UBISOFTS INTEGRITETSPOLICY
UBISOFTS INTEGRITETSPOLICY

UBISOFTS INTEGRITETSPOLICY

Publicerades den 25 maj 2018

VÄLKOMMEN TILL UBISOFTS TJÄNSTER.

LÄS NOGA IGENOM DENNA INTEGRITETSPOLICY

Välkommen till Ubisoft, ett världsledande företag inom videospel och interaktivt innehåll. I denna integritetspolicy beskrivs vårt integritetsåtagande gentemot våra spelare (nedan kallade Användare). Denna integritetspolicy är en del av Ubisofts användningsvillkor, som du hittar på http://legal.ubi.com.

Vi på Ubisoft samlar in personuppgifter som stöd för våra produkter och tjänster och vi iakttar samtidigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, som gäller från och med den 28 maj 2018 (nedan kallad Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR).

I GDPR avses med personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Genom att använda Ubisofts Tjänster tillåter du Ubisoft och dess närstående företag, bland annat men inte begränsat till Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft Inc., Ubisoft Mobile Games, Red Storm Entertainment Inc. och Blue Byte GmbH, att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy måste du avstå från att använda våra nätspel eller våra spels nätfunktioner, våra webbplatser, våra mobilappar och alla andra Ubisoft-produkter och -tjänster på nätet (nedan kallade Tjänster).

Ubisoft Entertainment är den personuppgiftsansvariga enligt denna integritetspolicy och har sitt säte på adressen 107 avenue Henri Fréville, 35200, Rennes, Frankrike.

Innehåll:

 1. När samlar Ubisoft in dina personuppgifter?

 2. Vilka personuppgifter samlar Ubisoft in?

 3. Hur använder Ubisoft mina personuppgifter?

 4. Hur länge behåller Ubisoft mina personuppgifter?

 5. Till vem delar Ubisoft med sig av mina personuppgifter?

 6. Offentliggör Ubisoft mina personuppgifter? Vem kan se mina personuppgifter?

 7. Minderåriga

 8. Vilka rättigheter har jag?

 9. Ändringar av integritetspolicyn

 10. Kontakter

1. När samlar Ubisoft in dina personuppgifter?

Ubisoft samlar in och behandlar dina personuppgifter vid olika tidpunkter när du använder våra Tjänster. I allmänhet samlas personuppgifter in när

(a) du använder en tjänst,

(b) du skapar ett konto,

(c) du gör ett köp inom våra Tjänster,

(d) du genererar användarskapat innehåll,

(e) du tittar på reklam inom våra Tjänster,

(f) du abonnerar på ett nyhetsbrev,

(g) du tar kontakt med Ubisofts kundtjänst och under sessioner för teknisktteknisk support,

(h) du deltar i en tävling eller i lotterier,

(i) du chattar med tjänstens andra användare,

(j) du deltar i en beta eller på annat sätt hämtar en patch eller demo, eller

(k) du delar med dig av eller på annat sätt bidrar till våra kanaler med sociala medier eller andra sociala nätverk.

Vilken aktivitet det än rör sig om och enligt principen om uppgiftsminimering som fastställs i GDPR, kommer vi endast att samla in personuppgifter i den mån det behövs för att tillhandahålla Tjänsterna och besvara förfrågningar från dig.

2. Vilka personuppgifter samlar Ubisoft in?

2.1 När du använder Ubisofts tjänster

2.1.1 När du bläddrar genom Ubisofts webbplatser

Kakor. Ubisoft använder kakor i Tjänsterna. En kaka eller cookie är en liten textbaserad datafil som webbplatser ofta lagrar på en användares dator. Avsikten med kakor är inte att de ska inbegripa personnamn eller annan direkt identifierbar information, de används snarare för att snabbt identifiera en användares enhet och "komma ihåg" saker om användarens besök. Ubisoft kan placera kakor i din nätbläddrare när du går till våra webbplatser, använder våra produkter eller går till en webbplats där Ubisoft lägger ut annonser, innehåll eller analysverktyg. Ubisoft använder till exempel kakor för att hålla reda på utvalda objekt i din kundvagn i vår nätbutik och för att komma ihåg din Kontoidentifierare.

