POLITYKA PRYWATNOŚCI UBISOFT

POLITYKA PRYWATNOŚCI UBISOFT

Ubisoft gromadzi Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze produkty, korzystasz z serwisów internetowych Ubisoft, gier wideo, aplikacji mobilnych, sklepu internetowego („Usługi”). Dane te są wykorzystywane w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów lub Usług, tworzenia Twojego profilu użytkownika, wysyłania informacji o naszych produktach lub Usługach oraz w celu zarejestrowania Ciebie, jeżeli wyrażasz zgodę na przesyłanie Tobie informacji marketingowych, oraz udzielania odpowiedzi na Twoją korespondencję.

Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft, Inc., Ubisoft Mobile Games, Red Storm Entertainment, Inc., Blue Byte GmbH należą do tej samej grupy spółek (dalej łącznie „Ubisoft” lub „my”). Szanujemy prawa do prywatności naszych klientów i zobowiązujemy się chronić ich dane osobowe. Opracowaliśmy tę Politykę Prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy i przechowujemy informacje, których dostarczają nam nasi klienci. Korzystając z Usług Ubisoft, wyrażasz zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności.

Rejestrując się, powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Ubisoft zgodnie z poniższą Polityką Prywatności i zobowiązujesz się do przestrzegania jej postanowień.

JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH ZASAD POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ ZE STRON INTERNETOWYCH UBISOFT ANI Z INTERNETOWYCH LUB MOBILNYCH PRODUKTÓW/USŁUG.

Ubisoft zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Jeśli Ubisoft wprowadzi istotne zmiany do Polityki Prywatności lub do sposobu, w jaki wykorzystuje Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka, poinformuje o tym Ciebie lub rodziców/opiekunów za pośrednictwem tej strony, poczty elektronicznej lub strony głównej.

Zasady niniejszej Polityki Prywatności stanowią część Ogólnych Warunków Ubisoft, z którymi można zapoznać się: legal.ubi.com/termsofuse/. przypadku pytań lub uwag dotyczących Polityki Prywatności korespondencję należy kierować pod adres: Ubisoft GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa.

Kontroler: Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel 93108 Montreuil-sous-Bois, Francja.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie informacje stanowią dane osobowe?
 2. Kiedy Ubisoft zbiera od Ciebie informacje?
 3. Jakiego rodzaju informacje gromadzi Ubisoft?
 4. Co się stanie w przypadku gdy użytkownik odmówi podania danych osobowych?
 5. Czy Ubisoft upublicznia moje dane osobowe? Kto ma wgląd do moich danych osobowych?
 6. Czy Ubisoft gromadzi dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia?
 7. Czy Ubisoft używa ciasteczek („cookies”), śledzi adresy IP lub korzysta z innych biernych środków gromadzenia informacji?
 8. Kto gromadzi dane osobowe na Twój temat i jak będzie z nich korzystał?
 9. Komu Ubisoft może udostępnić dane osobowe na Twój temat?
 10. Czy możesz zadecydować, jak wykorzystywane będą Twoje dane osobowe?
 11. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?
 12. Z jakich zabezpieczeń chroniących Twoje dane osobowe korzysta Ubisoft?
 13. W jaki sposób możesz zadać pytanie Ubisoft lub złożyć skargę?
 14. Polityka Prywatności i Warunki Korzystania.

I. Jakie informacje stanowią dane osobowe?

Ubisoft gromadzi zarówno dane osobowe, jak i informacje pozostające poza zakresem danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby które można wykorzystać do kontaktu z tą osobą w internecie lub poza nim, jak i takie, które nie pozwalają na natychmiastową identyfikację osoby, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, są wystarczające do jej ustalenia.

Danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.

