UBISOFTS INTEGRITETSPOLICY

UBISOFTS INTEGRITETSPOLICY

Dina personuppgifter

Ubisoft samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för våra produkter, använder Ubisofts webbplatser, videospel, mobila applikationer, nätbutik eller andra Tjänster (nedan kallade Tjänster) eller på annat sätt kontaktar oss via internet. Vi använder dessa personuppgifter för att tillhandahålla de produkter och Tjänster som du efterfrågar, lämna information om våra produkter eller Tjänster och din registrering, när du samtycker till att vi skickar marknadsföringsinformation till dig och för att besvara din korrespondens.

Integritetspolicy

Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft, Inc., Ubisoft Mobile Games, Red Storm Entertainment, Inc. och Blue Byte GmbH ingår i samma koncern (tillsammans kallade Ubisoft eller vi). Vi respekterar våra kunders rätt till integritet och åtar oss att skydda de personuppgifter som samlats in om dig. Vi har antagit denna Integritetspolicy för att förklara hur vi samlar in, lagrar och använder de uppgifter du ger oss. Genom att använda Ubisofts Tjänster godkänner du Integritetspolicyn. Använd inte Tjänsterna om du inte samtycker till denna Integritetspolicy. Eftersom vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Integritetspolicyn är det viktigt att du från tid till annan kontrollerar informationen för att se till att du är medveten om eventuella ändringar. Genom att fortsätta att använda Tjänsterna samtycker du till dessa ändringar.

Regulatorn: Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel 93108 Montreuil-sous-Bois, Frankrike.

Innehåll:

 1. När samlar Ubisoft in dina personuppgifter?
 2. Vilka personuppgifter samlar Ubisoft in?
 3. Vad händer om jag vägrar lämna ut mina personuppgifter?
 4. Hur är det med andra webbplatser?
 5. Offentliggör Ubisoft mina personuppgifter? Vem kan se mina personuppgifter?
 6. Använder Ubisoft cookies (kakor), spårar IP-adresser eller använder andra passiva sätt för att samla in uppgifter?
 7. Vem samlar in mina personuppgifter och hur kommer de att användas?
 8. Till vem delar Ubisoft med sig av mina personuppgifter?
 9. Kan jag välja hur mina personuppgifter används?
 10. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?
 11. Samlar Ubisoft in personuppgifter från Barn Under 12 år?
 12. Hur skyddar Ubisoft mina personuppgifter?
 13. Hur kan jag kontakta Ubisoft om mina personuppgifter?
 14. Integritetspolicy och Användningsvillkor

1. När samlar Ubisoft in dina personuppgifter?

Ubisoft samlar in personuppgifter vid olika tidpunkter när du använder våra Tjänster, bland annat när du köper våra produkter eller på annat sätt kontaktar oss. Personuppgifter samlas i allmänhet in när du a) använder en Tjänst, b) skapar ett Konto, c) gör ett köp från våra Tjänster, d) genererar användarskapat innehåll, e) tittar på annonser i våra Tjänster, f) anmäler dig för ett nyhetsbrev, g) kontaktar Ubisofts kundservice och får teknisk support, h) anmäler dig till en tävling eller ett lotteri, i) chattar med andra som använder Tjänsterna, j) vill delta i en beta eller på annat sätt ladda hem en lappning eller en demo och (k) delar eller på annat sätt bidrar till våra kanaler med sociala medier och andra sociala nätverk.

Vilken aktivitet det än rör sig om samlar vi endast in personuppgifter i den omfattning som rimligen anses nödvändig för att uppfylla dina önskemål och infria våra befogade affärsmål.

