POLITYKA PRYWATNOŚCI UBISOFT

POLITYKA PRYWATNOŚCI Ubisoft

Opublikowano 25 maja 2018 r.

WITAMY W UBISOFT SERVICES.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

Witamy w firmie Ubisoft, która jest światowym liderem w dziedzinie gier wideo i treści interaktywnych. Niniejsza Polityka Prywatności objaśnia nasze zobowiązanie w zakresie zachowania prywatności wobec naszych graczy (zwanych dalej „Użytkownikami"). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Warunków Korzystania z Usług Ubisoft dostępnych na stronie http://legal.ubi.com.

Firma Ubisoft zbiera dane osobowe w celu obsługi naszych produktów i świadczenia usług, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującego bezpośrednio od 25 maja 2018 r. (zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych" lub „RODO").

Zgodnie z RODO „dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego lub większej liczby czynników szczególnie powiązanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamością takiej osoby fizycznej.

Korzystając z usług firmy Ubisoft, Użytkownik upoważnia firmę Ubisoft i jej firmy stowarzyszone, a w szczególności Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft Inc., Ubisoft Mobile Games, Red Storm Entertainment Inc. i Blue Byte GmbH, do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Polityki Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z naszych gier internetowych lub funkcjonalności internetowych naszych gier, naszych stron internetowych, naszych aplikacji mobilnych i wszelkich innych produktów i usług internetowych firmy Ubisoft (zwanych dalej „Usługami").

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, administratorem danych jest spółka Ubisoft Entertainment, z siedzibą przy 107 Avenue Henri Fréville, 35200, Rennes, Francja.

Spis treści:

 1. Kiedy firma Ubisoft zbiera dane osobowe Użytkownika?

 2. Jakie dane osobowe gromadzi firma Ubisoft?

 3. W jaki sposób firma Ubisoft wykorzystuje dane osobowe Użytkownika?

 4. Przez jaki okres czasu firma Ubisoft przechowuje dane osobowe Użytkownika?

 5. Komu firma Ubisoft udostępnia dane osobowe Użytkownika?

 6. Czy firma Ubisoft udostępnia publicznie dane osobowe Użytkownika? Kto może zapoznawać się z danymi osobowymi Użytkownika?

 7. Osoby niepełnoletnie

 8. Jakie są prawa Użytkownika?

 9. Zmiany w Polityce Prywatności

 10. Kontakt

1. Kiedy firma Ubisoft zbiera dane osobowe Użytkownika?

Firma Ubisoft gromadzi i przetwarza dane osobowe w różnych momentach korzystania z naszych Usług przez Użytkownika. Zasadniczo dane osobowe są gromadzone, gdy Użytkownik:

(a) korzysta z Usługi,

(b) tworzy konto,

(c) dokonuje zakupu w ramach naszych Usług,

(d) uczestniczy w tworzeniu treści generowanych przez użytkowników,

(e) ogląda reklamy w ramach naszych Usług,

(f) zapisuje się do biuletynu,

(g) kontaktuje się z obsługą klienta Ubisoft i podczas sesji wsparcia technicznego,

(h) przystępuje do konkursu lub loterii,

(i) czatuje z innymi użytkownikami Usług,

(j) korzysta z wersji beta lub w inny sposób pobiera łatkę lub wersję demonstracyjną,

(k) udostępnia lub w inny sposób dostarcza wkład w nasze kanały mediów społecznościowych lub innych serwisów społecznościowych.

Niezależnie od rodzaju działalności i zgodnie z zasadą minimalizacji określoną w RODO, gromadzimy wyłącznie dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i spełniania żądań Użytkownika.