Du kan avaktivera kakor eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig när kakor skickas till din dator. Detta kan dock påverka din möjlighet till nätköp eller din åtkomst till vissa funktioner i våra Tjänster. Alla nätbläddrare är olika. Därför ska du kontrollera "hjälp"-resursen för din nätbläddrare för att ta reda på hur du ändrar dina preferenser för kakor. Utöver att Ubisoft använder kakor i vårt nätverk av webbplatser kan Ubisoft också låta vissa partner placera och få tillgång till kakor på din dator. Dessa företags användning av kakor är föremål för egna Integritetspolicys, inte Ubisofts. Läs igenom dem noga. Mer information om kakor finns på http://www.allaboutcookies.org. Listan över företag som kan placera och/eller komma åt kakor på din dator, mobil eller enhet finns på följande webbplats, där du också kan ta reda på hur du väljer bort sådana kakor: https://legal.ubi.com/cookies/.

IP-adresser. Ubisoft samlar även in IP-adresser av säkerhetsskäl. En IP-adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du går ut på internet.

Annan passivt insamlad information. När du bläddrar genom våra webbplatser kan Ubisoft på egen hand eller med hjälp av tredjeparts analysverktyg, samla in uppgifter som inte kan hänföras till en viss person, om din maskinvara för spel, vanor, beteenden och användning av våra Tjänster. Ubisoft samlar in dessa uppgifter för att anpassa våra Tjänster till användarnas intressen och för att förbättra Tjänsternas kvalitet. Följande uppgifter kan, utan begränsning, samlas in: enhetens unika identitet, inklusive Mac-adress, den unika konsol- eller mobilidentifieraren eller annan produktidentifiering och andra inställningar, internetleverantör, operatör, operativsystem, maskinvaruinformation, lokaliseringsinformation, tidpunkt och hur lång tid användaren använder Tjänsterna, spelpoäng, spelindikatorer, resultat, placeringar, speltid och statistik, användning av funktioner, omvandlingstal för annonser, köphistorik och annan liknande information.

2.1.2 Registering på en Ubisoft-tjänst

Du behöver ett Ubisoft-Konto för att komma åt en del Tjänster. När du skapar ett Konto kommer vi att be dig om ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum (eller ålder) och ursprungsland. De uppgifterna är obligatoriska för att skapa ett Konto.

I andra Tjänster kan Ubisoft be dig om ytterligare personuppgifter som är relevanta för Tjänsten, bland annat telefonnummer, hemadress eller information för geolokalisering (t.ex. uppmanas du att lämna din hemadress när du köper en produkt i vår nätbutik så att Ubisoft kan leverera produkten till din hemadress).

2.1.3 Skapa ett Ubisoft-konto

Genom att skapa ett Ubisoft-konto samtycker du till att få nyhetsbrev eller annonser om Ubisofts produkter, tjänster och realisation. Du kan när som helst avsluta abonnemanget genom att

(a) klicka på länken "avsluta abonnemanget" som finns i Ubisofts alla marknadsföringsmeddelanden,

(b) ändra dina kontaktpreferenser på Ubisofts kontosida: https://account.ubisoft.com eller

(c) kontakta https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/ och begär att få avsluta abonnemanget.

För att få tillgång till vissa Tjänster måste du ge ditt samtycke till att Ubisoft delar med sig av en del av dina personuppgifter till tredje parter, t.ex. företag eller organisationer som tillhandahåller tjänster och produkter som du kan vara intresserad av.

2.1.4 Kontakta Ubisoft

Ubisoft kan be om ditt förnamn, efternamn, e-postadress och ditt födelsedatum för att svara på dina förfrågningar till Ubisofts kundtjänst, bekräfta uppgifter eller transaktioner på ditt Ubisoft-konto och ge dig information om Tjänsterna (t.ex. om du förlorar ditt lösenord eller om vi ändrar användningsvillkoren).

