan dette Indhold ikke returneres, byttes eller refunderes.

3.4         Pengepung. Vi kan stille en elektronisk pengepung ("Pengepung") til rådighed for dig på din Konto. En sådan Pengepung er ikke en bankkonto eller et betalingsmiddel, og de midler, du måtte indsætte på den:

 • udgør ikke en personlig ejendomsret,
 • kan kun anvendes til at købe Indhold og Tjenester hos os,
 • har ingen værdi uden for Tjenesterne og kan ikke udveksles mod kontanter, og
 • kan, undtagen som krævet ved lov, hverken refunderes eller overføres.

Vi kan begrænse den maksimale mængde midler:

 • som du kan have i din Pengepung;
 • som du kan tilføje til en sådan Pengepung pr. dag eller måned; og/eller
 • som du kan bruge fra din Pengepung.

Vi kan fra tid til anden opdatere sådanne begrænsninger efter eget skøn.

3.5         Forudbetalte kort. Vi kan give dig mulighed for at købe og/eller indløse forudbetalte kort for at købe Indhold og/eller Tjenester og/eller indsætte midler i en Pengepung. Du kan muligvis ikke indsætte midler på en Pengepung ved at indløse værdien af et givet forudbetalt kort, såfremt din Pengepung allerede har nået de i artikel 3.4 omtalte grænser.

3.6         Tekniske beskyttelsesforanstaltninger – Internetforbindelse – Forvaltning af digitale rettigheder. Vi kan beskytte visse Tjenester ved hjælp af tekniske beskyttelsesforanstaltninger og forvaltning af digitale rettigheder, herunder for eksempel fysisk beskyttelse, vandmærker, aktivering af digitale nøgler eller direkte tildeling af rettigheder ("direct entitlement"). Du kan skulle råde over en permanent højhastigheds-internetforbindelse for at tilgå online-funktioner, spille online eller tilgå og anvende visse typer Indhold, herunder Indhold, der kun kan låses op en enkelt gang med en unik nøgle, og visse Tjenester, der indbefatter teknologi til forvaltning af digitale rettigheder.

3.7         Mobile Tjenester. Du kan tilgå visse Tjenester via visse mobiltelefoner, smartphones, tabletter og andre kompatible mobile terminaler. For at gøre dette skal du have tilladelse fra den person, der betaler regningerne for den mobile terminal, og du skal råde over internetadgang via en sådan mobil terminal. Brugen af din mobile terminale kan indebære tilslutningsomkostninger, for hvilke vi ikke kan holdes ansvarlige. Visse Mobile Tjenester tilbyder dig køb og mikrotransaktioner inde i spillet. Din komfort kan variere afhængigt af din mobile terminals og kommunikationsnetværkets kapacitet og funktioner. Vi kan ikke garantere samme komfort som den, der opleves ved tilslutning til Tjenesterne via andre apparater.

 

4            Hvordan kan vi ændre vores Tjenester? 

4.1         Generelt. Vi garanterer ikke, at Tjenesterne vil være tilgængelige hele tiden, overalt på jorden og/eller på alle apparater. Vi garanterer ikke, at vi vil fortsætte med at tilbyde en bestemt Tjeneste i et bestemt minimalt tidsrum. Vi forbeholder os retten til at ophøre Tjenesterne helt eller delvist til enhver tid.

4.2         Ændring af prisen på Tjenesterne. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne på Tjenesterne, herunder til at ændre fra en betalingstjeneste til en gratistjeneste og omvendt. Den nye pris gælder kun ordrer, der er afgivet efter prisens ikrafttrædelse.

4.3         Ændring af adgangen til Tjenester og Indhold.

a)     Vi kan ændre Indholdet af en hvilken som helst årsag og på et hvilket som helst tidspunkt, navnlig af tekniske årsager, såsom opdateringer, vedligeholdelsesindgreb eller nulstillinger, med det formål at forbedre eller optimere Tjenesterne.

b)     Vi kan bede dig om eller give dig mulighed for at downloade software, opdateringer, patches og/eller andre hjælpeprogrammer og værktøjer, der er leveret af os eller af vores licensgivere ("Ubisoft-software") Vi overdrager dig en personlig, uoverdragelig og ikke-eksklusiv licens, der giver dig mulighed for at anvende Ubisoft-software udelukkende med henblik på brug af Tjenesternes i hele verdenen og i det tidsrum, Ubisoft-software er juridisk beskyttet ifølge den intellektuelle ejendomsret. Vi kan fastsætte brugsbetingelser for dette Ubisoft-software på det tidspunkt, hvor det stilles til rådighed for dig. Ubisoft-softwarens og Tjenesternes ydelser kan variere afhængigt af dit udstyr. Vi kan fra tid til anden forsyne dig med opdateringer eller ændringer af Ubisoft-softwaren, som kan være nødvendige, for at du kan fortsætte med an anvende Tjenesterne.

c)      Sådanne ændringer kan påvirke Tjenesterne og/eller dine erhvervede rettigheder, eller de kan medføre hindringer i spillemiljøet.

d)     Vi kan også:

 • fastsætte en maksimalt antal dage, i hvilke et Indhold vil blive gemt som en del af Tjenesterne;
 • fastsætte et maksimalt volumen af meddelelser, der kan sendes eller modtages af en Konto;
 • fastsætte en maksimal hukommelseskapacitet, der kan tildeles til din Konto af vore servere;
 • fastsætte et maksimalt antal gange, du kan tilgå Tjenesterne, samt en maksimal varighed af hver tilgang i løbet af et givet tidsrum.

 

5            Hvad er vores regler for at opretholde et rart, sikkert og fair spillemiljø? 

5.1         Vi ønsker at tilbyde dig og de andre brugere et imødekommende, sikkert og respektfuldt spillemiljø, både i løbet af gameplayet og til enhver anden tid i vores Tjenester. Dette er særligt vigtigt for os, eftersom vi har brugere af forskellige aldre i vores Tjenester, hvoraf nogle er mindreårige. For at du og de andre brugere kan føle, at I er en del af et sådant rart, sikkert og fair miljø, skal du følge disse regler ("Regler for god opførsel").

5.2         Du må kun bruge Tjenesterne til lovlige formål og til deres tiltænkte brug. Du må ikke bruge Tjenesterne på nogen måde, der overtræder nogen gældende lov eller bestemmelse.

5.3         Her er en ikke-udtømmende liste over forbudt adfærd, som kan medføre undersøgelse iværksat af vores personale og kan resultere i sanktioner (som beskrevet i artikel 6).

1.      At oprette en Konto med falske tilmeldingsoplysninger (e-mailadresse, fødselsdato mv.).

2.      At oprette eller bruge upassende brugernavne eller avatarer. Dette inkluderer for eksempel brugen af navne eller billeder:

·        der omfatter bandeord, seksuelle henvisninger eller hadefuld tale, der forsvarer terrorisme, fascisme eller børnemishandling; eller

·        der på nogen måde er religiøse, politiske eller tilbøjelige til at skabe strid eller splittelse.

3.      At give sig ud for at være en anden bruger eller en af vores repræsentanter. Dette inkluderer for eksempel:

·        at oprette en Konto med nær lighed til en anden eksisterende Konto eller bruger uden dennes samtykke, med tydelige hensigter om at give sig ud for at være en sådan anden bruger;

·        at fremsætte kommentarer eller oprette en Konto, der kan få andre til at tro, at de hidrører fra vores repræsentant eller fra nogen med lignende autoritet.