2. Jakie dane osobowe gromadzi firma Ubisoft?

2.1 Podczas korzystania z usług firmy Ubisoft

2.1.1 Przeglądając witryny internetowe firmy Ubisoft

Pliki cookies. Firma Ubisoft wykorzystuje pliki cookies w ramach świadczenia Usług. „Plik cookie" to niewielkich rozmiarów informacja rejestrowa, którą witryny internetowe często przechowują na komputerze użytkownika. Pliki cookies nie zawierają nazwisk osób ani innych informacji, które można bezpośrednio zidentyfikować. Zwykle są używane do szybkiego identyfikowania urządzenia użytkownika i „rejestrowania" parametrów związanych z wizytą użytkownika. Firma Ubisoft może ustawić pliki cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika, podczas gdy odwiedza on nasze witryny internetowe, korzysta z naszych produktów lub odwiedza witrynę internetową, na której firma Ubisoft dostarcza reklamy, treści lub dane analityczne. Na przykład firma Ubisoft korzysta z plików cookies w celu śledzenia wybranych pozycji w koszyku w naszym sklepie internetowym oraz w celu zapamiętania identyfikatora konta Użytkownika.

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies lub ustawić przeglądarkę, aby ostrzegała za każdym razem, gdy pliki cookies zostaną wysłane na komputer Użytkownika, ale może to wpływać na możliwość dokonywania zakupów w Internecie przez Użytkownika lub na tryb jego dostępu do niektórych funkcji naszych Usług. Przeglądarki różnią się między sobą, dlatego należy zapoznać się z zasobami „Pomocy" w przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookies. Oprócz korzystania przez firmę Ubisoft z plików cookies w ramach naszej sieci witryn firma Ubisoft może zezwolić określonym partnerom na ustawianie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies na komputerze Użytkownika. Korzystanie z plików cookies przez te firmy podlega ich własnym politykom prywatności, a nie Polityce Prywatności firmy Ubisoft. Należy uważnie się z nimi zapoznać. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych na http://www.allaboutcookies.org. Lista firm, które mogą tworzyć pliki cookies i/lub uzyskać do nich dostęp na komputerze, telefonie komórkowym lub urządzeniu przenośnym Użytkownika oraz wskazówki dotyczące rezygnacji z takich plików cookies są dostępne na stronie https://legal.ubi.com/cookies/.

Adresy IP. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony firma Ubisoft zbiera również adresy IP (Internet Protocol). Adres IP to numer wykorzystywany przez komputery w sieci do identyfikowania komputera przy każdym logowaniu się do Internetu.

Inne informacje zbierane w sposób pasywny. Podczas przeglądania naszych witryn przez Użytkownika firma Ubisoft może samodzielnie lub za pomocą narzędzi stron trzecich gromadzić dane, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika – w zakresie sprzętu, nawyków, zachowań i korzystania z naszych Usług. Firma Ubisoft gromadzi dane tego rodzaju w celu lepszego dostosowania Usług do zainteresowań użytkowników i w celu polepszenia ich jakości. Zgromadzone dane mogą obejmować w szczególności: unikalną tożsamość urządzenia, w tym adres MAC, unikalny numer UID przydzielony do urządzenia mobilnego, tabletu oraz konsoli lub inne identyfikatory i ustawienia, dostawcę połączenia internetowego, nazwę operatora, system operacyjny, szczegóły dotyczące sprzętu, szczegóły lokalizacyjne, datę oraz czas korzystania z Usług, wyniki gier, metryki i statystyki gier, osiągnięcia, rankingi, czas grania, wykorzystane funkcje, udział w wyświetlaniu reklam, wysokość wygenerowanych wpływów, historię zakupów oraz podobne informacje.

2.1.2 Rejestracja w usłudze firmy Ubisoft

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, Użytkownik potrzebuje konta Ubisoft. Podczas tworzenia konta należy podać nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia (lub wiek) i kraj pochodzenia. Informacje te są niezbędne do utworzenia konta.

