STADGA FÖR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
STADGA FÖR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

STADGA FÖR ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

”Your privacy is not a game” [1]

Våra team på Ubisoft skapar originella och minnesvärda upplevelser som underhållning och för att våra spelare ska dela med sig och utvecklas genom spel, applikationer, webbplatser och nättjänster (nedan kallade Tjänster).

För att du ska kunna utnyttja våra Tjänster använder vi uppgifter om dig och vi följer spelreglerna!

Här hittar du enkelt all information du behöver för att förstå hur vi använder dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du utövar dina rättigheter.

 

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift (eller en uppgift) är all den information som gör att vi kan identifiera dig

 • direkt, t.ex. ditt efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer,
 • indirekt, t.ex. ditt användarnamn, IP-adress, identitet för webbkakor (cookies) eller speldata.

I avsnitt 3 ”När och i vilket syfte samlar Ubisoft in mina personuppgifter?” finns information om exakt vilka uppgifter som Ubisoft samlar in om dig.

 

2. Kan minderåriga få tillgång till våra Tjänster?

Om du är minderårig är det lagen om personuppgifter i ditt land som avgör vid vilken ålder du kan skapa ett Ubisoft-konto eller få tillgång till vissa Tjänster. Du hittar mer information om detta i artikeln om minderårigas tillgång till Tjänsterna i våra Användningsvillkor för Tjänsterna.   

 

3. När och i vilket syfte samlar Ubisoft in mina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter om dig när

a)    Du skapar ett Ubisoft-konto (nedan kallat ditt Konto).

Vi samlar in ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och land. Vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, visas offentligt för att din gemenskap ska kunna hitta dig på våra Tjänster.

När du skapar ditt Konto har du möjligheten att abonnera på ett newsletter från Ubisoft per e-post. Du kan alltid säga upp ditt abonnemang genom att

 • klicka på länken för uppsägning av abonnemang i slutet av newsletter, eller
 • gå till sidan för kontoinställningar och till rubriken ”sekretess och kommunikation”.

Även när du säger upp ett alternativ får du alltid ett e-postmeddelande med kontoinformation (t.ex. om du har glömt ditt lösenord).

b)    Du loggar in på Tjänsterna med hjälp av din användaridentitet för ett socialt nätverk eller en extern plattform (t.ex. Facebook, Twitch).

Vi samlar in de uppgifter som du har accepterat att dela med dig av via det sociala nätverket eller den externa plattformen.

c)     Du genomför ett köp i våra spel och på våra nättjänster.

Vi samlar in de uppgifter som krävs för att hantera köpet, t.ex. ditt efternamn, förnamn, postadress och e-postadress, land, bankuppgifter och inköpshistorik. Dessa uppgifter skickas till våra tjänsteleverantörer som tar hand om betalningen och leveransen (du hittar mer information i avsnitt 5 ”Till vem Ubisoft delar med sig av mina personuppgifter?”).

d)    Du använder våra spel, applikationer, webbplatser och nättjänster på en dator eller en mobiltelefon.

Vi samlar in t.ex.

 • dina speldata för att förbättra din spelupplevelse och säkerheten för våra Tjänster, t.ex. uppnådd nivå i spelet, belöningar, klassificeringar, utförda uppdrag i spelet, statistik som speltid eller användningen av olika funktioner samt uppgifter om buggar och eventuella funktionsfel,

 • dina uppkopplings- och navigeringsdata för att våra Tjänster ska fungera säkert och på rätt sätt, t.ex. besökta sidor, din enhets och uppkopplingens identitet (IP-adress, MAC-adress), datum och tidpunkter för uppkoppling, information om webbläsaren och operativsystemet.

Vi använder olika tekniker bland annat kakfiler (cookies) för att samla in dessa uppgifter när du använder våra Tjänster eller besöker en tredjeparts sida, där vi och våra partners visar innehåll eller analyserar användningen.

Vi tillåter vissa av våra partners att lämna kakfiler och få tillgång till kakfiler på din enhet. Användningen av dessa styrs av de berörda parternas stadgar för användning av personuppgifter och inte av denna stadga.

Gå till sidan för hantering av kakfiler för att invända mot att kakfiler lagras eller begära att de raderas. Där finns också en lista över vilka partners som kan lagra och/eller få tillgång till dessa kakfiler.

Du kan också konfigurera din webbläsare för att få veta när kakfiler lagras på din enhet eller avaktivera möjligheten att lagra kakfiler, med hjälp av webbläsarens hjälpmeny. En sådan inställning kan påverka din möjlighet att göra nätköp eller få tillgång till funktioner i våra Tjänster i de fall dessa kakfiler krävs för att det ska fungera på rätt sätt.

e)     Du spelar ett Ubisoft-spel på en konsol.

Vi kan samla in ålder, land, användarnamn och e-postadress som registrerats i din konsol för att göra det lättare för dig att skapa ett konto.