2.1.5 Delta i tävlingar och lotterier

Ubisoft kan de dig möjligheten att delta i nätundersökningar, enkäter, tävlingar och lotterier. För att delta kan du behöva ange ditt förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedatum, adress och bosättningsland.

Om du väljer att delta i tävlingar, lotterier, undersökningar och enkäter kan dina personuppgifter behandlas så att du kan delta eller för att informera dig om realisationer på en specifik produkt, eller ge dig information om nya produkter eller tjänster, och för interna statistiska ändamål.

2.1.6 Interagera på forum

När du deltar eller interagerar med andra användare i ett forum samlar Ubisoft in innehållet i era meddelanden, tiden och platsen för dina aktiviteter liksom din nätidentifierare och din IP-adress.

2.1.7 Reklam

Ubisoft använder tredjeparts teknik för annonsservning för att samla in uppgifter som ett resultat av annonsservning i Tjänsterna. Dessa tredje parter kan visa beteende och icke-beteendeannonser på våra Tjänster. Uppgifterna som samlas in och används för riktad annonsering kan, utan begränsning, omfatta följande: ålder och kön, antal annonsvisningar, produktens unika identifierare eller andra enhetsdentifierare och inställningar, information om din användning av produkter och Tjänster, (inklusive tredjeparts och mobila webbplatser) som ses av dig (samt när och hur lång tid), serverade annonser, annonseringens plats i spelet och längd samt din reaktion på annonsen/-erna (i förekommande fall). Analysverktygen och tekniken för annonsservning kan använda serverloggar, webbfyrar, kakor, spårningspixlar och annan teknik för insamling av nämnda uppgifter samt kan kombinera de uppgifter som samlas in från Ubisofts Tjänster med uppgifter som samlas in från andra utomstående parters webbplatser, produkter och tjänster och med demografiska, annonserings-, marknads- och andra analytiska undersökningar.

Dessa uppgifter utgör i sig själva inte personuppgifter men om Ubisoft kombinerar en del av dessa uppgifter med personuppgifter kommer Ubisoft att behandla dessa uppgifter som sådan enligt denna integritetspolicy. Du hittar en förteckning över våra partner vars analysverktyg och teknik för annonsservning som används i våra Tjänster på https://legal.ubi.com/cookies/. Ubisoft kommer efter bästa förmåga att ge dig länkarna till våra partners egna integritetspolicy och, när den finns tillgänglig, länken för att du ska kunna välja att inte använda dessa Tjänster.

2.1.8 Sociala medier och andra tredjeparts plattformar

Ubisoft kan också samla in personuppgifter på tredjeparts sociala nätverk, plattformar eller tjänster. Genom att spela ett Ubisoft-spel på ett socialt nätverk eller en annan plattform som tillhör utomstående part eller genom att koppla upp dig till en sådan utomstående parts nätverk, plattform eller Tjänst via en av våra produkter och/eller Tjänster tillåter du Ubisoft att 1) samla in, lagra och använda, i enlighet med denna integritetspolicy, de personuppgifter som du samtyckte till att det sociala nätverket eller en tredjeparts sociala nätverk lämnar ut till Ubisoft baserat på dina inställningar i den utomstående partens sociala nätverk eller plattform och 2) dela med sig av dessa personuppgifter till det sociala nätverket eller annan utomstående parts plattform, genom applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) på det sociala nätverkets/tredjepartens plattform.  Du samtycker till detta när du kopplar upp dig till tredjepartens nätverk, plattform eller tjänst via våra produkter och/eller tjänster, och/eller när du ansluter dig till, "godkänner" eller "tillåter" (eller liknande formulering) en av våra applikationer genom ett socialt nätverk eller en utomstående parts parts plattform eller tjänst.