II. Kiedy Ubisoft zbiera od Ciebie informacje?

Ubisoft gromadzi dane osobowe tylko przy Twoim dobrowolnym udziale i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Ubisoft gromadzi Twoje dane osobowe podczas Twojego korzystania z naszych Usług, w tym gdy kupujesz nasze produkty lub w inny sposób się z nami kontaktujesz. Dane osobowe są gromadzone podczas: (a) korzystania z Usługi, (b) zakładania Konta, (c) dokonywania zakupu w ramach naszych Usług, (d) tworzenia treści wygenerowanych przez użytkownika, (e) oglądania reklam w ramach naszych Usług, (f) zapisywania się do newslettera, (g) kontaktowania się z obsługą klienta Ubisoft oraz podczas sesji wsparcia technicznego, (h) rejestracji do konkursu lub loterii, (i) prowadzenia z innymi użytkownikami rozmów o Usługach w ramach prowadzonych przez nas serwisów internetowych, (j) wyrażenia chęci udziału w wersji beta lub pobierania łatki (patch) lub demo oraz (k) Twojego udziału w wymianie informacji w naszych mediach społecznościowych lub w innych naszych serwisach internetowych.

Ubisoft nie wymaga podania danych osobowych, jeżeli tylko odwiedzasz Stronę Ubisoft, ale podanie danych osobowych może być konieczne, abyś mógł skorzystać z wybranych funkcjonalności Strony lub usług Ubisoft, przykładowo takich jak fora internetowe, biuletyny informacyjne, lub usługi premium.

Ubisoft pozwala na nadsyłanie życiorysów przez Internet. Dane osobowe i informacje prywatne zawarte w życiorysach będą używane wyłącznie do celów przyjęcia i oceny podań kandydatów na stanowiska pracy. Informacje pozyskane z życiorysów mogą być przekazywane dalej w ramach Ubisoft.

Niezależnie od zakresu działalności, Ubisoft będzie gromadzić dane osobowe jedynie w stopniu niezbędnym i w uzasadnionym zakresie, aby spełnić Twoje oczekiwania oraz uzasadnione prawnie cele biznesowe Ubisoft.

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tych Usług, na których Ubisoft, ją udostępnia, czyli nie dotyczy stron internetowych, sieci lub platform prowadzonych przez inne spółki lub organizacje, do których możemy udostępnić linki. Niemniej jednak warto zauważyć, że z chwilą kliknięcia na umieszczone na naszej stronie internetowej linki do zagranicznych stron lub innych serwisów stron trzecich ta Polityka Prywatności przestaje obowiązywać. Ubisoft nie kontroluje działań w serwisach stron trzecich oraz nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa danych osobowych ujawnianych w serwisach stron trzecich.

III. Jakiego rodzaju informacje gromadzi Ubisoft?

Aby uzyskać dostęp do określonych Usług, będziesz potrzebować Konta Ubisoft. Podczas zakładania Konta poprosimy Cię o podanie nazwy użytkownika, hasła, adresu email, daty urodzenia (lub wieku) oraz kraju pochodzenia. Informacje te są niezbędne do utworzenia Konta. W innych swoich serwisach Ubisoft może poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych istotnych dla Usługi, czyli numeru telefonu, adresu domowego lub informacji o geolokalizacji (na przykład poprosimy o Twój adres zamieszkania podczas zakupu produktu z naszego sklepu online, aby móc go dostarczyć na Twój adres domowy). Użytkownicy kupujący towary lub usługi w naszym sklepie internetowym przedstawią numer ważnej karty kredytowej wraz z datą upływu jej ważności, a także imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail właściciela karty. Ponadto możemy zgromadzić dane demograficzne, w tym informacje o Twoim wieku, płci, ulubionych stylach grania oraz o urządzeniach, które posiadasz lub planujesz kupić. Ubisoft nie gromadzi ani nie przechowuje danych kart kredytowych lub debetowych ani innych danych bankowych.

Ubisoft gromadzi dane osobowe za pośrednictwem Internetu. Przykładowo, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem którejkolwiek ze Stron, Ubisoft poprosi Cię o rejestrację poprzez podanie nazwiska, daty urodzenia lub wieku, numeru telefonu oraz adresu domowego. Informacje te będą następnie powiązane z Twoim kontem e-mailowym, aby Ubisoft mógł rozpoznać Cię podczas przyszłych wizyt na którejkolwiek ze Stron. Ubisoft przechowuje i utrzymuje również dane osobowe, które użytkownik podaje w e-mailach skierowanych do Ubisoft lub publikuje na naszej tablicy ogłoszeń.