4.      At misbruge, chikanere eller mobbe brugere og/eller vores repræsentanter (dvs. vores ansatte, medlemmer af vores fællesskab (moderatorer, stjernespillere mv.)) via en hvilken som helst kommunikationsform (herunder for eksempel via værktøjer til at skabe Indhold, via Forummer, chat inde i spillet eller over talebaseret chat og kommunikation) på noget medie i Tjenesterne og/eller på noget tredjeparts-websted.

Dette inkluderer for eksempel:

·        "Trolling" (at opslå bevidst kontroversielle eller irrelevante indlæg med det formål at provokere andre),

·        "Flaming" (konstant at fornærme andre),

·        "Spamming" (at opslå tåbelige eller irrelevante indlæg eller de samme eller lignende meddelelser igen og igen),

·        Brug af sprog eller indhold, der bedømmes som upassende, ulovligt, farligt, truende, krænkende, fornærmende, obskønt, seksuelt eksplicit, vulgært, nedsættende, privatlivskrænkende, hadefuldt, racistisk, kønsdiskriminerende, homofobisk, transfobisk, etisk fornærmende eller chikanerende.

5.      At bringe mindreårige i fare samt alle upassende handlinger over for en mindreårig, herunder:

·        "grooming" (at opfordre brugere til at begå upassende eller ulovlige handlinger i og/eller uden for en Tjeneste);

·        enhver kommentar, enhver privat meddelelse eller ethvert brugergenereret indhold, der er forbundet med upassende opførsel over for mindreårige, herunder for eksempel fysisk eller seksuelt misbrug, pornografi eller ethvert andet respektløst indhold;

·        alle andre handlinger eller kommentarer, der er opført i Reglerne for god opførsel, og som er stilet til eller drejer sig om mindreårige.

6.      At bruge et hvilket som helst middel, der ikke er tilladt af os, til at indsamle eller opfange andre brugeres data inden for rammerne af Tjenesterne. Dette inkluderer for eksempel:

·        "phishing" (forsøg på at indhente brugeres personlige oplysninger, oplysninger om en Konto eller andre oplysninger af privat karakter fra en bruger);

·        "doxing" (afsløring eller på anden måde gengivelse eller udlevering til andre af en anden brugers personlige oplysninger);

·        "online-sniffing" (tyveri eller opfangning af data ved at indfange trafik på et netværk).

7.      At bruge et hvilket som helst element, der krænker vores eller andres intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder.

8.      At lække oplysninger, dvs. skabe, bruge, dele og/eller på nogen måde offentliggøre i og/eller uden for Tjenesterne noget indhold, der udgør et brud på en fortrolighedspligt, en overtrædelse af en persons ret til privatliv eller en opfordring til at begå en ulovlig handling (navnlig piratkopiering, cracking eller omdeling af forfalsket software).

9.      At sælge, udleje, arrangere, ændre, dekompilere, deassemblere, foretage reverse engineering, oversætte, tilpasse, gengive, distribuere, udbrede, genopslå, overføre, indeksere, kopiere, ekstrahere og/eller automatisere en hvilken som helst information, et hvilket som helst software, produkt eller andet element af Indholdet og/eller Tjenesterne på en hvilken som helst måde uden vores forudgående udtrykkelige tilladelse.

10.   At ændre, forvanske, blokere, belaste unormalt, forstyrre, forsinke og/eller hindre den normale funktion af hele eller en del af Tjenesterne eller deres tilgængelighed for andre brugere eller driften af Tjenesternes partnernetværk, eller at forsøge på at gøre noget af dette.

Dette inkluderer for eksempel at udføre distribuerede denial-of-service (DDoS)-angreb.

11.   At overføre eller udbrede en hvilken som helst virus, trojansk hest, orm, bombe, beskadiget fil og/eller lignende destruktiv anordning eller beskadigede data og/eller at organisere, deltage i eller på nogen måde være involveret i et angreb på vores og/eller vores tjenesteudbyderes og/eller partneres servere og/eller Tjenester.

12.   At bruge eller omdele "auto"- eller "macro"-computerprogrammer, herunder, uden begrænsning, at bruge og/eller omdele "cheat"-, "hack"-, "bot"-, "script"- eller "trainer"-programmer eller -softwareapplikationer;

13.   At bruge eller omdele Tjenesterne via et mirrorsite.

14.   Enhver anden type forfalskning, der giver en bruger (og/eller medspiller(e)) en unfair fordel (fx "wallhacks", "aimhacks"), eller som forringer andre brugeres oplevelse.

15.   At udnytte en anden senders direkte udsendelse til at opnå en unfair fordel, eller at harcelere en sender inde i spillet, såsom ved ”stream-sniping”.

16.   Enhver opførsel, der afbryder gameplayets generelle forløb i selve spillet, på et Forum eller en Tjeneste, herunder, men ikke begrænset til:

·        "spamming",

·        “away from keyboard” (AFK),

·        "farming",

·        reklame for eller udbydelse af andre produkter,

·        harcelering inde i spillet og dårlig sportsånd, herunder men ikke begrænset til "team-killing" (gruppedrab), "rage quitting" (given op i vrede), blokering af spilleres interaktioner og/eller anden adfærd inde i spillet for at forstyrre eller afbryde gameplayets generelle forløb.

17.   At udnytte tekniske problemer eller programfejl, der giver en unfair fordel over andre brugere, eller som truer Tjenestens almene balance eller økonomi.

18.   At nyde godt af hjælp fra andre brugere eller tilbyde hjælp til andre brugere for at opnå en unfair fordel. Dette inkluderer for eksempel:

·        at samarbejde med brugere, der snyder;

·        at samarbejde med erfarne brugere for at øge dit brugerniveau eller din brugerstatistik i dele af et spil, som normalt er forbeholdt nybegyndere;

·        at oprette en alternativ Konto for at samarbejde med nybegyndere eller mindre erfarne brugere for på unfair vis at hjælpe dem med at øge deres niveau/statistik.

19.   At købe og/eller på anden måde udnytte og/eller promovere uautoriserede fordele fra tredjeparter, såsom "Match Making Rating"-boostende tjenester.

20.   At tilgå eller forsøge at tilgå dele af Tjenesterne, der ikke er autoriserede af os.

21.   At skabe, levere eller bruge alternative metoder til anvendelse af Tjenesterne, fx via serveremulatorer.

22.   At genopslå tidligere modereret indhold på Forummerne eller andre Tjenester.

23.   At blokere stemmebaseret kommunikation, bevidst at bruge lyd til at forstyrre andres stemmebaserede chat.

24.   At omgå regionale begrænsninger af en Tjeneste ved hjælp af en proxy, VPN eller andre værktøjer.

25.   At gøre upassende brug af hjælpetjenesten eller klage/indberetnings-knapperne eller at sende usandfærdige indberetninger til medlemmer af vores personale, herunder kundesupport.

26.   At udføre bedrageri, tilbageførsler af kreditkortsbetalinger eller "chargeback" med deraf følgende tilgodehavende. Chargeback kan inkludere tyveri af kreditkort, identitetstyveri samt familie eller venners ikke-godkendte brug.

