ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK – UBISOFT
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK – UBISOFT

Előfizetési Feltételek – UBISOFT

EZEK A KERESKEDELMI FELTÉTELEK CSAK A PC-RŐL INDÍTOTT MEGRENDELÉSEIDRE ÉRVÉNYESEK. A KONZOLOS VAGY A MOBIL MEGRENDELÉSEK ESETÉN KÉRJÜK, OLVASD EL AZ ADOTT PLATFORMRA VONATKOZÓ KERESKEDELMI FELTÉTELEKET.

Ezek az Előfizetési Feltételek (ezek után, mint "Előfizetési Feltételek" vagy “EF”) hivatottak irányítani minden Ön által indított megrendelést (ezek után, mint “Ön” vagy a “Felhasználó”) melyet előfizetési csomagra ad annak érdekében, hogy Kiegészítő Tartalmat használjon (az alábbiakban definiáltak szerint) egy behatárolt ideig (“Előfizetés”), bármilyen, a játékban használatos fizetőeszközzel; úgy mint az érmék, a tokenek, kreditek (“Kreditek”), vagy egyéb módon elérve a Kiegészítő Tartalmat. A Kreditek, virtuális fizetőeszközök, melyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk egy vagy több UBISOFT Szolgáltatáson belül; beleértve korlátozás nélkül a videójátékokat, alkalmazásokat, vagy bármilyen más az UBISOFT által menedzselt tömegkommunikációs eszközt. Függetlenül a használt terminológiától, a Kreditek és a Kiegészítő Tartalom korlátozott licenc jogokat képviselnek, amelyeket kizárólag ez a Előfizetési Feltételek rész szabályoz; az alábbi 3. Cikkelyben foglaltak szerint; azoknak nincsen valódi értékük, nem átruházhatóak, nem beválthatóak, semmilyen pénz összegre, vagy pénzügyi értékre az UBISOFT-tól, semmikor.

Ez az Előfizetési Feltételek rész, referenciaként együtt értelmezendő az UBISOFT Felhasználói Feltételekkel(“Felhasználói Feltételek”) mely a következő forrásból érhető el: http://legal.ubi.com/termsofuse/. Minden nagybetűvel írt kifejezés melyet ebben az anyagban nem definiáltunk megtalálható az UBISOFT Felhasználói Feltételekben.

Bizonyos Szolgáltatásokon belül, az UBISOFT elérhetővé tehet az Ön számára, akár ingyenesen, akár bizonyos mennyiségű Kreditért cserében, és/vagy egy Előfizetéssel, Kiegészítő Tartalom anyagokat, melyeket ha egyszer hozzáad az Ön Fiókjához, azzal maximálisan kihasználhatja élményeit a Játékban.

Az összes, ilyen digitális anyagot, beleértve korlátozás nélkül a játékon-belüli dolgokat, a testreszabási elemeket, térképeket, építés-gyorsítókat, avatarokat és bármilyen más olyan elemet, melyet az UBISOFT elérhetővé tesz az ön számára egy Szolgáltatáson belül, mind "Kiegészítő Tartalom" néven említi.

1. Megrendelés feltételei.

Önnek egy érvényes Fiókkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy rendelhessen Krediteket, Előfizetés(eke)t, vagy Kiegészítő Tartalmat, értelem szerint.

2. Elérhetőség és az Előfizetések, Kreditek és/vagy Kiegészítő tartalmak Használata.

2.1 Bizonyos Szolgáltatásokon belül, az UBISOFT felajánlhatja Önnek bizonyos a Szolgáltatáson belül használható Előfizetések megrendelésének lehetőségét. Önnek lehetősége lehet különböző lejáratú Előfizetések közötti választásra. Az Előfizetés hossza a választott Előfizetéstől függ. Bizonyos Szolgáltatásokon belül, az UBISOFT felajánlhatja Önnek bizonyos a Szolgáltatáson belül felhasználható Kreditek összegyűjtésének lehetőségét. Megrendelésekor, Önnek lehetősége lehet választani a különböző Kredit összegek közül.