2.1.9 Anpassat innehåll

Ubisoft kan arbeta med betrodda marknadsföringspartner för att ge dig mer användbart och intressant reklaminnehåll i våra Tjänster och på tredjeparts webbplatser och tjänster. Vi kan göra detta under förutsättning av att du kryssade för rutan "Dela mina uppgifter till utvalda parter" när abonnerade dig eller i inställningarna för ditt Ubisoft-konto, genom att dela eller matcha de personuppgifter som du har tillhandahållit på Tjänsterna med andra uppgifter (som kan inbegripa personuppgifter) som du har tillhandahållit till tredjeparters marknadsföringspartners. Som redan förklarats i avsnittet om kakor kan vi dela med oss av vissa uppgifter via kakor och andra tekniker. Ta reda på mer om våra betrodda marknadsföringspartners eller ta tillbaka ditt samtycke till att dela uppgifterna på webbplatsen https://legal.ubi.com/cookies/.

2.2 När du spelar Ubisoft-spel

2.2.1 Registrera när du aktiverar ett Ubisoft-spel

Om du spelar Ubisoft-spel på en tredjeparts konsol kommer din identifierare för denna konsol att lämnas ut till Ubisoft, så att Ubisoft ska kunna skapa ditt Ubisoft-konto. Du måste ha ett Ubisoft-konto för att få tillgång till vissa nätfunktioner. Ubisoft får ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och bosättningsland från konsolen.

2.2.2 Generera användarskapat innehåll

En del Tjänster ger dig tillgång till verktyg så att du kan skapa och/eller dela med dig av unikt innehåll. Detta användarskapade innehåll kan samlas in av Ubisoft. Detta innehåll kan även omfatta dina eller andras personuppgifter (t.ex. ditt namn eller en bild av dig). Var försiktig. Ubisoft ansvarar inte för eventuella negativa konsekvenser av att lämna ut användarskapat innehåll.

2.2.3 Datainsamling i spel

När du använder Tjänsterna kan Ubisoft samla in, lagra och behandla data om dig i spelet, inklusive utan att begränsa sig till spelpoäng, spelindikatorer, resultat, placeringar, speltid och statistik, användning av funktioner, omvandlingstal för annonser, köphistorik och annan liknande information. Ubisoft använder dessa uppgifter för att förbättra Tjänsterna, anpassa dem till dina intressen och på annat sätt uppgradera din spelupplevelse. Alla uppgifter som samlas in av Ubisoft enligt artikel 1 i denna integritetspolicy kan också användas i aggregerad form för att identifiera mönster för användningen av våra Tjänster.

2.3 Onlinebetalning

Du kan göra köp i vissa Tjänster på Ubisofts webbplatser eller direkt i spel.

När du gör detta samtycker du till att Ubisoft kan dela med sig av dina personuppgifter till tredje parter, företag eller organisationer som kan samla in och behandla dina personuppgifter för att genomföra kreditkortstransaktioner, leveranser, ge rabatter och presenter.

För att göra ett köp i Ubisoft-butiken och behandla din onlinebetalning kan du uppmanas att tillhandahålla följande uppgifter till en betaltjänstleverantör: förnamn, efternamn, adress, e-postadress, bosättningsland och bankuppgifter, dvs. kreditkortsnummer, kreditkortsägarens namn, utgångsdatumet och säkerhetskoden.

Dessa uppgifter kan lagras i Ubisofts lokaler eller, när så är relevant, i tredjeparts lokaler. Denna lagring är nödvändig för att Ubisoft ska kunna hantera interna konton, kontroller, redovisning, efterlevnad och av rättsliga skäl enligt artikel 3 i denna integritetspolicy.

Du kan uppmanas att ge namnet på ditt teletjänstföretag, din mobiltelefonmodell och ett giltigt telefonnummer för att ge dig köpanvisningar direkt via din mobiltelefon. Du hittar mer information om betalning av köp i spel i våra försäljningsvillkor på http://legal.ubi.com.