27.   At begå svindel, forsøge at bedrage eller vildlede andre med henblik på at skaffe sig goder eller penge.

28.   At købe, sælge, udleje, dele, handle eller på anden måde overføre din Konto og/eller midlerne til at tilgå den og/eller på nogen måde tillade en udefra kommende part at drage fordel af den, enten inde i Tjenesterne eller på en tredejeparts websted.

29.   At nægte at adlyde instruktioner fra vores repræsentant.

 

6            Hvilke sanktioner kan vi pålægge for at forebygge og bekæmpe forbudt adfærd? 

I tilfælde af overtrædelse af Brugsbetingelserne og/eller Reglerne for god opførsel et kan vi pålægge sanktioner. Disse sanktioner besluttes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af forskellige kriterier, der omfatter men ikke begrænser sig til alvoren af overtrædelsen, antallet af overtrædelser og overtrædelsernes indvirkning på Tjenesterne, andre brugere og/eller vores repræsentanter.

Her er en ikke-udtømmende liste over sanktioner, som vi kan pålægge:

1.      Udstedelse af en advarsel,

2.      Deaktivering af et brugernavn, en avatar eller et password,

3.      Tilbagestilling af dit niveau inde i spillet til en tidligere tilstand,

4.      Reducering af din Kontos niveau eller dit niveau/dine point knyttet til en bestemt Tjeneste,

5.      Fjernelse af din Adgang til bestemte funktioner (herunder chats) på en eller flere Tjenester,

6.      Udstedelse af en midlertidig udelukkelse af din Konto fra en eller flere Tjenester,

7.      Udstedelse af en langvarig udelukkelse af din Konto fra en eller flere Tjenester,

8.      Blokering af din adgang til din Konto eller til flere Tjenester på et bestemt apparat, og/eller

9.      Suspendering eller lukning af din Konto og/eller din evne til at anvende en eller flere Tjenester eller dele af Tjenesterne, som yderligere beskrevet i artikel 8.2.

Vi kan anvende vores egne og/eller tredjeparters snyderibekæmpende løsninger til at opdage uautoriseret adfærd og/eller pålægge de tilhørende sanktioner.

Vi kan begrænse din adgang til Tjenesterne helt eller delvist, såfremt vi får mistanke om, at du tager del i ulovlig adfærd inde i eller uden for Tjenesterne, med henblik på at opretholde et rart, sikkert og fair miljø for vores brugere.

Vi forbeholder os endvidere retten til at indlede retsforfølgning på baggrund af civilretligt eller strafferetligt ansvar med henblik på at stoppe brud på dine lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser og opnå godtgørelse af vores tab. Vi forbeholder os i særdeleshed retten til at retsforfølge enhver bruger, som forsætligt har beskadiget eller søgt at beskadige Tjenesterne eller har forstyrret Tjenesternes retsmæssige drift eller ydet assistance til at gøre dette.

 

7            Hvordan kan du indberette forbudt adfærd og indhold? 

7.1         Indberetning af Indhold, der overtræder nærværende Brugsbetingelser.

Hvis du anser, at et Indhold, der er tilgængeligt på Tjenesterne, ikke overholder nærværende Brugsbetingelser, kan du indberette dette til os ved hjælp af Indberetningsfunktionen ("Report"), når en sådan findes i Tjenesten, eller ved at henvende dig til kundesupport på https://support.ubi.com.

For at hjælpe os til at reagere hurtigt på din indberetning, bedes du så vidt muligt oplyse:

 • Datoen for din indberetning;
 • Dit efternavn og fornavn, din adresse og e-mailadresse;
 • En identifikation og beskrivelse af det Indhold, som efter din mening er i modstrid med nærværende Brugsbetingelser, med angivelse af dets nøjagtige placering;
 • En angivelse af, hvorfor du mener, dette Indhold ikke overholder disse Brugsbetingelser og bør fjernes fra Tjenesterne, med angivelse af den relevante artikel i disse Brugsbetingelser, så vidt muligt ledsaget af bevis herfor;
 • En erklæring om, at du mener, alle oplysningerne i din indberetning er korrekte.

7.2         Indberetning af Indhold, der overtræder den Intellektuelle ejendomsret.

Vi overholder andres Intellektuelle ejendomsret og forventer det samme af brugerne. Hvis du anser, at et Indhold, der er tilgængeligt på Tjenesterne, krænker din Intellektuelle ejendomsret, kan du indberette dette ved at sende en e-mail til Copyright-infringement@ubisoft.com med angivelse af de nedenfor anførte oplysninger:

 • De i artikel 7.1 påkrævede oplysninger;
 • Bevis på, at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den/de rettighed(er), der hævdes overtrådt, eller, hvis du handler på vegne af dit eget selskab, selskabets type, navn, hovedsæde samt din funktion i selskabet;
 • En tydelig identifikation af det værk, der er beskyttet af din Intellektuelle ejendomsret, som du hævder er overtrådt, samt ethvert element, der beviser eksistensen af din(e) rettighed(er);
 • Når det er relevant, oplysninger om en eventuel registrering af disse rettigheder eller ansøgninger om registrering heraf, herunder hvilke lande registreringerne eller ansøgningerne gælder for, gyldighedsperioden og ansøgnings- eller registreringsnumrene;
 • Kopi af korrespondance sendt til forfatteren af det omstridte Indhold med anmodning om at trække det tilbage eller ændre det, eller retfærdiggørelse af, at forfatteren ikke kunne kontaktes.

7.3         Vores svar på din indberetning.

Efter modtagelsen af din indberetning forbeholder vi os retten til at handle, som det forekommer os passende. Vi forbeholder os navnlig retten til at slette og/eller deaktivere det indberettede Indhold og til at bede dig og de øvrige brugere om at ophøre med at bruge sådant Indhold.

Såfremt vi sletter eller deaktiverer Indhold, som du har offentliggjort under overtrædelse af nærværende Brugsbetingelser og/eller tredjeparters Intellektuelle ejendomsret, forbeholder vi os retten til at pålægge sanktioner som anført i artikel 6.

Du vedgår, at det er strafbart ved lov forsætligt at indgive en falsk indberetning om et Indhold med henblik på at få det fjernet eller at stoppe dets formidling på vores Tjenester.

 

8            Kan din Konto blive opsagt?  

JA. Både på dit initiativ og på vores.

8.1         Opsigelse af din Konto på dit initiativ.

Du kan til enhver tid opsige din Konto ved at udfylde formularen på: https://support.ubi.com, eller du kan lukke din Konto på: https://account.ubisoft.com ved hjælp af fanen "Account Information" (Kontooplysninger), navnlig i det tilfælde, hvor du ikke ønsker at acceptere nærværende Brugsbetingelser eller en opdateret version heraf.

8.2         Opsigelse af en Konto eller adgangen til en eller flere Tjenester på vores initiativ.

Vi kan suspendere eller lukke din Konto og din evne til at anvende en eller flere Tjenester eller dele af Tjenesterne til enhver tid, automatisk og efter eget skøn, når:

 • vi formelt har anmodet dig om at forsyne os med bevis på din identitet eller om at ophøre en handling, en adfærd eller et brud på nærværende Brugsbetingelser;
 • vi har begrundet årsag til at tro, at du har overtrådt nærværende Brugsbetingelser (herunder Reglerne for god opførsel) eller en bestemt klausul eller betingelse vedrørende en Tjeneste;
 • af enhver anden årsag forbundet med dine handlinger i eller uden for Tjenesterne;
 • efter forudgående underretning, såfremt din Konto har været inaktiv i over seks måneder.