Ubisoft może także gromadzić dane osobowe dotyczące sieci, platform lub serwisu strony trzeciej, grając w grę Ubisoft za pośrednictwem sieci społecznościowej lub platformy strony trzeciej lub łącząc się z taką siecią, platformą lub serwisem strony trzeciej za pośrednictwem jednego z naszych produktów i/lub jednej z naszych Stron. Upoważniasz Ubisoft do (1) gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, wszelkich danych osobowych, które na podstawie Twojej zgody sieć społecznościowa lub inna platforma strony trzeciej może udostępnić Ubisoft na podstawie Twoich ustawień w sieci lub na platformie społecznościowej strony trzeciej w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz (2) przekazywania Twoich danych osobowych sieci społecznościowej lub innej platformie strony trzeciej za pośrednictwem sieci społecznościowej/platformy strony trzeciej Interfejsu Programowania Aplikacji (API). Wyrażasz zgodę na powyższe, łącząc się z siecią, platformą lub serwisem strony trzeciej za pośrednictwem naszych produktów i/lub usług i/lub łącząc się z jedną z naszych aplikacji, akceptując ją lub zezwalając na nią (lub wyrażając zgodę na podobne warunki) za pośrednictwem sieci społecznościowej lub innej platformy lub serwisu strony trzeciej.

IV. Co się stanie w przypadku gdy użytkownik odmówi podania danych osobowych?

Odmowa podania danych osobowych może ograniczyć zdolność do przeprowadzenia rejestracji on-line w serwisie, rejestracji udziału w konkursie, zakupu poprzez sklep internetowy Ubisoft bądź spełnienia prośby o wsparcie techniczne.

V. Czy Ubisoft upublicznia moje dane osobowe? Kto ma wgląd do moich danych osobowych?

Ubisoft Services, w tym Uplay.com, może oferować funkcjonalność w postaci profilu publicznego („Profil Publiczny”), która umożliwia Tobie publikowanie informacji, w tym danych osobowych, na forum publicznym za pomocą Internetu.. W przeciwieństwie do informacji na odpowiednim Profilu Publicznym, dane umieszczane na Twoim Profilu Publicznym zostaną dostosowane do standardowego poziomu prywatności wybranego w momencie logowania. Ustawienia prywatności możesz zmienić w dowolnym momencie. Standardowo, określone aspekty Profilu Publicznego zostały określone jako „publiczne”. Te aspekty Profilu Publicznego, które zaprojektowano jako „publiczne” będą widoczne dla wszystkich, w tym osób niezarejestrowanych w środowisku Ubisoft, i mogą zostać indeksowane lub wyświetlone w publicznych wyszukiwarkach, gdy ktoś Ciebie wyszuka. Publikując swoje dane osobowe, w tym wideo, obraz lub zdjęcie, na Profilu Publicznym, powinieneś pamiętać, że inni użytkownicy mogą je oglądać, gromadzić, powielać i/lub wykorzystywać bez Twojej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnianie Twoich Danych Osobowych przez innych użytkowników, w tym między innymi filmów wideo, obrazów lub zdjęć, które zostały opublikowane przez Ciebie w Serwisie Ubisoft. Ponadto warto pamiętać, że Dane Osobowe przekazane nam przez Ciebie jako część Twojego Profilu Publicznego mogą ujawniać lub umożliwiać innym wgląd w aspekty Twojego życia, którymi możesz nie chcieć się dzielić bezpośrednio na swoim Profilu Publicznym (na przykład Twoje zdjęcie może ujawniać Twoją płeć).