3. Hur använder Ubisoft mina personuppgifter?

De uppgifter du lämnar på våra Tjänster samlas in och används av Ubisoft på det sätt som anges i denna integritetspolicy. Dessutom kan Ubisoft använda de inlämnade uppgifterna för att besvara dina förfrågningar, skicka beställningsbekräftelser och annan information om ditt Ubisoft-konto, skicka reklam eller säljfrämjande material till dig, bland annat information om specialrabatter, erbjudanden och andra evenemang av intresse beroende på de val du gör. Vi kan också använda dina personuppgifter för interna marknadsundersökningar och demografiska undersökningar så att vi ständigt kan förbättra de Tjänster som vi tillhandahåller och bättre tillgodose dina behov. Dessutom kan Ubisoft använda dina personuppgifter utanför sina Tjänster för att förse dig med produkter, tjänster eller annonser som vi tror att du kan vara intresserad av. Ubisoft kan behöva duplicera en del av dina personuppgifter inom sina databaser av tekniska skäl, eller av andra skäl som anges i denna integritetspolicy.

Ubisoft kan använda din IP-adress och konsolidentifierare för göra gällande Ubisofts användnings- och försäljningsvillkor. Vid missbruk av Tjänsterna av någon Användare förbehåller Ubisoft sig rätten att blockera denna Användares Ubisoft-konto, IP-adress eller konsolidentifierare, som tillhandahålls av licensierade konsoltillverkare.

Ubisoft kan använda ditt födelsedatum eller din ålder för att kontrollera åtkomsten till forum och live-chatt i enlighet med relevanta lagar. Ubisoft övervakar inte alla chatt-meddelanden på sina tjänster. Ubisoft förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande ändra eller radera meddelanden på sin tjänst. Ubisoft kan använda alla uppgifter som samlas in från forum och chattloggar för att göra gällande sina villkor, uppfylla sina rättsliga skyldigheter och skydda sina rättigheter och sina närstående företags, användares och anställdas rättigheter och säkerhet. Dina personuppgifter kan lämnas ut till berörda rättsliga eller administrativa organ i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser.

3.1 Rättslig grund för insamling och behandling av dina personuppgifter

Ubisoft behandlar dina personuppgifter, när så krävs, för att

 • tillhandahålla Tjänsterna till dig (skapa ditt Ubisoft-konto, detektera programfel, bekämpa bedrägerier, onlinebetalning m.m.),

 • erbjuda användarna bästa möjliga upplevelse och förbättra Tjänsterna (dataanalys i spelet m.m.); Ubisoft har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål,

 • erbjuda extra tjänster (anpassat innehåll m.m.); I sådana fall begär Ubisoft systematiskt ditt samtycke innan dina personuppgifter behandlas i det syftet.

3.2 Säkerhet

Vi tar skyddet av ditt privatliv och dina personuppgifter på stort allvar. För att skydda dina personuppgifter upprätthåller Ubisoft lämpliga skydd för att trygga säkerheten och integriteten för de uppgifter som du har tillhandahållit. Vi använder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felaktig användning och ändring. Vi tillämpar branschpraxis bland annat krypterad kommunikation, fysiskt säkra rum, brandväggar och lösenordsskyddade system för att upprätthålla sekretessen för dina personuppgifter.

Vi vidtar dessutom rimliga åtgärder för att se till att utomstående parter som samlar in personuppgifter på våra vägnar kan garantera ett tillräckligt skydd av personuppgifterna, samtidigt som vi kräver att de agerar i överensstämmelse med denna integritetspolicy.

Observera att ingen befintlig dataöverföringsmetod på nätet eller elektronisk lagring kan garantera absolut säkerhet för dina personuppgifter.

Om dina Ubisoft-konton och personuppgifter skyddas med ett lösenord ansvarar du för att ditt lösenord förblir konfidentiellt. Lämna inte ut ditt lösenord. Om du delar dator med andra personer, se till att du loggar ut från dina konton innan du låter andra använda datorn.

Tjänster som kan innehålla länkar som leder till tredjeparts webbplatser, bland annat men inte begränsat till plattformar för sociala nätverk. När du klickar på en länk till en tredjeparts webbplats, samtycker du till att lämna Ubisofts Tjänster som regleras av denna integritetspolicy, och du förstår och samtycker till att Ubisoft inte kontrollerar denna tredjeparts webbplats. Ubisoft kan inte garantera att tredjeparts webbplatser styrs av samma säkerhets- och konfidentialitetsregler. Ubisoft ansvarar inte för dessa tredje parters användning av dina personuppgifter. Se till att du kontrollerar intregritetspolicyn för alla tjänteleverantörer som du överför dina personuppgifter till.

