CHARTER FOR ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER
CHARTER FOR ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Charter for anvendelse af personoplysninger

"Your privacy is not a game" [1]

Hos Ubisoft skaber vores teams originale og mindeværdige oplevelser, der gør det muligt for vores spillere at more sig, dele med hinanden og udfolde sig gennem spil, apps, websteder og online-tjenester. Dette er, hvad vi kalder vores "Tjenester".

For at du skal kunne få fornøjelse af vores Tjenester, anvender vi oplysninger, der vedrører dig, og vi betragter det som en æressag at overholde spillereglerne!

Hvis du ønsker at forstå, hvordan vi anvender dine oplysninger, samt lære at kende og udøve dine rettigheder, er det her, det foregår!

 

1. Hvad er en personoplysning?

En "Personoplysning" (eller "Oplysning") er enhver information, der gør det muligt at identificere dig:

 • enten direkte, for eksempel dit fornavn og efternavn, din e-mailadresse og dit telefonnummer;
 • eller indirekte, for eksempel din kontos brugeridentifikation, din IP-adresse, din cookie-identifikation eller dine spilledata.

Gå til afsnit 3 "I hvilke tilfælde indsamler Ubisoft dine Oplysninger, og til hvilket formål?" for at få nærmere at vide, hvilke Oplysninger, Ubisoft indsamler om dig.

 

2. Kan mindreårige få adgang til vores Tjenester?

Hvis du er mindreårig, afhænger den alder, fra hvilken du kan oprette en Ubisoft-konto eller få adgang til visse af vores Tjenester, af dit bopælslands lovgivning for personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til artiklen om mindreåriges adgang til vores Tjenester i vores Brugsbetingelser for Tjenesterne.  

 

3. I hvilke tilfælde indsamler Ubisoft dine Oplysninger, og til hvilket formål?

Vi indsamler dine Oplysninger, når:

a)    Du opretter en Ubisoft-konto (din "Konto").

Vi indsamler dit brugernavn, dit password, din e-mailadresse, din fødselsdato og dit land. Visse Oplysninger, såsom dit brugernavn, offentliggøres for at gøre det muligt for andre at finde dig på vores Tjenester.

Når du opretter din Konto, kan du samtidig beslutte at tilmelde dig Ubisofts e-mailomdelte nyhedsbrev. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement:

 • enten ved at klikke på opsigelseslinket sidst i hvert nyhedsbrev,
 • eller på din Kontos administrationsside i afsnittet "Fortrolighed og kommunikation".

Bare rolig, selv hvis du opsiger dit abonnement, vil du altid modtage de e-mails, der er nødvendige for brugen af din Konto (for eksempel hvis du glemmer dit password).

b)    Du tilgår vores Tjenester ved hjælp af din brugeridentifikation på et socialt netværk eller en ekstern platform (fx Facebook, Twitch).

Vi indsamler de Oplysninger, du har accepteret at dele via det betragtede sociale netværk eller den betragtede eksterne platform.

c)     Du foretager indkøb inde i vores spil og på vores online-tjenester.

Vi indsamler de nødvendige Oplysninger til at kunne behandle købet, for eksempel dit efternavn og fornavn, din postadresse og e-mailadresse, dit land, dine bankoplysninger og din købshistorik. Disse Oplysninger sendes til de partnere/tjenesteydere, der forvalter betalingen og leveringen (for yderligere oplysninger, se afsnit 5 "Hvem deler Ubisoft dine Personoplysninger med?").

d)    Du anvender vores spil, apps, websteder og online-tjenester på en computer eller mobiltelefon.

Vi indsamler for eksempel:

 • Dine spilledata, med henblik på at forbedre din oplevelse og vores Tjenesters sikkerhed, for eksempel: spilleniveauer, belønninger, placeringer, gennemførte spillemissioner, statistiske data såsom spilletid eller anvendelse af de forskellige funktioner, samt data forbundet med eventuelle programfejl og funktionsforstyrrelser.