Określone Usługi mogą obejmować narzędzie wyszukiwania znajomych. Korzystając z naszego narzędzia wyszukiwania znajomych, rozumiesz, że korzystanie z tych narzędzi pomoże Ci znaleźć twoich znajomych, a także umożliwi twoim znajomych powiązać Twoje Konto Ubisoft, inne konta Ubisoft, o ile je posiadasz, (oraz powiązane uprawnienia związane z grami, w tym grami na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i konsole) z Twoim specjalnym profilem sieciowym i/lub adresem e-mail. Twoja lista znajomych, która może być dostępna na stronach Ubisoft, będzie podlegała niniejszej Polityce Prywatności. Zauważ, że przyjaciele, których zdecydujesz się dodać do listy znajomych, mogą Cię znaleźć i/lub poznać w kontekście różnych produktów i Usług Ubisoft oraz mogą zobaczyć profile oraz informacje, które udostępniłeś im lub wszystkim użytkownikom. Analogicznie, Ubisoft może również gromadzić lub uzyskiwać informacje o Tobie od innych użytkowników Ubisoft, którzy udostępnili swoje adresy e-mail oraz inne dane kontaktowe. Informacje te będą przez nas przechowywane i wykorzystywane przede wszystkim, aby pomóc Tobie i Twoim znajomym w nawiązywaniu kontaktów.

VI. Czy Ubisoft gromadzi dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia?

O ile nie zastrzeżono inaczej w odpowiednim serwisie Ubisoft, Usługi Ubisoft są skierowane do szerokiej publiczności. Ubisoft zachęca rodziców i opiekunów do spędzania czasu w internecie razem ze swoimi dziećmi. Ubisoft namawia rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci, by korzystając z Internetu nigdy nie ujawniały swoich prawdziwych imion i nazwisk, adresów czy numerów telefonu bez pozwolenia. Ubisoft Dostrzega szczególne znaczenie ochrony danych osobistych uzyskanych od dzieci, dlatego też od dzieci poniżej 13 roku życia chcących zarejestrować się w serwisie www.ubi.com/pl/ Ubisoft wymaga podania adresu e-mailowego rodzica lub opiekuna, z którym Ubisoft skontaktuje się aby potwierdzić, zmodyfikować rejestrację dziecka lub odmówić rejestracji dziecka, w szczególności celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Ubisoft zastrzega sobie prawo do zażądania, w dowolnym czasie, pisemnego dowodu zgody rodzica bądź opiekuna. Dopóki rodzic lub opiekun nie odpowie na e-mail Ubisoft zgodnie z instrukcjami Ubisoft, Ubisoft ograniczy korzystanie przez dziecko z Usług.

W przypadku niektórych wybranych usług, Ubisoft może zastosować powyższe zasady także wobec osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia. Niektóre usługi oraz elementy Strony Ubisoft mogą być kierowane specjalnie do dzieci. Na takich stronach dziecko może założyć darmowe konto, podając nazwę użytkownika, hasło, datę urodzenia oraz adres e-mail rodzica. W związku z tym, że adres e-mail jest konieczny do odzyskania zapomnianego hasła i do administrowania kontem, w niektórych przypadkach Ubisoft może prosić dziecko także o podanie jego własnego adresu e-mail i wyśle na adres e-mail rodziców powiadomienie, aby rodzice mogli skorzystać z opcji żądania usunięcia adresu e-mail dziecka i innych jego danych.Niektóre strony umożliwiają dzieciom tworzenie awatarów, tj. wirtualnych postaci, których mogą używać, korzystając z różnych funkcji udostępnianych na stronie internetowej, takich jak mini-gry czy wirtualne światy. Dziecko może używać też innych funkcji, aby „polecić znajomemu" Stronę Ubisoft, wysłać e-kartkę czy wyrazić swoją opinię na temat usług. W przypadku skorzystania z opcji „poleć znajomemu" konieczne będzie podanie imienia lub adresu e-mail znajomego jedynie w celu jednorazowego wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem. Tych danych Ubisoft nie będzie przechowywał ani wykorzystywał do żadnych innych celów, a adres e-mail Twojego dziecka nie zostanie przekazany adresatowi e-maila z zaproszeniem.