4. Hur länge behåller Ubisoft mina personuppgifter?

Såvida det inte finns relevanta rättsliga bestämmelser för en annan lagringsperiod, kommer Ubisoft att lagra dina personuppgifter den tid som krävs för att behandla dem enligt denna integritetspolicy. Vi arkiverar dina personuppgifter under hela preskriptionstiden. Vi kan t.ex. behålla vissa uppgifter efter det att du har stängt ditt konto under den tid som krävs för att skydda Ubisoft från rättsliga anspråk.

5. Till vem delar Ubisoft med sig av mina personuppgifter?

Ubisoft lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part utan föregående samtycke från dig.

5.1 Dela dina personuppgifter med Ubisofts närstående företag

Ubisoft kan dela med sig av dina personuppgifter till andra företag i Ubisoft-koncernen. I den mån våra koncernföretag och/eller tekniska partner har tillgång till dina uppgifter kommer de att tillämpa en praxis som är minst lika restriktiv som den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

5.2 Dela dina personuppgifter med tredje parter

När du bläddrar genom Ubisofts webbplatser, eller använder Ubisofts Tjänster, kan utomstående tjänsteleverantörer samla in dina personuppgifter för och på Ubisofts vägnar, och Ubisoft kan dela med sig av vissa av dina personuppgifter till dessa partners så att Tjänsterna ska fungera på rätt sätt. Dessa tredje parter kan hjälpa till att leverera dina inköp, erbjuda rabatter eller produkter, marknadsföra Tjänsterna, hantera den elektroniska betalningsprocessen och alla andra tjänster som det krävs att Ubisoft tillhandahåller.

Utomstående tjänsteleverantörer måste följa denna integritetspolicy när de samlar in dina personuppgifter. Såvida en tredje part inte uppmanar dig att godkänna den egna integritetspolicyn och egna villkor kommer dessa utomstående tjänsteleverantörer endast att dela med sig av dina personuppgifter till Ubisoft. Dina personuppgifter får inte användas av dessa tredje parter för marknadsföringsändamål utan föregående samtycke från dig, och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke att dela med dig av dina personuppgifter till tredje parter.

5.3 Dela dina personuppgifter med statliga myndigheter

I enlighet med relevanta lagar kan Ubisoft vara tvungen att lämna ut dina personuppgifter till en rättslig eller administrativ myndighet, när detta bedöms vara nödvändigt för att identifiera, bestrida eller göra gällande lagenliga rättigheter mot en individ som potentiellt kan äventyra Ubisofts eller en Ubisoft-användares rättigheter.

5.4 Dela dina personuppgifter vid en sammanslagning

I det osannolika fallet att Ubisofts affärsverksamhet eller andelar helt eller delvis överförs till en tredje part, kan sådana tredje parter få tillgång till dina personuppgifter. I detta fall kan Ubisoft också tillåta att dina personuppgifter överförs till den tredje part som förvärvar verksamheten.

5.5 Överföring av personuppgifter till utomstående länder

Du bör vara medveten om att dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas av närstående företag, underleverantörer och/eller Ubisofts partners, som är lokaliserade i utomstående länder, bland annat men inte begränsat till USA, Kanada och Kina. En lista över Ubisofts närstående företag finns på http://www.ubisoftgroup.com/en-US/about_ubisoft/world_presence/world_presence.aspx.

En del mottagare av personuppgifter är lokaliserade i länder som av EU-kommissionen inte anses säkerställa ett tillfredsställande skydd. I dessa fall använder Ubisoft ett strikt ramverk av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler, som du hittar på EU-kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr).