2. Vilka personuppgifter samlar Ubisoft in?

Du behöver ett Ubisoft-Konto för att komma åt en del Tjänster. När du skapar ditt Konto kommer vi att be dig om din alias, lösenord, e-postadress, födelsedatum (eller ålder) och ursprungsland. De uppgifterna är obligatoriska för att skapa ett Konto. I andra Tjänster kan Ubisoft be dig om ytterligare personuppgifter som är relevanta för Tjänsten, bland annat telefonnummer, hemadress eller information för geolokalisering (t.ex. kan vi be dig om din hemadress när du köper en produkt i vår nätbutik så att Ubisoft kan leverera produkten till din hemadress). Besökare som köper varor eller Tjänster i vår nätbutik måste ange ett giltigt kreditkortsnummer och en sista giltighetsdag, plus kortinnehavarens namn, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom kan vi samla in demografiska uppgifter som ålder, kön, favoritspel och vilken spelenhet du äger eller planerar att köpa. Observera att Ubisoft varken samlar in eller lagrar kreditkorts-, bankkorts- eller andra bankuppgifter.

Ubisoft samlar in personuppgifter med hjälp av nätformulär. Till exempel kan vi be en användare på någon av våra Tjänster att registrera sig genom att ange sitt namn, födelsedatum eller ålder, telefonnummer och hemadress. Dessa uppgifter kommer sedan att knytas till ditt Konto så att du kan identifiera dig när du i framtiden besöker någon av Tjänsterna. Ubisoft lagrar och behåller också de personuppgifter som du lämnar till oss via e-post eller som du anslår på vår anslagstavla.

Ubisoft kan också samla in personuppgifter från en utomstående parts nätverk, plattform eller Tjänst. Genom att spela ett Ubisoft-spel på ett socialt nätverk eller en annan plattform som tillhör en utomstående part eller genom att koppla upp sig till en sådan utomstående parts nätverk, plattform eller Tjänst via en av våra produkter och/eller Tjänster tillåter du Ubisoft att 1) samla in, lagra och använda, i enlighet med denna Integritetspolicy, de personuppgifter som du samtyckte till att det sociala nätverket eller en annan utomstående parts nätverk lämnar ut till Ubisoft baserat på dina inställningar i den utomstående partens sociala nätverk eller plattform och 2) dela med sig av dessa personuppgifter till det sociala nätverket eller annan utomstående parts plattform, genom applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) på det sociala nätverkets/den utomstående partens plattform. Du godkänner detta i och med att du kopplar upp dig till den utomstående partens nätverk, plattform eller Tjänst via våra produkter och/eller Tjänster, och/eller när du ansluter dig till, ”godkänner” eller ”tillåter” (eller liknande formulering) en av våra applikationer genom ett socialt nätverk eller en utomstående parts plattform eller Tjänst.

3. Vad händer om jag vägrar lämna ut mina personuppgifter?

Om du inte lämnar personuppgifter när Ubisoft ber om det kan din vägran begränsa vår möjlighet att behandla din nätregistrering av en produkt, skapa ett Konto, registrera dig för en tävling, medge köp i vår nätbutik eller tillgodose din begäran om teknisk support.

4. Hur är det med andra webbplatser?

Denna Integritetspolicy gäller för våra Tjänster där denna Integritetspolicy görs tillgänglig av Ubisoft och inte för webbplatser, nätverk eller plattformar som tillhör andra företag eller organisationer till vilka vi tillhandahåller länkar. Observera att när du följer en länk till utländska eller externa webbplatser från våra Tjänster gäller inte längre denna Integritetspolicy. Ubisoft har ingen kontroll över verksamheten på utomstående parters Tjänster och kan inte garantera skyddet av de personuppgifter som lämnas på dessa Tjänster.