W przypadku innych Usług firma Ubisoft może poprosić o dodatkowe dane osobowe związane z Usługą, takie jak numer telefonu, adres domowy lub dane geolokalizacyjne (na przykład Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu domowego podczas zakupu produktu w naszym sklepie internetowym w celu umożliwienia firmie Ubisoft dostarczenia produktu na adres domowy Użytkownika).

2.1.3 Tworzenie Konta Ubisoft

Tworząc Konto Ubisoft, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie biuletynu lub reklam dotyczących produktów, usług i sprzedaży firmy Ubisoft. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez:

(a) kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji zawartego we wszystkich marketingowych wiadomościach e-mail firmy Ubisoft;

(b) zmianę preferencji dotyczących kontaktu na stronie konta Ubisoft pod adresem https://account.ubisoft.com; lub

(c) wysłanie prośby dotyczącej cofnięcia subskrypcji na adres https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/.

Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, Użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie przez firmę Ubisoft niektórych jego danych osobowych stronom trzecim, takim jak firmy lub organizacje, które świadczą usługi i dostarczają produkty, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania Użytkownika.

2.1.4 Kontakt z firmą Ubisoft

Firma Ubisoft może poprosić o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia w odpowiedzi na żądania Użytkownika skierowane do Działu Obsługi Klienta Ubisoft w celu potwierdzenia wszelkich informacji lub transakcji na koncie Ubisoft oraz podania informacji dotyczących Usług (na przykład w przypadku utraty hasła lub wprowadzenia przez nas zmian do Warunków Korzystania z Usług).

2.1.5 Udział w konkursach i loteriach.

Firma Ubisoft może zaproponować Użytkownikowi możliwość udziału w badaniach internetowych, ankietach, konkursach i loteriach. Aby wziąć w nich udział, Użytkownik będzie mógł być zobowiązany do podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, adresu i kraju zamieszkania.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje o wzięciu udziału w konkursach, loteriach, ankietach i badaniach, dane osobowe Użytkownika będą mogły być przetwarzane w celu umożliwienia mu udziału lub poinformowania go o sprzedaży określonego produktu, lub udzielenia informacji o nowych produktach lub usługach, a także do wewnętrznych celów statystycznych.

2.1.6 Interakcja na forach

Za każdym razem, gdy Użytkownik uczestniczy lub wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami na forum, firma Ubisoft zatrzymuje treść wiadomości Użytkownika, czas i lokalizację aktywności, a także internetowy identyfikator i adres IP.

2.1.7 Reklamy

Firma Ubisoft korzysta z usług stron trzecich oferujących technologie dostarczania reklam, które mogą gromadzić informacje w wyniku dostarczania reklam w Usługach. Takie osoby trzecie mogą wyświetlać reklamy behawioralne i niebehawioralne w ramach naszych Usług. Informacje gromadzone i wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej mogą obejmować w szczególności: wiek i płeć, liczbę wyświetleń reklamy, unikalny identyfikator przydzielony do urządzenia lub inne identyfikatory i ustawienia urządzenia, informacje na temat korzystania przez Użytkownika z produktów i Usług oraz innych witryn internetowych (w tym stron osób trzecich oraz stron w sieciach bezprzewodowych) wyświetlanych przez Użytkownika (wraz z datą i godziną wyświetlenia), informacje na temat dostarczonych reklam, lokalizację i czas trwania reklam w grze, oraz sposób reakcji Użytkownika na reklamę (jeżeli dotyczy). Narzędzia analityczne i technologie dostarczania reklam mogą korzystać z plików dziennika serwera, sygnalizatorów sieci, plików cookies, pikseli śledzących i innych technologii do zbierania tych informacji i kompilować informacje zebrane na temat innych Usług firmy Ubisoft z informacjami zebranymi za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, produktów oraz usług, ankiet demograficznych, reklamowych, rynkowych oraz innych badań.