Såfremt du måtte have flere end én Konto, forbeholder vi os retten til at suspendere eller lukke samtlige dine Konti fra det øjeblik, hvor en Konto er blevet suspenderet eller lukket af os som led i denne proces.

8.3         Konsekvenser af opsigelse/suspension af en Konto.

 • Du kan ikke længere anvende Tjenesterne eller Indholdet.
 • Du vil miste, og vi kan slette, din profil og tilknyttede oplysninger, som du har udleveret til os, sammen med ethvert Indhold, som du måtte have offentliggjort, oploadet, gjort tilgængeligt på Tjenesterne, navnlig dit brugernavn, din(e) avatar(er) og dit brugergenererede indhold.
 • Vi forbeholder os retten til at gemme persondata knyttet til din profil i et rimeligt tidsrum som beskrevet i vores Fortrolighedspolitik.
 • Vi kan forbyde dig at oprette en Konto igen undtagen med vores udtrykkelige tilladelse, efter eget skøn, efter anmodning på https://support.ubi.com.
 • I tilfælde af opsigelse af din Konto vil du ikke længere have adgang til din Konto, og du vil miste alle dine gemte filer og dit niveau inde i spillene, der er knyttet til Tjenesterne.
 • I tilfælde af opsigelse af din Konto eller af Tjenester forbundet med din Konto vil ingen kredit (såsom for ikke-brugte Tjenester, ikke-brugte abonnementsperioder, ikke-brugte point eller Virtuel Ubisoft-valuta) blive krediteret til dig eller vekslet til kontanter eller til nogen anden form for refundering.

 

9            Hvad med mindreåriges adgang til vores Tjenester? 

9.1         Hvis du er mindreårig i dit bopælsland, bør du læse disse Brugsbetingelser med hjælp fra en forælder eller værge.

9.2         Hvis du er en forælder eller værge, anbefaler vi, at du overvåger dit barns spilleaktiviteter, i særdeleshed online, og at du sætter dig ind i den forældrekontrol, der måtte være stillet til rådighed af os og/eller vores partnere. Vi opfordrer dig til at besøge "forældrezonen" ("parents' corner"), en side vi har udviklet i samarbejde med eksperter, spillere og forældre, og som findes på https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx, for at besvare nogle af de ofte stillede spørgsmål, vi modtager, og tilbyde råd og vejledning.

9.3         Vi kan begrænse adgangen til visse Tjenester på baggrund af alder, og for mindreårige under en vis alder kan vi gøre tilmeldelsen til visse Tjenester betinget af samtykke fra en forælder eller værge.

9.4         Så vidt det er tilladt ifølge loven, påtager vi os intet ansvar vedrørende nogen aktiviteter, mindreårige måtte udføre uden tilladelse fra deres forældre eller værger. I alle tilfælde påhviler ansvaret for mindreåriges brug af Tjenesterne deres forældre eller værger. Hvis du er en forælder eller værge, og du giver tilladelse til, at dit barn tilmelder sig Tjenesterne, accepterer du derved Betingelserne for dit barns brug af Tjenesterne.

 

10         Hvilken intellektuel ejendomsret er der knyttet til vores Tjenester og Indhold? 

10.1      Tjenester og Indhold er beskyttet af nationale og internationale love og traktater. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af nærværende Brugsbetingelser, forbeholder vi og vores licenstagere og licensgivere os vores respektive intellektuelle ejendomsret til Tjenesterne og Indholdet. Enhver gengivelse eller repræsentation af disse elementer på nogen måde og af nogen grund er forbudt uden vores forudgående tilladelse.

"Intellektuel ejendomsret" er patenter, rettigheder til opfindelser, copyright og tilknyttede rettigheder, varemærker, handelsnavne, beslægtede rettigheder, forretningshemmeligheder, domænenavne, rettigheder til udstyr, rettigheder til goodwill eller til at retsforfølge vildledende angivelser, rettigheder mod unfair konkurrence, rettigheder til design, rettigheder til computersoftware, databaserettigheder, topografirettigheder, ideelle rettigheder, rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, hvad enten de i hvert tilfælde er registrerede eller ikke-registrerede, og herunder alle anvendelser af og fornyelser eller udvidelser af sådanne rettigheder, og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse i nogen del af verden.

10.2      Du kan indsende anmeldelser, kommentarer, forslag, henstillinger, materialer og anden feedback ("Indsendelser") i eller uden for Tjenesterne. Vi værdsætter din entusiasme, men du vedgår, at vi ikke har nogen forpligtelser, hvad angår uopfordrede Indsendelser, herunder men ikke begrænset til, ingen forpligtelse til at acceptere, overveje, anmelde eller returnere nogen materialer eller til at kvittere for modtagelse af nogen Indsendelser. Du accepterer, at produkter, tjenester eller funktioner, der udvikles eller offentliggøres af os, kan forekomme at ligne eller være identiske med sådanne uopfordrede Indsendelser.

 

11         Hvilke betingelser gælder der for Indhold, du skaber/oploader på vores Tjenester? 

11.1    Ubisoft giver dig mulighed for (i) at oprette, redigere, ændre, tilpasse materiale eller oplysninger af enten oprindeligt indhold eller, hvis det er relevant, indhold og/eller værktøjer, der stilles til rådighed for dig af Ubisoft i visse tjenester, og (ii) at overføre, udgive eller indsende sådant materiale eller sådanne oplysninger via tjenesterne (alt vil være "brugergenereret indhold").

Hvis du opretter brugergenereret indhold, påtager du dig til enhver tid at overholde bestemmelserne i disse betingelser under og efter oprettelsen af det brugergenererede indhold. Betingelserne vil fortsat gælde efter eventuel opsigelse af din konto.

Du forstår, at alt brugergenereret indhold, uanset om du offentligt har lagt det ud på et forum eller sendt det privat til en anden bruger af tjenesten eller til os, er dit eget ansvar. Selvom tjenesterne er designet til at være et sikkert sted at dele brugergenereret indhold, kan Ubisoft ikke garantere for, at andre brugere ikke vil misbruge brugergenereret indhold, som du deler. Hvis du har brugergenereret indhold, som du gerne vil holde fortroligt og/eller ikke ønsker at andre skal bruge (herunder, men ikke begrænset til, fotos, personlige oplysninger, navn, adresse, telefonnummer osv.), skal du ikke sende det til tjenesterne. UBISOFT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅ NOGEN MÅDE HOLDES ANSVARLIG FOR BRUGERGENERERET INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I BRUGERGENERERET INDHOLD, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF EN HVILKEN SOM HELST TYPE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF BRUGERGENERERET INDHOLD, DER ER POSTET, SENDT PR. E-MAIL ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERFØRT VIA TJENESTERNE. UBISOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUGERS MISBRUG ELLER URETMÆSSIGE ANVENDELSE AF BRUGERGENERERET INDHOLD, DU SENDER TIL TJENESTERNE.

11.2.  Brugergenereret indhold afledt af allerede eksisterende Ubisoft indhold ("afledt brugergenereret indhold")

Du erklærer, at du accepterer, at brugergenereret indhold kan udvikles og oprettes ved hjælp af værktøjer og/eller på grundlag af indhold, der tilhører Ubisoft, såsom i særdeleshed og uden begrænsning, titler, fiktive figurer, navne, temaer, objekter, kulisser, kostumer, effekter, tekster, dialoger, slogans, steder, figurer, diagrammer, koncepter, design, grafik, animationer, lyde, musikkompositioner, koreografier og andre opførelser, videoer, audio-visuelle effekter, brugervenlige funktioner og ethvert andet element af et spil eller tjenester. Alt brugergenereret indhold oprettet med det pågældende Ubisoft -indhold vil blive betragtet som "afledt brugergenereret indhold" som defineret nedenfor og vil være omfattet af denne artikel 11.