Vi samlar också in uppgifter från konsoltillverkaren t.ex. din speldata och uppgifter om buggar och eventuella funktionsfel.

f)     Du pratar med andra spelare (forum, chatt, Ubisoft-sidor på sociala nätverk).

Vi samlar t.ex. in ditt användarnamn, IP-adress, datum, tidpunkt och sparar innehållet i dina meddelanden för att du ska kunna kommunicera med andra spelare i en säker miljö.

g)    Du exponeras för reklam eller personanpassat innehåll i våra Tjänster eller våra partners tjänster.

Vi samlar t.ex. in ålder och kön, annonserna och hur många gånger du visat dem, var de placerats i spelet och din enhets identitet. Vi samlar också in informations om din aktivitet i samband med annonser, t.ex. vilka webbplatser du besöker, vilken tid och hur länge.

Vi kan kombinera insamlade uppgifter med våra partners uppgifter när du använder våra Tjänster. Vi kombinerar också dessa uppgifter med studier om demografi, reklam, marknadsföring eller med andra analysundersökningar.

Vi kan använda alla uppgifter om dig som vi samlat in för att erbjuda annonser, produkter, tjänster eller personanpassat innehåll (nedan kallat personanpassat innehåll) via våra Tjänster eller våra partners tjänster.

Vill du ångra ditt samtycke eller invända mot den personanpassade reklamen? Gå till avsnitt 6 ”Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva mina rättigheter?”, och rubriken ”Välja och ändra åsikt”.

h)    Du deltar i tävlingar eller undersökningar som anordnas av Ubisoft.

Vi samlar t.ex. in ditt efternamn, förnamn, födelsedatum, postadress och e-postadress.

Vi använder dessa uppgifter för att anordna tävlingen eller undersökningen, skicka reklamerbjudanden och/eller för intern statistik.

i)     Du kontaktar oss via Ubisofts kundtjänstportal eller via sociala nätverk.

Om du kontaktar oss via kundtjänstportalen kan vi t.ex. samla in ditt efternamn, förnamn, användarnamn, e-postadress, födelsedatum, land, konsolens identitet och spel som är registrerade på ditt Konto, beroende på dina frågor.

Om du kontaktar oss via sociala nätverk samlar vi in vissa uppgifter från din profil.

Vi använder dessa uppgifter endast för att svara så bra som möjligt på dina frågor.

j)     Du följer inte spelreglerna.

När du använder våra Tjänster begär vi att du följer våra Användningsvillkor för Tjänsterna och uppförandekoderna för våra Tjänster som syftar till att skydda våra användare, våra anställda och mer allmänt Ubisofts rättigheter.

Om du inte följer dessa regler kan du sanktioneras bland annat vid läggspel, fusk eller ”griefers”. Vi sparar uppgifter om dig den tid som krävs för att genomföra dessa sanktioner, t.ex. kontots användarnamn, din speldata, din IP-adress, din enhets identitet och din diskussionshistorik.

 

4. Hur länge sparar Ubisoft mina personuppgifter?

Vi sparar bara uppgifter om dig så länge det krävs för att genomföra de åtgärder för vilka de samlats in, utom i de fall en annan lagringstid fastställs i lagen.

Vi sparar t.ex. uppgifter som är knutna till ditt Konto tills kontot stängs. I vissa fall kan uppgifter sparas längre t.ex. när de gör det möjligt att genomföra en sanktion.

 

5. Till vem Ubisoft delar med sig av mina personuppgifter?

Vi kan dela med oss av uppgifter om dig till följande partners:

 • De tekniska tjänsteleverantörer som bidrar till att tillhandahålla Tjänster (t.ex. leverans av produkter, marknadsföring av Tjänster, nätbetalning, bekämpning av läggspel, fusk och ”griefers”). I egenskap av underleverantörer har dessa tjänsteleverantörer samma skyldigheter som Ubisoft att följa gällande lagar om skydd av personuppgifter.

 • De partners som använder uppgifter om dig för att erbjuda reklam eller personanpassat innehåll.
  • Vill du veta vilka Ubisofts parters är? Gå till sidan för hantering av kakfiler.
  • Vill du ångra ditt samtycke till delningen av uppgifter? Gå till avsnitt 6 ”Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva mina rättigheter?”, och rubriken ”Välja och ändra åsikt”.

 •  Andra företag, endast vid en överföring av Ubisofts verksamhet.

 • Administrativa eller rättsliga myndigheter för att kontrollera att Ubisoft använder uppgifterna på rätt sätt eller för en undersökning, i enlighet med villkor i lagen. Ubisoft kontrollerar alltid att en begäran är berättigad.

I dessa fall kan uppgifter om dig överföras till länder utanför Europeiska unionen som säkerställer en likvärdig skyddsnivå. Vid en överföring till andra länder garanteras skyddet av dina personuppgifter genom undertecknandet av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

 

6. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva mina rättigheter?

