HANDVEST VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
HANDVEST VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Handvest voor het gebruik van persoonsgegevens

“Your privacy is not a game” [1]

Onze Ubisoft-teams ontwikkelen originele en bijzondere ervaringen zodat onze gamers zich vermaken, ervaringen delen en zich in games, applicaties, websites en online diensten kunnen ontplooien (dit noemen wij onze "Diensten").

Wij maken gebruik van gegevens die betrekking hebben op u om u onze Diensten te laten gebruiken en maken er een erekwestie van hierbij de spelregels te volgen!

Als u wilt begrijpen hoe wij uw gegevens gebruiken, uw rechten wilt kennen en deze wilt uitoefenen, is dat heel eenvoudig. U bent hier op de juiste plaats.

 

1. Persoonsgegevens, wat zijn dat?

Een "Persoonsgegeven" (of "Gegeven") is elke informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd:

 • rechtstreeks door middel van bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • indirect aan de hand van bijvoorbeeld uw account-ID, IP-adres, cookie-ID of gamegegevens.

Als u wilt weten welke Gegevens Ubisoft precies over u verzamelt, vindt u deze informatie in Paragraaf 3 “In welke gevallen en waarom verzamelt Ubisoft uw Gegevens?”.

 

2. Hebben minderjarigen toegang tot onze Diensten?

Als u minderjarig bent is de leeftijd waarop u een Ubisoft account kunt aanmaken of toegang hebben tot onze Diensten afhankelijk van de wetgeving van uw land inzake persoonsgegevens. Voor nadere informatie, zie het artikel over toegang tot onze Diensten voor minderjarigen in onze Gebruiksvoorwaarden van de Diensten.   

 

3. In welke gevallen en waarom verzamelt Ubisoft uw Gegevens?

Wij verzamelen uw Gegevens wanneer:

a)    U een Ubisoft account aanmaakt (uw "Account").

Wij verzamelen uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en land. Bepaalde Gegevens, zoals uw gebruikersnaam, worden openbaar gemaakt om uw gemeenschap in staat te stellen u te vinden in onze Diensten.

Bij het aanmaken van uw Account heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw inschrijving op de Ubisoft Nieuwsbrief per e-mail te beheren. Ook kunt u zich ook op elk moment uitschrijven:

 • door te klikken op de uitschrijvingslink aan het einde van elke Nieuwsbrief,
 • op de pagina waar u uw Account beheert in de paragraaf “Privacy en communicatie".

Maakt u zich geen zorgen, zelfs in geval van uitschrijving zult u nog altijd de e-mails ontvangen die nodig zijn voor de werking van uw Account (bijvoorbeeld wanneer u uw wachtwoord bent vergeten).

b)    U logt in op onze Diensten met behulp van uw inloggegevens van een sociaal netwerk of een extern platform (bijvoorbeeld: Facebook, Twitch).

Wij verzamelen de Gegevens waarvoor u uw goedkeuring hebt gegeven om ze te delen via het betreffende sociale netwerk of externe platform.

c)     U doet een aankoop in onze games of op onze online Diensten.

Wij verzamelen de Gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van deze aankoop, zoals uw voornaam, achternaam, correspondentie- en e-mailadres, land, bankgegevens en aankoopgeschiedenis. Deze Gegevens worden aan onze dienstverlenende partners gezonden, die de betaling en de levering verzorgen (voor nadere informatie zie paragraaf 5 "Met wie deelt Ubisoft uw Persoonsgegevens?").

d)    U gebruikt onze games, applicaties, websites en online Diensten op uw computer of smartphone.

We verzamelen bijvoorbeeld de volgende Gegevens:

 • Uw gamegegevens, om uw ervaring en de veiligheid van onze Diensten te verbeteren, bijvoorbeeld: bereikte gameniveaus, beloningen, klassementen, voltooide game-opdrachten, statistieken zoals gametijd of het gebruik van verschillende functies, naast gegevens die betrekking hebben op mogelijke bugs en storingen.