Na stronach, na których czat lub forum są dostępne dla dzieci, Ubisoft używa opcji "bezpieczny czat”, który cenzuruje słowa i zwroty uznane za nieodpowiednie dla małoletnich w celu filtrowania treści o charakterze szkodliwym lub obraźliwym albo pozwala dokonać wyboru tylko wyrażeń proponowanych na liście zdefiniowanych wcześniej zwrotów. Gdy Usługa forum jest dostępna, udostępnione są także linki "Zgłoś nadużycie" w celu zagwarantowania, że ​​Usługi są bezpieczne w użytkowaniu.

Zebrane od dzieci informacje będą zabezpieczone zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli Ubisoft zmieni sposób postępowania lub zasady dotyczące danych osobowych dzieci, poinformujemy Cię o tym w sposób zgodny z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

W każdym przypadku, gdy stwierdzisz, iż dane osobowe Twojego dziecka znajdujące się w posiadaniu Ubisoft są nieprawidłowe i będziesz chciał dokonać ich zmiany, lub jeśli życzysz sobie, aby dane osobowe Twojego dziecka zostały usunięte, lub jeśli chcesz, aby Ubisoft zaprzestał gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych Twojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z administratorem Polityki Prywatności Ubisoft.

Ubisoft przestrzega i stosuje się do zasad kodeksu bezpieczeństwa PEGI On-line (POSC) w odniesieniu do bezpieczeństwa małoletnich graczy gier internetowych.

VII. Czy Ubisoft używa ciasteczek, śledzi adresy IP lub korzysta z innych biernych środków w celu gromadzenia informacji?

Cookies

Ubisoft używa w serwisach ciasteczek (tzw. plików „cookie"). „Ciasteczko” jest to krótka informacja tekstowa lub plik zapisywany często na komputerze użytkownika przez serwisy internetowe, pozwalający śledzić aktywność na stronach internetowych. Ciasteczka nie zawierają danych o Twoim nazwisku, adresach e-mail ani innych informacji, które mogą pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości; zwykle są one używane, aby szybko zidentyfikować komputer użytkownika i „pamiętać” fakty na temat wizyty użytkownika.

Ubisoft może ustawić pliki cookies dla Twojej przeglądarki sieciowej, podczas gdy odwiedzasz nasze strony, używasz naszych produktów lub odwiedzasz stronę, na której Ubisoft zamieszcza reklamy, treści lub analizy. Na przykład Ubisoft korzysta z cookies, aby śledzić produkty trafiające do Twojego koszyka zakupowego w naszym sklepie online oraz aby zapamiętać hasło do Twojego Konta. Możesz wyłączyć pliki cookies lub wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać ostrzeżenie, gdy pliki cookies są wysyłane na Twój komputer, ograniczy to Twoją zdolność do dokonywania zakupów internetowych lub uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności w naszym serwisie. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomocy” Twojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia cookies. Oprócz używania cookies w naszej sieci stron, Ubisoft może zezwalać swoim partnerom na umieszczanie oraz sprawdzanie ich plików cookies na Twoim komputerze. Korzystanie z plików cookies przez te firmy jest przedmiotem ich własnych polityk prywatności, a nie Polityki Prywatności Ubisoft. Prosimy o dokładne zapoznanie z treścią takich polityk. Użytkownicy są informowani o korzystaniu przez dany serwis z plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/. Lista firm, które mogą ustawiać i/lub sprawdzać pliki cookies na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu oraz instrukcje, jak wyłączyć takie pliki cookies, znajdują się na stronie https://legal.ubi.com/cookies/

Adresy IP

Ubisoft może także rejestrować adresy IP (Internet Protocol). Adres IP to numer przypisany do Twojego komputera przez dostawcę usług internetowych, którego używają komputery sieciowe do zidentyfikowania Twojego komputera użytkownika za każdym razem, kiedy łączy się on z Internetem.

Ubisoft wykorzystuje dane dotyczące adresów IP jedynie w celach bezpieczeństwa świadczenia usług. W uzasadnionych przypadkach Ubisoft może jednak wykorzystać dane z rejestru IP do zablokowania możliwości korzystania z usług Ubisoft, np. w przypadku naruszenia prawa.