Informacje takie same w sobie nie są danymi osobowymi. Niemniej jednak, jeżeli firma Ubisoft powiąże je z danymi osobowymi, będą one traktowane jako dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności Ubisoft. Listę naszych partnerów, których narzędzia analityczne oraz technologie wyświetlania reklam wykorzystano w naszych Usługach można znaleźć pod adresem https://legal.ubi.com/cookies/. Firma Ubisoft dokłada wszelkich starań, aby udostępniać Użytkownikowi linki do polityki prywatności naszych partnerów, a także do instrukcji dotyczących rezygnacji z ich usług, jeżeli są one dostępne.

2.1.8 Media społecznościowe i platformy innych stron trzecich

Firma Ubisoft może również gromadzić dane osobowe na portalach, platformach lub usługach społecznościowych stron trzecich. Grając w grę Ubisoft za pośrednictwem sieci społecznościowej lub innej platformy osób trzecich, lub łącząc się z taką siecią, platformą lub usługą osób trzecich za pośrednictwem jednego z naszych produktów i/lub Usług, Użytkownik upoważnia firmę Ubisoft do (1) gromadzenia, przechowywania i używania wszelkich danych osobowych, do których udostępnienia na rzecz firmy Ubisoft Użytkownik upoważnił portal społecznościowy lub platformę osób trzecich w oparciu o ustawienia Użytkownika na portalu społecznościowym lub platformie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz (2) udostępniania wszelkich danych osobowych Użytkownika portalowi społecznościowemu lub innej platformie osób trzecich za pośrednictwem Interfejsu programowania aplikacji (API) portalu społecznościowego/platformy osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na tego rodzaju udostępnianie podczas połączenia się z siecią, platformą lub usługą osób trzecich za pośrednictwem naszych produktów i/lub usług, i/lub podczas połączenia się z jedną z naszych aplikacji, w momencie „zaakceptowania" lub „zaaprobowania" (lub podobnych czynności) jednej z naszych aplikacji za pośrednictwem sieci społecznościowych lub innej platformy lub usługi osób trzecich.

2.1.9 Zawartość niestandardowa

Firma Ubisoft może współpracować z zaufanymi partnerami marketingowymi w celu dostarczenia Użytkownikowi bardziej użytecznych i interesujących treści reklamowych w ramach naszych Usług oraz na witrynach i w ramach usług stron trzecich. Jeżeli podczas subskrypcji lub w ustawieniach Konta Ubisoft Użytkownik zaznaczył pole „Udostępnij moje dane wybranym podmiotom", możemy tego dokonać poprzez udostępnianie lub porównanie danych osobowych dostarczonych nam w ramach Usług z danymi (które mogą obejmować dane osobowe) dostarczonymi przez Użytkownika partnerom marketingowym będącym stronami trzecimi. Jak objaśniono powyżej w sekcji Pliki cookies, możemy udostępniać pewne dane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zaufanych partnerach marketingowych lub zrezygnować z udostępniania, należy zapoznać się z https://legal.ubi.com/cookies/.

2.2 Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z gier Ubisoft

2.2.1 Rejestracja podczas aktywacji gry Ubisoft

Jeżeli Użytkownik korzysta z gier Ubisoft na konsoli innej firmy, identyfikator tej konsoli zostanie ujawniony firmie Ubisoft, aby umożliwić Ubisoft utworzenie Konta Ubisoft. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji internetowych, Użytkownik musi posiadać Konto Ubisoft. Firma Ubisoft pobiera z konsoli Użytkownika nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia i kraj zamieszkania.

2.2.2 Tworzenie treści generowanych przez użytkowników

Niektóre Usługi umożliwiają dostęp do narzędzi w celu tworzenia i/lub udostępniania unikalnych treści. Firma Ubisoft może gromadzić Treści tworzone przez użytkowników. Mogą one również zawierać dane osobowe użytkownika lub dane osobowe innych osób (na przykład imię i nazwisko lub zdjęcie Użytkownika). Należy zachować ostrożność: firma Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje związane z ujawnieniem treści generowanych przez użytkowników.