11.3. Med hensyn til dette erklærer du, at du accepterer, at Ubisoft er den eneste ejer af alle rettigheder relateret til afledt brugergenereret indhold, som du producerer fra allerede eksisterende Ubisoft -indhold, når og hvis det produceres. Ved at acceptere disse betingelser accepterer du uigenkaldeligt at overføre alle brugsrettigheder, du måtte have til brugergenereret indhold, til Ubisoft, gratis, herunder men ikke begrænset til de dermed forbundne varemærkerettigheder, patentrettigheder, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder og reklamerettigheder, således at Ubisoft frit kan benytte følgende rettigheder, der kun er opført som en vejledning og uden begrænsning:

i.          retten til at reproducere, permanent eller midlertidigt, på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, og især:

o     retten til helt eller delvist at integrere det afledte brugergenererede indhold i alle Ubisofts produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til andre online- eller offlinespil, film eller andet audiovisuelt indhold

o     retten til at indlæse og downloade, vise, udføre, overføre og/eller lagre det afledte brugergenererede indhold og alle produkter, der omfatter hele eller en del af det afledte brugergenereret indhold, på enhver måde, på ethvert sted og på ethvert medium

o     retten til at arrangere, rette, udvikle, oversætte, digitalisere, kode eller på anden måde ændre det afledte brugergenererede indhold og til at reproducere resultaterne af en hvilken som helst af disse handlinger, med alle midler og på alle eksisterende eller fremtidige medier

o     retten til at kopiere hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold og alle produkter, der omfatter hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold, herunder modificerede, oversatte eller arrangerede udgaver, i et antal eksemplarer besluttet af Ubisoft, med enhver proces og på alle medier (herunder men ikke begrænset til digitale medier, cd, cd-rom, dvd, spilkassetter, mobiltelefoner, lommecomputere, internet)

o     retten til at sælge, mod betaling eller gratis, og distribuere (herunder udlejning, salg og udlån) hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold, inklusive modificerede eller arrangerede udgaver, og alle produkter, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, ved enhver proces og på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, og

o     retten til at reproducere det afledte brugergenererede indhold på enhver måde, i enhver form og på ethvert medie, som er nødvendigt for brugsrettighederne, der er nævnt nedenfor.

ii.          retten til at repræsentere og udsende det afledte brugergenererede indhold alle steder, der er tilgængelige for offentligheden, og på alle private steder, på enhver måde og med enhver proces og på alle kendte eller endnu ikke kendte medier (og især jordbaseret, satellit- og kabel-tv, optisk fiber, betalings-tv eller gratis tv, computertransmission, internet, ADSL, videoplatforme, web-tv og video-streaming, streaming, MMDS-tv, mobiltelefon-tv og catch-up-tv).

iii.          retten til at anvende det afledte brugergenererede indhold på enhver måde til kommercielle eller ikke-kommercielle formål med demonstration, salgsfremstød og reklame for alle Ubisofts produkter og tjenester.

iv.          retten til at gøre det afledte brugergenererede indhold eller ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, tilgængeligt for offentligheden, så bredt som muligt, bl.a. via en overførsel, licens eller enhver form for kontrakt, midlertidigt eller endeligt, mod betaling eller gratis, med alle midler, der er kendte eller ukendte på nuværende tidspunkt og i særdeleshed via internettet eller et digitalt netværk, tv med betaling pr. visning, betaling pr. spil eller tv-udsendelse, og generelt via alle medier og/eller netværk (især analoge eller digitale netværk og medier, telekommunikationsnetværk og medier samt computernetværk og medier).

v.          retten til at producere eller bestille produktionen af et nyt produkt eller en ny tjeneste fra det afledte brugergenererede indhold eller fra ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, enten gengivet som det er eller modificeret af Ubisoft eller en ekstern part efter eget valg.

vi.          retten til at udnytte det afledte brugergenererede indhold med produkter, der omfatter det afledte brugergenererede indhold, dvs. navnlig:

o     retten til at anvende og/eller udnytte hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold og ethvert produkt, der omfatter det afledte brugergenererede indhold i enhver form, med eller uden tilpasning til brug i form af afledte "merchandising" produkter, navnlig med henblik på, som et eksempel og uden begrænsning: at udgive eller producere bøger og tegneserier, strategivejledninger og bøger baseret på scenariet og/eller grafik fra de spil og/eller tjenester, anmeldelser, kalendere, papirvarer, klistermærker, plakater, kontorartikler, tilbehør til computere eller spilkonsoller, computerbaggrunde, pauseskærme, figurer, spil, legetøj i alle materialer, tekstiler, service, tegninger, reklamemateriale (især ved visning af mails på internettet), hørbar eller visuel reproduktion og repræsentation (især film, rapporter, dokumentarfilm, sceneshows, forlystelsesparker osv.), og alle andre genstande, der indeholder hele eller en del af det afledte brugergenererede indhold i deres substans eller i deres form, dekoration, indpakning og præsentation

o     retten til at producere "fortsættelser", "forgængere", "tilføjelser", "spin-offs" og eventuelle konverteringer af alle spil eller andet materiale, der omfatter det afledte brugergenererede indhold til enhver platform, på alle sprog og i enhver form, som Ubisoft vælger, og

o     generelt alle beføjelser, der hører ind under en forfatters ejerskab af arbejdet.

Denne overdragelse af rettigheder ydes på verdensplan og i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold i henhold til den gældende lovgivning.

Ubisoft, eller enhver ekstern part, som rettighederne vedrørende det afledte brugergenererede indhold er blevet overført til i henhold til denne artikel, kan indgive eller registrere en ansøgning om intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold, i eget navn, for alle lande i verden. Brugeren forpligter sig til (i) at underskrive og levere de nødvendige dokumenter, som Ubisoft eller en ekstern part, som rettighederne er blevet overført til, anmoder om, til alle registreringsformål, og især at underskrive enhver anmodning, ethvert overdragelsesdokument eller andet dokument, som måtte være nødvendigt for at give Ubisoft eller den eksterne part, som rettighederne er blevet overført til, mulighed for at registrere og ansøge om patenter, varemærker, ophavsret, ejendomsrettigheder, tegningsregistreringer og enhver anden form for beskyttelse i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold og blive anerkendt som indehaver af alle patrimoniale rettigheder og ejendomsrettigheder i forbindelse med det afledte brugergenererede indhold og (ii) at yde al nødvendig bistand til Ubisoft eller til den eksterne part, som rettighederne er blevet overført til, på bekostning af Ubisoft eller den pågældende eksterne part, i enhver handling, procedure eller ethvert trin med henblik på anvendelse af bestemmelserne i denne artikel både i og uden for USA.