5. Offentliggör Ubisoft mina personuppgifter? Vem kan se mina personuppgifter?

Ubisofts Tjänster, inklusive Uplay.com, kan erbjuda en Offentlig Profil-funktion (nedan kallad Offentlig Profil) som gör att du kan publicera information, inklusive personuppgifter, på internet. Om annat inte anges på den tillämpliga Offentliga Profilens webbplats kommer den information du överför till eller lägger upp i din Offentliga Profil att gå före den integritetsnivå du valde vid inloggningen. Du kan när som helst välja att ändra integritetsinställningarna. Inställningen för vissa aspekter av den Offentliga Profilen är som standard inställda som ”offentliga”. De aspekterna av den Offentliga Profilen som betecknas som "offentliga" kommer att vara synliga för alla, även för dem som inte är registrerade i Ubisoft-miljön, och kan indexeras och visas av offentliga sökmotorer när någon söker efter dig. Om du lägger upp personliga uppgifter i en Offentlig Profil, t.ex. en video, en bild eller ett foto, bör du vara medveten om att dessa kan visas, samlas in, kopieras och/eller användas av andra användare utan ditt tillstånd. Vi ansvarar inte för spridning av dina personuppgifter av andra användare, inklusive utan att begränsa sig till, videofilmer, bilder eller foton som du väljer att lämna lägga upp på Ubisofts Tjänster. Kom också ihåg att de personuppgifter som du lämnar till oss som en del av din Offentliga Profil kan avslöja eller göra det möjligt för andra att identifiera aspekter av ditt liv som du inte vill uppge direkt på din Offentliga Profil (t.ex. en bild som avslöjar dina könsorgan).

I vissa Tjänster kan det finnas ett "hitta vänner"-verktyg. Genom att använda hitta vänner-verktyg erkänner du att användningen av dessa verktyg hjälper dig att hitta kontakter och även låter dina kontakter sätta ditt Uplay-Konto, andra eventuella Ubisoft-konton (och relaterade speltitlar, inklusive spel som spelas på dator-, mobil- och konsolplattformar) i samband med din sociala nätverksprofil och/eller e-postadress. Din vänlista som blir resultatet av detta och som är tillgänglig på alla Ubisoft-webbplatser, kommer att vara föremål för denna Integritetspolicy. Observera att de vänner som du väljer att inbegripa i en vänlista kan hitta och/eller identifiera dig inom ramen för olika Ubisoft-produkter och -Tjänster, och kan se profilerna och informationen som du gjort synlig för dem eller för alla. På samma sätt kan Ubisoft samla in eller ta emot information om dig från andra Ubisoft-användare som väljer att ladda upp deras e-postadresser och andra kontakter. Denna information kommer att lagras av oss och i huvudsak användas för att hjälpa dig och dina vänner att hitta varandra.

6. Använder Ubisoft cookies (kakor), spårar IP-adresser eller använder andra passiva sätt för att samla in uppgifter?

Cookies. Ubisoft använder cookies (eller kakor) på Tjänsterna. En cookie är en liten textbaserad datafil som webbplatser ofta lagrar på en användares dator. Cookies inbegriper inte personnamn, e-postadresser eller andra uppgifter som kan knytas till en person. De används i regel för att snabbt identifiera en användares dator och ”komma ihåg” saker om användarens besök. Ubisoft kan placera cookies i din nätbläddrare när du går till våra webbplatser, använder våra produkter eller går till en webbplats där Ubisoft lägger ut annonser, innehåll eller analysverktyg. Ubisoft använder till exempel cookies för att hålla reda på utvalda objekt i din kundvagn i vår nätbutik och för att komma ihåg din Kontoidentifierare. Du kan avaktivera cookies eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig när cookies skickas till din dator. Detta kan dock påverka din möjlighet till nätköp eller din åtkomst till vissa funktioner i våra Tjänster. Alla nätbläddrare är olika. Därför ska du kontrollera hjälp-menyn i din nätbläddrare för att ta reda på hur du ändrar dina preferenser för cookies. Utöver att Ubisoft använder cookies i vårt nätverk av webbplatser kan Ubisoft också låta vissa partner placera och få tillgång till cookies på din dator. Dessa företags användning av cookies är föremål för egna Integritetspolicys, inte Ubisofts. Läs igenom dem noga. Mer information om cookies finns på http://www.allaboutcookies.org. Listan över företag som kan placera och/eller komma åt cookies på din dator, mobil eller enhet finns på följande webbplats, där du också kan ta reda på hur du väljer bort sådana cookies: https://legal.ubi.com/cookies/

IP-adresser. Ubisoft spårar även IP-adresser av säkerhetsskäl. En IP-adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du går ut på internet.

