VERKOOPVOORWAARDEN UBISOFT STORE
VERKOOPVOORWAARDEN UBISOFT STORE

VERKOOPVOORWAARDEN UBISOFT STORE

Herzien op: 22 oktober 2018

Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u een Ubisoft Product koopt bij een Ubisoft Store (zoals hierna gedefinieerd). Als u het niet eens bent met deze Verkoopvoorwaarden, moet u geen Ubisoft Producten via de Ubisoft Store bestellen.

1. Toepassingsbereik

Deze Verkoopvoorwaarden (de "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van softwareproducten en digitale inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot videogames (geleverd op een tastbaar medium of via een downloadlink), in game-currency, aanvullende of downloadable content en season passes, en Ubisoft collectibles zoals figuurtjes, speelgoed, boeken, t-shirts en andere accessoires (alle producten gezamenlijk te noemen de "Ubisoft Producten"), die beschikbaar zijn op store.ubi.com, in de Uplay PC applicatie of op een andere aan Ubisoft gelieerde website (gezamenlijk te noemen de "Ubisoft Stores").

Deze Verkoopvoorwaarden zijn overeengekomen tussen u (" u") en Ubisoft EMEA, een vennootschap naar Frans recht (S.A.S.) ingeschreven onder nummer 432 573 624 (handelsregister van Bobigny) statutair gevestigd te 29, rue Armand Carrel, 93100 Montreuil-sous-Bois, Frankrijk, met BTW-nummer FR79432573624 ("Ubisoft" of "wij", "ons", "onze" zoals gebruikt in deze Verkoopvoorwaarden hebben allemaal betrekking op Ubisoft EMEA). Onze klantenservice is bereikbaar op https://support.ubi.com/nl-nl/contact#nl-nl. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Ubisoft, zoals hiervoor gedefinieerd.

Deze Verkoopvoorwaarden zijn middels verwijzing opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van UBISOFT beschikbaar op http://legal.ubi.com/termsofuse ("Gebruiksvoorwaarden"). Alle met een hoofdletter geschreven termen die in deze Verkoopvoorwaarden worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden. Bepaalde Ubisoft Producten zijn onderworpen aan de acceptatie van een Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (End User Licence Agreement; "EULA") en eventuele andere aanvullende voorwaarden, die u kunt bekijken voordat u toegang krijgt tot het betreffende Ubisoft Product of het kunt downloaden, installeren of gebruiken. Het Privacybeleid van UBISOFT maakt deel uit van deze Verkoopvoorwaarden en is te vinden op https://legal.ubi.com/privacypolicy ("Privacybeleid"). Lees dit beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe wij deze behandelen.

Ubisoft Producten kunnen ook van derden worden gekocht die door Ubisoft zijn gemachtigd om deze Ubisoft Producten te verkopen. Als u Ubisoft Producten van een derde koopt, geschiedt uw koop met die derde en niet met Ubisoft. Zorg dat u de verkoopvoorwaarden van die derde leest. U ben aan deze voorwaarden gebonden ten aanzien van uw koop op de website van een dergelijke derde partij.

2. Bestelling en Betalingsvoorwaarden

2.1 Stappen om te bestellen. Alleen personen die handelen buiten hun vakgebied, bedrijfsactiviteit, ambacht of beroep mogen Ubisoft Producten bestellen in een Ubisoft Store. Om een aankoop bij een Ubisoft Store te doen, bladert u door de Ubisoft Producten die beschikbaar zijn in de Ubisoft Store en klikt u op de Ubisoft Producten die u wilt kopen om ze toe te voegen aan uw winkelmandje. Nadat u klaar bent met winkelen, klikt u op "afrekenen", waarop op u gevraagd wordt om in te loggen of een persoonlijke Ubisoft account aan te maken ("Account") voordat u aanvullende informatie invoert die nodig is om uw bestelling te af te ronden. Voor meer informatie over hoe u een account kunt openen, zie onze Algemene Gebruiksvoorwaarden op http://legal.ubi.com/termsofuse.