11.4   I tilfælde af en kompetent domstols afgørelse om, at hele eller nogle af rettighederne vedrørende det afledte brugergenererede indhold skabt af dig ikke gyldigt kan overføres til Ubisoft som beskrevet ovenfor, giver du hermed gratis, permanent eller i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold under intellektuelle ejendomsrettigheder, uigenkaldeligt Ubisoft retten, som kan overføres, til brug, reproduktion, repræsentation, ændring, visning, distribution og generelt, udnyttelse af dette afledte brugergenererede indhold som fastsat i denne artikel 11, på alle måder, på alle kendte eller endnu ikke kendte medier, til alle formål (kommercielle og ikke kommercielle) og på verdensplan, uden at du nødvendigvis bliver nævnt som kilde til dette afledte brugergenererede indhold i betragtning af de tekniske eller operationelle begrænsninger.

11.5   Ligeledes giver du gratis andre brugere af de pågældende tjenester og spil permanent eller i hele den juridiske varighed af beskyttelsen af det afledte brugergenererede indhold under intellektuelle ejendomsrettigheder, en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig ret til at anvende det afledte brugergenererede indhold, du har oprettet og offentliggjort i forbindelse med de produkter og tjenester, der tilbydes af Ubisoft, i hele verden og inden for de af Ubisoft tilladte rammer, og især for at få adgang til, vise, kopiere, tilpasse og ændre det pågældende afledte brugergenererede indhold og skabe afledte værker inden for rammerne af tjenesterne. Denne licens vil fortsat gælde efter delvis ophør af den licens, som Ubisoft tildeler dig for at bruge tjenesterne og/eller i disse betingelser.

Du har fra Ubisoft tilladelse til at downloade en kopi af det pågældende indhold på en eller flere computere eller mobile enheder og udskrive siderne, hvor det er relevant, forudsat at du:

 • sikrer, at alle angivelser om ophavsret, varemærker og andre oplysninger om ejendomsret er intakte
 • ikke kopierer uddrag (undtagen oprettelse af en enkelt sikkerhedskopi til eget brug for dig) eller opretter afledte dokumenter helt eller delvis baseret på indholdet, og
 • ikke bruger indholdet på en måde, der kan antyde en tilknytning til et af Ubisofts produkter, varemærkenavne og/eller en af Ubisofts tjenester.

11.6     Din brug af afledt brugergenereret indhold

Ubisoft giver dig hermed en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig personlig licens, der til enhver tid kan tilbagekaldes, til at anvende det afledte brugergenererede indhold, som du har produceret fra Ubisofts indhold, i hele verden og i den tid, du bruger tjenesterne, med henblik på at:

 • registrere det på din konsol, computer, mobiltelefon eller et andet medium, du bruger til at få adgang til tjenesterne
 • dele det med dine venner ved hjælp af tjenesterne, og
 • indlæse det på tjenesterne og bruge det inden for rammerne af de tjenester og/eller i en hvilken som helst anden af Ubisofts tjenester eller partnernetværk, som tilladt af Ubisoft.

De andre brugere af tjenesterne har også givet dig en personlig licens, der til enhver tid er genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig, til at bruge det afledte brugergenererede indhold, de har produceret inden for rammerne af tjenesterne og i overensstemmelse med disse betingelser. Betingelserne for licensen er anført i artikel 11 nedenfor.

11.7. Brugergenereret indhold, du opretter uafhængigt af allerede eksisterende Ubisoft-indhold ("originalt brugergenereret indhold")

Ved at poste originalt brugergenereret indhold på tjenesterne giver du hermed Ubisoft afgiftsfri, fuldt betalt, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og licens, som kan gives i underlicens, til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, kombinere med andre værker, skabe afledte værker fra, herunder men ikke begrænset til, merchandisingprodukter, distribuere, udføre, redigere og vise dette originale brugergenererede indhold (helt eller delvist) i hele verden og/eller indføje det i andre værker i enhver form, med ethvert medium eller teknologi, der nu er kendt eller senere udvikles, af hvilken grund det måtte være, herunder, men ikke begrænset til, underholdning, information, reklame, salgsfremstød og markedsføring af alle Ubisofts tjenester eller produkter til kommercielle eller reklamemæssige formål (i det følgende benævnt "licens til brugergenereret indhold"). Det er aftalt, at det oprindelige brugergenererede indhold indebærer tildeling af en licens til alle rettigheder til det originale brugergenererede indhold, herunder men ikke begrænset til varemærke, patent, forretningshemmeligheder, ophavsret, beslægtede rettigheder og reklamerettigheder. Du giver specifikt afkald på eventuelle "moralske rettigheder" i og til det originale brugergenererede indhold. Ovennævnte overdragelse omfatter, uden begrænsning, enhver ophavsret, beslægtede rettigheder og andre immaterialrettigheder i og til dit originale brugergenererede indhold. Du erklærer og garanterer, at: du ejer det originale brugergenererede indhold, der er indsendt af dig på eller gennem tjenesterne eller på anden måde har ret til at tildele licens, som angivet i denne artikel, og at udsendelsen af dit originale brugergenererede indhold på eller gennem tjenesterne ikke overtræder rettigheder til privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller andre rettigheder tilhørende en anden person. Du accepterer at betale for alle afgifter, honorarer og alle andre pengebeløb, som måtte skyldes enhver person på grund af originalt brugergenereret indhold, du har indsendt til eller gennem tjenesterne.

11.8   Brugergenereret indhold, der viser dit billede

Hvis brugergenereret indhold, du opretter og udgiver, gengiver dit billede, accepterer du, at Ubisoft har ret til at bruge dit billede som en del af tjenesterne i hele verden, og i hele varigheden af de pågældende tjenester. Du accepterer, at brugergenereret indhold med dit billede bliver brugt af Ubisoft, som fastlagt i artikel 11.2 og 11.7. Hvis det brugergenererede indhold, du udgiver på tjenesterne, indeholder et billede af en anden person end dig selv, garanterer du, at du har fået tilladelse fra den relevante person til, at Ubisoft bruger personens billede i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel 11, og at du holder Ubisoft skadesløs for eventuelle tab, som Ubisoft måtte lide i tilfælde af en velbegrundet klage eller retshandling eller et velbegrundet krav fra tredjepart vedrørende Ubisofts anvendelse af en tredjeparts billede, der stammer fra brugergenereret indhold, som du har oprettet og/eller udgivet.

11.9     I alle tilfælde:

a.      Vi giver dig ikke licens til at anvende brugergenereret indhold til kommercielle formål

b.      mulighed for at skabe brugergenereret indhold er en del af den tjeneste, vi tilbyder, og giver dig ikke ret til nogen betaling, herunder når det brugergenererede indhold stilles til rådighed for andre brugere af tjenesterne

c.      du garanterer over for Ubisoft, at alt indhold (uanset om det er brugergenereret indhold eller andet), som du opretter og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne, ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, og i særdeleshed ikke udgør en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller en handling af illoyal konkurrence, herunder når indholdet bliver brugt af Ubisoft i forbindelse med levering af tjenesterne

d.      du garanterer, at du er personligt ansvarlig for alt indhold, som du opretter, bruger og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne, og du accepterer at forsvare, yde erstatning og holde Ubisoft, herunder firmaets licensgivere, licenstagere, under-licenstagere, rettighedserhververe og retsefterfølgere og deres respektive medarbejdere, ledere eller direktører, skadesløse for ethvert krav eller påstået krav, søgsmål eller sagsanlæg mod Ubisoft og/eller dets datterselskaber, i forbindelse med brug eller offentliggørelse af indhold, som du opretter, bruger og/eller udgiver, mens du bruger tjenesterne. I sådanne tilfælde forbeholder Ubisoft sig ret til at føre sit eget forsvar for egen regning og fastholde eksklusiv kontrol over enhver handling, som kunne give anledning til erstatning fra din side. Du accepterer, i sådanne tilfælde, efter anmodning at samarbejde fuldt ud med Ubisoft for at forsvare dets interesser