 • Få en kopia av mina personuppgifter – ”Tillgång och portabilitet”: Du kan alltid begära att få en kopia av de uppgifter som är knutna till ditt Konto, t.ex. för att ta del av informationen, använda den själv eller överlämna den till en annan tjänsteleverantör. Hur gör jag? Ubisoft har ett förenklat förfarandet för du lätt ska kunna utöva dina rättigheter.

Gå till sidan för kontoinställningar, rubriken ”sekretess och kommunikation” och sedan ”Hämta dina uppgifter”.

Om du har fått en sanktion på våra Tjänster kan vi inte ge dig tillgång till uppgifter som avser din sanktion för att vi ska kunna upprätthålla vår förmåga att upptäcka eller vidta åtgärder mot vissa beteenden.

 • Rätta en av uppgifterna om dig – ”Rättelse”: Du har rätt att korrigera uppgifter om dig om de är felaktiga eller ofullständiga (t.ex. ändra din leveransadress). Hur gör jag?

 Gå till sidan för kontoinställningar, och till rubriken ”Kontoinformation”.

 •  Välja och ändra åsikt – ”Invändning och återkallande”: Du kan när som helst ångra ditt samtycke eller invända mot att få newsletters eller e-postreklam, personanpassad reklam eller att vi delar dina personuppgifter med våra partners (med undantag av dotterbolag och tekniska tjänsteleverantörer).
  • Gå till sidan för kontoinställningar, under rubriken ”sekretess och kommunikation”.
  • Gå till sidan för hantering av kakfiler för att ändra inställningarna för kakfiler.
  • För vissa mobila spel, i sekretessinställningarna.
  • På din telefon eller din pekplatta, i inställningarna genom att aktivera ”Limit Ad Tracking” på Apple-telefoner eller genom aktativera ”Opt-out of Ads Personalization” på Android-telefoner.

 •  Radera ditt Konto – ”Rätten att bli bortglömd”: Du kan begära att ditt Konto stängs, och därmed att alla tillhörande uppgifter raderas. Hur gör jag?

 Gå till sidan för kontoinställningar, rubriken ”Kontoinformation” och sedan ”Stänga ditt Ubisoft-konto”.

 Om du har fått en sanktion på våra Tjänster kan vi inte radera de uppgifter som är knutna till sanktionen.

 •  Begränsa användningen av mina personuppgifter – ”Begränsning av behandling”: Du har också rätt att begära att dina personuppgifter inte längre används eller inte raderas under handläggningen av din begäran. Kontakta i så fall Ubisofts kundtjänst här.

För att utöva dina rättigheter om du inte har ett Konto eller om du har frågor om hur du utövar dessa rättigheter, kan du alltid kontakta Ubisofts kundtjänst.

Om du anser att dina rättigheter inte respekterats efter att ha kontaktat oss har du möjligheten att göra en reklamation till kontrollmyndigheten i ditt land.

För Howrse/Equideow-tjänsterna:

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i fråga om dina uppgifter genom att kontakta den särskilda kundtjänsten: https://support.owlient.eu  och hantera ditt konto på den särskilda kontohanteringssidan: https://equideow.com/member/account/.

 

7. Varför kan Ubisoft använda uppgifter om mig?

Vi kan använda uppgifter om dig i ett av följande fall:

 • Ubisoft har ett legitimt intresse (eller användare har en rimlig förväntan) av att ge dig bästa möjliga upplevelse t.ex. för att garantera tjänsternas säkerhet, moderera gemenskapen, svara på dina frågor eller skicka newsletters till dig.

 • Samtycket till att erbjuda reklam, produkter, tjänster eller personanpassat innehåll i förhållande till din användarprofil.

Ubisoft kan när som helst ändra detta dokument. Vi kommer att informera dig om större uppdateringar och vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom detta dokument eller kontakta oss om du har frågor. Du godkänner ändringarna genom att fortsätta att använda våra Tjänster.

 

8. Kontakt

Om du har en fråga om detta dokument kan du kontakta

 • ansvarig för skyddet av personuppgifter och dennes team här.
 • per brev: UBISOFT ENTERTAINMENT SA (ansvarig för behandlingen), 2, rue du Chêne Heleuc – 56910 Carentoir (Frankrike)

 Om du har andra frågor, t.ex. om ditt Konto har kapats, om du har problem med nätbetalningen eller hur man använder våra produkter och tjänster, kontakta Ubisofts kundtjänst.

Lokala kontakter

 • Kanada

Attention: Legal Department

Adress: Ubisoft: 5505 St-Laurent Blvd., Suite 5000, Montréal, Québec, H2T 1S6, Kanada

 • Sydkorea

Attention: Ms. Eun-Mi Kim (김은미)

Adress: 28 Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul

E-post: Ubisoft_Privacy_Korea@generalagent.co.kr

Telefonnummer: 02-736-8275

 • USA

Attention: Ubisoft, Inc. Attn: Privacy Rights Administrator c/o Legal Department

Adress: 625ird Street San Francisco, 94107 CA, USA

[1] ”Ditt privatliv är inte ett spel”