 • Dine tilslutnings- og browsingdata, med henblik på driften og sikkerheden af vores Tjenester, for eksempel: de besøgte sider, dit apparats og din tilslutnings identifikation (IP-adresse, MAC-adresse), dato og klokkeslæt for tilslutningen, information om den anvendte browser og det anvendte operativsystem.

Vi anvender forskellige teknikker, såsom cookies, til at indsamle disse Oplysninger, når du anvender vores Tjenester eller besøger en tredjeparts websted, på hvilket vi og vores partnere viser indhold eller analyserer anvendelsen deraf.

Vi tillader visse af vores partnere at registrere og/eller tilgå Cookies på din terminal. Deres anvendelse heraf er underlagt de betragtede partneres charter for anvendelse af personoplysninger og ikke nærværende Charter.

For at modsætte dig registreringen af Cookies eller bede om at få dem slettet, samt for at se en liste over de partnere, der har tilladelse til at gemme og/eller tilgå disse Cookies, henvises til side om administration af Cookies.

Du kan også indstille din browser, så du bliver informeret, når der registreres Cookies på din terminal, eller du kan deaktivere registreringen af Cookies. Se hvordan i din browsers Hjælpemenu. Denne indstilling kan påvirke din evne til at foretage online-køb eller tilgå visse funktioner i vores Tjenester, idet disse Cookies kan være nødvendige, for at de virker.

e)     Du spiller et Ubisoft-spil på en konsol.

Vi kan for eksempel indsamle din alder, dit land, dit brugernavn og din e-mailadresse, der er oplyst på dine konsoller, for at lette oprettelsen af en konto.

Vi indsamler også oplysninger, der videregives af konsolfabrikanterne, såsom for eksempel din konsolidentifikation, dine spilledata samt data forbundet med eventuelle programfejl og funktionsforstyrrelser.

f)     Du diskuterer med andre spillere (forum, chat, Ubisoft-sider på de sociale netværk).

Vi indsamler for eksempel dit brugernavn, din IP-adresse, dato og klokkeslæt, og vi opbevarer indholdet i dine meddelelser for at gøre det muligt for dig at kommunikere med andre spillere under sikre forhold.

g)    Du eksponeres for reklamer eller brugertilpasset indhold på vores eller vores partneres Tjenester.

Vi indsamler for eksempel din alder og dit køn, den viste reklame og hvor mange gange, du har set den, dens placering i spillet og din terminals identifikation. Vi indsamler ligeledes oplysninger om dine handlinger i forbindelse med reklamen, såsom for eksempel de besøgte websteder, besøgets tidspunkt og varighed.

Vi kan kombinere de Oplysninger, vi indsamler, når du bruger vores Tjenester, med oplysninger fra vores partnere. Vi kombinerer også disse Oplysninger med demografiske undersøgelser, reklameundersøgelser, markedsundersøgelser og andre analytiske undersøgelser.

Vi kan anvende samtlige dine Oplysninger, som vi har indsamlet, til at tilbyde dig brugertilpassede reklamer, produkter, tjenester eller indhold ("Brugertilpasset indhold") via vores eller vores partneres Tjenester.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage eller modsætte dig brugertilpasningen af reklamer? Gå til afsnit 6 "Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?", og derefter til afsnittet "Valg og ændring af mening".

h)    Du deltager i en konkurrence eller en opinionsundersøgelse organiseret af Ubisoft.

Vi indsamler for eksempel dit efternavn og fornavn, din fødselsdato, din postadresse og e-mailadresse.

Vi anvender disse Oplysninger til at organisere konkurrencen eller opinionsundersøgelsen, sende dig tilbud og/eller udføre intern statistik.

i)     Du kontakter os via Ubisofts Kundesupportportal eller via de sociale netværk.