2.2 Ön elfogadja, hogy az UBISOFT, belátása szerint, meghatározhatja és megváltoztathatja az Előfizetések, és/vagy Kreditek, és/vagy Kiegészítő Tartalmak elérhetőségét; Szolgáltatásonkénti alapon. Értelem szerint, a Kreditek, bizonyos Szolgáltatásokban ingyenesen megszerezhetőek. Ön elfogadja, hogy az UBISOFT birtokolja az abszolút jogát annak, hogy csökkentse, kezelje, szabályozza, kontrollálja, módosítsa és/vagy megsemmisítse a Krediteket, Előfizetéseket vagy Kiegészítő Tartalmakat, belátásának megfelelően; és hogy az UBISOFT ezen jogainak gyakorlása miatt semmilyen felelősséggel nem tartozik Önnek. Minden Kreditet, Előfizetést, vagy Kiegészítő Tartalmat (beleértve korlátozás nélkül, eredményeket, avatarokat, chat ablakokat, csínyeket) , az UBISOFT saját belátása szerint megszűntetheti és törölheti, és/vagy azoknak lehet lejárati dátumuk.

3. A Licenc megadása.

3.1 Egy Előfizetés, Kreditek és/vagy Kiegészítő Tartalmak megrendelés befejezésének pillanatában, értelem szerűen, vagy másképpen akkor, amikor Ön ezeket kéri, az UBISOFT megad önnek egy személyes, privát, nem-kereskedelmi, visszavonható és korlátozott licenc jogot az adott Szolgáltatás(ok)on belüli Kiegészítő Tartalom megszerzéséhez és használatához; azáltal, hogy bevélt egy bizonyos mennyiségű Kreditet, vagy másképpen használva az Előfizetés(eke)t. Akkor fejezte be a megrendelést, amikor az UBISOFT megkapja az Ön fizetésének visszaigazolását az UBISOFT fizetési szolgáltatását biztosító szolgáltatótól az Ön megrendelésére vonatkozóan.

3.2 Az ilyen licencre vonatkozó feltételek a (i) Kreditekkel kapcsolatban akkortól érvényesek, amikor Ön befejezte azon Kreditek megrendelését, vagy értelem szerűen akkor, amikor Ön ezeket a Krediteket megkapta; (ii) egy Előfizetéssel kapcsolatosan, amikor Ön befejezte azon Előfizetés megrendelését; (iii) egy Kiegészítő Tartalommal kapcsolatosan, amikor Ön befejezte azon Kiegészítő Tartalom megrendelését; és akkor ér véget, amikor az Ön hozzáférése az adott Kredithez, és/vagy Előfizetéshez, és/vagy Kiegészítő Tartalomhoz felfüggesztésre kerül, megszűnik vagy lejár.

3.3 Ön elfogadja, hogy nincsen joga, jogcíme vagy tulajdoni érdeke semmiféle tartalommal szemben amely a Szolgáltatásokban megjelenik, beleértve korlátozás nélkül bármilyen Előfizetést, Kreditet és Kiegészítő Tartalmat; függetlenül attól, hogy azt a Szolgáltatások használatán keresztül szerezte-e, vagy az UBISOFT-tól rendelte, vagy bármilyen más Fiókkal vagy tárolt attribútummal a Szolgáltatásban.