Uw verklaringen. Door op de "Betaal Nu" knop in de desbetreffende Ubisoft Store te klikken, erkent u (a) dat (i) deze Voorwaarden van toepassing zijn op uw bestelling, (ii) Ubisoft bevoegd is om uw bestelling bij u in rekening te brengen; en (b) verklaart u dat (i) u wettelijk bevoegd bent om een overeenkomt met ons aan te gaan of toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger heeft gekregen om dat contract met ons aan te gaan, (ii) u tijdens het bestellingsproces waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie heeft verstrekt, (u zult met name geen gebruik maken van VPN's of andere methoden om uw ware locatie te manipuleren).Voor zover van toepassing, behoudt Ubisoft zich het recht voor om u te vragen om meer informatie om te bevestigen dat uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor uw bestelling.

2.2 Totstandkoming koop. Zodra u op de "Betaal Nu" knop hebt geklikt wordt uw bestelling aan ons doorgegeven. Hierdoor ontstaat een verplichting tot betaling en komt de koopovereenkomst tot stand onder voorwaarde dat het product beschikbaar danwel op voorraad is. Zodra uw betaling is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw aankoop per e-mail en het bijbehorende Ubisoft Product zal (zoals nader toegelicht in artikel 3), in overeenstemming met uw bestelling aan u worden geleverd of ter beschikking gesteld. Bij verzending van fysieke Ubisoft Producten ontvangt u ook een e-mail als bevestiging van de verzending. Indien het product niet beschikbaar is of niet op voorraad is zullen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen en eventueel reeds betaalde bedragen terugstorten.

2.3 Prijsstelling. Alle prijzen, kortingen en beschrijvingen die beschikbaar zijn bij de Ubisoft Stores zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment worden ingetrokken of gewijzigd.

Hoewel we proberen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn in de beschrijvingen van de Ubisoft Producten, kan de aan u weergegeven informatie fouten bevatten. Daarom behouden wij ons het recht voor om u in kennis te stellen van eventuele fouten in productbeschrijvingen of in de productprijs voordat we het Ubisoft Producten verzenden. Indien de prijs of de beschrijving van het Ubisoft Producten onjuist is, zullen wij voor verzending contact met u opnemen om te vragen of u het Ubisoft Producten wilt kopen (tegen de juiste prijs of specificatie) of uw bestelling wilt annuleren. Ubisoft heeft geen verdere verplichting of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot dergelijke foutieve productbeschrijvingen of -prijzen.

2.4 Belastingen. De prijs van het Ubisoft Product is inclusief alle toepasselijke verkoop- en gebruiksbelastingen. Tenzij anders vermeld op de Ubisoft Productpagina, is de prijs van het Ubisoft Product exclusief de kosten van verzending en vervoer naar de plaats van levering (zoals geaccepteerd door Ubisoft), die (indien van toepassing) zullen worden toegevoegd aan de door u verschuldigde prijs.

2.5 Betaalmethoden. Ubisoft biedt verschillende betaalmethoden aan bij de Ubisoft Stores, waarvan enkele worden beheerd door derde partijen (payment en billing providers), waarvoor aanvullende voorwaarden en kosten kunnen gelden. Lees deze aanvullende voorwaarden en kosten zorgvuldig door. Er kan ook van u worden geëist dat u een account aanmaakt bij die derde. U stemt ermee in dat Ubisoft geheel naar eigen inzicht en zonder nadere kennisgeving van tijd tot tijd de beschikbaarheid van bepaalde betaaloplossingen zonder enige aansprakelijkheid jegens u kan wijzigen. Met het oog op het voorkomen van fraude en/of misbruik van betalingen, kan Ubisoft bepaalde persoonlijke informatie en aankoopinformatie met haar technische partners delen, in overeenstemming met het privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om uw Account op te schorten en/of het bestellen bij de Ubisoft Stores en/of het gebruik van bepaalde betaalmethodes te beperken indien we redelijkerwijs vermoeden dat u een frauduleuze transactie hebt gedaan (of probeert/hebt geprobeerd te doen) en u dat vermoeden niet kunt weerleggen.