2.2.3 Gromadzenie danych w grze

Podczas korzystania z Usług przez Użytkownika firma Ubisoft może gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane dotyczące gry, w tym między innymi: wyniki i statystyki z gry, osiągnięcia, rankingi, czas grania, wykorzystanie funkcji, udział w wyświetlaniu reklam, wysokość wygenerowanych wpływów, historię zakupów i inne podobne informacje. Firma Ubisoft wykorzysta te informacje w celu ulepszania Usług, personalizowania ich pod kątem zainteresowań użytkownika lub do ulepszania gier. Wszelkie informacje zebrane przez firmę Ubisoft zgodnie z artykułem 1 niniejszej Polityki Prywatności mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu określenia konkretnych wzorców korzystania z Usług Ubisoft.

2.3 Płatność online

W przypadku niektórych Usług Użytkownik może dokonywać zakupów, niezależnie od tego, czy dokonuje zakupów na stronach internetowych Ubisoft, czy bezpośrednio w grze.

Prowadząc takie działania, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez firmę Ubisoft jego danych osobowych osobom trzecim, firmom lub organizacjom, które mogą gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe w celu realizacji transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych online, dostaw, rabatów i upominków promocyjnych.

Aby dokonać zakupu w sklepie Ubisoft i dokonać płatności online, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dostawcy usług płatniczych następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, kraj zamieszkania oraz dane bankowe, tj. numer karty kredytowej, nazwisko właściciela karty kredytowej, data ważności i kod zabezpieczający.

Dane te mogą być przechowywane w lokalach firmy Ubisoft lub, w stosownych przypadkach, w lokalach osób trzecich. Takie przechowywanie danych jest niezbędne, aby umożliwić firmie Ubisoft zarządzanie kontami wewnętrznymi, inspekcje, księgowanie, zachowanie zgodności z przepisami i do celów prawnych, zgodnie z art. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy operatora telekomunikacyjnego, modelu telefonu komórkowego oraz ważnego numeru telefonu w celu dostarczenia Użytkownikowi instrukcji dotyczących zakupu bezpośrednio przez telefon komórkowy. W celu dokonania płatności za zakupy w grze, Użytkownik może znaleźć dodatkowe informacje w naszych Warunkach Sprzedaży, które są dostępne na stronie internetowej http://legal.ubi.com.

3. W jaki sposób firma Ubisoft wykorzystuje dane osobowe Użytkownika?

Informacje przesyłane przez Użytkownika w ramach naszych Usług są gromadzone i wykorzystywane przez firmę Ubisoft zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Ponadto firma Ubisoft może wykorzystać podane informacje w celu odpowiedzi na żądania, przesłania potwierdzenia zamówienia i innych informacji dotyczących Konta Ubisoft, przesyłania reklam lub materiałów promocyjnych, w tym informacji o szczególnych rabatach, ofertach promocyjnych i innych interesujących wydarzeniach, zgodnie z wyborem Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika wykorzystujemy również do celów marketingu wewnętrznego i badań demograficznych, dzięki czemu możemy stale udoskonalać świadczone przez nas Usługi i lepiej zaspokajać potrzeby Użytkownika. Ponadto firma Ubisoft może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika poza świadczonymi Usługami w celu dostarczania mu produktów, usług lub reklam, które jej zdaniem mogą być dla niego interesujące. Firma Ubisoft może być zobowiązana do powielania niektórych danych osobowych w swoich bazach danych z przyczyn technicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu wskazanego w niniejszej Polityce Prywatności.

Firma Ubisoft może wykorzystać adres IP i identyfikator konsoli w celu wyegzekwowania Warunków Korzystania z Usług i Warunków Sprzedaży firmy Ubisoft. W przypadku niewłaściwego wykorzystania Usług przez jakiegokolwiek Użytkownika firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Ubisoft, adresu IP lub identyfikatora konsoli Użytkownika, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez licencjonowanych producentów konsol.

