UBISOFT CONNECT HŰSÉGPROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
UBISOFT CONNECT HŰSÉGPROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ubisoft Connect Hűségprogram

Felhasználási feltételek

 

Az Ubisoft Connect Hűségprogram (későbbiekben a „Program”) egy olyan hűségprogram, amelyben az Ubisoft a Felhasználóknak lehetőséget biztosít bizonyos nyeremények megszerzésére, az Ubisoft Connect Hűségprogram felhasználási feltételei (a „Program feltételei”) szerint megszerzett hűségpontok (későbbiekben „Units”) beváltásával. A Program feltételei megtalálhatók az Ubisoft Használati feltételeiben („Használati feltételek”), amely a https://legal.ubi.com/termsofuse oldalon érhető el, és együttesen alkotják az Ubisoft én Ön között létrejövő megállapodás részleteit a Programban való részvétellel kapcsolatban, továbbá felülírnak minden korábbi megállapodást és megegyezést (legyen az szóbeli vagy írásbeli).  Az itt használt, de nem definiált összes nagybetűs szónak a Használati feltételekben található meg a jelentése.  A Programban való részvételi jogosultsággal kapcsolatos összes kérdést vagy vitás kérdést, a Units megszerzését és beváltását illető kérdést vagy a Program feltételeinek való megfelelést minden esetben az Ubisoft saját belátása szerint oldja meg. 

 

1. Jogosultság. A Program rendelkezésre áll azon országok jogszerű lakosai számára, ahol az Ubisoft a Programot elérhetővé teszi, kivéve Kanada. Érvénytelen, ahol a törvény tiltja vagy korlátozza. A Programban való részvételhez érvényes Felhasználói fiókkal kell rendelkeznie, illetve végre kell hajtania (az alábbiakban meghatározott) Akciókat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Program, a Units, az Akciók és a Nyeremények a Felhasználó lakhelye szerinti országonként eltérnek. Vállalatok vagy egyéb csoportok nem vehetnek részt a játékban.

 

2. Units megszerzése.  A Program Időtartama alatt az Ubisoft lehetővé teszi az Ön számára, hogy Unitsat szerezzen az Ubisoft Connect webhelyen - jelenleg a https://connect.ubisoft.com címen érhető el (a „Ubisoft Connect Webhely”) - leírt akciók végrehajtásával és/vagy a programban szereplő termékek Ubisoft Store-ból - https://store.ubi.com (a „Store Webhelye”) - történő megvásárlásával (bármelyik egy „Akciónak”) számít. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Ubisoft Connect Webhelyét és a Store Webhelyét, mivel a Program időtartama alatt az Ubisoft rendszeres időközönként frissítheti az Akciókat a megszerezhető és/vagy hozzáadható Pontokat illetően, illetve eltávolíthatja vagy módosíthatja az egyes Akciókért megszerezhető Units mennyiségét, még akkor is, ha ez hatással lenne az Ön Club-pontjainak felhasználására vagy megtartására. Egy Akció végrehajtását követően akár 48 óra is eltelhet, amire a vonatkozó Units megjelennek a Felhasználói fiókjában. A fentiek ellenére az Ubisoft fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint egy későbbi időpontban/napon bármilyen okból Unitsat ítéljen oda korlátozás nélkül, ahol az Akciók érvényességét az Ubisoft ellenőrzi.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a Units nem érvényesek, ha: A Unitsat nem (a) a Program feltételeinek megfelelően; (b) a Használati feltételeknek megfelelően és/vagy (c) törvényes csatornákon keresztül szerezte. Ön felelős a Felhasználói fiók pontosságának biztosításáért.  Ha úgy gondolja, hogy a Units nem megfelelően kerültek jóváírásra az Ön Felhasználói fiókjában, azonnal vegye fel a kapcsolatot az Ubisoft ügyfélszolgálatával az Akció végrehajtását követően a https://support.ubi.com/ címen. Az Ubisoft az igény alátámasztására kérheti a szükséges dokumentációt. Azok a Units, amelyekről az Ubisoft úgy ítéli meg, hogy bármilyen ok miatt érvénytelenek, diszkvalifikálásra, és a Felhasználói fiókból eltávolításra kerülnek. Amennyiben az Ubisoft a Program feltételeiben meghatározott okok valamelyike miatt a Unitsat eltávolítja a Felhasználói fiókjából, az Ubisoft nem köteles azokat visszaállítani, kivéve, ha arról az Ubisoft másképpen dönt.