2.6 Verzending van Ubisoft Producten. We zullen de Ubisoft Producten pas naar u verzenden wanneer we de betaling middels de geselecteerde methode voor de desbetreffende Ubisoft Producten hebben ontvangen.

2.7 Douanerechten. Indien Ubisoft Producten boven een bepaalde waarde worden verzonden van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (bijvoorbeeld wanneer de waarde geacht wordt uw eigen invoerbedrag) te overschrijden, dan kunt u verplicht zijn om douanerechten, invoerrechten en belastingen te betalen, die worden geheven wanneer het Ubisoft Product aankomt op de door u opgegeven bestemming. Deze extra kosten voor douane-inklaring of invoerrechten of belastingen komen voor uw rekening. Voor meer informatie over het douanebeleid of -rechten dient u contact op te nemen met uw lokale douanekantoor.

2.8 Herroepingsrecht. U mag uw bestelling binnen 14 kalenderdagen annuleren om welke reden dan ook, behalve wanneer een van de uitzonderingen van artikel 2.8.4 van toepassing is:

(i) in geval van een Ubisoft Product dat op een materiële drager wordt geleverd: vanaf de dag na de dag waarop u dit Ubisoft Product hebt ontvangen; of

(ii) in geval van een Ubisoft Product dat niet op een materiële drager wordt geleverd (bijv. digitale inhoud), vanaf de dag van sluiting van de verkoopovereenkomst (of vanaf de dag dat het Product beschikbaar wordt in geval van een voorverkoop, zie Paragraaf 2.9).

2.8.1 Uitoefening van uw herroepingsrecht. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u Ubisoft informeren over uw beslissing de bestelling te annuleren:

(i) door het herroepingsformulier in te vullen dat beschikbaar is op: https://store.ubi.com/nl/legal-notices?cid=sc_withdrawal, nadat u bent ingelogd op uw Account;

OF

(ii) door contact op te nemen met de Klantenservice (http://support.ubi.com/Contact), nadat u bent ingelogd op uw account, en Ubisoft schriftelijk te informeren over uw beslissing uw bestelling te annuleren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het herroepingsformuliermodel, beschreven in de Bijlage van deze Verkoopvoorwaarden).

U moet uw herroepingsrecht uitoefenen even voor het verstrijken van de periode van 14 dagen.

2.8.2 Bestelling retourneren

(i) U moet het op een materiële drager geleverde Ubisoft Product in de originele staat retourneren, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u Ubisoft informeerde over uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Het adres waarnaar het Ubisoft Product moet retourneren is Sonopress, c/o Ubisoft D2C Retouren, Am Ölbach 19, 33334 Gütersloh, DUITSLAND;

(ii) Ubisoft Producten die niet op een materiële drager werden geleverd zullen automatisch door Ubisoft worden verwijderd uit uw bibliotheek van Ubisoft Producten.

2.8.3 Vergoeding door Ubisoft.

(i) Vergoeding van een Ubisoft Product dat op een materiële drager werd geleverd. Als u aan de vereisten van deze Paragraaf hebt voldaan, zullen wij u vergoeden uiterlijk 14 dagen vanaf de dag dat wij de door u geretourneerde Ubisoft Producten ontvingen (of indien u ons voldoende bewijs leverde dat dit is gebeurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). Wij zullen tevens de standaardkosten vergoeden voor de levering van het Ubisoft Product aan u, maar niet de extra leveringskosten die u betaalde boven ons standaard bedrag voor leveringskosten. De retourkosten zijn voor onze rekening. Wij zullen u een vooruitbetaald verzendlabel zenden. De vergoeding zal via dezelfde weg gebeuren als de betaalmethode die u voor uw aankoop hebt gebruikt, tenzij anders met u overeengekomen. Houd er rekening mee dat we op een eventuele vergoeding een bedrag in mindering kunnen brengen dat gelijk is aan een vermindering van de waarde van de artikelen, indien u de artikelen behandeld heeft op een wijze die verder gaat dan nodig was om de aard, kenmerken of het functioneren van de artikelen vast te stellen.