Firma Ubisoft może wykorzystać datę urodzenia lub wiek Użytkownika do kontroli dostępu do swoich forów i czatów na żywo, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Firma Ubisoft nie monitoruje wszystkich rozmów czatowych w ramach swoich usług. Firma Ubisoft zastrzega sobie jednak prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, do modyfikowania lub usuwania wszelkich wiadomości zawartych w świadczonych przez nią usługach. Firma Ubisoft może wykorzystywać wszystkie dane zgromadzone na forach i czatach w celu egzekwowania swoich Warunków, realizacji zobowiązań prawnych oraz ochrony swoich praw, praw i bezpieczeństwa firm stowarzyszonych, użytkowników i pracowników. Informacje o Użytkowniku mogą zostać ujawnione jakiemukolwiek właściwemu organowi sądowniczemu lub administracyjnemu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

3.1 Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Firma Ubisoft przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne:

 • W celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika (założenie konta Ubisoft, wykrywanie błędów, walka z oszustwami, płatności online itp.).

 • W celu zapewniania użytkownikom jak najlepszej jakości usług (analiza danych w grze itp.). Przetwarzanie danych w tym celu leży w uzasadnionym interesie firmy Ubisoft.

 • W celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług dodatkowych (zawartość niestandardowa itp.). W takim przypadku firma Ubisoft systematycznie wymaga zgody użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w tym celu.

3.2 Bezpieczeństwo

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Aby chronić dane osobowe Użytkownika, firma Ubisoft stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i prywatności danych dostarczonych przez Użytkownika. Stosujemy solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacjami. Stosujemy standardowe praktyki branżowe, takie jak komunikacja szyfrowana, pomieszczenia zabezpieczone fizycznie, zapory sieciowe i systemy ochrony hasłem, aby chronić poufność danych osobowych.

Ponadto podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie, które zbierają dane osobowe w naszym imieniu, zapewniają wystarczającą ochronę danych osobowych, oprócz wymogu ich zgodności z niniejszą Polityką Prywatności w każdym momencie.

Jednakże żadna istniejąca metoda przesyłania danych w Internecie lub przechowywanie ich w formie elektronicznej nie gwarantuje absolutnego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Jeżeli konta Ubisoft i dane osobowe Użytkownika są chronione hasłem, Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie poufności tego hasła. Nie należy ujawniać tego hasła. Jeżeli Użytkownik dzieli komputer z innymi osobami, przed przekazaniem Użytkownik powinien rozważyć wylogowanie się z konta.

Usługi mogą zawierać linki prowadzące do witryn internetowych osób trzecich, a w szczególności do stron portali społecznościowych. Za każdym kliknięciem linku prowadzącego do witryny internetowej strony trzeciej Użytkownik wyraża zgodę na opuszczenie Usług Ubisoft zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz potwierdza zrozumienie faktu, że firma Ubisoft nie kontroluje witryny internetowej strony trzeciej. Firma Ubisoft nie może zagwarantować, że witryny internetowe osób trzecich będą podlegały tym samym obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności. Firma Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez takie osoby trzecie. Należy zapoznać się z polityką prywatności każdego usługodawcy, do którego przekazywane są dane osobowe.

4. Przez jaki okres czasu firma Ubisoft przechowuje dane osobowe Użytkownika?

O ile odpowiednie przepisy prawne nie wymagają innego okresu przechowywania danych, firma Ubisoft będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika są archiwizowane przez cały ustawowy okres przedawnienia. Na przykład możemy zachować pewne informacje po zamknięciu konta na czas niezbędny do zabezpieczenia firmy Ubisoft przed roszczeniami ustawowymi.

5. Komu firma Ubisoft udostępnia dane osobowe Użytkownika?

Firma Ubisoft nie ujawnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika.

5.1 Udostępnianie danych osobowych Użytkownika spółkom powiązanym z firmą Ubisoft

Firma Ubisoft może udostępniać dane osobowe Użytkownika grupie spółek Ubisoft. Nasze spółki zależne i/lub partnerzy techniczni będą stosować praktyki, które są co najmniej tak restrykcyjne jak praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności w zakresie ich dostępu do danych Użytkownika.

5.2 Udostępnianie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim

Podczas przeglądania stron internetowych firmy Ubisoft lub korzystania z Usług firmy Ubisoft operatorzy zewnętrzni będą mogli zbierać dane osobowe w imieniu firmy Ubisoft, a firma Ubisoft będzie mogła udostępniać niektóre dane osobowe tym partnerom, aby umożliwić funkcjonowanie Usług. Tytułem przykładu, takie osoby trzecie mogą pomagać w dostarczeniu zakupów Użytkownika, oferować zniżki lub produkty, promować Usługi, prowadzić elektroniczne przetwarzanie płatności i wszelkie inne usługi, które mogą być wymagane przez firmę Ubisoft.

Gromadząc dane osobowe, zewnętrzni dostawcy powinni przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności. O ile strona trzecia nie zwróci się do Użytkownika o zaakceptowanie jej własnej polityki prywatności i warunków, zewnętrzni dostawcy będący takimi trzecimi stronami będą udostępniać dane osobowe Użytkownika wyłącznie firmie Ubisoft. Dane osobowe Użytkownika nie mogą być wykorzystywane przez takie osoby trzecie do celów marketingowych bez uprzedniej zgody Użytkownika, a Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim.

5.3 Udostępnianie danych osobowych Użytkownika organom rządowym

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa firma Ubisoft może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Użytkownika organowi sądowniczemu lub administracyjnemu w każdym przypadku, gdy takie ujawnienie zostanie uznane za niezbędne do identyfikacji, podważenia lub wykonania uprawnień przeciwko jakiejkolwiek osobie fizycznej, która może potencjalnie zagrozić firmie Ubisoft lub jakiemukolwiek innemu użytkownikowi usług firmy Ubisoft.

5.4 Udostępnianie danych osobowych w przypadku fuzji

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy działalność gospodarcza firmy Ubisoft lub udziały w niej zostaną w części lub w całości przekazane osobom trzecim, takie osoby trzecie będą mogły uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkowników. W takim przypadku firma Ubisoft może również zezwolić na przekazanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.

5.5 Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez spółki powiązane, podwykonawców i/lub partnerów firmy Ubisoft z siedzibą w krajach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach. Lista spółek powiązanych z firmą Ubisoft jest dostępna na stronie internetowej http://www.ubisoftgroup.com/en-US/about_ubisoft/world_presence/world_presence.aspx.

Niektórzy odbiorcy danych osobowych znajdują się w krajach, które według Komisji Europejskiej nie są uważane za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku firma Ubisoft stosuje ścisłe ramy prawne standardowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską, które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr).