Inne informacje gromadzone pasywnie. UBISOFT może samodzielnie lub z pomocą narzędzi analitycznych stron trzecich gromadzić dane nieosobowe dotyczące sprzętu do gry, zwyczajów, zachowań oraz korzystania z naszych Usług przez Ciebie lub innych użytkowników. UBISOFT gromadzi te dane, aby lepiej dostosować nasze Usługi do zainteresowań użytkowników oraz podnieść jakość naszych Usług. Zgromadzone informacje mogą zawierać między innymi: unikalne oznaczenie urządzenia, w tym adres MAC, unikalne oznaczenie konsoli, telefonu komórkowego, tableta i konsoli lub oznaczenia i ustawienia innych urządzeń, dostawcę usług Internetu, nośnik, system operacyjny, dane sprzętowe, dane lokalizacyjne, daty i czas korzystania z Usług, wyniki gier, metryki gier, osiągnięcia, rankingi, czas spędzony na graniu oraz statystyki, korzystanie z funkcjonalności, współczynniki konwersji reklamy, współczynnik fonetyzacji, historię zakupów oraz inne podobne informacje. UBISOFT korzysta z technologii stron trzecich wspomagających prezentację reklam, które mogą gromadzić dane w wyniku prezentacji reklamy w Serwisach oraz które mogą wyświetlać reklamy behawioralne i niebehawioralne na naszych Serwisach. Dane gromadzone i wykorzystywane na potrzeby ukierunkowanych reklam mogą obejmować między innymi: wiek i płeć, liczbę wyświetleń reklamy, unikalne oznaczenie urządzenia lub oznaczenia i ustawienia innych urządzeń, informacje o korzystaniu przez Ciebie z produktów i Usług, Kompatybilnego terminalu Mobilnego oraz innych stron internetowych (w tym serwisów sieciowych stron trzecich oraz przeglądanych przez Ciebie mobilnych witryn internetowych (wraz z datą i godziną wyświetlenia), prezentowane reklamy, reklamy w grze oraz ich długość oraz Twoją reakcję na reklamy (o ile wystąpiła). Narzędzia do analizy oraz technologie wspomagające prezentację reklam mogę wykorzystywać pliki dzienników serwera, web beacons, cookies, piksele śledzące oraz inne technologie gromadzenia powyższych danych, jak również mogą łączyć informacje zgromadzone w innych Serwisach UBISOFT z informacjami pozyskanymi z innych serwisów stron trzecich, produktów i usług oraz z badań demograficznych, marketingowych, rynkowych oraz innych badań analitycznych. Informacje te same w sobie nie stanowią danych osobowych, niemniej jednak, jeśli UBISOFT połączy dowolne z tych informacji z danymi osobowymi, wówczas UBISOFT będzie traktować te informacje jako dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Lista naszych partnerów, których narzędzia analityczne oraz technologie prezentacji reklam są wykorzystywane w naszych Serwisach, znajduje się na stronie https://legal.ubi.com/cookies/. UBISOFT dokłada wszelkich starań, aby udostępnić Tobie linki do polityk prywatności naszych partnerów, zgodnie z którymi stosowane są ich narzędzia i technologie oraz, o ile to możliwe, link umożliwiający Tobie zablokowanie usług tych partnerów.

Informacje zgromadzone pasywnie przez Ubisoft mogą być wykorzystywane w formie zagregowanej lub w celu identyfikacji konkretnych prawidłowości dotyczących Ciebie lub innej osoby.