Annan passivt insamlad information. Ubisoft kan på egen hand eller med hjälp av en utomstående parts analysverktyg, samla in information som inte kan hänföras till en viss person, om din eller andra användares maskinvara för spel, vanor, beteenden och användnings av våra Tjänster. Ubisoft samlar in information för att anpassa våra Tjänster till användarnas intressen och för att förbättra Tjänsternas kvalitet. Följande information kan, utan begränsning, samlas in: enhetens unika identitet, inklusive Mac-adress, den unika konsol- eller mobilidentifieraren eller annan produktidentifiering och andra inställningar, internetleverantör, operatör, operativsystem, maskinvaruinformation, lokaliseringsinformation, tidpunkt och hur lång tid användaren använder Tjänsterna, spelpoäng, spelindikatorer, resultat, placeringar, speltid och statistik, användning av funktioner, omvandlingstal för annonser, köphistorik och annan liknande information. Ubisoft använder utomstående parts teknik för annonsservning för att samla in information genom annonsservning i Tjänsterna, samt visa beteenderelaterade eller icke-beteenderelaterade annonser i våra Tjänster. Den information som samlas in och används för målinriktad annonsering kan, utan begränsning, omfatta följande: ålder och kön, antal annonsvisningar, produktens unika identitet eller andra enhetsdentifierare och inställningar, information om din användning av produkter och Tjänster, den kompatibla mobila terminalen och andra webbplatser (inklusive utomstående parts och mobila webbplatser) som ses av dig (när och hur lång tid), serverade annonser, annonseringens plats i spelet och längd samt din reaktion på annonsen/-erna (i förekommande fall). Analysverktygen och tekniken för annonsservning kan använda serverloggar, webbfyrar, cookies, spårningspixlar och annan teknik för insamling av nämnda information och kan kombinera informationen som samlas in från Ubisofts Tjänster med information som samlas in på andra utomstående parters webbplatser, produkter och Tjänster och med demografiska, annonserings-, marknads- och andra analytiska undersökningar. Denna information utgör i sig själv inte personliga uppgifter men om Ubisoft kombinerar en del av denna information med personliga uppgifter kommer Ubisoft att behandla denna information som sådan enligt denna Integritetspolicy. Det finns en förteckning över våra partner vars analysverktyg och teknik för annonsservning som används i våra Tjänster på https://legal.ubi.com/cookies/. Ubisoft kommer efter bästa förmåga att ge dig länkarna till våra partners egna integritetspolicy, i enlighet med vilka deras verktyg och teknik används och, när den finns tillgänglig, länken för att du ska kunna välja att inte använda dessa Tjänster.

Den av Ubisoft passivt insamlade informationen kan användas i aggregerad form eller för att identifiera särskilda mönster för dig eller andra individer.

7. Vem samlar in mina personuppgifter och hur kommer de att användas?

De uppgifter du lämnar på våra Tjänster samlas in och används av Ubisoft på det sätt som anges i denna Integritetspolicy. Dessutom kan Ubisoft använda de inlämnade uppgifterna för att skicka reklam eller säljfrämjande material till dig, bland annat information om specialrabatter, erbjudanden och andra evenemang av intresse beroende på dina val. Vi kan också använda dina personuppgifter för interna marknadsundersökningar och demografiska undersökningar så att vi ständigt kan förbättra de Tjänster som vi tillhandahåller och bättre tillgodose dina behov. Dessutom kan Ubisoft använda dina personuppgifter utanför sina Tjänster för att förse dig med produkter, Tjänster eller annonser som vi tror att du kan vara intresserad av.