(ii) Vergoeding van een Ubisoft Product dat niet op een materiële drager werd geleverd. Als u aan de vereisten van deze Paragraaf hebt voldaan, zullen wij u alle door u voor uw bestelling betaalde bedragen vergoeden bij verwijdering van deze Ubisoft Producten uit uw bibliotheek.

2.8.4 Uitzonderingen. In de volgende gevallen kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen:

a) voor Ubisoft Producten die op een materiële drager werden geleverd, zodra het zegel van de verpakking van het Product wordt verwijderd; of

b) voor Ubisoft-producten die niet op een materiële drager werden geleverd, zodra u uitdrukkelijk (i) de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst hebt aanvaard en (ii) u hebt erkend dat u uw herroepingsrecht van deze overeenkomst zou verliezen; of

c) als er speciaal voor u een Ubisoft Product werd aangepast.

2.9 Vooraankoop. Voor bepaalde Ubisoft producten die in ontwikkeling zijn en nog niet zijn uitgebracht geldt dat Ubisoft dat Ubisoft Product aan u beschikbaar kan stellen voor voorverkoop. Op het moment van de voorverkoop kunnen we u de prijs middels de geselecteerde methode van de Ubisoft Producten in rekening brengen. Indien u vooraf een Ubisoft Product heeft aangekocht (en op voorwaarde dat dit Ubisoft Product daadwerkelijk bij u in rekening is gebracht), dan heeft u het recht om uw vooraankoop op elk gewenst moment voor het uitbrengen van dat Ubisoft Product te annuleren en om terugbetaling te verzoeken.

3. Levering en Retourneren

3.1 Tijdsbestek. We zullen ons redelijk inspannen om uw Ubisoft Product te leveren binnen de termijn die op uw aankoopbevestiging wordt vermeld, maar u erkent dat deze leveringstermijn een schatting is. Tenzij anders vermeld in uw bestelling, erkent u dat levering op tijd geen essentiële voorwaarde is voor uw bestelling. 'Redelijke inspanning' betekent dat we zullen trachten de Ubisoft producten binnen een redelijke termijn te leveren, die niet langer mag zijn dan 30 dagen vanaf het moment dat u uw bestelling plaatst (dat wil zeggen, toen u op de knop "Betaal Nu" klikte). Als we de Ubisoft Producten niet binnen die termijn kunnen leveren, zullen wij u in kennis stellen en kunt u een nieuwe leveringstermijn bepalen die geschikt is, rekening houdend met de omstandigheden. Als we de Ubisoft Producten niet binnen die nieuwe leveringstermijn leveren, dan kunt u uw bestelling annuleren en kunt u het bedrag terugontvangen.

3.2 Recht tot weigering en tijdens het transport weggeraakte pakketten.

Wij raden u aan om de Ubisoft Producten bij levering zorgvuldig te controleren om ervoor te zorgen dat ze zich in goede staat bevinden, in overeenstemming met hun beschrijving en overeenkomstig uw bestelling.

In het algemeen kunt u - overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen –herstel of vervanging van de Ubisoft Producten vorderen indien:

  • het Ubisoft Product of een deel daarvan defect, beschadigd is of verloren is geraakt tijdens het transport;

  • het Ubisoft Product gebreken heeft, zolang deze gebreken niet zijn veroorzaakt door uw gebruik van het Ubisoft Product buiten het geëigende of aanbevolen gebruik of in strijd met de handleiding;

  • of het Ubisoft Product niet overeenkomt met de beschrijving op de productpagina van de Ubisoft Store.

Ubisoft is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van (i) het gebruik van de Ubisoft Producten in verband met ander gebrekkige, ongeschikte of gebrekkig geïnstalleerde apparatuur, (ii) uw nalatigheid, (iii) oneigenlijk gebruik van de Ubisoft Producten en/of (iv) gebruik op een wijze die onverenigbaar is met de specificaties, handleiding of instructies. In dergelijke gevallen heeft u niet het recht om de Ubisoft Producten te retourneren, noch op terugbetaling, vervanging of reparatie (indien van toepassing).

