PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB UBISOFT
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB UBISOFT

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB UBISOFT

 

 

„Všichni hrajeme podle stejných pravidel“

 

VÍTEJTE VE SVĚTĚ UBISOFT!

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

Týmy Ubisoft vytvářejí autentické a nezapomenutelné zážitky pro naše hráče, aby se bavili, sdíleli a rozvíjeli prostřednictvím her, aplikací, webových stránek a online služeb (to, čemu my říkáme Služby). Abyste mohli naše služby využívat, vytvořili jsme pravidla, která se vztahují na všechno a na všechny v našich komunitách: na vás, na ostatní hráče a i na nás samotné. S těmito Podmínkami používánísouhlasíte užíváním níže uvedených služeb a obsahu.

 

1            Co jsou Ubisoft služby a obsah? 

1.1         Služby Ubisoft (dále jen „Služby“) zahrnují hry, obsah ke stažení, sezónní průkazy a další herní software (obsažený na disku nebo jiném fyzickém médiu nebo stažený či streamovaný) a další softwarové produkty a online a mobilní služby, včetně jejich online funkcí a dalších funkcí, spolu s jakoukoli jejich aktualizací a upgradem, související webové stránky, platformu Ubisoft Connect a jakoukoli jinou platformu Ubisoft, předplacenou službu UBISOFT+, hostované živé události, servery, software a rámcovou strukturu, prostřednictvím které jsou vám tyto položky poskytovány, v současné době  nebo v budoucnosti, a to společností UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. nebo některou z jejích dceřiných nebo přidružených společností, včetně UBISOFT EMEA SAS. (souhrnně „Ubisoft“ nebo „My“).

1.2         Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) upravují váš přístup k těmto službám a jejich používání (dále jen „Uživatel“ nebo „vy“). Používáním Služeb a Obsahu (definovaného níže) přijímáte a souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a všechna konkrétní věková a územní kritéria.  Na konkrétní Službu se mohou vztahovat dodatečné podmínky, například včetněPodmínek prodeje Ubisoft Store, Licenční smlouvy s koncovým uživatelem a kodexu/ů chování (dále jen „Kodex chování“). Naše Zásadyochranyosobních údajů vám kromě toho poskytnou jasné pochopení našeho používání osobních údajů, které od vás můžeme shromažďovat během vašeho používání Služeb. Před přístupem ke Službě si přečtěte všechny tyto dokumenty.

Obsahem se rozumí jakékoli prvky, které jsou součástí Služeb, mimo jiné včetně herních prvků, prvků přizpůsobení, map, avatarů, veškerého hraní, grafiky, hudby a zvuků, textu, všech zpráv nebo informací, jmen, témat, objektů, scenérie, kostýmů, efektů, dialogů, hesel, míst, postav, diagramů, konceptů, choreografií, videí, audiovizuálních efektů, názvů domén. Patří sem prvky vytvořené vámi a dalšími uživateli označované jako Uživatelem vytvořený obsah(definovaný v Článku 11), Virtuální měna Ubisoft (definovaná v Článku 3.3) a Obsah testování (definovaný v Článku 12).

1.3         Služby a Obsah jsou vám licencovány, nikoli prodávány. To znamená, že vám udělujeme osobní, omezené, nepřenosné a odvolatelné právo a licenci k používání Služeb a přístupu k Obsahu, a to pro vaši zábavu, nekomerční použití, za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky. 

 

2            Jak vytvořit Účet a co při vytváření Účtu potřebujete vědět? 

2.1         Pro přístup k některým Službám a jejich používání, včetně hraní online, může být nezbytné vytvořit si Ubisoft účet (dále jen „Účet“). Můžete si jej vytvořit poskytnutím přesných, úplných a aktuálních informací, včetně platné e-mailové adresy.

Možná budeme muset zkontrolovat správnost těchto informací, včetně kontroly telefonních čísel a e-mailové adresy, a to zejména za účelem ochrany nezletilých, ostatních uživatelů a předcházení rizikům podvodu. Souhlasíte s tím, že na naši žádost jakýmkoli způsobem zašlete nezbytné dokumenty (které mohou zahrnovat kopii vašeho občanského průkazu nebo pasu).

Pokud potřebujete informace nebo máte nějaké dotazy týkající se vašeho Účtu, navštivte prosím adresu https://support.ubi.com/Account nebo https://account.ubisoft.com.

2.2         Bezpečnost účtu. Jakékoli použití vašeho Účtu s heslem, zejména jakýkoli nákup Služeb, se bude považovat za vámi uskutečněné.

Pro zajištění bezpečnosti vašeho Účtu:

a)     Vyberte silné alfanumerické heslo. Z bezpečnostních důvodů můžeme odmítnout jakékoli heslo, které není na ochranu vašeho Účtu dostatečně silné.

b)     Vyberte heslo, které se liší od všech ostatních hesel, která používáte, a pravidelně jej měňte.

c)      Aktivujte dvoufázové ověření a jakékoli další možnosti zabezpečení, které jsou k dispozici v nastavení vašeho Účtu.

d)     Nikdy nikomu nesdělujte podrobnosti o svém Účtu (uživatelské jméno, heslo...). Nikdy po vás nebudeme chtít, abyste prozradili své heslo. 

e)     Nikdy nikomu nedávejte souhlas k přístupu a/nebo používání vašeho Účtu.

2.3         Vyjadřujete také svůj souhlas s tím, že nás budete co nejrychleji informovat na adrese https://support.ubi.com o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných informací týkajících se vašeho Účtu a o jakémkoli narušení bezpečnosti týkajícím se Služeb, na které narazíte.

2.4         Vytvoření uživatelského jména/avatara. Pro přístup k některým Službám a jejich používání může být nezbytné vytvořit si uživatelské jméno nebo avatara . Budou propojeny s vaším Účtem a veřejně zobrazovány. Proto vám doporučujeme, abyste ve svém uživatelském jméně nepoužíval(a) svoje skutečné jméno.

Nelze vybrat uživatelské jméno nebo avatara, které/ý (i) již používá jiný uživatel nebo je spojen(o) s jiným Účtem, nebo (ii) obsahuje „Ubi“ nebo „Ubisoft“ nebo logo Ubisoft. Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení zamítnout jakékoliv uživatelské jméno nebo avatara, které si zvolíte.

2.5         Více účtů. Nesmíte si vytvářet více účtů, s výjimkou případů, kdy to výslovně povolíme. V takovém případě berete na vědomí, že svůj další Účet na naši žádost uzavřete nebo že váš další Účet můžeme ukončit.

 

3            Jaké podmínky se vztahují na vaše používání našich Služeb? 

3.1         Fóra. Služby mohou zahrnovat fóra, informační skupiny, chaty nebo jiné typy online diskuzních oblastí (souhrnně označované jako „Fóra“). Při používání těchto Fór musíte brát na vědomí, že váš avatar, vaše uživatelské jméno a zprávy budou veřejné a mohou být zobrazeny jakýmkoliv uživatelem, který tato Fóra navštíví (pokud nejste na soukromém Fóru). Zprávy proto odesíláte na vlastní riziko. Za jejich odeslání, zveřejnění a šíření nesete výhradní zodpovědnost.

Při komunikaci s ostatními uživateli na Fórech mějte na paměti tato bezpečnostní opatření:

 • Nikdy nesdílejte informace, které mohou být použity ke zjištění vaší skutečné totožnosti.
 • Nikdy nepřijímejte žádosti o skutečné setkání s někým, s kým jste si chatovali, zejména pokud vás tato osoba požádá, aby vaše konverzace nebo schůzka zůstala v tajnosti, a odmítněte jakékoli pozvání k připojení k aplikacím nebo kanálům mimo Služby. 
 • Nahlaste jakékoli chování nebo obsah, které považujete za podezřelé nebo nevhodné, a to včetně chatů, které jste měli s jiným uživatelem a které vám byly nepříjemné.
 • Promluvte si s někým z okruhu svých blízkých a používejte funkci tzv. černé listiny, pokud je ve Službě k dispozici, abyste se ujistili, že už nebudete dostávat nežádoucí zprávy.

3.2         Ubisoft Store (Obchod Ubisoft). Umožňujeme vám nakupovat produkty prostřednictvím našeho internetového obchodu přístupného na adrese https://store.ubi.com/ nebo prostřednictvím Ubisoft Connect. Vaši schopnost nakupovat produkty můžeme omezit na základě několika kritérií, včetně vašeho věku, omezeného množství dostupných produktů atd. Můžeme také nabízet periodické akce, na které se vztahují samostatné podmínky.

3.3         Kredity, virtuální měna. Můžeme vám udělit licenci pro přístup nebo používání online nebo offline prvků Služeb, mimo jiné včetně virtuálních bodů, mincí nebo měn (souhrnně „Virtuální měna Ubisoft“). Získáte-li od nás nebo od našich autorizovaných partnerů Virtuální měnu Ubisoft, obdržíte osobní, omezenou, nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou licenci pro přístup k Virtuální měně Ubisoft a její výběr , kterou poskytneme výslovně vám.