VIII. Kto gromadzi dane osobowe na Twój temat jak będzie z nich korzystał?

Informacje podane w Serwisie są gromadzone i wykorzystywane przez Ubisoft w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto Ubisoft korzysta z podanych informacji, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub promocyjnych, łącznie z informacjami na temat specjalnych rabatów, ofert promocyjnych i innych wydarzeń mogących Cię zainteresować, zgodnie z Twoimi wyborami. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe na potrzeby naszego marketingu wewnętrznego i badań demograficznych, aby przez cały czas podnosić jakość świadczonych przez nas Usług i lepiej spełniać Twoje potrzeby. Ubisoft może również wykorzystywać Twoje dane osobowe poza swoimi Serwisami, aby proponować Tobie produkty, usługi lub reklamy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Od czasu do czasu Ubisoft zatrudnia podmioty trzecie do zbierania danych osobowych w jego imieniu w celach technicznych. Strony trzecie zapewniają Ubisoft wsparcie wewnętrzne w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania na stronach internetowych Ubisoft z takich usług, jak dostarczanie wiadomości e-mail, przetwarzanie płatności w naszych Serwisach lub w naszym sklepie internetowym, jak również realizacja produktów online. Zatrudniając podmioty zewnętrzne do gromadzenia danych osobowych w Twoim imieniu, wymagamy aby strony trzecie postępowały zgodnie z Polityką Prywatności. Pomimo że to podmioty trzecie, a nie Ubisoft, gromadzą dane osobowe dostarczane przez Ciebie, gdy zamawiasz Usługi, nie udostępniają Twoich danych osobowych stronom trzecim ani nie przekazują ich stronom trzecim na potrzeby marketingowe bez Twojej zgody.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady, a tam przechowywane i przetwarzane. Kanadyjskie przepisy dotyczące ochrony danych oraz inne przepisy zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że Ubisoft może powielać Twoje dane we własnych bazach danych Ubisoft na potrzeby techniczne lub w celu wykorzystania zgodnie z przepisami niniejszej Polityki Prywatności.

IX. Komu Ubisoft może udostępnić informacje osobiste na Twój temat?

Ubisoft może udostępniać Twoje dane osobowe spółkom należącym do grupy Ubisoft oraz partnerom opisanym w Rozdziale VII. Dzięki udostępnianiu możemy przekazywać Tobie informacje o naszych Usługach, które mogą Cię zainteresować. W zakresie, w jakim nasze podmioty stowarzyszone i/lub partnerzy posiadają dostęp do Twoich danych, będą oni przestrzegali praktyk co najmniej tak samo restrykcyjnych jak praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Czasami kontaktują się z nami firmy i organizacje oferujące produkty lub usługi, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy przekazać takim stronom trzecim Twoje dane osobowe zgodnie z Twoimi wyborami oraz jeżeli wyrazisz na to zgodę. Staramy się ograniczyć wykorzystanie Twoich danych do ofert, które naszym zdaniem byłyby dla Ciebie interesujące. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania informacji od partnerów zewnętrznych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym czasie, w tym z chwilą rejestracji, wysyłając nam zapytanie (patrz Rozdział XIII) lub modyfikując swoje preferencje na stronie ustawień Konta.

Jeżeli zdecydujesz się połączyć swoje Konto Ubisoft ze swoim kontem producenta konsoli do gier, Ubisoft wymieni z powyższymi podmiotami wyłącznie informacje dotyczące Twojego wieku, kraju pochodzenia, daty urodzenia oraz adresu e-mail. Nie przekażemy tym stronom żadnych innych danych osobowych, takich jak dane Twojej karty kredytowej lub Twój adres zamieszkania.

Zawartość niestandardowa. Możemy współpracować z zaufanymi partnerami marketingowymi, aby zapewnić Tobie bardziej przydatne i interesujące dane reklamowe w naszym Serwisie oraz na stronach i w serwisach stron trzecich. Możemy to robić, udostępniając lub łącząc dane osobowe, które nam przekazałeś w Serwisach, z informacjami (w tym danymi osobowymi), które przekazałeś zewnętrznym partnerom marketingowym. Jeżeli nie chcesz, aby Ubisoft łączyła Twoje dane osobowe z zaufanymi partnerami, abyśmy mogli dostosowywać do Ciebie treść reklam lub treści niestandardowe w naszych Serwisach oraz na stronach i witrynach stron trzecich, nie zaznaczaj pola „Udostępnij moje dane wybranym stronom trzecim” podczas zakładania swojego Konta lub w zakładce ustawień Konta. Jeśli nie zaznaczysz pola dotyczącego treści niestandardowych lub w inny sposób zrezygnujesz z treści niestandardowych, nie zaznaczając pola w ustawieniach Konta, Ubisoft nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych partnerom w celu dostosowywania reklam lub innych treści niestandardowych do Ciebie od daty wysłania przez Ciebie prośby. Warto zauważyć, że rezygnacja z treści niestandardowych nie zmieni zachowania stron trzecich gromadzących dane w Serwisach. Przeczytaj, jak zrezygnować z gromadzenia danych na rzecz stron trzecich, w rozdziale „Inne informacje gromadzone pasywnie” powyżej. Lista zaufanych partnerów marketingowych jest dostępna na stronie legal.ubi.com/activesharing/