3.3 Kreditek, Előfizetések vagy Kiegészítő Szolgáltatások átruházása. A szolgáltatáson belül, kivétel azok ahol ezt a Szolgáltatás külön engedélyezi egy különleges belső funkcióval, Ön nem ruházhat át vagy cserélhet Krediteket, Előfizetést vagy Kiegészítő Tartalmat, más felhasználókkal. Az UBISOFT letilt és nem vesz figyelembe bármilyen a Szolgáltatáson kívül végrehajtott Kredit, Előfizetés vagy Kiegészítő tartalom átruházást. Éppen ezért, semmilyen esetben sem ruházhat át, adhat el vagy más módon nem cserélhet gazdát (vagy kísérelhet meg hasonlót) Kredit, "valódi" pénzért, vagy a Szolgáltatáson kívül. AZ EZEN RENDELKEZÉSTŐL VALÓ ELTÉRÉS A JELEN FELTÉTELEK ÉS AZ UBISOFT FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEINEK SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉT JELENTI, ÉS A FIÓKJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT JELENTHETI A FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK MEGSZŰNÉS FEJEZETÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, AZ UBISOFT BÁRMILYEN MÁS KÖVETELÉSÉRE, KÁRÁRA VAGY VESZTESÉGÉRE VAGY MÁS JOGORVOSLATÁRA VALÓ HATÁS NÉLKÜL. ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ UBISOFT MINDEN ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS ÉS JOGI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL, VISSZAVONHAT AZ ÖN FIÓKJÁBÓL BÁRMILYEN KREDITET, KIEGÉSZÍTŐ TARTALMAT VAGY ELŐFIZETÉST MELYET ÖN (I) A SZOLGÁLTATÁSOK KÍVÜL SZERZETT, MELY BÁRMILY MÓDON (II) SÉRTI EZEKET AZ ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEKET VAGY AZ UBISOFT FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEIT.

4. Árképzés.

4.1 Az Ön Előfizetés(ei)nek, Kreditjeinek, vagy Kiegészítő Tartalmainak költsége, nem tartalmazza az Internet, vagy bármilyen más kommunikációs kapcsolat költségeit (beleértve, de nem kizárólagosan, a mobil szolgáltatók és/vagy szolgáltatás biztosítók felé fizetendő költséget) mely a Szolgáltatások, Kiegészítő Tartalmak vagy más termékek használatához szükséges Internet Szolgáltatás elérésére vonatkoznak (beleértve de nem kizárólagosan, a virtuális cikkeket), melyek kizárólag Önt terhelik.

4.2 Az UBISOFT fenntartja magának a jogot, saját belátása szerint, arra, hogy az Előfizetések, a Kreditek és/vagy a Kiegészítő Tartalmak árait módosítsa. Ön a Szolgáltatás(ok) weboldal(ai)n értesül majd az új alkalmazott árakról, ha megnézi az Előfizetéseket, Krediteket és/vagy a Kiegészítő Tartalmakat. Ezek az új árak csak abban az esetben vonatkoznak majd Önre, ha megújítja Előfizetés(ei)t, vagy a következő alkalommal, ha Krediteket vagy Kiegészítő Tartalmat rendel. Abban az esetben ha az Előfizetés(ei)nek automatikus megújításának lehetőségét választotta, az Előfizetés(ek) új árai a megújítástól fognak Önre vonatkozni. Dönthet az új áron való megújítás mellett, vagy lemondhatja az Előfizetés(ei)t. Minden esetben, ha Ön nem fogadja el az új ára(ka)t, nem fogja tudni többé elérni a Szolgáltatást.

4.3 Az ön Előfizetési ideje alatt, az UBISOFT fenntartja a jogot, saját belátása szerint, hogy a Szolgáltatás(oka)t frissítse. Előfizetése hozzáférést biztosít Önnek ezekhez a frissítésekhez, de nem lesz hozzáférése az olyan "kiegészítő" vagy "hozzáadott" frissítésekhez, melyeket az UBISOFT külön terjeszt, és/vagy értékesít.

4.4 Megrendeléseivel kapcsolatos információkhoz egy Szolgáltatáson beül hozzáférhet (a) a Fiókjában egy biztonságos weboldalon keresztül, és/vagy (b) megrendelésének befejeztével, egy megerősítő e-mailben.

4.5 Megrendeléséhez ÁFA, vagy más kereskedelmi adó kapcsolódhat. Minden felmerülő költség megfizetése Önt terheli, beleértve az alkalmazandó kereskedelmi adókat, melyek megrendeléséhez kapcsolódnak. Ha az UBISOFT nem tudja Önnek kiszámlázni az alkalmazandó adókat az nem menti fel Önt az ilyen adók megfizetésének kötelezettsége alól; és az UBISOFT kérheti Öntől az ilyen a Szolgáltatások megrendeléseivel kapcsolatos adók megfizetését.

5. Fizetési Megoldások.

5.1 Az UBISOFT számos fizetési opciót kínál, Szolgáltatásonkénti alapon, melyek némelyike harmadik-feles fizetési és számlázási szolgáltatókon keresztül megy, melyeknél járulékos költségek merülhetnek fel. Kérjük, figyelmesen nézze át az ilyen feltételeket és költségeket. Szükség lehet adott esetben arra is, hogy Ön a harmadik-feles szolgáltatónál fiókot nyisson. Ön elfogadja, hogy az UBISOFT saját belátása szerint és előzetes figyelmeztetés nélkül, meghatározza és megváltoztassa bizonyos fizetési módok elérhetőségét, időről időre, Szolgáltatásonkénti alapon, mindenféle Ön felé fennálló kötelezettség nélkül.

5.2 Önnek megfelelő, teljes és naprakész fizetési információkat kell megadnia az UBISOFT számára. Amikor Ön a Szolgáltatás(ok)ból bármilyen Kreditekre, Kiegészítő Tartalomra, vagy Előfizetés(ek)re szóló megrendelést ad le; az UBISOFT vagy a megfelelő harmadik-feles szolgáltató küldhet Önnek visszaigazoló kommunikációt (e-mailen, push notification-ben, szöveges üzenetben, vagy más módon), mely a megrendelt dolgok adatait tartalmazza. Kérjük ellenőrizze, hogy az adatok a visszaigazoló kommunikációban megfelelőek-e, amilyen hamar csak lehet, és tartson meg egy másolatot belőle magának. Az UBISOFT nyilvántartást vezet a tranzakciókról annak érdekében, hogy bármilyen későbbi kérdésben való eljárás érdekében, ennek ellenére nem felelős semmiféle Ön által elvesztett vagy rossz helyre tett kommunikációért. Az UBISOFT nem tárol semmiféle hitel-, vagy bankkártya információt.

5.3 ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN ÉS MINDEN AZ ELŐFIZETÉSÉVEL, ÉS/VAGY KREDITJEIVEL, ÉS/VAGY KIEGÉSZÍTŐ TARTALMAIVAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLŐ KÖLTSÉG ELŐRE FIZETENDŐ, AZ ELŐFIZETÉS, ÉS/VAGY KREDIT, ÉS/VAGY KIEGÉSZÍTŐ TARTALOM MEGRENDELÉSEKOR, ÉS NEM VISSZATÉRÍTENDŐ ANNAK KIFIZETÉSE UTÁN SEM RÉSZBEN, SEM EGÉSZBEN.

5.4 A Fiókjához tartozó minden megrendelésért Önnek kell fizetnie, beleértve a családja, vagy barátai megrendeléseit, vagy bárki más megrendelését, amit a Fiókjában történt, akár jogosultan akár nem. Ön felelős minden használatért mely a Fiókjával történik; valamint miden fizetés és megrendelés vagy a Fiókjával kapcsolatosan felmerülő költségért. Ön elfogadja, hogy informálja az UBISOFT-ot, a Szolgáltatás vásárlói támogatásokkal való kapcsolatfelvétel útján, amilyen gyorsan csak lehet bármilyen jogosulatlan Fiók, jelszó használatról, vagy más a fiókjával kapcsolatos egyéb biztonsági sérelem ügyében, mely a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy azokra vonatkozóan jut a tudomására.

5.5 Általánosságban, az Előfizetés(ek), a Kreditek és a Kiegészítő Tartalom a megrendelésének befejeztével azonnal a rendelkezésére áll.

5.6 Ön elfogadja, hogy az Előfizetés, az Előfizetési idő alatt való nem használata, és/vagy a kreditek vagy Kiegészítő tartalmak nem használata nem jogosítja fel Önt semmiféle visszatérítési követelésre, vagy az Előfizetésének felfüggesztésére.

5.7 Gondolkodási idő. Amennyiben Ön az Európai Unió polgára, Önnek joga van tizennégy naptári napon belül a szerződéstől elállni bármilyen indoklás nélkül ("Gondolkodási idő"), az ilyen szerződés hatálybalépését követő naptól számítva. Ugyanakkor, Ön elfogadja, hogy ezen elállási jogát elveszti azzal, ha a szolgáltatás használatát megkezdi ezzel véget vetve e Gondolkodási Időnek. Ennek megfelelően, Ön elfogadja, hogy Önnek semmiféle elállási joga nincs megrendelésével kapcsolatosan, mivel a szolgáltatás azonnal megkezdődik, ha az Előfizetésről és/vagy Kreditekről, és/vagy Kiegészítő Tartalomról szóló megrendelése befejeződik.

6. Kreditek és az Előfizetések nem bírnak valós értékkel.

Bármilyen az ennek ellentmondó állítással ellentétben, az Előfizetési Feltételekben és a Felhasználói Feltételekben foglaltakkal, a Kiegészítő Tartalommal, Előfizetésekkel és Kreditekkel, vagy bármilyen más terminológiával leírva, azoknak nincsen pénzbeli vagy "valós világ" beli értéke; azt semmilyen esetre sem lehet azt semmilyen módon "valódi" fizetőeszközre cserélni, vagy váltani.

Az UBISOFT letilt és nem vesz figyelembe semmilyen, a Szolgáltatáson kívül végrehajtott vagy abból származó bármilyen "valós világ" beli eladást, ajándékozást, vagy kereskedelmet. Ennek megfelelően, Ön nem adhat el, vagy ruházhat át semmilyen Kiegészítő Tartalmat, Előfizetést vagy Kreditet semmilyen módon, és nem vásárolhat semmiféle Kiegészítő Tartalmat, Előfizetést vagy Kreditet másként, mint a Szolgáltatásban való felhasználásra. Ugyanígy, az Előfizetés(ek) vagy Kreditek nem használhatóak arra, hogy azokon keresztül más felhasználókkal fogadásokat kössenek, hacsak azt az UBISOFT kifejezetten nem fejezte ki, vagy engedélyezte a Szolgáltatásban. Az ezen Cikkelytől való eltérés a jelen feltételek és az UBISOFT Felhasználói Feltételeinek súlyos megsértését jelenti, és a Fiókjának megszüntetését jelentheti a Felhasználói Feltételek: Megszűnés fejezetében foglaltaknak megfelelően, az UBISOFT bármilyen más követelésére, kárára vagy veszteségére vagy más jogorvoslatára való hatás nélkül.

7. Megszűntetés, felfüggesztés.

Az UBISOFT saját belátása szerint és előzetes figyelmeztetés nélkül, megszüntetheti, vagy felfüggesztheti az Ön hozzáférését az Ön Előfizetés(ei)hez és/vagy az Ön Kreditjeihez, és/vagy Kiegészítő tartalmához abban az esetben, ha Ön bármilyen indokkal, okkal vagy ok nélkül, nem tesz eleget az ebben az Előfizetési Feltételekben vagy a Felhasználói Feltételekben foglaltaknak.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ UBISOFT MINDEN ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS ÉS JOGI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL, VISSZAVONHAT AZ ÖN FIÓKJÁBÓL BÁRMILYEN KREDITET, KIEGÉSZÍTŐ TARTALMAT VAGY ELŐFIZETÉST MELYET ÖN (I) A SZOLGÁLTATÁSOK KÍVÜL SZERZETT, MELY BÁRMILY MÓDON (II) SÉRTI EZEKET AZ ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEKET VAGY AZ UBISOFT FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEIT.

Ön bármikor megszüntetheti bármilyen szolgáltatással vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos Fiókját vagy Előfizetését, automatikusan mindenféle jogi formalitás nélkül, úgy, hogy a felhasználói Feltételeknek megfelelően kapcsolatba lép az UBISOFT ügyfélszolgálati osztályával. Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásokat és a Fiókja és/vagy a megfelelő előfizetések megszüntetése iránti kérelmet kell küldenie az UBISOFT-nak.

A fent nevezett megszüntetési eljárás betartása mellett a Fiókja és/vagy Előfizetése(i) megszüntetése indokolt időn belül lép életbe azután, hogy az UBISOFT ügyfélszolgálati részlege megkapta az Ön kérését.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ UBISOFT SEMMILYEN OKBÓL NEM KÖTELES ÖNNEK VISSZAFIZETNI SEMMILYEN PÉNZT; VALAMINT HOGY ÖN NEM KAP SEMMIFÉLE PÉNZT VAGY EGYÉB KOMPENZÁCIÓT A FEL NEM HASZNÁLT KREDITEK, ELŐFIZETÉSEK, VAGY KIEGÉSZÍTŐ TARTALMAK UTÁN AMIKOR A FIÓKJÁT LEZÁRJA ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ÖNKÉNTES, VAGY NEM ÖNKÉNTES ALAPON TÖRTÉNT-E. AZ UBISOFT FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA, HOGY AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FIÓKJÁNAK VAGY ELŐFIZETÉSÉNEK TÖRLÉSE ELŐTT FELMERÜLT BÁRMIFÉLE KÖLTSÉGEKET BEPÓTOLJON.

8. Előfizetés, Kreditek és/vagy Kiegészítő Tartalmak megszüntetése.

Értelem szerűen, az UBISOFT saját belátása szerint abbahagyhatja a Szolgáltatás(ok)ban az Előfizetések és/vagy Kreditek, és/vagy Kiegészítő Tartalmak biztosítását, bármikor, mindenféle Ön felé fennálló kötelezettség nélkül. Ilyen esetben, az UBISOFT 30 (harminc) nappal előbb figyelmeztet az Előfizetések és/vagy Kreditek, és/vagyKiegészítő Tartalmak megszüntetéséről, a Szolgáltatás számára kijelölt weboldalon.

9. Az Előfizetési Feltételek áttekintése.

Az UBISOFT fenntartja magának a jogot, hogy jelen Előfizetési Feltételek vagy más az UBISOFT Szolgáltatásait tartalmazó más megjegyzések egyes pontjait kicserélje, módosítsa, hozzáadjon, vagy kitörölje bármikor, időlegesen, vagy véglegesen és teljesen, saját belátása szerint. Az UBISOFT az EF-fel kapcsolatos bármiféle változásról, módosításról, hozzáadásról vagy törlésről értesülni fog úgy, hogy az új EF-eta Szolgáltatásokhoz kapcsolódó weblap(ok)on közzéteszi, és erről egy értesítést is közzétesz, melyben a felhasználóit a változásról, módosításról, hozzáadásról, vagy törlésről értesíti. Bármiféle változás, módosítás, hozzáadás vagy törlés öt (5) munkanapon belül lép érvénybe az említett értesítés közzétételétől számítva. Ha nem fogadja el a jelen Feltételekben végrehajtott módosításokat, a jelen EF 7. cikknek megfelelően lezárhatja a Fiókját.

Ezért Ön vállalja, hogy a változásokat rendszeresen ellenőrzi és azoknak maradéktalanul eleget tesz. A Szolgáltatások használata, bármilyen frissítés és/vagy módosítás mely ezen Előfizetői Feltételek hatálya alá esik, ezúttal frissült és módosult.