6. Czy Ubisoft udostępnia publicznie dane osobowe Użytkownika? Kto może zapoznawać się z danymi osobowymi Użytkownika?

Usługi firmy Ubisoft mogą oferować funkcję publicznego profilu („Profil Publiczny"), który umożliwia publikowanie informacji, w tym danych osobowych, w części Internetu dostępnej publicznie. Za wyjątkiem informacji podanych na stronie odpowiedniego Profilu Publicznego, informacje przesyłane lub wprowadzane do Profilu Publicznego Użytkownika będą domyślnie odpowiadać poziomowi prywatności określonemu podczas logowania i Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia prywatności. Domyślnie niektóre aspekty Profilu Publicznego są ustawione jako „publiczne". Aspekty Profilu Publicznego, które są oznaczone jako „publiczne" będą widoczne dla każdego użytkownika, potencjalnie również dla osób niezarejestrowanych w środowisku firmy Ubisoft, a także mogą być indeksowane i wyświetlane za pośrednictwem publicznych wyszukiwarek podczas wyszukiwania. Umieszczając swoje dane osobowe w Profilu Publicznym, w tym film, obraz lub zdjęcie, należy pamiętać, że mogą one być oglądane, gromadzone, kopiowane i/lub wykorzystywane przez innych użytkowników bez zgody Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie przez innych użytkowników danych osobowych, w tym bez ograniczeń filmów, obrazów lub zdjęć, które Użytkownik zdecyduje się podać do wiadomości publicznej w ramach Usług Ubisoft. Dane osobowe przekazywane nam w ramach Profilu Publicznego Użytkownika mogą ujawniać lub pozwalać innym osobom na identyfikowanie tych aspektów życia Użytkownika, których Użytkownik nie może określić bezpośrednio w Profilu Publicznym Użytkownika (na przykład zdjęcie może ujawniać płeć Użytkownika).

Niektóre Usługi mogą obejmować narzędzie do wyszukiwania znajomych. Korzystając z naszych narzędzi do wyszukiwania znajomych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że narzędzia te pomogą w odnalezieniu jego kontaktów, a także umożliwią kontaktom powiązanie konta Ubisoft, innych kont Ubisoft (jeżeli takie istnieją) i powiązanych uprawnień do gier, w tym gier uruchamianych na komputerach PC, platformach mobilnych i konsolowych z profilem Użytkownika w serwisach społecznościowych i/lub adresem e-mail. Lista znajomych, która może być dostępna w witrynach firmy Ubisoft, będzie podlegać niniejszej Polityce Prywatności. Znajomi, których Użytkownik umieści na liście znajomych, mogą być w stanie znaleźć i/lub zidentyfikować Użytkownika w kontekście różnych produktów i Usług świadczonych przez firmę Ubisoft oraz mogą zapoznać się z profilami i informacjami, które Użytkownik podał w miejscu widocznym dla nich lub dla wszystkich użytkowników. W podobny sposób firma Ubisoft może również zbierać lub odbierać informacje o Użytkowniku od innych użytkowników usług firmy Ubisoft, którzy zdecydują się przesłać swoje e-maile i inne dane kontaktowe. Dane te będą przechowywane przez nas i wykorzystywane przede wszystkim w celu pomocy Użytkownikowi i jego znajomym w nawiązaniu kontaktu. 

7. Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie poniżej 16. roku życia mieszkające na terenie Unii Europejskiej nie mogą zakładać konta Ubisoft w celu uzyskania dostępu do Usług.

8. Jakie są prawa Użytkownika?

Zgodnie z RODO, Użytkownik ma prawo dostępu do wszystkich swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ubisoft, jak również prawo do ich przenoszenia, poprawiania, usuwania, sprzeciwiania się ich przetwarzaniu lub ograniczania ich przetwarzania. Użytkownik może korzystać z tych praw, zwracając się do Działu Obsługi Klienta firmy Ubisoft za pośrednictwem następującej witryny internetowej: https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/.

Firma Ubisoft odpowie na żądanie Użytkownika w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Zgodnie z RODO, firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do przedłużenia wspomnianego terminu do trzech miesięcy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na złożoność żądania Użytkownika lub ze względu na liczbę otrzymywanych przez nas zgłoszeń. W takim przypadku poinformujemy Użytkownika o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych wymagające jego zgody (pliki cookies, reklama behawioralna itp.). Takie wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem jakiegokolwiek przetwarzania danych mającego miejsce wcześniej.

Wszelkie skargi można również kierować do krajowego organu nadzoru w swoim kraju.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Ubisoft zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym należy okresowo zapoznawać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Korzystanie przez Użytkownika z Usług po zmianie niniejszej Polityki Prywatności przez firmę Ubisoft będzie jednoznaczne ze zgodą na takie zmiany. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z Usług.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Ubisoft pod następującym adresem: https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/.