X. Czy możesz zadecydować, jak wykorzystywane będą Twoje dane osobowe?

Jeśli nie chcesz otrzymywać od Ubisoft wiadomości dotyczących specjalnych rabatów bądź ofert lub promocji, możesz odmówić wyrażenia zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych, także poprzez kontakt z Ubisoft:

Za pośrednictwem faksu: +48 22 208 22 40

Pocztą elektroniczną: emea-email-support@ubisoft.com

Pocztą zwykłą pod adres:

Ubisoft GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa.

Dodatkowo, przy okazji przesłania wiadomości marketingowych lub promocyjnych, Ubisoft stwarza Ci możliwość odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości tego rodzaju w przyszłości.

XI. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu będziesz życzył sobie przeglądać, skorygować bądź usunąć Twoje dane osobowe zgromadzone przez Ubisoft lub jej partnerów, powinieneś wysłać wiadomość e-mail zawierająca Twoje żądanie pod adres emea-email-support@ubisoft.com bądź wiadomość listem na adres Ubisoft GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa. W każdej chwili możesz zmienić lub zaktualizować dane dotyczące swojego konta po zalogowaniu się na naszej stronie i kliknięciu na „Moje konto", „dane użytkownika" i inne ustawienia konta. Jeśli nie jesteś w stanie zalogować się lub chciałbyś dezaktywować swoje konto(-a), skontaktuj się z administratorem polityki prywatności na adres e-mail wskazany powyżej.

Ubisoft przejrzy, zaktualizuje bądź usunie Twoje dane osobowe, w zależności od Twojego życzenia. Jednakże Ubisoft może nadal przechowywać dokumentację na temat Twoich danych aby móc rozstrzygać spory, poprawiać umowy, ze względu na wymogi techniczne bądź obowiązki nałożone przez prawo lub sprawy związane z zabezpieczeniami, rzetelnością lub działaniem Strony Ubisoft.

XII. Z jakich zabezpieczeń chroniących Twoje dane osobowe korzysta Ubisoft?

Aby chronić Twoje dane osobowe Ubisoft utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo, rzetelność i poufność udostępnionych informacji.

Stosujemy skuteczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym użyciem oraz zmianą. Stosujemy standardowe praktyki branżowe, w tym komunikację szyfrowaną, fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń, zapory ogniowe oraz systemy ochrony haseł w celu ochrony poufności Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, Ubisoft podejmuje racjonalne kroki aby zapewnić, że osoby trzecie, które gromadzą dane osobowe w imieniu Ubisoft zapewniają wystarczająca ochronę zabezpieczającą te informacje. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące systemu zabezpieczeń Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem Polityki Prywatności.

XIII. W jaki sposób możesz zadać pytanie Ubisoft lub złożyć skargę?

Wszelkie pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można przedłożyć kontaktując się telefonicznie z Administratorem Polityki Prywatności Ubisoft pod numerem +48 22 208 22 30; pocztą elektroniczną pod adresem emea-email-support@ubisoft.com bądź pocztą zwykła pod adresem Ubisoft GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa.

XIV Polityka Prywatności i Warunki Korzystania

Warunki niniejszej Polityki Prywatności zostały włączone do naszych Warunków Korzystania. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami Korzystania na stronie: legal.ubi.com

Wszystkie warunki pisane wielkimi literami w niniejszej Polityce Prywatności posiadają znaczenie określone w Warunkach Korzystania na stronie legal.ubi.com