 • Uw inlog- en browsergegevens, om de werking en de veiligheid van onze diensten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: bezochte pagina's, apparaat- en logingegevens (IP-adres, MAC-adres), inlogdatums en -tijden, informatie over de gebruikte browsers en besturingssystemen.

Wij maken gebruik van verschillende technologieën, zoals cookies om deze Gegevens te verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of wanneer u de website van een derde partij bezoekt waar wijzelf en onze partners inhoud plaatsen of het gebruik ervan analyseren.

Wij autoriseren bepaalde partners om cookies te plaatsen en toegang te krijgen tot cookies op uw apparaat. Het gebruik hiervan is onderworpen aan de handvesten voor het gebruik van persoonsgegevens van de betrokken partners en niet aan dit Handvest.

Om bezwaar te maken tegen het opslaan van Cookies of om deze te laten verwijderen of om de lijst van partners te bekijken die deze Cookies kunnen opslaan en/of raadplegen gaat u naar de Cookiebeheerpagina.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst of om het plaatsen van Cookies uit te schakelen door het menu "Help” van uw browser te raadplegen. Deze instelling kan echter invloed hebben op uw mogelijkheid online in te kopen of toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Diensten, wanneer deze Cookies nodig zijn voor hun goede werking.

e)     U speelt een Ubisoft game op een console.

Wij kunnen dan bijvoorbeeld uw leeftijd, land, gebruikersnaam en e-mailadres verzamelen, die u op uw consoles worden ingevuld om het aanmaken van een account te vereenvoudigen.

Wij verzamelen ook de gegevens die de consolefabrikanten aan ons doorgeven, zoals bijvoorbeeld uw console-ID, uw gamegegevens en de gegevens die betrekking hebben op mogelijke bugs en storingen.

f)     U chat met andere gamers (forum, chatroom, Ubisoft-pagina's op sociale netwerken).

Wij verzamelen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, IP-adres, de datum, de tijd en bewaren de inhoud van uw berichten, zodat u met andere gamers kunt communiceren in een beveiligde omgeving.

g)    U krijgt dan gepersonaliseerde reclame of inhoud te zien op onze Diensten of op die van onze partners.

Wij verzamelen bijvoorbeeld uw leeftijd en geslacht, de reclame die u werd getoond en het aantal keren dat u deze heeft bekeken, zijn locatie in de game en de ID van uw apparaat. Ook verzamelen wij informatie over uw reacties op de reclame, zoals de websites die u bezoekt en de tijd en duur van deze bezoeken.

Wij kunnen de verzamelde Gegevens combineren met onze partners wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Wij combineren deze Gegevens ook met demografische, reclame-, markt- of ander analytische onderzoeken.

Wij kunnen alle Gegevens die wij over u hebben verzameld gebruiken om u bepaalde reclame, producten, diensten of gepersonaliseerde inhoud (“Gepersonaliseerde inhoud") aan te bieden via onze Diensten of die van onze partners.

Wilt u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen het personaliseren van reclame? Ga naar paragraaf 6 "Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit" en vandaar naar de paragraaf “Een keuze maken en van keuze veranderen".

h)    U neemt deel aan een wedstrijd of enquête die door Ubisoft wordt georganiseerd.

Wij verzamelen bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, correspondentie- en e-mailadres.

Wij gebruiken deze Gegevens om de wedstrijd of enquête te organiseren, u speciale aanbiedingen te zenden en/of interne statistieken uit te voeren.

i)     U neem contact met ons op via het portaal van de Ubisoft Klantenservice of via de sociale netwerken.

Indien u contact met ons opneemt via het portaal van de Klantenservice, zullen wij bijvoorbeeld de onder uw Account geregistreerde naam, voornaam, gebruikersnaam, e-mailadres, geboortedatum, land, console-ID en games verzamelen afhankelijk van uw vragen.

Indien u contact met ons opneemt via de sociale netwerken, zullen wij bepaalde Gegevens verzamelen die onder uw profiel zijn geregistreerd.

Wij gebruiken deze Gegevens uitsluitend om beter te kunnen antwoorden op uw vragen.

j)     Uw neemt de spelregels niet in acht.