Virtuální měna Ubisoft nemá žádnou peněžní hodnotu a nemá žádnou hodnotu mimo naše služby. Virtuální měnu Ubisoft nelze prodávat, obchodovat, převádět ani směňovat za hotovost, lze ji vyměnit pouze za obsah dostupný ve Službách. Virtuální měna Ubisoft je nevratná a za nevyužitou Virtuální měnu Ubisoft nemáte nárok na vrácení peněz, pokud to nevyžaduje zákon. Po výměně Virtuální měny Ubisoft za Obsah nebude tento Obsah vratný, vyměnitelný ani proplatitelný.

3.4         Peněženka. Na vašem Účtu vám můžeme zpřístupnit elektronickou peněženku (dále jen „Peněženka“). Tato Peněženka není bankovním účtem ani platebním nástrojem a prostředky, které do ní vložíte:

 • nepředstavují osobní majetkové právo,
 • lze použít pouze k nákupu Obsahu a Služeb od nás,
 • nemají mimo Služby žádnou hodnotu a nelze je směnit za hotovost, a
 • jsou, pokud to nevyžaduje zákon, nevratné a nepřenosné.

Můžeme omezit maximální množství prostředků:

 • které ve své Peněžence můžete mít;
 • které do takové Peněženky můžete přidat za den/měsíc; anebo
 • které pomocí své Peněženky můžete utratit.

Tyto limity můžeme čas od času aktualizovat podle našeho uvážení.

3.5         Předplacené karty. Můžeme vám umožnit nákup anebo uplatnění předplacených karet k nákupu Obsahu anebo Služeb anebo financování Peněženky. Je možné, že Peněženku nebudete moci financovat použitím hodnoty dané předplacené karty, pokud již vaše Peněženka dosáhla limitů uvedených v Článku 3.4.

3.6         Bezpečnostní technická opatření Připojení k internetuSpráva digitálních práv. Některé služby můžeme chránit pomocí bezpečnostních technických opatření a správy digitálních práv, včetně například fyzické ochrany, tetování (vodoznaku), aktivace digitálních klíčů, přímého oprávnění. Je možné, že budete potřebovat trvalé vysokorychlostní připojení k internetu pro přístup k online funkcím, hraní online a pro přístup k některému obsahu, včetně obsahu, který může být odemknut pouze jednou, a to pomocí jedinečného klíče, a určitých Služeb, které zahrnují technologii Správy digitálních práv.

3.7         Mobilní služby. K určitým službám můžete přistupovat prostřednictvím určitých mobilních telefonů, chytrých telefonů, tabletů a dalších kompatibilních mobilních terminálů. Chcete-li tak učinit, musíte mít svolení osoby, která platí účet za mobilní terminál, a musí vám být prostřednictvím tohoto mobilního terminálu poskytnut přístup k internetu. Používání mobilního terminálu může vést ke vzniku nákladů na připojení, za které neneseme odpovědnost. Některé mobilní služby vám nabízejí nákupy ve hře a mikrotransakce. Vaše pohodlí se může lišit v závislosti na kapacitách a funkcích vašeho mobilního terminálu a komunikační sítě. Nemůžeme zaručit stejné pohodlí jako u připojení ke Službám prostřednictvím jiných zařízení.

 

4            Jak můžeme naše Služby upravovat? 

4.1         Obecné. Nezaručujeme, že Služby budou k dispozici za všech okolností, na všech místech po celém světě nebo na všech zařízeních. Nezaručujeme, že budeme jakoukoli Službu nadále nabízet po jakoukoli minimální dobu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit veškeré Služby nebo jejich část.

4.2         Úprava ceny Služeb. Vyhrazujeme si právo upravit ceny Služeb, včetně změny placené Služby na bezplatnou a naopak. Tyto nové ceny se vztahují pouze na objednávky uskutečněné poté, co nové ceny vstoupí v platnost.

4.3         Úprava přístupu ke Službám a Obsahu.

a)     Obsah můžeme kdykoliv z jakéhokoliv důvodu nebo bez konkrétního důvodu upravit, a to zejména z technických důvodů jako např. aktualizace, úkony údržby nebo resetování za účelem zlepšení nebo optimalizace Služeb.

b)     Můžeme vás požádat o stažení nebo povolit vám stažení softwaru, aktualizací, oprav nebo jiných služeb a nástrojů dodaných námi nebo našimi poskytovateli licencí (dále jen Software společnosti Ubisoft). Udělujeme vám osobní, nepřenositelné a nevýhradní oprávnění umožňující vám používat tento Software společnosti Ubisoft výhradně k účelům používání Služeb, a to po celém světě a po zákonnou dobu ochrany Softwaru společnosti Ubisoft právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy. Můžeme konkrétně uvést podmínky používání takového Softwaru společnosti Ubisoft v době, kdy vám takový software zpřístupníme. Výkony Softwaru společnosti Ubisoft a Služeb se mohou lišit v závislosti na vašem vybavení. Čas od času vám můžeme dodat aktualizace nebo úpravy Softwaru společnosti Ubisoft, které mohou být nezbytné pro vaše další používání Služeb.

c)      Takové úpravy mohou ovlivnit Služby nebo vámi získaná práva nebo vést k problémům v herním prostředí.

d)     Můžeme také:

 • stanovit maximální počet dnů, po které bude Obsah uchováván jako součást Služeb,
 • stanovit maximální objem zpráv, které lze prostřednictvím Účtu odeslat nebo přijmout,
 • stanovit maximální paměťovou kapacitu, která bude vašemu Účtu přidělena našimi servery,
 • stanovit maximální počet návštěv, během kterých můžete realizovat přístup ke Službám, a to společně s maximální délkou každého přístupu během konkrétního období.

 

5            Jaká jsou naše zásady pro udržení přátelského, bezpečného a spravedlivého herního prostředí a komunity? 

5.1         Chceme vám a ostatním uživatelům nabídnout příjemné, bezpečné a ohleduplné herní prostředí, a to jak během hraní hry, tak kdykoli jindy v rámci našich Služeb. To je pro nás obzvláště důležité, protože se v našich Službách vyskytují uživatelé různého věku včetně nezletilých. Abyste se vy i ostatní uživatelé cítili být součástí takovéto přátelské, bezpečné a spravedlivé komunity, musíte dodržovat tyto zásady (dále jen „Zásady chování“).

5.2         Služby můžete využívat pouze k zákonným účelům a v souladu s jejich zamýšleným použitím. Služby nesmíte používat žádným způsobem, který by porušoval platné zákony nebo předpisy.

5.3         Zde je neúplný seznam zakázaného chování, které může vést k vyšetřování našimi zaměstnanci a k sankcím (jak je podrobně uvedeno v Článku 6):

1.      Vytvořit si Účet s nepravdivými registračními údaji (e-mailová adresa, datum narození atd.).

2.      Vytvořit si, používat nevhodné uživatelské jméno nebo avatara. To zahrnuje například používání jmen, obrázků:

·        obsahujících vulgární výrazy, sexuální odkazy nebo nenávistné projevy, tolerujících terorismus, fašismus, zneužívání dětí; nebo

·        které jsou jakýmkoli způsobem náboženské, politické nebo náchylné k vyvolání kontroverze nebo rozporu.

3.      Vydávat se za jakéhokoli uživatele nebo našeho zástupce. To zahrnuje například:

·        vytvořit Účet, který je velmi podobný jinému existujícímu Účtu nebo uživateli, a to s úmyslem vydávat se za tohoto uživatele bez jeho/jejího souhlasu;

·        přidávat komentáře nebo vytvořit Účet, na jejichž základě budou ostatní uživatelé věřit, že pocházejí od zástupce společnosti UBISOFT nebo od někoho, kdo má podobné pravomoci.

4.      Využívat, obtěžovat, šikanovat uživatele a/nebo naše zástupce (tj. naše zaměstnance, členy naší komunity (moderátory, hvězdné hráče atd.)) jakoukoli formou komunikace (včetně například prostřednictvím nástrojů k vytváření Obsahu, Fór, chatu ve hře nebo prostřednictvím hlasového chatu a komunikace), a to na jakémkoli médiu ve Službách anebo na jakýchkoli stránkách třetích stran.

To zahrnuje například:

·        Trolling (zveřejňování úmyslně kontroverzních příspěvků nebo příspěvků mimo téma s cílem provokovat ostatní),

·        Flaming (neustálé urážení ostatních),

·        Spamování (zveřejňování nesmyslných příspěvků nebo příspěvků mimo téma nebo stejných či podobných zpráv stále dokola),

·        Používání jazyka nebo obsahu považovaného za nevhodný, nezákonný, nebezpečný, výhružný, sprostý, urážlivý, obscénní, sexuálně explicitní, vulgární, pomlouvačný, narušující soukromí, nenávistný, rasistický, sexistický, homofobní, transfobní, eticky urážlivý nebo představující obtěžování.