e.      For at undgå tvivl vil brugergenereret indhold, som du har udgivet i forbindelse med tjenesterne være knyttet til dit brugernavn og blive stillet til rådighed for brugere af tjenesten, medmindre og indtil sådant indhold fjernes af Ubisoft, og

f.       du giver fuldstændig afkald på dine moralske rettigheder i alt indhold (uanset om det er brugergenereret indhold eller andet), som du opretter eller udgiver, som følge af britisk lov om copyright, design og patenter af 1988 og, for så vidt det er juridisk muligt, eventuelle stort set tilsvarende rettigheder, du måtte have på et territorium i verden, og

g.      du står inde for at indhente samme aftale med enhver anden person, der kan påberåbe sig moralske rettigheder over brugergenereret indhold.

h.      Du anerkender og accepterer, at Ubisoft kan bevare alt brugergenereret indhold og også kan fremvise brugergenereret indhold, hvis det kræves ved lov, eller i god tro om, at en sådan opbevaring eller fremvisning er rimelig nødvendig for at: efterkomme en retslig proces, håndhæve disse betingelser, reagere på påstande om, at brugergenereret indhold krænker en tredjeparts rettigheder, eller beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for Ubisoft, firmaets brugere og offentligheden. Du forstår, at teknisk behandling og overførsel af tjenesterne, herunder dit brugergenererede indhold, kan omfatte: overførsel via forskellige netværk og ændringer, der skal bekræftes, for at tilpasse til de tekniske krav for forbindelse af netværk eller enheder. Ubisoft kan lagre brugergenereret indhold på ubestemt tid. Men Ubisoft har ingen forpligtelse til at opbevare brugergenereret indhold eller gøre det tilgængeligt for dig i fremtiden.

I det omfang det er tilladt af gældende lov, og hvis eventuelle moralske rettigheder eller andre lignende rettigheder (i det følgende benævnt "moralske rettigheder") i og til brugergenereret indhold findes og ikke er en eksklusiv ejendom tilhørende Ubisoft, accepterer du ikke at påberåbe dine moralske rettigheder over brugergenereret indhold over for Ubisoft eller dets datterselskaber og andre autoriserede brugere, og du står inde for at opnå den samme aftale fra enhver anden person, der måtte kunne påberåbe sig moralske rettigheder over det brugergenererede indhold.

 

12         Kan du deltage i vores tests? 

JA. Vi kan tilbyde dig at teste Tjenester eller Indhold, der endnu ikke er kommercielt udgivet (for eksempel i alfa- eller beta-faser, spiltest mv.) med henblik på at identificere programfejl og problemer og/eller hjælpe med at forbedre deres funktion ("Beta-tests") Hvis du er egnet og accepterer at deltage i en Beta-test, gælder følgende:

a)     Du skal først underskrive en fortrolighedsaftale og returnere den til os sammen med ethvert andet dokument, vi måtte finde passende.

b)     Du vedgår, at beta-versionen af Indholdet og Tjenesterne ("Testindhold") tilhører os og er strengt fortroligt.

c)      Vi kan udbede os dine reaktioner og forslag. Alle sådanne reaktioner og forslag, der formidles til os i løbet af Beta-testen, vil være vores eksklusive ejendom.

d)     Testindhold leveres til dig "som det er" og "alt efter tilgængelighed" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Du forstår, at du bruger Testindholdet på egen risiko, at det kan indeholde programfejl, og at dine fremskridt og dine data knyttet til Beta-testen kan blive slettet når som helst.

e)     Du accepterer, at enhver overtrædelse af dine forpligtelser for Beta-tests kan forvolde os uoprettelig skade, og at vi ville være berettigede til at anlægge sag for at forhindre enhver overtrædelse af dine forpligtelser eller opnå godtgørelse for de pådragne skader, uden at dette berører retten til at opsige din Konto.

 

13         Overvåger vi Tjenesterne? 

Vi er ikke ansvarlig for og tiltræder ikke de meninger, råd og/eller anbefalinger, brugerne viser eller sender i Tjenesterne, herunder i noget offentligt Forum. De betragtede brugere har eneansvaret for sådanne meddelelser.

Med forbehold af gældende lovkrav påtager vi os ikke at overvåge Indholdet, det Brugergenererede indhold, meddelelserne og anden information, brugerne gør tilgængelige på Tjenesterne. Vi kan, men vi er ikke forpligtede til at, føre tilsyn med, overvåge eller moderere vores Tjenester, navnlig på websteder, hjemmesider og Forummer. Vi garanterer under ingen omstændigheder gyldigheden, originaliteten, nøjagtigheden eller nyttigheden af noget Indhold, nogen meddelelse og/eller noget Brugergenereret indhold.

 

14         Kan du tilgå vores Tjenester via tredjeparter og tredjepartsindhold via vores Tjenester? 

JA. Du kan tilgå visse Tjenester via tjenester/platforme, som tilbydes af tredjeparter (dvs. konsolfabrikanter, streamingtjenester mv.). Det er disse tredjeparters betingelser, der gælder for din adfærd, når du tilgår Tjenesterne gennem deres tjenester/platforme, og i tilfælde af en konflikt med nærværende Brugsbetingelser, vil de betingelser, der gælder for tjenesterne/platformene, som tilbydes af disse tredjeparter, tage præcedens.

Vi kan også vise visse tredjepartsprodukter, -tjenester og/eller -indhold ved at indsætte salgsfremmende links, reklamebannere eller andre reklame- og salgsfremmende elementer i vores Tjenester, og vi kan også udføre krydsmarkedsføringstiltag med enhver partner efter eget valg.

I begge tilfælde kan vi ikke holdes ansvarlige for sådanne tredjepartstjenester, -produkter og/eller -indhold.

 

15         I tilfælde af tvist, hvilke betingelser gælder der for ansvar, skadeserstatning og godtgørelse? 

15.1 Begrænsning og udelukkelse af ansvar

a.      Du erkender udtrykkeligt, at brug af tjenesterne og spillene sker på eget ansvar.

b.      Tjenesterne leveres "som de er", uden nogen garantier, betingelser, berettigelser eller andre bestemmelser med hensyn til:

i.          deres overensstemmelse, nøjagtighed, aktualitet, fuldstændighed, pålidelighed eller sikkerhed

ii.          deres egnethed til en bestemt anvendelse

iii.          deres markedsværdi

iv.          manglende afbrydelser eller fejl, programfejl, virus eller skadelige elementer, eller at fejl, programfejl, virus eller skadelige elementer korrigeres, og/eller

v.          din tilfredshed.

c.      Navnlig kontrollerer Ubisoft ikke udtømmende indhold, især brugergenereret indhold (som defineret i artikel 6), eller de ord, som du eller andre brugere udgiver via tjenesterne, herunder uden begrænsning på forummerne, eller dine handlinger inden for rammerne af tjenesterne.

