UBISOFT CONNECT ÖDÜL PROGRAMI KAYIT VE ŞARTLAR
UBISOFT CONNECT ÖDÜL PROGRAMI KAYIT VE ŞARTLAR

Ubisoft Connect Ödül Programı

Kayıt ve Şartlar 

 

Ubisoft Connect Ödül Programı (bundan sonra “Program”), Ubisoft’un, Kullanıcılara bu Ubisoft Connect Ödül Programı Şartlarına (“Program Şartları”) uygun olarak kazanılan sadakat birimleri (bundan sonra “Units”) karşılığında belli ödülleri kazanma fırsatı sunan bir sadakat programıdır. Bu Program Şartları, https://legal.ubi.com/termsofuse adresinde yer alan Ubisoft Kullanım Şartlarına (“Kullanım Şartları”) atıfta bulunularak dahil edilmiştir ve Programa katılmanızla ilgili olarak hep beraber Ubisoft ile sizin aranızdaki sözleşmeyi oluştur ve benzer mahiyete sahip daha önceki (sözlü ya da yazılı) tüm anlaşma ve sözleşmelerin yerine geçer.  Büyük harfle yazılan ama burada açıklanmayan tüm şartlar için Kullanım Şartlarında bunlara verilen anlamlar geçerlidir.  Programa kimlerin katılabileceği, Units kazanılması ya da kullanılmasıyla ve bu Program Şartlarına uymanızla ilgili tüm soru ve ihtilafların çözümü yalnızca Ubisoft tarafından yapılacaktır. 

 

1. Kimler Katılabilir. Bu Program Kanada dışında Ubisoft’un Programı kullanıma sunduğu ülkelerde yasal olarak ikamet edenlere açıktır. Yasalarca yasaklanan ya da kısıtlanan durumlarda geçersizdir. Programa katılabilmek için geçerli bir Hesabınız olmalı ve (aşağıdaki açıklanan) Eylemi/Eylemleri yerine getirmelisiniz. Programın, Units, Eylemlerin ve Ödüllerin Kullanıcıların oturduğu ülkeler arasında değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Şirketler veya başka gruplar bu Programa katılamaz.

 

2. Units Kazanma.  Ubisoft, Program Süresi boyunca halihazırda https://connect.ubisoft.com (“Ubisoft Connect İnternet Sitesi”) adresinde yer alan Ubisoft Connect internet sitesinde açıklanan çeşitli eylemleri gerçekleştirerek ve/veya halihazırda https://store.ubi.com (“Mağaza İnternet Sitesi”) adresindeki Ubisoft Store’da yer alan seçilmiş ürünleri satın alarak (her biri bir “Eylem”dir) Units kazanmanıza izin verir. Söz konusu değişiklikler Units biriktirebilmenizi ya da kullanabilmenizi etkileyebilecek olsa bile Ubisoft, Program Süresi boyunca Birim kazandırabilecek Eylemleri düzenli olarak güncelleyebileceğinden ve/veya Eylemler karşılığında ödül olarak verilecek Units miktarını ekleyebileceğinden, kaldırabileceğinden ya da değiştirilebileceğinden dolayı lütfen Ubisoft Connect İnternet Sitesini düzenli olarak kontrol edin. Karşılık gelen Units için bir Eylem gerçekleştirdiğinizde Hesabınızda görünmesi 48 saat kadar sürebilir. Yukarıdakilere bakılmayarak, Ubisoft söz konusu Eylemin/Eylemlerin Ubisoft tarafından doğrulanması dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere daha ileri bir zamanda/tarihte herhangi bir sebeple Units ödül olarak vermeye ilişkin hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere kendisinde saklı tutar.

Aşağıdaki durumlarda Units geçerli olmadığını lütfen unutmayın: Units (a) bu Program Şartlarına uygun olarak; (b) Kullanım şartlarına uygun olarak ve/veya (c) meşru kanallardan kazanmadıysanız. Hesabınızın doğruluğunu sağlamaktan sizi sorumlusunuz.  Units Hesabınızda düzgün biriktirilmediğine inanıyorsanız https://support.ubi.com/ adresinde eylem gerçekleştirdikten hemen sonra Ubisoft müşteri destek ekibine başvurmalısınız. Ubisoft, talebinizi destekleyen makul belgeler isteyebilir. Ubisoft’un daha sonra herhangi bir sebeple geçersiz olduğunu belirlediği Units kullanılamaz ve Hesabınızdan kaldırılır. Ubisoft’un Hesabınızdan Units bu Program Şartlarında açıklanan sebeplerden herhangi birisinden dolayı kaldırması durumunda karar tamamen Ubisoft’a ait olmak üzere Ubisoft bunları geri yüklemek zorunda değildir.

 

3. Units Ödül Alma.  Mevcut Program Süresinde kazanılan Units tamamen burada belirtilen son tarih ve fesih hükümlerine tabi olarak Ubisoft Connect İnternet Sitesinde listelenen ödülleri (“Ödüller”) kazanmak için kullanabilirsiniz. Söz konusu değişiklikler Units ve/veya Ödülleri kullanabilmenizi etkileyebilecek olsa bile Ubisoft, Units  kazanılabilecek Ödülleri güncelleyebileceğinden, ekleyebileceğinden, kaldırabileceğinden ya da değiştirilebileceğinden dolayı lütfen Ubisoft Connect İnternet Sitesini düzenli olarak kontrol edin. 

 

4. Ödül Kuralları ve Kısıtlamalar.  Ödülün mahiyetine bağlı olarak Ubisoft Ödülü size nasıl sunacağını belirleyebilir.  Örneğin, Ubisoft, Ödülü Hesabınızla ilişkili e-posta adresine gönderebilir ya da Ödülü doğrudan Hesabınıza bağlı uygulanır Ubisoft oyunu/oyunları içerisinde kullanmanızı sağlayabilir.  Özel ayrıntılar için lütfen Ubisoft Connect İnternet sitesine başvurun. Ödülün Ubisoft Store’da indirimde olması durumunda hem Ödülü ya da kullanabileceğiniz başka bir indirimi kullanabilirsiniz, ama yalnızca en çok lehinize olan indirim oranı uygulanır. Burada açıklananların dışındaki her türlü kullanım girişimi geçersiz olup geçerli kullanımın ne olduğunu bu Program Şartlarına uygun olarak belirleme hakkı yalnızca Ubisoft’a aittir.  Bir Ödülün Program sona erdikten sonra kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

 

5Sınırlı Lisans.  Burada ya da Kullanım Şartlarında aksine olan hiçbir hükme ve kullanılan terminolojiye bakılmayarak Units sizin malınız değildir; bunlar, yalnızca bu Program Şartları uyarınca yönetilen sınırlı lisans haklarını temsil ederler, devredilemezler, bunların parasal ya da “gerçek dünya” değerleri yoktur ve bunları Ubisoft’tan para ya da parasal değer tutarı karşılığında herhangi bir zaman değiştiremezsiniz.  

 

6. Program Kısıtlamaları. BU PROGRAM ŞAHSINIZA ÖZEL OLARAK SUNULMUŞTUR. UNITS YA DA ÖDÜLLERİNİ BAŞKA KULLANICILARLA YA DA HESAPLARLA HİÇBİR SEBEPLE BİRLEŞTİREMEZ, ONLARA DEVREDEMEZ VE ONLARLA DEĞİŞ-TOKUŞ EDEMEZSİNİZ.  BU HÜKME AYKIRI DAVRANIŞLAR MADDİ İHLAL ANLAMINA GELİR VE HESABINIZIN ASKIYA ALINMASINA YA DA FESHEDLMESİNE SEBEP OLABİLİR. UBISOFTUN BU PROGRAM ŞARTLARINI YA DA KULLANIM ŞARTLARINI İHLAL EDEN HERHANGİ BİR YOLLA ELDE EDİLEN TER TÜRLÜ UNITS YA DA ÖDÜLÜ (YA DA ÖDÜL KULLANILARAK EDİNİLEN ÖĞELERİ) ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN İSTEDİĞİ ZAMAN SÖZLEŞMEYE HİÇBİR HALEL GETİRMEKSİZİN HESABINIZDAN GERİ ÇEKEBİLECEĞİNİ VEYA BUNLARA ERİŞİMİ ASKIYA ALABİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ.

Ayrıca, hileli, yolsuz ya da yasa dışı faaliyetlerden ve/veya Program Şartlarına ya da Kullanım Şartlarına aykırı faaliyetlerden şüphelenmemiz durumunda Ubisoft, Units, Programa ve/veya Hesabınıza erişiminizi ya da bunları kullanmanızı iptal edebilir, askıya alabilir ya da başka şekilde sınırlandırabilir.  Herhangi bir olayda bu Program Şartlarının bu şekilde bir ihlaliyle ilgili Ubisoft’un herhangi bir eylemde bulunmaması gelecekte ya da benzer şekilde vuku bulacak ihlallerde eylemde bulunma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

 

7. Units Süresinin Dolması.  (i) Program, Program Şartları ve/veya Kullanım Şartları uyarınca feshedilmedikçe ya da (ii) Hesabınız, Program Şartları ve/veya Kullanım Şartları uyarınca kapatılmadıkça ya da bunlar gerçekleşene kadar Program aracılığıyla biriktirilen Units, elde edilme tarihlerinden itibaren iki (2) yıl boyunca kullanılabilecektir.  Bu tarihten sonra Hesabınızda biriken bu Birimlerin süresi size halel gelmeksizin otomatik olarak dolacaktır. Units son kullanma tarihinin genel görünümünü Hesabınızda ya da Ubisoft’un belirttiği şekilde istediğiniz zaman görebilirsiniz.

 

8. Programın Şartları, Revizyonu ve Feshedilmesi.  Bu Şartlar feshedilmedikçe ya da feshedilinceye kadar 1 Nisan 2019 itibariyle geçerlidir (“Program Süresi”). Ubisoft istediği zaman, Size karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın ve karar kendisine ait olmak üzere Program Süresini uzatabilir, kısaltabilir, değiştirebilir ya da durdurabilir. 

8.1. Ubisoft bu Program Şartlarının herhangi bir hükmünü istediği zaman ve karar tamamen kendisine ait olmak üzere değiştirme, ekleme ya da silme hakkını saklı tutar. Ubisoft, Program Şartlarını Ubisoft Connect İnternet Sitesinde yayınlayarak ve/veya söz konusu değişiklik, ekleme veya silme olayını size bildiren bir uyarı yayınlayarak bu Program Şartlarında yapılan her türlü değişikliği, eklemeyi ve silmeyi size bildirir. Her türlü değişiklik, ekleme veya silme söz konusu bildirim yayınlandıktan sonra beş (5) iş günü içerisinde yürürlüğe girer. Bu Program Şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz Programdan çıkma seçeneğinizi kullanabilirsiniz; bu durumda, Hesabınız Kullanım Şartları uyarınca feshedilebilir ve biriken tüm Units ve diğer Ödüllerinizi kaybedebilirsiniz. Çıkma seçeneğini kullanır ve ardından Programa geri dönerseniz yeni Kullanıcı muamelesi görebilirsiniz.

8.2. Ubisoft, söz konusu fesih Units biriktirebilmenizi ya da kullanabilmenizi etkileyebilecek olmasına rağmen, karar kendisine ait olmak üzere ve önceden haber vermeksizin herhangi bir dayanağı olsun ya da olmasın Programı iptal edebilir ya da askıya alabilir.  Units ilgili bir bildirim ya da daha sonraki adımlar karar Ubisoft’a ait olmak üzere Ubisoft Connect İnternet Sitesinde yayınlanabilir.  Bu nedenle, Program ve bu Program şartlarıyla ilgili güncellemeler için lütfen Ubisoft Connect İnternet Sitesini düzenli olarak kontrol edin. 

PROGRAM BİTTİĞİNDE YA DA BİR HESAP KAPANDIĞINDA SÖZ KONUSU KAPANMA GÖNÜLLÜ OLSUN-OLMASIN KULLANILMAMIŞ YA DA SÜRESİ DOLMUŞ UNITS VEYA ÖDÜLLERİ İÇİN HİÇBİR PARA YA DA BAŞKA BİR KARŞILIK ALMAYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. 

 

9. Muhtelif hususlar.   Mahkemeler tarafından bu Program Şartlarından herhangi birisinin yürütülemez ya da geçersiz olduğuna karar verilirse ilgili şart, uygulanır yasanın izin verdiği azami ölçüde yürütülür ve diğer şartlar geçerli ve yürürlükte kalmaya devam eder. Bu Program Şartlarındaki hiçbir husus, bir tüketici olarak Yasal haklarınızı hariç tuttuğu ya da kısıtladığı anlamına gelmez.