 

3. Units beváltása Nyereményekre.  A jelen Program feltételei szerint megszerzett Units felhasználhatja a nyereményekhez („Nyeremények”), amelyek listája megtalálható az Ubisoft Connect Webhelyen, illetve amelyek lejárata az itt meghatározottaktól függ. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Ubisoft Connect Webhelyét, mivel az Ubisoft a Units beválható Nyeremények listáját frissítheti, új elemeket adhat hozzá vagy frissítheti azt, még akkor is, ha ezek a módosítások befolyásolják a Units felhasználhatóságát és/vagy a Nyereménybeváltást. 

 

4. Nyereménybeváltás szabályai és korlátozások.  A Nyeremény természetétől függően az Ubisoft határozza meg a Nyeremény átvételének módját.  Például az Ubisoft Nyereményét elküldheti a Felhasználói fiókhoz megadott e-mail címre vagy Nyereményét közvetlenül elérhetővé teheti a Felhasználói fiókkal összekapcsolt Ubisoft játékban.  A részletekkel kapcsolatban keresse fel a Ubisoft Connect Webhelyét. Ha a Nyeremény az Ubisoft Store-ban beváltható árengedmény, felhasználhatja mind a Nyereményt, mind pedig egy másik kedvezményt, de csak a legkedvezőbb árengedmény kerül beszámításra. Az itt leírtaktól eltérő bármely más felhasználási kísérlet érvénytelen, továbbá az Ubisoft, a Program feltételeinek megfelelően, saját hatáskörben dönti el, hogy mi számít érvényes felhasználásnak.  Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a Program lejárta után a Nyeremény nem használható fel.

 

5. Korlátozott licenc.  A jelen megállapodásban vagy a Használati feltételekben foglalt bármely ellenkező rendelkezés ellenére és a használt terminológiától függetlenül, a Units nem képezik az Ön tulajdonát; korlátozott licencjogokat képviselnek a jelen Program feltételei alapján, nem rendelkeznek pénzbeli értékkel a „való világban”, nem ruházhatók át, illetve semmikor nem válthatók be pénzre az Ubisoft-nál.  

 

6. Program korlátozásai. A PROGRAMOT EGYÉNILEG VEHETI IGÉNYBE. A UNITS VAGY NYEREMÉNYEKET SEMMILYEN OK MIATT NEM KOMBINÁLHATJA, RUHÁZHATJA ÁT VAGY CSERÉLHETI KI EGYÉB FELHASZNÁLÓKKAL VAGY FELHASZNÁLÓI FIÓKOKKAL.  ENNEK MEGSZEGÉSE A FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉT JELENTI, ÉS A FELHASZNÁLÓI FIÓK FELFÜGGESZTÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ UBISOFT KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL FELFÜGGESZTHETI VAGY MEGSZÜNTETHETI A FELHASZNÁLÓI FIÓKOT, A PROGRAM FELTÉTELEINEK VAGY A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉVEL MEGSZERZETT UNITS VAGY NYEREMÉNYEKET (VAGY A NYEREMÉNY FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGSZERZETT TÉTELEKET).