d.      Vi udelukker hermed udtrykkeligt:

i.          alle forhold, garantier og andre betingelser, som ellers kan være underforstået ved lov, sædvaneret eller billighedsret, og

ii.          ethvert ansvar for tab eller skade i forbindelse med brug af tjenesterne eller enhver tilknyttet tredjeparts tjeneste. Dette omfatter:

A.     alle tab af enhver art, uden for kontraktforhold (herunder for uagtsomhed eller overtrædelse af lovmæssige forpligtelser), inden for kontraktforhold, urigtigt anbringende (uanset uskyldig eller ved uagtsomhed) eller på anden måde

B.     direkte tab

C.     hændeligt tab

D.     utilsigtet tab

E.     driftstab, og

F.     indirekte tab.

iii.          Intet ovenfor forhindrer erstatningskrav for skade på dine materielle aktiver.

e.      Dit eneste retsmiddel i tilfælde af en tvist med Ubisoft eller dennes licensgivere er at:

i.          ophøre med at bruge tjenesterne og lukke din konto, og

ii.          i givet fald søge erstatning for dine tab.

f.       Ubisofts ansvar er begrænset til udskiftning af gebyrbaseret indhold, som Ubisoft erkender er ubrugeligt som følge af en analyse af din påstand, med tilsvarende indhold valgt af UBISOFT.

g.      Under alle omstændigheder kan Ubisofts, inklusive dets associerede selskabers, fulde ansvar over for dig ikke overstige den pris, du har betalt for tjenesterne i løbet af de tolv (12) måneder forud for tvisten.

h.      Intet herover påvirker vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelighed, eller vores ansvar for bedrageri eller bedragerisk forvanskning, eller noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

15.2 Skadesløsholdelse og erstatning

a.      Du accepterer at forsvare, yde erstatning og holde Ubisoft og dets associerede selskaber (som defineret ovenfor), deres underleverandører og leverandører af indhold fri for ethvert krav eller påstået krav, alle ansvarsforpligtelser og skader og alle omkostninger, herunder advokatsalærer, som følge af og/eller som et resultat af en overtrædelse af disse betingelser, som du er ansvarlig for, eller som er relateret til din adfærd på tjenesterne.

b.      Uden at begrænse det generelle i det foregående accepterer du at forsvare, yde erstatning og holde Ubisoft og dets associerede selskaber skadesløse i tilfælde af uhensigtsmæssig eller ulovlig brug af din konto, herunder i tilfælde af ulovlig eller uhensigtsmæssig brug af en person, du har givet tilladelse til at bruge din konto. Du indvilliger i at blive holdt personlig ansvarlig for din brug af tjenesterne og for al din kommunikation og alle dine aktiviteter på tjenesterne.

c.      Ubisoft forbeholder sig ret til, alene og for egen regning, at forsvare sig og styre enhver anden sag, som du normalt skal holde Ubisoft skadesløs for.

15.3 Bestemmelserne i denne artikel 15 forbliver gyldige og i kraft efter ophør af disse betingelser eller af din konto.

 

16         Er der andre informationer, du har brug for at kende til? 

JA. Se herunder for andre generelle informationer, der gælder for nærværende Brugsbetingelser. Hvis du ikke kan finde den information, du leder efter, i disse Brugsbetingelser, kan du muligvis finde den på https://legal.ubi.com.

16.1      Ændring af Brugsbetingelserne. Vi kan til enhver tid revidere nærværende Brugsbetingelser af sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager eller i henhold til bedste praksis. Vi vil ikke benytte denne ret til at foretage væsentlige ændringer af Brugsbetingelserne, der påvirker dine rettigheder, uden at give dig mulighed for at acceptere dem. Hvis du ikke er indforstået med ændringerne i disse Brugsbetingelser, skal du opsige din Konto som beskrevet i artikel 8.1. Du bør jævnligt holde øje med ændringer af Brugsbetingelserne, eftersom de er bindende for dig. Enhver brug af Tjenesterne, efter at de reviderede Brugsbetingelser er trådt i kraft, indebærer accept af de reviderede Brugsbetingelser.

16.2      Afbrydelse. Hvis nogen domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i nærværende Brugsbetingelser (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, anses den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse i fornødent omfang for at være slettet, uden at gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser i nærværende Brugsbetingelser berøres. Hvis en ugyldig eller ulovlig bestemmelse eller en bestemmelse, som er umulig at håndhæve, i nærværende Brugsbetingelser ville blive gyldig, lovlig og mulig at håndhæve, hvis en del af den blev slettet, anvendes bestemmelsen med de minimale ændringer, der er nødvendige for at gøre den lovlig, gyldig og mulig at håndhæve, således at den afspejler vores oprindelige hensigter.

16.3      Intet frafald. Frafald af en rettighed eller et retsmiddel kan kun anses for at have fundet sted efter vores og din underskrivelse af en skriftlig erklæring herom. Ingen undladelse eller forsinkelse fra vores side med at udøve en rettighed eller et retsmiddel i henhold til nærværende Brugsbetingelser eller i henhold til loven udgør et frafald af denne eller andre rettigheder eller retsmidler og udelukker eller begrænser heller ikke den videre udøvelse af denne eller andre rettigheder eller retsmidler. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af sådanne rettigheder eller retsmidler udelukker eller begrænser den videre udøvelse af denne eller andre rettigheder eller retsmidler.

16.4      Hele aftalen.

a)     Ved indgåelsen af nærværende Betingelser har ingen af parterne påberåbt sig eller er afhængig af nogen erklæring, repræsentation, forsikring eller garanti ("Repræsentation") af nogen person bortset fra som udtrykkeligt anført i disse Brugsbetingelser.

b)     Alle parter accepterer, at de eneste rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for dem i kraft af eller i forbindelse med en Repræsentation, er ved kontraktbrud.

c)     Nærværende Brugsbetingelser og alle regler eller instruktioner, der offentliggøres online vedrørende en Tjeneste, indeholder hele aftalen mellem os og dig, hvad angår aftalens genstand, og erstatter og annullerer alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler, forhandlinger og aftaler.

d)     Intet i denne artikel indskrænker eller udelukker et ansvar for bedrageri eller bedragerisk forvanskning.

16.5      Bilæggelse af tvister.

Alternativ tvistbilæggelse. I tilfælde af tvister eller krav i forbindelse med nærværende Brugsbetingelser stiller EU-kommissionen en platform til rådighed for at lette et uafhængigt og udenretsligt forlig af online-tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Denne platform er tilgængelig på følgende adresse: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Lov og jurisdiktion. Nærværende Brugsbetingelser, din Konto og eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med dem eller deres genstand eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister og krav) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. Du accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre sådanne tvister eller krav.

16.6      Force majeure. Vi har intet ansvar i henhold til nærværende Brugsbetingelser, hvis vi forhindres eller forsinkes i at udføre vores forpligtelser eller i at udøve vores virksomhed som følge af handlinger, begivenheder, udeladelser eller ulykker, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til strejker, svigt af et telekommunikationsnetværk, force majeure, krig, oprør, pandemi, hærværk, overholdelse af en lov eller statslig ordre, ulykke, brand, oversvømmelse eller misligholdelse fra underleverandørers side.

16.7      Kontakt/Kundesupport. Nærværende Brugsbetingelser kan tilgås på https://legal.ubi.com. I tilfælde af spørgsmål om nærværende Brugsbetingelser, en Tjeneste eller et Indhold, kan du kontakte os på: https://support.ubi.com.

 

NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER FINDER KUN ANVENDELSE I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV.