WARUNKI KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH
WARUNKI KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH

Warunki korzystania z danych osobowych

„Your privacy is not a game” [1]

Nasze zespoły Ubisoft zapewniają oryginalne i niepowtarzalne doświadczenia, dzięki którym nasi gracze mogą się rozerwać, dzielić i rozwijać poprzez gry, aplikacje, strony internetowe i usługi on-line (co nazywamy naszymi „Usługami”).

Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z naszych usług, używamy jego danych, stawiając sobie za punkt honoru, aby przestrzegać zasad gry!

Jeśli Użytkownik chce zrozumieć, w jaki sposób używamy tych danych, jakie ma prawa i jak może z nich korzystać – nic prostszego, wszystkiego można dowiedzieć się tutaj.

 

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe” (lub „Dane”), to wszelkie informacje, które identyfikują Użytkownika:

 • bezpośrednio, na przykład nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu;
 • pośrednio, na przykład login, adres IP, identyfikatory plików Cookies bądź dane gier.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym, które Dane dotyczące Użytkownika gromadzi firma Ubisoft, należy zapoznać się z sekcją 3 „W jakich przypadkach Ubisoft zbiera Dane Użytkownika i w jakim celu?”.

 

2. Czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych Usług?

W przypadku osób niepełnoletnich wiek, w jakim mogą one utworzyć konto Ubisoft lub mieć dostęp do niektórych z naszych Usług, zależy od prawa danego kraju w zakresie danych osobowych. W celu uzyskania szerszych informacji należy zapoznać się z artykułem poświęconym dostępowi do naszych Usług przez osoby niepełnoletnie, znajdującym się w naszych Warunkach Korzystania z Usług.

 

3. W jakich przypadkach Ubisoft zbiera Dane Użytkownika i w jakim celu?

Zbieramy Dane Użytkownika, gdy:

a)    Tworzy konto Ubisoft („Konto”).

Otrzymujemy takie dane jak pseudonim, hasło, adres e-mail, data urodzenia i kraj. Niektóre Dane takie jak pseudonim są upubliczniane w celu umożliwienia społeczności Użytkownika odnalezienie go w ramach naszych Usług.

Podczas tworzenia Konta Użytkownik ma możliwość zadecydowania o zapisaniu się na newsletter Ubisoft otrzymywany mailowo. W dowolnym momencie ma możliwość rezygnacji z niego:

 • klikając link rezygnacji znajdujący się na końcu każdego newslettera,
 • na stronie zarządzania Kontem w sekcji „Polityka prywatności i komunikacja”.

Bez obaw – nawet po wypisaniu się z newslettera Użytkownik będzie wciąż otrzymywać e-maile niezbędne do poprawnego działania jego Konta (na przykład jeśli zapomni hasła).

b)    Korzysta z naszych Usług, logując się za pomocą identyfikatorów któregoś z mediów społecznościowych lub zewnętrznej platformy (np. Facebook, Twitch).

Zbieramy Dane, co do których Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie za pośrednictwem medium społecznościowego lub zewnętrznej platformy.

c)     Dokonuje zakupu w naszych grach i usługach on-line.

Zbieramy Dane niezbędne do obsługi tego zakupu takie jak nazwisko, imię, adres pocztowy i mailowy, kraj, dane bankowe i historia zakupu. Te Dane są wysyłane naszym partnerskim usługodawcom, którzy zajmują się płatnością i dostawą (w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z sekcją 5 „Komu firma Ubisoft udostępnia Dane Osobowe Użytkownika?”).

d)    Korzysta z naszych gier, aplikacji, stron internetowych i usług on-line na komputerze lub telefonie.

Gromadzimy na przykład:

 • Dane związane z grami – w celu ulepszenia gry i bezpieczeństwa Usług, na przykład: osiągnięte poziomy gry, nagrody, klasyfikacje, wykonane misje, statystyki takie jak czas gry lub korzystanie z różnych funkcjonalności oraz dane związane z ewentualnymi błędami i nieprawidłowościami.

 • Dane dotyczące połączenia i przeglądania stron – w celu zapewnienia działania i bezpieczeństwa naszych Usług, takie jak: odwiedzone strony, identyfikator urządzenia i połączenia (adres IP, adres MAC), daty i godziny połączenia, informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym.

Korzystamy z różnych technologii takich jak pliki Cookies w celu gromadzenia Danych, gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług lub odwiedza inne strony, na których wraz z naszymi partnerami wyświetlamy treści i analizujemy korzystanie z nich.

Umożliwiamy niektórym z naszych partnerów umieszczanie i dostęp do plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie z nich zależy od warunków korzystania z danych osobowych konkretnych partnerów, a nie od niniejszych Warunków.

Aby sprzeciwić się korzystaniu z plików Cookies oraz poprosić o ich usunięcie, a także aby sprawdzić listę partnerów, którzy mogą gromadzić i/lub mieć dostęp do tych plików, należy zapoznać się ze stroną zarządzania plikami Cookies.

Istnieje także możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienia, kiedy pliki Cookies są umieszczane na urządzeniu końcowym lub dezaktywowania tych plików z poziomu menu „Pomoc” w przeglądarce Użytkownika. Takie ustawienia mogą mieć wpływ na możliwość dokonania zakupu on-line lub uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności naszych Usług, jeśli pliki Cookies są konieczne do ich poprawnego działania.

e)     Gra w którąś z gier Ubisoft na konsoli.

Możemy na przykład gromadzić dane dotyczące wieku, kraju, pseudonimu i adresu e-mail pobierane z konsoli Użytkownika w celu łatwiejszego utworzenia konta.

Gromadzimy także dane przekazywane przez producentów konsoli, takie jak identyfikator konsoli, dane dotyczące gier, a także dane związane z ewentualnymi błędami i nieprawidłowościami.

f)     Rozmawia z innymi graczami (forum, czat, strony Ubisoft w mediach społecznościowych).

Gromadzimy na przykład pseudonim, adres IP, datę i godzinę, a także zachowujemy treść wiadomości, aby umożliwić Użytkownikowi komunikację z innymi graczami w bezpiecznym środowisku.

g)    Natrafia na reklamy lub spersonalizowane treści w ramach naszych Usług lub usług naszych partnerów.

Gromadzimy na przykład dane dotyczące wieku i płci Użytkownika, wyświetlonej reklamy oraz liczby jej wyświetleń, jej umiejscowienia w grze oraz identyfikatora urządzenia końcowego. Zbieramy także informacje dotyczące akcji Użytkownika związanych z reklamą, takich jak odwiedzane strony, godziny i czas ich przeglądania.

Możemy wraz z naszymi partnerami łączyć Dane, jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług. Dane te łączymy również z badaniami demograficznymi, reklamowymi, rynkowymi lub innymi analizami.

Możemy wykorzystywać wszystkie gromadzone przez nas Dane Użytkownika w celu proponowania reklam, produktów, usług lub treści spersonalizowanych („Zawartość niestandardowa”) za pośrednictwem naszych Usług lub usług naszych partnerów.

W przypadku chęci wycofania zgody przez Użytkownika bądź sprzeciwienia się personalizacji reklam należy zapoznać się z sekcją 6 „Jakie są prawa Użytkownika i jak z nich korzystać?”, a następnie z paragrafem „Wybór i zmiana decyzji”.

h)    Bierze udział w konkursie lub ankiecie organizowanej przez Ubisoft.

Zbieramy takie dane jak nazwisko, imię, data urodzenia, adres pocztowy i mailowy.

Korzystamy z tych Danych w celach związanych z organizacją konkursu lub ankiety, przesyłania ofert promocyjnych i/lub opracowania wewnętrznych statystyk.

i)     Kontaktuje się z nami przez portal Obsługi Klienta Ubisoft lub media społecznościowe.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami przez portal Obsługi Klienta, gromadzimy na przykład dane dotyczące nazwiska, imienia, pseudonimu, adresu e-mail, daty urodzenia, kraju, identyfikatora konsoli i gier zarejestrowanych na jego Koncie w zależności od zapytania.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gromadzimy niektóre Dane znajdujące się na jego profilu.

Korzystamy z tych Danych jedynie w celu udzielenia jak najlepszej odpowiedzi na zapytania Użytkownika.

j)     Nie przestrzega zasad gry.

Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług, jest zobowiązany do przestrzegania naszych Warunków Korzystania z Usług oraz kodeksów dobrych praktyk powiązanych z naszymi Usługami, których celem jest ochrona naszych użytkowników, pracowników oraz ogólnie praw Ubisoft.

Jeśli Użytkownik nie przestrzega tych zasad, może zostać ukarany, co może nastąpić w szczególności w przypadku hazardu, oszustwa lub operacji toksycznych. Dane Użytkownika takie jak identyfikator Konta, dane dotyczące gry, adres IP, identyfikator urządzenia końcowego oraz historia rozmów przechowywane są przez czas niezbędny na zastosowanie tych kar.

 

4. Jak długo firma Ubisoft przechowuje Dane Osobowe Użytkowników?

Dane Użytkowników przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania operacji, dla jakich zostały zgromadzone, chyba że prawo przewiduje inny okres ich przechowywania.

Na przykład gromadzimy Dane związane z Kontem Użytkownika do momentu jego zamknięcia. W niektórych przypadkach Dane mogą być przechowywane dłużej, na przykład jeśli pozwalają na zastosowanie kary.

 

5. Komu firma Ubisoft udostępnia Dane Osobowe?

Możemy udostępnić Dane Użytkownika:

 • Spółkom zależnym firmy Ubisoft, które uczestniczą w dostawie Usług (Ketchapp, Green Panda Games, Kolibri Games, ...). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat grupy należy zapoznać się z jej stroną internetową: https://www.ubisoft.com/en-us/company/overview.aspx

 •  Usługodawcom technicznym, którzy uczestniczą w dostawie Usług (np. dostawa produktów, promocja Usług, płatność on-line, walka z hazardem, oszustwami i operacjami toksycznymi). Jako podwykonawcy, usługodawcy ci mają te same obowiązki co Ubisoft w zakresie przestrzegania ustaw mających zastosowanie w związku z ochroną danych osobowych.

 • Partnerom, którzy korzystają z Danych Użytkownika, aby proponować im reklamy lub Treści spersonalizowane.
  • Aby dowiedzieć się, kim są partnerzy Ubisoft, należy zapoznać się ze stroną zarządzania plikami Cookies.
  • Aby wycofać zgodę na udostępnianie Danych, należy zapoznać się z sekcją 6 „Jakie są prawa Użytkownika i jak z nich korzystać?”, a następnie z paragrafem „Wybór i zmiana decyzji”.

 •  Innym spółkom, wyłącznie w przypadku przeniesienia obszarów działalności firmy Ubisoft.

 • Organom administracyjnym i sądowym w celu kontroli poprawnego korzystania z Danych przez firmę Ubisoft oraz na potrzeby dochodzenia zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo. Firma Ubisoft zawsze sprawdza zasadność zapytania.

W takim przypadku Dane Użytkownika mogą być przekazane do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, które zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa. W przypadku przekazania Danych do innych krajów, ich ochrona zapewniona jest w szczególności na mocy standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

6. Jakie są prawa Użytkownika i jak z nich korzystać?

 • Otrzymanie kopii Danych Użytkownika – „Dostęp i prawo do przenoszenia”: Istnieje możliwość zwrócenia się w dowolnym momencie o kopię Danych dotyczących Konta Użytkownika, na przykład w celu sprawdzenia ich, użycia lub przekazania innemu usługodawcy. Jak to zrobić? Firma Ubisoft ułatwiła proces korzystania z tego prawa:

 Można tego dokonać na stronie zarządzania Kontem w sekcji „Polityka prywatności i komunikacja”, a następnie w „Pobierz swoje dane”.

 Jeśli Użytkownik został w ramach naszych Usług ukarany, nie będziemy mogli dać mu dostępu do Danych dotyczących tej kary, w celu utrzymania naszej zdolności do wykrywania lub zwalczania takich zachowań.

 •  Poprawa Danych – „Poprawa”: Użytkownik ma prawo poprawy swoich Danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne (np. zmiana adresu dostawy). Jak to zrobić?

 Można tego dokonać na stronie zarządzania Kontem w sekcji „Informacje o koncie”.

 •  Wybór i zmiana decyzji – „Sprzeciw i wycofanie zgody”: W dowolnym momencie można wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się otrzymywaniu newslettera lub wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, personalizacji reklam lub udostępniania Danych naszym partnerom (poza spółkami zależnymi i usługodawcami technicznymi):
  • na stronie zarządzania Kontem w sekcji „Polityka prywatności i komunikacja”,
  • na stronie zarządzania plikami Cookies w celu zmiany ustawień plików Cookies,
  • w przypadku niektórych z naszych gier mobilnych w ustawieniach poufności,
  • na telefonie lub tablecie w ustawieniach, uruchamiając opcję „Limit Ad Tracking” na telefonach Apple lub uruchamiając „Opt-out of Ads Personalization” na telefonach Android.

 •  Usunięcie Konta – „Prawo do bycia zapomnianym”: Istnieje możliwość zwrócenia się o zamknięcie Konta i usunięcie powiązanych z nim Danych. Jak to zrobić?

 Można tego dokonać na stronie zarządzania Kontem w sekcji „Informacje o koncie”, a następnie „Zamknięcie konta Ubisoft”.

 Jeśli Użytkownik został w ramach naszych Usług ukarany, nie będziemy mogli usunąć Danych związanych z karą, abyśmy mogli ją utrzymać.

 • Ograniczenie korzystania z danych – „Ograniczenia w przetwarzaniu”: Użytkownik ma także prawo do zwrócenia się o to, aby jego Dane nie były dłużej wykorzystywane lub nie były usuwane przez okres, w jakim jego zapytanie będzie przetwarzane. W tym celu należy skontaktować się z Obsługą Klienta Ubisoft tutaj.

Aby korzystać ze swoich praw w przypadku nieposiadania Konta, a także w przypadku wszelkich pytań dotyczących korzystania z tych praw, istnieje możliwość skontaktowania się w dowolnym momencie z Obsługą Klienta Ubisoft.

Jeśli po kontakcie z nami Użytkownik uważa, że jego prawa nie są przestrzegane, może złożyć reklamację do organu kontrolnego jego kraju.

W przypadku Usług Howrse/Equideow:

W każdej chwili możesz wykonać swoje prawa względem swoich Danych kontaktując się z dedykowanym Biurem Obsługi Klienta: https://support.owlient.eu, a także zarządzać swoim Kontem na dedykowanej stronie zarządzania Kontem: https://equideow.com/member/account/

7. Dlaczego Ubisoft może korzystać z Danych Użytkownika?

Możemy korzystać z Danych Użytkownika w jednym z następujących przypadków:

 • Istnienie umowy między Użytkownikiem a firmą Ubisoft na dostarczanie Usług. Użytkownik zawiera taką umowę z firmą Ubisoft, akceptując Warunki Korzystania z Usług.

 • Uzasadniony interes firmy Ubisoft (lub rozsądne oczekiwania ze strony użytkowników), w celu dostarczania jak najlepszych usług, na przykład w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, kierowania społecznością, odpowiadania na zapytania lub wysyłania newslettera.

 • Zgoda na proponowanie reklam, produktów, usług lub personalizowanych treści, w zależności od profilu użytkownika.

Ubisoft może zmienić niniejszy dokument w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie poinformowany o jego zasadniczych aktualizacjach. Zachęcamy ponadto do regularnego sprawdzania tego dokumentu i kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań. Dalsze korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją wszelkich zmian w dokumencie.

 

8. Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu należy skontaktować się z:

 • Inspektorem ochrony danych i jego zespołem tutaj.
 • Pocztą na adres: UBISOFT ENTERTAINMENT SA (administrator danych osobowych), 2, rue du Chêne Heleuc – 56910 Carentoir (Francja)

 W przypadku jakichkolwiek innych pytań w szczególności dotyczących przejęcia konta Użytkownika, problemów z płatnością on-line lub korzystaniem z naszych produktów lub usług należy skontaktować się z Obsługą Klienta Ubisoft.

Kontakty lokalne

 • Kanada

Uwaga: Legal Department (Obsługa Prawna)

Adres: Ubisoft: 5505 St-Laurent Blvd., Suite 5000, Montreal, Quebec, H2T 1S6, Kanada

 • Korea Południowa

Uwaga: Ms. Eun-Mi Kim (김은미)

Adres: 28 Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seul

E-mail: Ubisoft_Privacy_Korea@generalagent.co.kr

Numer telefonu: 02-736-8275

 • Stany Zjednoczone

Uwaga: Ubisoft, Inc. Attn: Privacy Rights Administrator c/o Legal Department

Adres: 625ird Street San Francisco, 94107 CA, USA

[1] „Twoja prywatność to nie gra”