4. Aansprakelijkheidsbeperking

Indien Ubisoft niet voldoet aan deze Verkoopvoorwaarden, zal Ubisoft uitsluitend aansprakelijk zijn voor de aankoopprijs van het (de) Ubisoft Product(en) en eventuele aantoonbare schade die u heeft geleden (voor zover deze schade niet meer bedraagt dan EUR 20) als gevolg van het niet door Ubisoft voldoen aan deze Verkoopvoorwaarden.

Ubisoft is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet-nakoming door ons van deze voorwaarden, welke schade tot de volgende categorieën behoort:

  1. derving van inkomsten;

  2. verlies van klandizie;

  3. winstderving;

  4. verlies van verwachte besparingen;

  5. verlies van gegevens; of

  6. indirecte of gevolgschade.

Niets van het bovenstaande staat schadeclaims voor schade aan uw fysieke eigendommen in de weg. Niets in deze bepaling is van invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, opzet of grove schuld of onze aansprakelijkheid voor fraude wegens frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijke recht.

5. Klantenservice

Als u vragen hebt over uw bestelling of deze Verkoopvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze Klantenservice op https://support.ubi.com/nl-nl/contact#nl-nl.

In geval van klachten biedt de ODR Verordening u de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamde ODR-platform, meer informatie over dit platform is hier beschikbaar.

6. Diversen

6.1 Overmacht. Ubisoft is op grond van deze Verkoopvoorwaarden niet aansprakelijk als zij haar verplichtingen niet kan nakomen of haar onderneming niet kan voeren of hierbij oponthoud ondervindt door handelingen, gebeurtenissen, nalaten of ongevallen die buiten haar redelijke macht vallen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen bij dreigende stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot de werknemers van Ubisoft of enige andere partij), uitval van een nutsvoorziening, vervoer of telecommunicatienetwerken, natuurrampen, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, kwaadwillige beschadiging, naleving van een wet of overheidsverordening, -regel, -voorschrift of -aanwijzing, ongeval, uitval van installaties of machines, brand, overstroming of storm.

6.2 Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is op deze Verkoopvoorwaarden en de interpretatie daarvan en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien of ontstaan in verband hiermee of het onderwerp of de totstandkoming hiervan (waaronder niet-contractuele geschillen of claims) het Nederlandse recht van toepassing. U verklaart onherroepelijk dat de Nederlandse rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is tot beslechting van enig geschil of vordering die voortvloeit uit of ontstaat in verband met de Voorwaarden, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (waaronder begrepen niet-contractuele geschillen of vorderingen).

6.3 Herziening van de Verkoopvoorwaarden. Ubisoft behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden en andere mededelingen vermeld op de Ubisoft Stores, te allen tijde te wijzigen, tijdelijk of permanent en geheel naar eigen inzicht. De Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop zijn de verkoopvoorwaarden die op het moment van uw aankoop van kracht zijn. Wijziging van deze Verkoopvoorwaarden zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn op aankopen die u hebt gedaan voordat de Verkoopvoorwaarden werden gewijzigd.

6.4 Geen Afstand van Rechten. Het niet of pas later uitoefenen door Ubisoft van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden of de wet vormt geen afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van dit recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Afstand van een recht of rechtsmiddel mag alleen worden geacht te hebben plaatsgevonden na ondertekening van een schriftelijke verklaring van die strekking door Ubisoft of door u.

6.5 Vernietiging. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit constateert dat een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of dat deel van de bepaling voor zover noodzakelijk worden geacht te zijn vernietigd, en laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden onverlet. Indien een ongeldige, onuitvoerbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden geldig, uitvoerbaar en wettig zou zijn als een deel ervan werd vernietigd, geldt de bepaling waarvoor de minste aanpassing noodzakelijk is om het wettig, geldig en afdwingbaar te maken en de oorspronkelijke bedoelingen van Ubisoft weer te geven.

6.6 Geen overdracht. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u uw rechten uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden aan niemand anders overdragen.

Dank u voor het winkelen bij de Ubisoft Store.

Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons op https://support.ubi.com/nl-nl/contact#nl-nl

Bijlage

MODELFORMULIER VOOR HERROEPIN

Aan Ubisoft Klantenservice – Ubisoft BV Rijnzathe 7- NL-3454 PV de Meern

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.