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzoeken wij u om onze gebruik Google voorwaarden van de Diensten en de aan onze Diensten geassocieerde gedragscodes na te leven, die als doel hebben onze gebruikers, onze werknemers en meer in het algemeen de rechten van Ubisoft te beschermen.

Als u deze regels niet naleeft, stelt u zich bloot aan sancties met name in geval van onsportief gedrag, valsspelen of schadelijk gedrag. Wij zullen uw gegevens de nodige tijd bewaren om deze sancties toe te passen, bijvoorbeeld uw Account-ID, uw gamegegevens, uw IP-adres, de login van uw console en uw chatgeschiedenis.

 

4. Hoe lang bewaart Ubisoft uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Gegevens slechts zolang als nodig is voor het uitvoeren van de handelingen waarvoor zij werden verzameld, behalve indien de wet een andere bewaringsduur voorschrijft.

Zo bewaren wij de Gegevens die betrekking hebben op uw Account tot aan de sluiting ervan. In bepaalde gevallen kunnen deze Gegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld in kader van een sanctie.

 

5. Met wie deelt Ubisoft uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Gegevens delen met:

 • De technische dienstverleners die bijdragen aan het leveren van de Diensten (bijvoorbeeld het leveren van producten, het promoten van Diensten, online betalingen, het bestrijden van onsportief gedrag, valsspelen en schadelijk gedrag). Als onderaannemers hebben deze dienstverleners dezelfde verplichtingen als Ubisoft om de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van Persoonsgegevens.

 • Partners die uw Gegevens gebruiken om u gepersonifieerde reclameboodschappen of inhoud aan te bieden.
  • Wilt u weten wie de partners zijn van Ubisoft? Ga dan naar de Cookiebeheerpagina.
  • Wilt u uw goedkeuring intrekken voor dit delen van Gegevens? Ga dan naar paragraaf 6 "Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit" en vandaar naar de paragraaf “Een keuze maken en van keuze veranderen".

 • Andere bedrijven, uitsluitend in geval van de overdracht van activiteiten van Ubisoft.

 • Administratieve of gerechtelijke instanties, om het juiste gebruik van de Gegevens door Ubisoft te controleren of in het kader van een onderzoek, met inachtneming van de door de wet voorgeschreven voorwaarden. Ubisoft controleert altijd de wetmatigheid van de aanvraag.

In deze gevallen kunnen uw Gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie die een gelijkwaardig beschermingsniveau handhaven. In geval van overdracht naar andere landen zal de bescherming van u Gegevens worden verzekerd door de ondertekening van standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

 • Een afschrift aanvragen van uw Gegevens – Inzage en overdraagbaarheid”: U kunt op enig moment een afschrift van uw Gegevens aanvragen, die betrekking hebben op uw Account, bijvoorbeeld door inzage, door ze zelf te gebruiken of ze aan een andere dienstverlener over te dragen. Hoe doet u dat? Ubisoft heeft de procedure voor het uitoefenen van uw recht vereenvoudigd:

 Ga naar de pagina waar u uw Account beheert in de paragraaf “Privacy en communicatie” en vervolgens naar “Uw gegevens downloaden”.

 Als er sancties aan uw werden opgelegd in het kader van onze Diensten, kunnen wij u geen inzage geven in de Gegevens die betrekking hebben op uw sanctie, om onze capaciteit te handhaven voor het detecteren van of reageren op deze gedragingen.

 •  Een van uw Gegevens corrigeren – “Rectificatie”: U heeft het recht om uw Gegevens te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld: uw afleveradres wijzigen).Hoe doet u dat?

 Ga naar de pagina waar u uw Account beheert in de paragraaf “Accountinformatie".

 •  Een keuze maken en van keuze veranderen – “Bezwaar en intrekkingsrecht”: U kunt op enig moment uw goedkeuring intrekken of bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrief of reclamemails, het personaliseren van reclame of het delen van uw Gegevens met onze partners (behalve dochterondernemingen en technische dienstverleners):
  • op de pagina waar u uw Account beheert in de paragraaf “Privacy en communicatie”,
  • op de Cookiebeheerpagina om Cookies in te stellen,
  • voor sommigen van onze mobiele games, in de privacy-instellingen,
  • op uw telefoon of tablet, in de instellingen, door “Limit Ad Tracking” te activeren op Apple telefoons of door “Opt-out of Ads Personalization” te activeren op Android telefoons.