5.      Ohrožování nezletilých  a všechna nevhodná jednání vůči nezletilému, mezi než patří:

·        grooming (povzbuzování uživatelů k páchání nevhodných nebo nezákonných činů v rámci Služby nebomimo Službu);

·        jakýkoli komentář, soukromá zpráva, Uživatelem vytvořený obsah týkající se nevhodného chování vůči nezletilým, včetně například fyzického nebo sexuálního zneužívání, pornografie nebo jakéhokoli jiného neuctivého obsahu;

·        jakékoli další jednání nebo komentáře uvedené v těchto Zásadách chování, které jsou zaměřeny na nezletilé osoby nebo se jich týkají.

6.      Používat jakékoli prostředky, které nejsou námi výslovně povoleny, ke shromažďování nebo zachycování údajů jiných uživatelů v rámci Služeb. To zahrnuje například:

·        phishing (pokus o získání osobních údajů uživatelů, informací týkajících se Účtu, nebo jiných informací soukromé povahy od jakéhokoli uživatele);

·        doxing (odhalení nebo jiná reprodukce nebo poskytování osobních údajů jiného uživatele další osobě);

·        online sniffing (krádež nebo zadržení údajů zachycením síťového provozu).

7.      Použít jakýkoli prvek porušující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva naše nebo kohokoli jiného.

8.      Únik informací, tj. vytvoření, používání, sdílení nebo zveřejnění jakéhokoli obsahu jakýmikoli prostředky ve Službách nebo mimo ně, pokud by takovou činností docházelo k porušení povinnosti mlčenlivosti, porušil právo jednotlivce na soukromí nebo podněcoval ke spáchání protiprávního činu (např. pirátství, odstraňování ochranných prvků - tzv. crackování nebo šíření padělaného softwaru).

9.      Prodávat, pronajímat, nabízet, organizovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, překládat, přizpůsobovat, reprodukovat, distribuovat, šířit, znovu uveřejňovat, přenášet, indexovat, kopírovat, extrahovat nebo automatizovat jakékoli informace, software, produkt nebo jiný prvek Obsahu nebo Služby jakýmkoli způsobem bez našeho výslovného předchozího souhlasu.

10.   Upravovat, zkreslovat, blokovat, abnormálně zatěžovat, narušovat, zpomalovat a/nebo bránit běžnému fungování veškerých nebo některých součástí Služeb nebo jejich přístupnosti pro ostatní uživatele nebo fungování partnerských sítí Služeb nebo se pokoušet o kteroukoliv z výše uvedených činností.

Patří sem například provádění útoků DDoS (distribuovaného odepření služby).

11.   Přenášet nebo šířit jakýkoliv vir, viry typu trójský kůň, červy, logické bomby, škodlivé soubory anebo podobná škodlivá zařízení nebo škodlivá data, anebo organizovat, účasnit se nebo být jakýmkoliv způsobem zapojen do útoku na naše servery anebo Služby nebo na servery a Služby našich poskytovatelů služeb nebo partnerů.

12.   Používat nebo šířit autonebo makropočítačové programy, včetně jakéhokoli použití nebo šíření jakéhokoli podvádění (cheatu), hacku, botu, skriptu, školitelských programů nebo softwarových aplikací.

13.   Používat nebo šířit Služby přes zrcadlové stránky.

14.   Jakýkoli jiný druh manipulace, který dává uživateli (anebo jeho spoluhráčům) nespravedlivou výhodu (např. wallhacky, aimhacky) nebo způsobuje újmu na zážitku ostatních uživatelů.

15.   Využívat živé vysílání jiného vysílatele k získání nespravedlivé výhody nebo obtěžovat vysílatele ve hře, jako je například tzv. stream sniping.

16.   Jakékoli chování, které přerušuje celkový tok hry ve hře samotné, na jakémkoli Fóru nebo v jakékoli Službě, a to včetně:

·        spamování,

·        away from keyboard(AFK),

·        farming,

·        reklama nebo nabízení jiných produktů,

·        obtěžování ve hře a nesportovní chování, mimo jiné včetně zabíjení členů týmů, přerušení hry ze vzteku, blokování interakcí hráčů a/nebo jakékoli jiné chování ve hře, které má narušit nebo přerušit celkový tok hry.

17.   Využití jakýchkoli závad nebo chyb, které poskytují nespravedlivou výhodu oproti jiným uživatelům nebo které ohrožují celkovou rovnováhu nebo ekonomiku Služby.

18.   Těžit z pomoci jiných uživatelů nebo nabízet pomoc ostatním uživatelům k získání nespravedlivé výhody. To zahrnuje například:

·        spolupráci v týmu s uživateli, kteří podvádějí,

·        spolupráci v týmu se zkušenými uživateli za účelem zvýšení vlastní úrovně uživatele/statistik v oblastech hry, které jsou obvykle vyhrazeny pro nováčky,

·        vytvoření alternativního Účtu za účelem spolupráce s nováčky nebo méně zkušenými uživateli s cílem nespravedlivě jim pomoci zvýšit jejich úroveň/statistiku.

19.   Nakoupit nebo jinak využít nebo propagovat neautorizované benefity třetích stran, například Služby pro zlepšování poměru zápasů.

20.   Realizovat přístup nebo se snažit o realizaci přístupu k částem Služeb, které námi nebyly povoleny;

21.   Vytvářet, poskytovat, používat alternativní metody používání Služeb, např. emulátory serverů;

22.   Znovu uveřejnit jakýkoli dříve moderovaný obsah na Fórech nebo jiných Službách.

23.   Blokovat hlasové komunikace, záměrně využívat zvuk k narušování hlasového chatu pro ostatní.

24.   Obcházet regionální omezení Služby pomocí proxy, VPN nebo jiných nástrojů.

25.   Využívat nevhodným způsobem služby nápovědy nebo požadavková/uveřejňovací tlačítka nebo odesílat nepravdivé zprávy našim pracovníkům, včetně zákaznické podpory.

26.   Podvod, storno poplatků z kreditní karty nebo „chargebackvedoucí k zadlužení. Chargeback, tedy vrácení peněz na kartu, může zahrnovat krádež kreditní karty, krádež totožnosti nebo neschválené použití rodinou nebo přáteli.

27.   Podvést, pokusit se podvést nebo klamat ostatní k získání zboží nebo peněz.

28.   Nakupovat, prodávat, pronajímat, sdílet, půjčovat, obchodovat nebo jakýmkoli jiným způsobem převádět svůj Účet nebo způsob přístupu k němu nebo jakýmkoli způsobem umožnit externím stranám z něj těžit, a to buď v rámci Služeb nebo na stránce třetích stran.

29.   Odmítnout řídit se pokyny našeho zástupce.

 

6            Jaké sankce můžeme uplatnit v rámci prevence a boje proti zakázanému chování? 

V případě porušení Podmínek nebo Kodexu chování můžeme uplatnit sankce. O sankcích se rozhoduje případ od případu na základě více kritérií, mimo jiné včetně závažnosti porušení, počtu porušení a dopadu porušení na Služby, na ostatní uživatele nebo na naše zástupce.

Zde je neúplný seznam sankcí, které můžeme uplatnit:

1.      Vydání varování,

2.      Zablokování jakéhokoli uživatelského jména, avataru nebo hesla,

3.      Resetování vašeho herního postupu do předchozího stavu,

4.      Snížení úrovně vašeho Účtu nebo vaší úrovně/bodů spojených s danou Službou,

5.      Odebrání přístupu k určitým funkcím (včetně chatů) v jedné nebo několika Službách,

6.      Vydání dočasného zákazu vašeho Účtu pro jednu nebo více Služeb,

7.      Vydání dlouhodobého zákazu vašeho Účtu pro jednu nebo více Služeb,

8.      Zamezení přístupu ke konkrétní Službě nebo několika Službám na konkrétním zařízení, nebo

9.      Pozastavení nebo uzavření vašeho Účtu nebo vaší schopnosti používat jednu nebo více Služeb nebo části Služeb, jak je popsáno dále v Článku 8.2.

Můžeme použít naše vlastní řešení proti podvádění nebo řešení třetí strany pro zjištění nepovoleného chování, nebo uplatnit odpovídající sankce.

Máme-li podezření, že se v rámci Služeb nebo mimo ně angažujete v protiprávním chování, můžeme omezit váš přístup k celým Službám nebo částem Služeb, abychom udrželi přátelské, bezpečné a spravedlivé prostředí pro naše uživatele.

Navíc si vyhrazujeme právo na základě občanské nebo trestní odpovědnosti učinit právní kroky za účelem zastavení porušování vašich zákonných nebo smluvních povinností a získání náhrady našich ztrát. To konkrétně zahrnuje skutečnost, že si vyhrazujeme právo stíhat jakéhokoli uživatele, který úmyslně poškodil nebo usiloval o poškození Služeb nebo narušoval legitimní fungování Služeb nebo k takovým činům napomáhal.