Ezen felül az Ubisoft törölheti, felfüggesztheti vagy egyéb módon korlátozhatja a Units felhasználását és/vagy azokhoz való hozzáférést, a Programhoz és/vagy a Felhasználói fiókhoz való hozzáférést, ha csaló, sértő vagy jogellenes tevékenységet feltételezünk és/vagy a tevékenységek a Program feltételeivel vagy a Használati feltételekkel ellentétesek.  Ha az Ubisoft a jelen Programfeltételek megsértése esetén nem tesz intézkedéseket, az nem tekinthető úgy, hogy az Ubisoft lemondott a jövőbeli vagy hasonló jogsértésekkel kapcsolatos cselekvési jogáról.

 

7. Units lejárata.  Amennyiben (i) a Program a Programfeltételek és/vagy Használati feltételek alapján megszűnik vagy (ii) a Felhasználói fiók a Programfeltételek és/vagy Használati feltételek alapján lezárásra kerül, a Program során megszerzett Units a megszerzésüktől számított két (2) éven belül beválthatók.  Ezt követően a Felhasználói fiókban felhalmozott Pontok kötelezettség nélkül automatikusan lejárnak. A Units lejárati dátumát általánosságban ellenőrizheti a Felhasználói fiókján keresztül vagy bármikor az Ubisoft által megadott módon.

 

8. A Program időtartama, felülvizsgálata és lejárata.  Jelen feltételek 2019. április 1-jén lépnek életbe, hacsak és amíg megszüntetésre nem kerülnek (a „Program időtartama”). Az Ubisoft bármikor kiterjesztheti, lecsökkentheti, módosíthatja vagy megszakíthatja a Programot saját belátása szerint bárminemű felelősségvállalás nélkül. 

8.1. Az Ubisoft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, kiegészítse vagy törölje a Programfeltételek valamelyik, vagy összes elemét saját belátása szerint. Az Ubisoft tájékoztatja Önt a Programfeltételek módosításáról, kiegészítéséről vagy törléséről egy frissített Programfeltételek közzétételével a Ubisoft Connect Webhelyen és/vagy a módosításra, kiegészítésre vagy törlésre vonatkozó értesítés kiküldésével. A módosítások, kiegészítések vagy törlések az említett értesítés közzétételétől számított öt (5) munkanapon belül lépnek érvénybe. Amennyiben Ön nem ért egyet a Programfeltételek módosításaival, dönthet úgy, hogy elhagyja a Programot, amely a Használati feltételek alapján a Felhasználói fiók megszüntetésével jár, valamint az összes összegyűjtött Units és Nyeremény elvesztését vonja maga után. Ha kilép, majd újra jelentkezik a Programba, új Felhasználóként fog szerepelni.

8.2. Az Ubisoft saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül, bármilyen okra való hivatkozás nélkül törölheti vagy felfüggesztheti a Programot, még akkor is, ha a Program felfüggesztése befolyásolhatja a Units gyűjtését vagy felhasználását.  Az Ubisoft saját belátása szerint a Units felhasználásával kapcsolatban értesítést, illetve további lépéseket tehet közzé a Ubisoft Connect Webhelyén.  Emiatt kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Ubisoft Connect Webhelyét a Programmal vagy a Programfeltételekkel kapcsolatos frissítésekért. 

ÖN ELFOGADJA, HOGY A FEL NEM HASZNÁLT VAGY LEJÁRT UNITS VAGY NYEREMÉNYEKÉRT NEM JÁR PÉNZBELI JUTTATÁS A PROGRAM VÉGÉN, VAGY A FELHASZNÁLÓI FIÓK LEZÁRÁSAKOR, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ A LEZÁRÁS ÖNKÉNTES VAGY KÉNYSZERŰ VOLT. 

 

9. Egyéb rendelkezések.   Ha a bíróság kimondja, hogy a Programfeltételek valamely pontja nem betartható vagy érvénytelen, az adott pont a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítésre kerül, és a többi feltétel érvényben marad és végrehajtható. A Programfeltételek egyetlen rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy kizárja vagy korlátozza az Ön törvényes jogait, mint fogyasztó.