6. Offentliggör Ubisoft mina personuppgifter? Vem kan se mina personuppgifter?

Ubisofts Tjänster kan erbjuda en Offentlig Profil-funktion (nedan kallad Offentlig Profil) som gör att du kan publicera information, inklusive personuppgifter, på internet. Om annat inte anges på den tillämpliga Offentliga Profilens webbplats kommer den information du överför till eller lägger upp i din Offentliga Profil att gå före den integritetsnivå du valde vid inloggningen. Du kan när som helst välja att ändra integritetsinställningarna. Inställningen för vissa aspekter av den Offentliga Profilen är som standard inställda som "offentliga". De aspekterna av den Offentliga Profilen som betecknas som "offentliga" kommer att vara synliga för alla, potentiellt även för de som inte är registrerade i Ubisoft-miljön, och kan indexeras och visas av offentliga sökmotorer när någon söker efter dig. Om du lägger upp personliga uppgifter i en Offentlig Profil, bland annat en video, en bild eller ett foto, bör du vara medveten om att dessa kan visas, samlas in, kopieras och/eller användas av andra användare utan ditt tillstånd. Vi ansvarar inte för andra användares spridning av dina personuppgifter, inklusive utan att begränsa sig till, videofilmer, bilder eller foton som du väljer att offentliggöra på Ubisofts Tjänster. Kom också ihåg att de personuppgifter som du lämnar till oss som en del av din Offentliga Profil kan avslöja eller göra det möjligt för andra att identifiera aspekter av ditt liv som du inte vill uppge direkt på din Offentliga Profil (t.ex. en bild som avslöjar dina könsorgan). 

I vissa Tjänster kan det finnas ett "hitta vänner"-verktyg. Genom att använda hitta vänner-verktyg erkänner du att dessa verktyg hjälper dig att hitta kontakter och även låter dina kontakter sätta ditt Ubisoft-konto, andra eventuella Ubisoft-konton (i förekommande fall) och relaterade speltitlar, inklusive spel som spelas på dator-, mobil- och konsolplattformar i samband med din sociala nätverksprofil och/eller e-postadress. Din vänlista som blir resultatet av detta och som är tillgänglig på Ubisofts alla webbplatser, kommer att vara föremål för denna integritetspolicy.  Observera att de vänner som du väljer att inbegripa i din vänlista kan hitta och/eller identifiera dig inom ramen för olika Ubisoft-produkter och -Tjänster, och kan se de profiler och den information som du gjort synlig för dem eller för alla. På samma sätt kan Ubisoft samla in eller ta emot information om dig från andra Ubisoft-användare som väljer att ladda upp deras e-postadresser och andra kontakter. Denna information kommer att lagras av oss och i huvudsak användas för att hjälpa dig och dina vänner att hitta varandra. 

7. Minderåriga

Minderåriga under 16 år som är bosatta i Europeiska unionen får inte skapa ett Ubisoft-konto för att få tillgång till Tjänsterna.

8. Vilka rättigheter har jag?

I enlighet med GDPR har du rätt att få tillgång till, korrigera, radera, invända mot eller begränsa behandlingen av alla dina personuppgifter som behandlas av Ubisoft. Du har även rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skriva till Ubisofts kundtjänst på följande webbplats: https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/.

Ubisoft kommer att svara på din förfrågan inom en månad efter att ha mottagit din begäran. I enlighet med GDPR förbehåller sig Ubisoft rätten att utöka denna frist till tre månader om detta är nödvändigt med hänsyn till frågans komplexitet, eller baserat på det antal förfrågningar vi tar emot. I detta fall kommer vi att underrätta dig om förlängningen inom en månad efter att vi har mottagit din begäran.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för all annan databehandlingsaktivitet som kräver ditt samtycke (kakor, beteendeannonser m.m.). Detta återkallande påverkar inte lagligheten av föregående behandling.

Du har även möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land.

9. Ändringar av integritetspolicyn

Ubisoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Du bör därför emellanåt kontrollera denna integritetspolicy.

All användning av Tjänsterna efter det att Ubisoft har ändrat denna integritetspolicy innebär att du samtycker till dessa ändringar. Om du inte accepterar de ändringar som gjorts i denna integritetspolicy måste du avstå från att använda Tjänsterna.

10. Kontakter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter och om denna integritetspolicy, kan du kontakta Ubisofts dataskyddsansvariga på följande adress: https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/.