 

7            Jak můžete nahlásit zakázané chování a obsah ? 

7.1         Nahlaste Obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Obsah zpřístupněný ve Službách není v souladu s těmito Podmínkami, můžete nám tuto skutečnost nahlásit pomocí možnosti Nahlásit, pokud je ve Službě k dispozici, nebo kontaktováním naší zákaznické podpory na adrese https://support.ubi.com.

Chcete-li nám pomoci rychle reagovat na vaše hlášení, uveďte prosím co nejvíce níže uvedených informací:

 • Datum vašeho hlášení;
 • Vaše příjmení, jméno, adresu a e-mailovou adresu;
 • Identifikaci a popis Obsahu, který podle vašeho názoru nesplňuje tyto Podmínky, a to s uvedením, kde přesně se nachází;
 • Uvedení důvodů, proč se domníváte, že tento Obsah nesplňuje tyto Podmínky a měl by být ze Služeb odstraněn, s uvedením konkrétního Článku těchto Podmínek, pokud možno s přiložením důkazu;
 • Prohlášení, v němž konkrétně uvedete, že se domníváte, že veškeré informace v hlášení jsou pravdivé.

7.2         Nahlaste Obsah porušující práva duševního vlastnictví.

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a očekáváme, že uživatelé je budou respektovat také. Pokud se domníváte, že jakýkoli Obsah zpřístupněný ve Službách porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete nám to nahlásit zasláním e-mailu na adresu Copyright-infringement@ubisoft.com a uveďte níže uvedené informace:

 • Informace požadované v Článku 7.1;
 • Důkaz o tom, že jste oprávněn/a jednat jménem vlastníka práv, která jsou údajně porušována, nebo pokud jednáte jménem své společnosti, typ společnosti, její název, sídlo a vaší funkce v rámci společnosti;
 • Jasnou identifikaci díla chráněného vašimi právy duševního vlastnictví, o němž se domníváte, že je předmětem porušení, a jakýkoli prvek prokazující existenci vašich práv;
 • Pokud je to možné, tak informace o případné registraci těchto práv nebo žádostech o registraci těchto práv, včetně zemí, v nichž byla zaregistrována nebo v nichž bylo o jejich registraci požádáno, doby platnosti a čísla žádosti nebo registrace;
 • Kopie korespondence zaslané autorovi sporného Obsahu s požadavkem na jeho stažení nebo úpravu, nebo odůvodnění, že autor nemohl být kontaktován.

7.3         Naše odpověď na vaše hlášení.

Po obdržení hlášení si vyhrazujeme právo jednat, jak uznáme za vhodné. Vyhrazujeme si zejména právo smazat nebo deaktivovat nahlášený obsah a požádat vás a ostatní uživatele, aby přestali tento Obsah používat.

Pokud odstraníme nebo deaktivujeme jakýkoli Obsah, který jste zveřejnili v rozporu s těmito Podmínkami nebo právy duševního vlastnictví třetích stran, vyhrazujeme si právo uplatnit sankce uvedené v Článku 6.

Berete na vědomí, že vědomé chybné a nepravdivé nahlášení Obsahu za účelem jeho odstranění nebo zamezení jeho šíření na našich Službách je podle zákona trestné.

 

8            Může být váš Účet ukončen?  

ANO. Jak z vaší iniciativy, tak i z naší.

8.1         Ukončení vašeho Účtu z vaší iniciativy.

Váš účet můžete kdykoliv ukončit vyplněním formuláře, který se nachází na adrese: https://support.ubi.com nebo uzavřete svůj Účet na adrese: https://account.ubisoft.com,, a to pomocí karty „Informace o účtu“, zejména v případě, že nepřijímáte tyto Podmínky nebo jejich aktualizovanou verzi.

8.2         Ukončení účtu nebo přístupu ke Službám z naší iniciativy.

Kdykoliv můžeme pozastavit nebo uzavřít váš Účet a vašich schopnost používat jednu nebo více Služeb nebo část služeb, a to automaticky a dle našeho vlastního uvážení, přičemž:

 • isme vás formálně požádali o poskytnutí důkazu vaší totožnosti nebo o ukončení činností, chování nebo porušování těchto Podmínek;
 •  máme rozumné důvody se domnívat, že jste porušili tyto Podmínky (včetně Zásad chování) nebo jakékoli konkrétní podmínky týkající se jakékoli Služby;
 • z jakéhokoliv jiného důvodu v souvislosti s vaším jednáním ve Službách nebo mimo ně;
 • po předchozím oznámení, pokud je váš Účet neaktivní déle než šest měsíců.

Pokud máte více než jeden Účet, pak si vyhrazujeme právo pozastavit nebo uzavřít všechny vaše Účty poté, co námi byl v rámci tohoto procesu pozastaven nebo uzavřen jeden Účet.

8.3         Důsledky ukončení/pozastavení Účtu.

 • Již nemůžete používat Služby a Obsah.
 • Ztratíte a my můžeme smazat váš profil a související informace, které jste nám předali, a to spolu s veškerým Obsahem, který jste mohli zveřejnit, nahrát, zpřístupnit ve Službách, zejména vaše uživatelské jméno, avatar(y) a Uživatelem vytvořený obsah. 
 • Vyhrazujeme si právo ukládat osobní údaje týkající se vašeho profilu po přiměřenou dobu, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Nemusíme vám dovolit znovu si vytvořit Účet bez našeho výslovného souhlasu, podle našeho uvážení, vyžádaného prostřednictvím https://support.ubi.com.
 • V případě ukončení vašeho Účtu již nebudete mít přístup ke svému Účtu a ztratíte všechny své uložené soubory a postup ve hře související se Službami.
 • V případě ukončení vašeho Účtu nebo Služeb spojených s vaším Účtem vám nebude připsán žádný kredit (např. za nevyužité Služby, nevyužité období předplatného, nevyužité body nebo Virtuální měnu Ubisoft) ani nebude převeden na hotovost nebo jakoukoli jinou formu proplacení.

 

9            A co přístup nezletilých k našim Službám? 

9.1         Jste-li ve své zemi mladistvý/á, musíte si tyto Podmínky přečíst spolu s rodiči či zákonným zástupcem.

9.2         Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme sledovat herní aktivity vašich dětí, zejména online, a seznámit se s rodičovskými kontrolami, které mohou být poskytnuty námi nebo našimi partnery. Doporučujeme vám navštívit náš „rodičovský koutek“, což je stránka, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s odborníky, hráči a rodiči a která je k dispozici na adrese https://ubisoft.com/en-us/company/parents.aspx, kde najdete odpovědi na některé z často kladených dotazů a kde také poskytujeme rady a pokyny.

9.3         Můžeme omezit přístup k určitým Službám z důvodu věku a v případě nezletilých do určitého věku můžeme povolit registraci k některým Službám pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

9.4         V rozsahu povoleném zákonem nepřijímáme žádnou zodpovědnost týkající se jakýchkoliv činností, které by mohly nezletilé osoby provádět bez povolení svých rodičů nebo zákonných zástupců. Ve všech případech je veškeré využívání Služeb nezletilými odpovědností jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem a poskytnete svému dítěti svolení k registraci ke Službám, pak takovým svolením vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami vztahujícími se na používání Služeb vaším dítětem.

 

10         Jaká práva duševního vlastnictví jsou spojena s našimi Službami a Obsahem? 

10.1      Služby a Obsah jsou chráněny národními a mezinárodními zákony a dohodami. Kromě výjimek výslovně uvedených v těchto Podmínkách si my a naši držitelé a poskytovatelé licencí vyhrazujeme svá příslušná práva duševního vlastnictví (definována níže) vztahující se ke Službám a Obsahu. Jakákoliv reprodukce nebo prezentace těchto prvků jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem je bez našeho předchozího povolení zakázána.

Práva duševního vlastnictví“ jsou patenty, práva k vynálezům, autorská práva a související práva, obchodní značky, obchodní jména, příbuzná práva, práva na zisk z komerčních účelů, obchodní tajemství, doménová jména, práva na vzhled výrobku, práva na dobrou pověst nebo její ochranu i soudní cestou, práva na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži, práva na design, práva na počítačový software, práva na databáze, topografická práva, morální práva, práva na důvěrnost informací (včetně know-how a obchodních tajemství) a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, ať již jednotlivě registrovaná nebo neregistrovaná, a včetně všech žádostí o ně, obnovení nebo prodloužení takových práv a všechna podobná nebo stejná práva nebo formy ochrany kdekoliv na světě.

10.2      Můžete odesílat recenze, komentáře, návrhy, nabídky, materiály nebo jinou zpětnou vazbu (dále jen „Příspěvky“) v souvislosti se Službami nebo mimo ně. Vážíme si vašeho nadšení, ale tímto berete na vědomí, že nemáme žádné povinnosti týkající se nevyžádaných Příspěvků, mimo jiné včetně žádné povinnosti přijímat, posuzovat, kontrolovat nebo vracet jakékoli materiály nebo potvrzovat přijetí jakýchkoli Příspěvků. Souhlasíte s tím, že produkty, služby nebo funkce námi vyvinuté nebo zveřejněné se mohou zdát podobné nebo totožné s takovými nevyžádanými Příspěvky. 

 

11         Jaké jsou podmínky vztahující se k Obsahu, který můžete vytvářet / nahrávat v rámci našich Služeb? 

11.1      Společnost Ubisoft vám nabízí možnost (i) vytvářet, editovat, upravovat, přizpůsobovat materiál nebo informace buď původního obsahu nebo, v příslušných případech, Obsahu a/nebo nástrojů zpřístupněných v rámci určitých Služeb společností Ubisoft a (ii) nahrávat, publikovat nebo odesílat takový materiál nebo informace prostřednictvím Služeb (cokoliv z toho je tzv. „Uživatelem vytvořený obsah").

Pokud vytvoříte Uživatelem vytvořený obsah, zavazujete se dodržovat ustanovení těchto Podmínek kdykoliv během a po vytvoření takového Uživatelem vytvořeného obsahu. Tyto Podmínky budou platit i po ukončení vašeho Účtu.

Rozumíte skutečnosti, že odpovědnost za veškerý Uživatelem vytvořený obsah, který zveřejníte na fóru nebo soukromě odešlete jinému uživateli Služby nebo nám, přísluší výhradně vaší osobě. Přestože jsou Služby vytvořeny tak, aby byly pro sdílení takového Uživatelem vytvořeného obsahu bezpečným prostředím, společnost Ubisoft nemůže zaručit, že ostatní uživatelé, se kterými budete váš Uživatelem vytvořený obsah sdílet, jej nezneužijí. Pokud máte Uživatelem vytvořený obsah, jehož důvěrnost si přejete zachovat, a/nebo nechcete, aby jej používali ostatní (zahrnuje mimo jiné fotografie, osobní údaje, jméno, adresu bydliště, telefonní číslo apod.), pak jej neumisťujte do Služeb. SPOLEČNOST Ubisoft NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÝ UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLIV UŽIVATELEM VYTVOŘENÉM OBSAHU, NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ZAPŘÍČINĚNÉ NÁSLEDKEM POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV VLOŽENÉHO, E-MAILEM ODESLANÉHO NEBO JINAK PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI UBISOFT PŘENÁŠENÉHO UŽIVATELEM VYTVOŘENÉHO OBSAHU. SPOLEČNOST UBISOFT NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ZNEUŽITÍ NEBO ZPRONEVĚŘENÍ JAKÉHOKOLIV UŽIVATELEM VYTVOŘENÉHO OBSAHU, KTERÝ VLOŽÍTE DO SLUŽEB.

11.2.  Uživatelem vytvořený obsah odvozený z již existujícího Obsahu společnosti Ubisoft (dále jen „Odvozený uživatelem vytvořený obsah")

Prohlašujete, že tímto přijímáte skutečnost, že Uživatelem vytvořený obsah může být vyvinut a vytvořen pomocí nástrojů a/nebo na základě Obsahu, který patří společnosti Ubisoft, např. což zejména zahrnuje mimo jiné názvy, fiktivní postavy, jména, témata, objekty, kulisy, kostýmy, efekty, texty, dialogy, slogany, místa, postavy, schémata, koncepty, designy, grafiku, animace, zvuky, hudební skladby, choreografie a další performance, videa, audiovizuální efekty, uživatelsky přívětivé funkce a jakékoliv jiné prvky hry nebo Služeb. Jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah vytvořený pomocí takového Obsahu společnosti Ubisoft bude považován za „Odvozený uživatelem vytvořený obsah", jak je uvedeno níže, a bude se řídit ustanoveními tohoto Článku 11.

11.3.  S ohledem na tuto skutečnost prohlašujete, že souhlasíte se skutečností, že společnost Ubisoft bude výhradním vlastníkem všech práv vztahujících se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu, který vytvoříte z již existujícího Obsahu společnosti Ubisoft, a to tak, jak bude vytvořen, a v době, kdy bude vytvořen. Přijetím těchto Podmínek vyjadřujete svůj souhlas s neodvolatelným a bezplatným převodem všech práv k použití, která byste mohl(a) k dotyčnému Uživatelem vytvořenému obsahu mít, včetně ochranné znánky, patentu, obchodního tajemství, autorských práv, příbuzných práv a práv na reklamu, na společnost Ubisoft s tím, že dovolujete společnosti Ubisoft neomezeně využívat níže uvedených práv, která jsou zde uvedena jen pro ilustraci a která nejsou jejich vyčerpávajícím seznamem:

i.          právo reprodukovat, trvale nebo dočasně, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, na všech známých nebo dosud neznámých médiích, a to zejména:

o     právo začlenit Odvozený uživatelem vytvořený obsah vcelku nebo jeho části ve všech produktech a službách společnosti Ubisoft, což zahrnuje mimo jiné ostatní online nebo offline hry, filmy nebo jiný audiovizuální obsah,

o     právo nahrávat a stahovat, zobrazovat, realizovat, přenášet a/nebo uchovávat jakýmikoliv prostředky, v jakémkoliv umístění a na jakémkoliv médiu Odvozený uživatelem vytvořený obsah a všechny produkty, ve kterých je začleněn celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu,

o     právo přeuspořádávat, opravovat, vyvíjet, překládat, digitalizovat, kódovat nebo jinak upravovat Odvozený uživatelem vytvořený obsah a reprodukovat výsledky kterékoliv z takových operací, a to jakýmikoliv prostředky a na všech stávajících nebo budoucích médiích,

o     právo pořizovat kopii celého nebo části Odvozeného uživatelského obsahu a všech produktů, ve kterých je začleněn celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, a to včetně upravených, přeložených nebo přeuspořádaných verzí, a to v počtu kopií dle uvážení společnosti Ubisoft, jakýmkoliv postupem a na jakékoliv médium (což zahrnuje mimo jiné digitální média, disky CD, CD-ROM, DVD, herní kazety, mobilní telefony, zařízení PDA, internet apod.),

o     právo uvést na trh, oproti platbě nebo zdarma, a distribuovat (včetně pronájmu, prodeje a půjčení) celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, a to včetně upravených nebo přeuspořádaných verzí, a veškeré produkty, ve kterých je začleněn Odvozený uživatelem vytvořený obsah, a to jakýmkoliv postupem a na jakékoliv známé nebo dosud neznámé médium, a

o     právo reprodukovat Odvozený uživatelem vytvořený obsah jakýmikoliv prostředky, v jakékoliv formě a na jakékoliv médium, v rozsahu nutném pro práva používání uvedená níže.

ii.          právo prezentovat a vysílat Odvozený uživatelem vytvořený obsah na všech místech přístupných veřejnosti a na všech soukromých místech, jakýmikoliv prostředky nebo postupy a na jakýchkoliv známých nebo dosud neznámých médiích (a zejména pomocí pozemního, satelitního a kabelového vysílání, optických vláken, placené nebo bezplatné televize, počítačového přenosu, internetu, připojení ADSL, video platforem, webové televize a video streamingu, televize MMDS, televize mobilních telefonů a sledování v režimu „catch-up TV").

iii.          právo používat Odvozený uživatelem vytvořený obsah jakýmkoliv způsobem ke komerčním nebo nekomerčním účelům jako ukázku, propagaci či reklamu pro veškeré produkty a Služby společnosti Ubisoft.

iv.          právo zveřejnit Odvozený uživatelem vytvořený obsah nebo jakýkoliv produkt zahrnující Odvozený uživatelem vytvořený obsah v co možná nejširším rozsahu, především prostřednictvím přenosu, licence nebo jakéhokoliv druhu smlouvy, dočasně nebo trvale, oproti platbě nebo bezplatně, jakýmikoliv známými nebo dosud neznámými prostředky, a to zejména prostřednictvím internetu nebo jakékoliv digitální sítě, s platbou za zobrazení, s platbou za hru nebo televizní vysílání, a obecně prostřednictvím veškerých médií a/nebo sítí (zejména analogových nebo digitálních sítí a médií, telekomunikačních sítí a médií a počítačových sítí a médií).

v.          právo produkovat nebo objednávat produkci nového produktu nebo služby z Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu nebo z jakéhokoliv produktu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah, ať již by byl reprodukován „jak stojí a leží" nebo upraven společností Ubisoft nebo jinou externí stranou dle jejího uvážení.

vi.          právo využívat Odvozený uživatelem vytvořený obsah u produktů zahrnujících Odvozený uživatelem vytvořený obsah, tj. zejména:

o     právo používat a/nebo využívat celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu a jakéhokoliv produktu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah v jakékoliv formě, po přizpůsobení nebo bez přizpůsobení pro používání ve formě derivativních „reklamních" produktů, zejména za účelem, např. a mimo jiné k: publikování nebo produkci knih a komiksů, strategických návodů a knih založených na scénáři a/nebo grafiky her a/nebo Služeb, hodnocení, kalendářů, papírnického zboží, nálepek, plakátů, kancelářských potřeb, příslušenství pro počítače nebo herní konzole, počítačových tapet, spořičů, postaviček, her, hraček z jakéhokoliv materiálu, textilií, porcelánového zboží, kreseb, reklamních materiálů (zejména prostřednictvím zobrazení mailem na internetu), zvukové nebo vizuální reprodukci a uvádění (zejména filmy, zprávy, dokumenty, pódiová představení, tematické parky apod.) a všech ostatních objektů, které ve své podstatě nebo ve své formě, dekoraci, obalu nebo prezentaci zahrnují celý nebo část Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu,

o     právo produkovat pokračování, dějově předcházející díla, doplňková díla a odvozená díla a jakékoliv konverze jakékoliv hry nebo jakéhokoliv jiného materiálu zahrnujícího Odvozený uživatelem vytvořený obsah pro jakoukoliv platformu, v jakémkoliv jazyce a v jakékoliv formě, dle uvážení společnosti Ubisoft a

o     obecně veškerá privilegia vyplývající z vlastnictví díla autorem.

Tento převod práv je udělen s celosvětovou platností a na období ochrany každého Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu příslušnými zákony.

Společnost Ubisoft nebo jakákoliv jiná externí strana, na kterou byla práva týkající se Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu převedena v souladu s tímto Článkem, mohou vznést žádost o registraci nebo registrovat jakákoliv Práva duševního vlastnictví vztahující se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu svým vlastním jménem, a to pro všechny země světa. Uživatel se zavazuje (i) podepsat a předložit veškeré nutné dokumenty vyžádané společností Ubisoft nebo jinou externí stranou, na kterou byla práva převedena, za účelem registrace, a zejména podepsat jakoukoliv žádost, dokument o převodu nebo jiný dokument, který by mohl být nezbytný pro umožnění registrace společnosti Ubisoft nebo externí strany, na kterou byla práva převedena, a získání patentů, obchodních značek, autorských práv, vlastnických práv, registrace nákresů a jakékoliv jiné formy ochrany vztahující se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu a pro uznání statusu držitele všech dědičných práv a vlastnických práv vztahujících se k Odvozenému uživatelem vytvořenému obsahu a (ii) poskytnout veškerou nezbytnou součinnost společnosti Ubisoft nebo externí straně, na kterou byla práva převedena, na náklady společnosti Ubisoft nebo dotyčné externí strany, při jakémkoliv jednání, řízení nebo krocích zaměřených na uplatnění ustanovení tohoto Článku jak na území Spojených států, tak mimo něj.

11.4. V případě právoplatného soudního usnesení, že veškerá nebo část práv týkajících se odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu vytvořeného vaší osobou nelze právoplatně převést na společnost Ubisoft tak, jak je uvedeno výše, pak tímto udělujete společnosti Ubisoft bezplatně, trvale a na celou zákonnou dobu ochrany Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu Právy duševního vlastnictví neodvolatelné a přenosné právo používat, reprodukovat, uvádět, upravovat, zobrazovat, distribuovat a obecně využívat tento Odvozený uživatelem vytvořený obsah tak, jak je uvedeno v tomto Článku 11, a to jakýmikoliv prostředky, na všech známých i dosud neznámých médiích, ke všem účelem (ať už komerčním nebo nekomerčním) a celosvětově, a to bez nutnosti uvádět vaši osobu jako zdroj Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu s ohledem na technická nebo provozní omezení.

11.5. Stejně tak udělujete bezplatně všem ostatním Uživatelům Služeb a dotyčných her trvale a na celé období zákonné ochrany Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu Právy duševního vlastnictví nevýhradní a neodvolatelné právo používat Odvozený uživatelem vytvořený obsah, který byl vytvořen a publikován vaší osobou, pro účely produktů a služeb nabízených společností Ubisoft, na celém světě a v rámci omezení povolených společností Ubisoft, a zejména pro přístup, zobrazování, kopírování, přizpůsobování a úpravy uvedeného Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu a vytváření derivativních děl v rámci struktury Služeb. Toto oprávnění bude nadále platné i po jakémkoliv částečném ukončení platnosti oprávnění, které vám společnost Ubisoft uděluje pro používání Služeb, nebo těchto Podmínek.

Společností Ubisoft jste oprávněn(a) stáhnout kopii dotyčného Obsahu na váš počítač / vaše počítače nebo mobilní zařízení a v příslušných případech stránky tisknout, a to za podmínky, že:

 • zachováte zcela nedotčena označení autorských práv a ochranných známek a jiné informace o vlastnictví,
 • nevytváříte kopie (kromě vytvoření jediné kopie pro účely vašeho vlastního zálohování) nebo nevytváříte derivativní dokumenty založené zcela nebo částečně na Obsahu a
 • nepoužíváte Obsah způsobem, který by naznačoval spojitost s některým z produktů, služeb a/nebo názvů značek společnosti Ubisoft.

11.6. Používání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu vaší osobou

Společnost Ubisoft vám tímto uděluje nevýhradní a nepřenositelné osobní oprávnění, které je kdykoliv odvolatelné, k využívání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, který jste vytvořil(a) z Obsahu společnosti Ubisoft s celosvětovou platností a na dobu používání Služeb vaší osobou za účelem:

 • záznamu na vaši konzoli, váš počítač, váš mobilní telefon nebo jakékoliv jiné médium, které pro přístup ke Službám používáte,
 • sdílení s vašimi přáteli, kteří Služby používají, a
 • nahrávání do Služeb a používání v rámci struktury Služeb a/nebo na jakékoliv jiné servisní nebo partnerské síti společnosti Ubisoft v rozsahu povoleném společností Ubisoft.

Ostatní uživatelé Služeb vám také udělili osobní oprávnění, které je kdykoliv odvolatelné, nevýhradní a nepřenositelné, k používání Odvozeného uživatelem vytvořeného obsahu, který v rámci struktury Služeb a v souladu s těmito Podmínkami vytvořili. Podmínky tohoto oprávnění jsou uvedeny v Článku 11 níže.

11.7.    Uživatelem vytvořený obsah vytvořený nezávisle z již existujícího Obsahu společnosti Ubisoft („Původní Uživatelem vytvořený obsah")

Vložením jakéhokoliv Původního uživatelem vytvořeného obsahu do Služeb udělujete společnosti Ubisoft bez nároku na honorář plně uhrazené, trvalé neodvolatelné, nevýhradní a plně postupitelné právo a oprávnění používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, slučovat s jinými díly, vytvářet odvozená díla, což zahrnuje mimo jiné reklamní produkty, distribuovat, předvádět, editovat a zobrazovat takový Původní uživatelem vytvořený obsah (celý nebo jeho část) kdekoliv na světě a/nebo jej začlenit do jiných děl v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu nebo technologii, ať již stávající nebo v budoucnosti vyvinuté, k jakémukoliv účelu, což zahrnuje mimo jiné zábavu, informace, reklamu, propagaci a marketing veškerých Služeb nebo produktů společnosti Ubisoft ke komerčním nebo reklamním účelům (dále jen jako „Oprávnění k uživatelem vytvořenému obsahu"). Tímto je dohodnuto, že z Oprávnění k uživatelem vytvořenému obsahu také vyplývá udělení oprávnění ke všem právům k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu, což zahrnuje mimo jiné obchodní známku, patent, obchodní tajemství, autorské právo, příbuzná práva a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech. Konkrétně se vzdáváte veškerých „morálních práv" souvisejících s a vztahujících se k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu. Výše uvedená udělení oprávnění zahrnují mimo jiné jakákoliv autorská práva, příbuzná práva a jiná práva duševního vlastnictví související s a vztahující se k Původnímu uživatelem vytvořenému obsahu. Prohlašujete a zaručujete se, že: vlastníte Původní uživatelem vytvořený obsah vložený vaší osobou na Služby nebo prostřednictvím Služeb nebo jiným způsobem disponujete právem udělit oprávnění tak, jak je uvedeno výše v tomto Článku, a že vložením Původního uživatelem vytvořeného obsahu na Služby nebo prostřednictvím Služeb nedochází k porušení soukromých práv, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, autorských práv, smluvních práv nebo jakýchkoliv jiných práv jakékoliv osoby. Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré honoráře a poplatky a jiné finanční obnosy, jejichž dluh by vznikl z důvodu vložení jakéhokoliv Původního uživatelem vytvořeného obsahu na Služby nebo prostřednictvím Služeb.

11.8 Uživatelem vytvořený obsah s vaším vyobrazením

Pokud Uživatelem vytvořený obsah, který vytvoříte a zveřejníte, obsahuje vaše vyobrazení, pak berete na vědomí, že společnost Ubisoft má právo používat vaše vyobrazení jako součást Služeb na celém světě a po celou dobu trvání dotyčných Služeb. Souhlasíte s tím, že Uživatelem vytvořený obsah s vaším vyobrazením bude používán společností Ubisoft v souladu s Články 11.2 a 11.7. Pokud vámi zveřejněný Uživatelem vytvořený obsah na Službách obsahuje vyobrazení jakékoliv jiné osoby než vás, zaručujete se tímto, že jste od dotyčné osoby získal(a) povolení k tomu, aby jeho/její vyobrazení mohla používat společnost Ubisoft v souladu s podmínkami Článku 11, a společnost Ubisoft nosti, žaloby nebo nároku třetí strany v souvislosti s tím, že společnost Ubisoft používá vyobrazení třetí strany, odvozené od Uživatelem vytvořeného obsahu, který byl vytvořen a zveřejněn vaší osobou.

11.9 V každém případě:

a.      vám neudělujeme oprávnění k používání Uživatelem vytvořeného obsahu ke komerčním účelům,

b.      schopnost vytvářet Uživatelem vytvořený obsah je součástí Služby, kterou nabízíme, a nedává vám právo na jakoukoliv platbu, a to ani v případech, kdy je Uživatelem vytvořený obsah zpřístupněn ostatním Uživatelům Služeb,

c.      zaručujete se společnosti Ubisoft, že veškerý Obsah (ať již se jedná o Uživatelem vytvořený obsah nebo jiný), který vytvoříte a/nebo zveřejníte během používání Služeb, neporušuje práva žádné třetí strany a zejména nepředstavuje porušení Práv duševního vlastnictví nebo spáchání činu nekalé hospodářské soutěže, a to včetně případů, kdy Obsah využívá společnost Ubisoft při poskytování Služeb,

d.      zaručujete se, že jste osobně zodpovědný/zodpovědná za veškerý Obsah, který vytvoříte, použijete a/nebo zveřejníte během používání Služeb, a souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodníte a zajistíte odškodnění pro společnost Ubisoft, včetně jejích poskytovatelů licencí, držitelů licencí, držitelů postoupených licencí, subjektů, na které byla převedena práva, právních nástupců a jejich zaměstnancům, manažerům a pověřeným ředitelům, před a proti jakýmkoliv nárokům nebo údajným nárokům, žalobám či řízením vedeným proti společnosti Ubisoft a/nebo jejím Přidruženým organizacím v souvislosti s použitím nebo zveřejněním obsahu, který byl vytvořen, použit a/nebo zveřejněn během používání Služeb. V takových případech si společnost Ubisoft vyhrazuje právo vést na svoje vlastní náklady vlastní obranu a získat výhradní kontrolu nad jakýmikoliv kroky, které by mohly vést k náhradám z vaší strany. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že v takových případech budete poskytovat společnosti Ubisoft na základě její žádosti plnou součinnost při ochraně jejích zájmů.

e.      Za účelem vyloučení pochybností, pokud a dokud nebude takový Obsah společností Ubisoft odstraněn, pak Uživatelem vytvořený obsah, který byl vytvořen vaší osobou v souvislosti se Službami, bude propojen s vaším uživatelským jménem a bude zpřístupněn Uživatelům Služby a

f.       vzdáváte se v absolutním rozsahu vašich morálních práv na veškerý Obsah (ať již se jedná o Uživatelem vytvořený obsah nebo jiný), který jste vytvořil(a) nebo zveřejnil(a) v souladu se zákonem Velké Británie týkajícím se autorských práv, designu a patentů z roku 1988 (v angl. Copyright, Designs and Patents Act 1988), a v rozsahu povoleném zákonem všech obecně rovnocenných práv, kterými byste mohl(a) disponovat v rámci celého světa, a

g.      zaručujete se, že získáte stejný souhlas od jakékoliv osoby, která by se mohla dovolávat morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu.

h.      berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že společnost Ubisoft může uchovávat jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah a může také zveřejňovat jakýkoliv Uživatelem vytvořený obsah, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě, že se v dobré víře domnívá, že takové uchovávání nebo zveřejnění je odůvodněně nezbytné pro: zajištění souladu s právním postupem, vynucení těchto Podmínek, reakci na jakákoliv tvrzení, že Uživatelem vytvořený obsah porušuje práva třetích stran nebo ochranu práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Ubisoft, jejích uživatelů a veřejnosti. Rozumíte skutečnosti, že technické zpracování a přenos Služeb, které obsahují váš Uživatelem vytvořený obsah, může zahrnovat: přenos pomocí různých sítí a změny za účelem souladu a přizpůsobení s ohledem na technické požadavky připojení sítí nebo zařízení. Společnost Ubisoft může uchovávat Uživatelem vytvořený obsah po neomezené časové období. Nicméně společnost Ubisoft nemá žádnou povinnost Uživatelem vytvořený obsah uchovávat nebo vám v budoucnosti zpřístupňovat.

V rozsahu povoleném příslušnými zákony nebo v případě existence jakýchkoliv morálních práv nebo podobných práv (dále jen jako Morální práva) souvisejících s Uživatelem vytvořeným obsahem a pokud taková práva nejsou výhradním vlastnictvím společnosti Ubisoft, pak souhlasíte s tím, že se nebudete vůči společnosti Ubisoft nebo jejím Přidruženým organizacím a ostatním oprávněným Uživatelům svých morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu domáhat a zaručujete se, že získáte stejný souhlas od jakékoliv osoby, která by se mohla dovolávat morálních práv k Uživatelem vytvořenému obsahu.

 

12         Můžete se účastnit našich testů? 

ANO. Můžeme vám navrhnout, abyste vyzkoušeli Služby nebo Obsah, které ještě nebyly komerčně vydány (například během alfa a beta fází, zkušebních verzí atd.), a to s cílem identifikovat chyby nebo pomoci zlepšit jejich fungování (dále jen Testování beta verzí). Pokud jste způsobilý/á a souhlasíte s účastí v Testování beta verzí:

a)     Nejprve podepíšete a vrátíte nám smlouvu o mlčenlivosti a jakýkoli jiný dokument, který budeme považovat za vhodný.

b)     Uznáváte, že beta verze Obsahu a Služeb (dále jen „Obsah testování“) patří nám a jsou vysoce důvěrné.

c)      Můžeme vás požádat o vaše reakce a návrhy. Veškeré takové reakce a návrhy, které nám byly sděleny v průběhu Testování beta verzí, budou naším výhradním vlastnictvím.

d)     Obsah testování je předán vaší osobě „jak stojí a leží“ a „dle dostupnosti“ bez jakékoli výslovné nebo nepřímo vyjádřené záruky jakéhokoli druhu. Berete na vědomí, že Obsah testování používáte na vlastní nebezpečí, že může zahrnovat chyby a že váš průběh a data spojená s Testováním beta verzí mohou být kdykoli vymazána.

e)     Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jakékoli porušení vašich povinností Testování beta verzí by představovalo vůči nám nenapravitelnou škodu a že bychom byli oprávněni učinit jakékoliv kroky, abychom zabránili jakémukoli porušení nebo riziku porušení vašich povinností nebo získali odškodnění za škody, aniž by došlo k narušení práva ukončit váš Účet.

 

13         Monitorujeme naše Služby? 

Nejsme zodpovědní za názory, rady nebo doporučení zobrazené nebo odeslané uživateli v souvislosti se Službami, a to včetně zpráv na jakýchkoli veřejných Fórech, a nevyjadřujeme s nimi souhlas. Komunikace takové povahy spadá do výhradní odpovědnosti dotyčných uživatelů.

Na základě příslušných právních požadavků se nezavazujeme k monitorování obsahu, Uživatelem vytvořeného obsahu, zpráv a jiných informací, kterými uživatelé v rámci Služeb přispívají. Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat nebo moderovat naše Služby, a to zejména na domovských webových stránkách a Fórech. V žádném případě nezaručujeme platnost, originalitu, přesnost nebo užitečnost jakéhokoli Obsahu, zprávy nebo Uživatelem vytvořeného obsahu.

 

14         Máte přístup k našim Službám prostřednictvím třetích stran a k obsahu třetích stran prostřednictvím našich Služeb? 

ANO. K určitým Službám můžete přistupovat prostřednictvím služeb/platforem nabízených třetími stranami (tj. výrobci konzolí, streamingové služby atd.). Vaše chování při přístupu ke Službám prostřednictvím jejich služeb/platforem budou určovat podmínky těchto třetích stran a v případě rozporu s těmito Podmínkami budou mít přednost podmínky platné pro služby/platformy nabízené těmito třetími stranami.

Můžeme také zobrazovat určité produkty, služby nebo obsah třetích stran, a to vložením reklamních odkazů, reklamních bannerů nebo jakýchkoli jiných reklamních a propagačních prvků v rámci našich Služeb a také provádět operace křížového marketingu s jakýmkoli partnerem dle našeho výběru.

V obou případech nemůžeme nést odpovědnost za takové služby, produkty nebo obsah třetích stran.

 

15        V případě sporu, jaké podmínky platí pro odpovědnost, odškodnění a náhradu škody? 

15.1 Omezení a vyloučení odpovědnosti

a.      Výslovně tímto berete na vědomí, že používání Služeb a her je na vaše vlastní riziko.

b.      Služby jsou dodávány „jak stojí a leží", a to bez jakýchkoliv záruk, podmínek, garancí nebo jiných podmínek týkajících se:

i.          jejich souladu, přesnosti, správnosti, úplnosti, spolehlivosti nebo zabezpečení,

ii.          jejich vhodnosti pro konkrétní použití,

iii.          jejich tržní hodnoty,

iv.          absence narušení nebo chyb, programových chyb, virů nebo škodlivých prvků, nebo skutečnosti, že chyby, programové chyby, viry nebo škodlivé prvky budou odstraněny, a/nebo

v.          vaší spokojenosti.

c.      Společnost Ubisoft zejména nekontroluje vyčerpávajícím způsobem Obsah, a to zejména Uživatelem vytvořený obsah (jak je definováno v Článku 11) nebo slova, která vy nebo ostatní uživatelé prostřednictvím služeb zveřejňujete, což zahrnuje mimo jiné Fóra nebo vaše jednání v rámci struktury Služeb.

d.      Tímto výslovně vylučujeme:

i.          veškeré podmínky, záruky a jiné podmínky, které by mohly být jinak zahrnuty předpisy, zvykovým právem nebo právo ekvity a

ii.          jakoukoliv odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou v souvislosti s používáním Služeb nebo souvisejících služeb třetí strany. To zahrnuje:

A.     veškeré ztráty jakéhokoliv druhu, ať již v souvislosti s přečiny (včetně zanedbání nebo porušení statutární povinnosti), smlouvami, klamného líčení (ať již nevědomého nebo z nedbalosti) nebo jiné,

B.     přímé ztráty,

C.     neúmyslné ztráty,

D.     nahodilé ztráty,

E.     následné ztráty a

F.     nepřímé ztráty.

iii.          Nic z výše uvedeného nebrání nárokům za škody vůči vašemu hmotnému majetku.

e.      Jediným opravným prostředkem pro vaši osobu v případě sporu se společností Ubisoft nebo jejími poskytovateli služeb je::

i.      ukončení používání Služeb a ukončení vašeho Účtu a

ii.      v příslušných případech usilování o náhradu škody za vaše ztráty.

f.       Odpovědnost společnosti Ubisoft se omezuje na výměnu zpoplatněného Obsahu, který společnost Ubisoft uzná za obsah nepoužitelný na základě analýzy vašeho požadavku, a to za odpovídající Obsah dle výběru společnosti Ubisoft.

g.      V každém případě plná odpovědnost společnosti Ubisoft včetně jejích Přidružených společností vůči vaší osobě nemůže překročit cenu, kterou jste zaplatil(a) za Služby během období dvanácti (12) měsíců předcházejících sporu.

h.      Nic z výše uvedeného neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za podvod nebo podvodné líčení, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit s ohledem na příslušné zákony.

15.2 Odškodnění a náhrady

a.      Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete chránit, odškodníte a budete zajišťovat odškodnění pro společnost Ubisoft a její Přidružené organizace (jak je uvedeno výše), jejich subdodavatele a dodavatele Obsahu před jakýmikoliv nároky nebo údajnými nároky, veškerou odpovědností a škodami a všemi náklady včetně poplatků za právní služby, které by vyplývaly nebo byly výsledkem porušení těchto Podmínek, za které nesete odpovědnost nebo v souvislosti s vaším chováním v rámci Služeb.

b.      Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete chránit, odškodníte a budete zajišťovat odškodnění pro společnost Ubisoft a její Přidružené organizace v případě nevhodného nebo nezákonného používání vašeho Účtu, a to včetně případů nezákonného nebo nevhodného používání osobou, kterou jste k používání vašeho Účtu pověřil(a). Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že ponesete osobní zodpovědnost za používání Služeb vaší osobou a za veškerou svoji komunikaci a činnosti v rámci Služeb.

c.      Společnost Ubisoft si vyhrazuje právo nést na vlastní náklady výhradní zodpovědnost za jakýkoliv nárok, v souvislosti s nímž byste odškodnil(a) společnost Ubisoft.

15.3     Ustanovení tohoto Článku 15 zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto Podmínek nebo vašeho Účtu.

 

16         Existují další informace, které musíte znát? 

ANO. Níže jsou uvedeny další obecné informace, jimiž se tyto Podmínky řídí. Pokud v těchto Podmínkách nenajdete informace, které hledáte, můžete je najít na adrese https://legal.ubi.com.

16.1      Úprava Podmínek. Tyto Podmínky můžeme kdykoliv revidovat, a to z bezpečnostních, právních důvodů nebo z důvodu zajištění s nejlepší praxí a předpisy. Toto právo nebudeme využívat k realizaci významných změn Podmínek, jimiž by došlo k újmě vašich práv, aniž bychom vám dali příležitost vyjádřit s Podmínkami souhlas. Pokud se změnami Podmínek nesouhlasíte, můžete svůj Účet ukončit v souladu s ustanoveními Článku 8.1. Vzhledem k tomu, že Podmínky jsou pro vás závazné, měli byste se s revizemi pravidelně seznamovat. Jakékoliv použití Služeb následně poté, co revidované Podmínky vstoupí v platnost, představuje přijetí revidovaných Podmínek.

16.2      Oddělitelnost. Pokud soud nebo kompetentní úřad rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo část jakéhokoliv ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak se předpokládá, že bylo takové ustanovení nebo jeho část v požadovaném rozsahu vymazáno a že platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek zůstává nedotčena. Pokud by některé neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné ustanovení těchto Podmínek bylo platné, vynutitelné a zákonné v případě, že by byla vymazána jeho část, pak toto ustanovení bude platné po minimálních úpravách nezbytných k tomu, aby se stalo zákonným, platným a vynutitelným a odráželo naše původní záměry.

16.3      Bez vzdání se práva. Vzdání se práva nebo opravného prostředku lze považovat za uskutečněné až po podpisu písemného prohlášení za tímto účelem, a to námi i vámi. Žádné naše selhání nebo zpoždění ve výkonu našich práv nebo opravného prostředku ustanovených v rámci těchto Podmínek nebo zákonem nepředstavuje vzdání se takových práv nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku, ani neznemožňuje nebo neomezuje další výkon takového práva nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Žádný jednotlivý nebo částečný výkon takového práva nebo opravného prostředku neznemožňuje ani neomezuje další výkon takového práva nebo jakéhokoliv jiného práva nebo opravného prostředku.

16.4      Celistvost Smlouvy.

a)     Při uzavírání těchto Podmínek se žádná ze stran nespoléhala na žádné prohlášení, zastoupení, ujištění nebo záruku (dále jen „Zastoupení“) žádné jiné osoby, než jak je výslovně uvedeno v těchto Podmínkách.

b)     Každá ze stran souhlasí, že jediná dostupná práva a opravné prostředky vyplývající z nebo v souvislosti s Výkladem by byla za porušení smlouvy.

c)     Tyto Podmínky a všechna pravidla nebo pokyny zveřejněné online a týkající se Služby obsahují úplnou smlouvu mezi námi a vámi s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují a ruší veškeré předchozí nebo současné ústní nebo písemné dohody, jednání a smlouvy.

d)     Nic z ustanovení tohoto Článku neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod nebo podvodný klamný výklad.

16.5      Řešení sporů.

Alternativní řešení sporů. V případě sporů nebo nároků v souvislosti s těmito Podmínkami poskytuje Evropská komise platformu, která usnadňuje nezávislé a mimosoudní vyřešení online sporů mezi spotřebiteli a profesionály a je přístupná na této adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozhodné právo a jurisdikce. Tyto Podmínky a váš Účet a jakékoli spory či nároky vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo tvorbou (včetně sporů nebo nároků nesmluvní povahy) se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Velké Británie a Walesu. Neodvolatelně souhlasíte s tím, že soudy Anglie a Walesu mají výlučnou jurisdikci k vyřešení jakéhokoli takového sporu nebo nároku.

16.6      Vyšší moc. My neponeseme v rámci těchto Podmínek žádnou odpovědnost v případě, že nám v plnění závazků nebo pokračování v podnikání brání nebo nás v něm brzdí jednání, události, pochybení nebo nehody mimo naši přiměřenou kontrolu, což mimo jiné zahrnuje stávky, selhání telekomunikační sítě, vyšší moc, války, povstání, pandemie, úmyslné škody, zajištění souladu s jakýmkoli zákonem nebo vládním nařízením, nehody, požáry, povodně nebo selhání subdodavatelů.

16.7      Kontakt / Zákaznická podpora. K těmto Podmínkám se dostanete na adrese https://legal.ubi.com. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Podmínek, jakékoli Služby nebo Obsahu nás můžete kontaktovat na adrese: https://support.ubi.com.

 

TYTO PODMÍNKY JSOU PLATNÉ POUZE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.