Av tekniska skäl anlitar Ubisoft ibland utomstående säljare för att samla in personuppgifter för Ubisofts räkning. Dessa utomstående parter ger Ubisoft internt stöd genom att tillhandahålla en del av de Tjänster vi erbjuder, bland annat obegränsade e-posttjänster, betalningsbehandling inom våra Tjänster eller i vår nätbutik, samt för produktförverkligande på nätet. I de fall vi anlitar utomstående parter för att samla in personuppgifter för vår räkning, kräver vi att alla dessa utomstående parter följer och ansluter sig till vår Integritetspolicy. Även om dessa utomstående säljare samlar in de personuppgifter du lämnar när de begär sådana Tjänster, delar de inte med sig av dina personuppgifter med utomstående parter och inte heller kommer de personuppgifter som delats med dessa parter att användas för marknadsföring utan ditt samtycke.

Lägg märke till att dina personuppgifter kan överföras till, lagras i och bearbetas i Kanada. Europeiska kommissionen har erkänt att dataskyddslagarna och andra lagar i Kanada ger en tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter. Lägg märke till att Ubisoft, av tekniska eller av andra skäl som beskrivs i denna Integritetspolicy, kan kopiera dina uppgifter inom Ubisofts egna databaser.

8. Till vem delar Ubisoft med sig av mina personuppgifter?

Ubisoft kan dela med sig av dina personuppgifter till företag i Ubisoft-koncernen och till de tekniska partner som avses i avsnitt 7. Detta gör att vi kan tillhandahålla information till dig om våra Tjänster som kan intressera dig. I den mån våra koncernföretag och/eller tekniska partner har tillgång till dina uppgifter kommer de att tillämpa praxis som är minst lika restriktiv som den praxis som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Från tid till annan blir vi kontaktade av företag och organisationer som tillhandahåller produkter eller Tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och vi kan dela med oss av dina personuppgifter till sådana utomstående parter beroende på dina val och när vi har fått ditt samtycke. Vi strävar efter att begränsa användningen av de uppgifter du tillhandahåller till de erbjudanden som vi tror att du skulle uppskatta att få. Om du inte vill få information från dessa utomstående parter kan du när som helst, även vid registreringen, välja bort tillvalet genom att skicka en ansökan till oss (se avsnitt 13) eller genom att ändra dina preferenser på sidan med preferenser för ditt Konto.

Om du skulle välja att koppla ditt Ubisoft-Konto till din konsoltillverkares spelkonto kommer Ubisoft endast att kommunicera uppgifter om din ålder, land, födelsedatum och e-postadress till sådana parter. Inga andra personuppgifter som kreditkortsuppgifter eller adress kommer att ges till sådana parter.

Kundinnehåll. Vi arbetar eventuellt med betrodda marknadsföringspartner för att ge dig mer användbart och intressant reklaminnehåll i våra Tjänster och på utomstående parts webbplatser och Tjänster. Vi kan göra detta genom att dela med oss av eller matcha de personuppgifter som du har överlämnat till oss på Tjänsterna mot de uppgifter (som kan omfatta personuppgifter) som du har lämnat till utomstående parts marknadsföringspartner. Om du inte vill att Ubisoft ska matcha dina personuppgifter mot betrodda partners information så att vi ska kunna skräddarsy reklam eller annat kundinnehåll för dig på våra Tjänster och på utomstående parts webbplatser och Tjänster, ska du inte markera rutan vid texten ”Dela mina uppgifter med utvalda utomstående parter” när du skapar ditt Konto, eller när som helst i Kontoinställningarna. Om du inte markerar rutan som avser detta kundinnehåll eller på annat sätt väljer bort detta kundinnehåll genom att när som helst avmarkera rutan i dina Kontoinställningar, kommer Ubisoft inte längre att dela dina personuppgifter med partner för att skräddarsy reklam eller annat kundinnehåll för dig efter tidpunkten för din begäran. Lägg märke till att du genom att välja bort kundinnehållet inte kommer att ändra utomstående parters informationsinsamling på Tjänsterna. Se avsnittet ovan ”Annan passiv informationsinsamling” för att ta reda på hur du väljer bort insamling av utomstående parter. Listan över sådana betrodda marknadsföringspartner hittar du på legal.ubi.com/activesharing/

9. Kan jag välja att inte få information från Ubisoft?

När du har registrerat dig för våra Tjänster och/eller har köpt en av våra produkter kommer Ubisoft att skicka dig säljfrämjande information om våra produkter och Tjänster som du kan vara intresserad av per e-post. I varje meddelande som skickas till dig ger Ubisoft dig möjligheten att inte längre få information från Ubisoft.