 •  Uw Account verwijderen – “Recht om vergeten te worden”: U kunt vragen om het sluiten van uw Account en dus om het verwijderen van de daaraan geassocieerde Gegevens. Hoe doet u dat?

 Ga naar de pagina waar u uw Account beheert in de paragraaf “Accountinformatie” en vervolgens “Uw Ubisoft Account sluiten”.

 Als er sancties aan uw werden opgelegd in het kader van onze Diensten, kunnen wij uw Gegevens die betrekking hebben op uw sanctie niet verwijderen, zodat wij de sanctie kunnen handhaven.

 • Het gebruik van uw Gegevens beperken – “Beperking van de verwerking”: U heeft tevens het recht om te vragen dat u Gegevens niet langer meer worden gebruikt of dat zij niet worden verwijderd zolang uw aanvraag in behandeling is. Hiervoor neemt u hier contact op met de Ubisoft klantenservice.

Om uw rechten uit te oefenen wanneer u geen Account heeft of voor vragen over het uitoefenen van deze rechten kunt u op enig moment terecht bij de Ubisoft Klantenservice.

Als u na met ons in contact te zijn getreden meent dat uw rechten niet werden gerespecteerd kunt u hierover een klacht indienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit.

Voor de diensten van Howrse/Equideow:

U kunt uw rechten op uw Gegevens te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de speciale Klantenservice: https://support.owlient.eu , en uw Account beheren op de speciale pagina voor Accountbeheer: https://equideow.com/member/account/.

 

7. Waarvoor mag Ubisoft uw Gegevens gebruiken?

Wij mogen uw Gegevens gebruiken in een van de volgende gevallen:

 • Het bestaan van een contract tussen u en Ubisoft voor het leveren van Diensten. U sluit dit contract af met Ubisoft door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden van de Diensten.

 • Het gerechtvaardigd belang van Ubisoft (of de redelijke verwachting van de gebruikers) om u de best mogelijke ervaring te bieden, bijvoorbeeld door de veiligheid van de Diensten te garanderen, de gemeenschap te modereren, te reageren op uw verzoeken of u nieuwsbrieven toe te zenden.

 • De goedkeuring om u reclame, producten, diensten of gepersonaliseerde inhoud aan te bieden afhankelijk van uw gebruikersprofiel.

Ubisoft kan dit document op enig moment wijzigen. Wij zullen u op de hoogte houden van de voornaamste bijgewerkte informatie en verzoeken u om dit document regelmatig te raadplegen om contact met ons op te nemen voor eventuele vragen. Door verder gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met de wijzigingen.

 

8. Contacten

Mocht u vragen hebben over dit document, dan kunt u contact opnemen met:

 • De afgevaardigde Functionaris voor gegevensbescherming en zijn team op dit adres.
 • Per post: UBISOFT ENTERTAINMENT SA (responsable de traitement), 2, rue du Chêne Heleuc – 56910 Carentoir (Frankrijk)

 Voor enige andere vragen, met name met betrekking tot het hacken van u Account, problemen met online betalen of het gebruik van onze producten en diensten, Kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Ubisoft.

Plaatselijke contacten:  

 • Canada

Legal Department (Juridische dienst)

Adres: Ubisoft: 5505 St-Laurent Blvd., Suite 5000, Montréal, Québec, H2T 1S6, Canada

 • Zuid-Korea

Ms. Eun-Mi Kim (김은미)

Adres: 28 Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul

E-mail: Ubisoft_Privacy_Korea@generalagent.co.kr

Telefoonnummer: 02-736-8275

 • Verenigde Staten

Ubisoft, Inc. Attn: Privacy Rights Administrator c/o Legal Department

Adres: 625ird Street San Francisco, 94107 CA, USA

[1] "Uw privacy is geen spel"