Om du inte vill ha meddelanden om särskilda rabatter eller erbjudanden från Ubisoft kan du välja att inte få sådana meddelanden då dina personuppgifter samlas in eller genom att kontakta oss per

 • e-post till emea-email-support@ubisoft.com,
 • post till Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (på engelska).

10. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Om du av någon anledning har frågor om, vill se, ändra eller radera de personuppgifter som Ubisoft eller våra tekniska parter samlat in om dig, ska du skicka ett e-postmeddelande till emea-email-support@ubisoft.com eller skriva ett brev till Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (på engelska). Vi kommer gärna att granska, uppdatera eller ta bort uppgifter vid behov. Vi kommer dock att spara uppgifter i våra filer för att lösa tvister, genomdriva våra avtal, på grund av tekniska eller rättsliga krav eller av skäl som avser säkerhet, integritet eller driften av våra Tjänster.

11. Samlar Ubisoft in personuppgifter från Barn Under 12 år?

Om annat inte uppges uttryckligen i den tillämpliga Ubisoft-Tjänsten, är Ubisofts Tjänster avsedda för den breda allmänheten. Ubisoft uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att tillbringa tid på nätet tillsammans med sina barn. Vi uppmanar föräldrar att säga till sina barn att aldrig, utan tillåtelse, lämna ut sina riktiga namn, adresser eller telefonnummer när de använder internet. Vi inser att vi har en särskild skyldighet att skydda personuppgifter från barn. Därför kräver vi att Barn Under 12 år som vill registrera sig för en Tjänst, lämnar e-postadressen eller andra kontaktuppgifter till en förälder eller vårdnadshavare som Ubisoft kommer att kontakta för att informera, bekräfta, ändra eller avvisa barnets registrering. Ubisoft förbehåller sig rätten att när som helst begära skriftligt bevis på förälderns eller vårdnadshavarens tillåtelse. Innan föräldern eller vårdnadshavaren har svarat på Ubisofts e-postmeddelande enligt Ubisofts anvisningar, kommer barnets tillgång till Tjänsterna att vara begränsad.

12. Hur skyddar Ubisoft mina personuppgifter?

Vi tar skyddet av ditt privatliv och dina personuppgifter på stort allvar. För att skydda dina personuppgifter upprätthåller Ubisoft lämpliga skydd i syfte att trygga säkerheten och integriteten för de uppgifter som du har lämnat. Vi använder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felaktig användning och ändring. Vi tillämpar branschpraxis, bland annat krypterad kommunikation, fysiskt säkra rum, brandväggar och lösenordsskyddade system, för att upprätthålla sekretessen för din personuppgifter.

Vi vidtar dessutom rimliga åtgärder för att se till att utomstående parter som samlar in personuppgifter på våra vägnar kan garantera ett tillräckligt skydd av personuppgifterna, samtidigt som vi kräver att de agerar i överensstämmelse med denna Integritetspolicy.

13. Hur kan jag kontakta Ubisoft om mina personuppgifter?

Kontakta vår administratör av personuppgiftsskyddet om du har frågor, klagomål eller kommentarer som avser denna Integritetspolicy eller användningen av dina personuppgifter, via

 • e-post till eller
 • post till Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, Frankrike (på engelska).

14. Integritetspolicy och Användningsvillkor

Villkoren för denna Integritetspolicy utgör en del av våra Användningsvillkor. Läs igenom Användningsvillkoren på legal.ubi.com

Alla termer som anges med stor bokstav i denna Integritetspolicy har den innebörd som fastställs i Ubisofts Användningsvillkor på legal.ubi.com