Hvis du kontakter os via Ubisofts Kundesupportportal, indsamler vi for eksempel, alt efter arten af din forespørgsel, dit efternavn og fornavn, dit brugernavn, din e-mailadresse, din fødselsdato, dit land, din konsolidentifikation og de spil, der er registreret på din Konto.

Hvis du kontakter os via de sociale netværk, indsamler vi visse Oplysninger, der findes på din profil.

Vi anvender udelukkende disse Oplysninger til at besvare dine forespørgsler bedst muligt.

j)     Du overholder ikke spillereglerne.

Når du anvender vores Tjenester, beder vi dig overholde vores Brugsbetingelser for Tjenesterne og reglerne for god opførsel, der er knyttet til vores Tjenester, og som har til formål at beskytte vores brugere, vores medarbejdere, og mere generelt Ubisofts rettigheder.

Hvis du ikke overholder disse regler, kan du blive pålagt sanktioner, navnlig i tilfælde af dårlig sportsånd, snyderi eller toksisk adfærd. Vi opbevarer dine Oplysninger i den tid, der er nødvendig for at pålægge disse sanktioner, for eksempel din Kontos identifikation, dine spilledata, din IP-adresse, din terminals identifikation og din diskussionshistorik.

 

4. Hvor længe opbevarer Ubisoft dine Personoplysninger?

Vi opbevarer dine Oplysninger i den tid, der er nødvendig for at udføre de operationer, de blev indsamlet til, undtagen når lovgivningen fastsætter en anden opbevaringstid.

For eksempel opbevarer vi de Oplysninger, der er knyttet til din Konto, indtil den lukkes. I visse tilfælde kan Oplysningerne blive opbevaret længere, for eksempel når de skal bruges til at pålægge en sanktion.

 

5. Hvem deler Ubisoft dine Personoplysninger med?

Vi kan dele dine Oplysninger med:

 • Tekniske tjenesteydere, der bidrager til levering af Tjenesterne (fx levering af produkter, promovering af Tjenesterne, online-betaling, bekæmpelse af dårlig sportsånd, snyderi og toksisk adfærd). I deres egenskab af underleverandører er disse tjenesteydere underlagt de samme forpligtelser som Ubisoft med hensyn til at overholde den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

 • Partnere, der anvender dine Oplysninger til at tilbyde dig brugertilpassede reklamer eller Indhold.
  • Ønsker du at vide, hvem Ubisofts partnere er? Så gå til siden om administration af Cookies.
  • Ønsker du at trække dit samtykke til denne deling af dine Oplysninger tilbage? Gå til afsnit 6 "Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?", og derefter til afsnittet "Valg og ændring af mening".

 •  Andre selskaber, udelukkende i tilfælde af overførsel af Ubisofts aktiviteter.

 • Administrative eller retslige myndigheder, for at kontrollere, at Ubisoft anvender Oplysningerne korrekt, eller i forbindelse med en undersøgelse, under overholdelse af de i loven fastsatte betingelser. Ubisoft kontrollerer altid, at forespørgslen er legitim.

I disse tilfælde kan dine Oplysninger blive overført til lande uden for EU, som garanterer et tilsvarende niveau af beskyttelse. I tilfælde af overførsel til andre lande garanteres beskyttelsen af dine Oplysninger navnlig af underskrivelsen af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen.

 

6. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?

 • Rekvirere en kopi af dine Oplysninger - "Adgang og portabilitet": Du kan til enhver tid rekvirere en kopi af de Oplysninger, der er knyttet til din Konto, for eksempel for at se dem, anvende dem selv eller videregive dem til en anden tjenesteyder. Hvordan gør du? Ubisoft har forenklet proceduren til udøvelse af din ret:

 Gå til din Kontos administrationsside i afsnittet "Fortrolighed og kommunikation", og vælg "Downloade dine oplysninger".

 Hvis du er blevet pålagt en sanktion på vores Tjenester, kan vi ikke give dig adgang til Oplysninger, der er knyttet til denne sanktion, for at sikre, at vi fortsat kan opdage og gribe ind over for en sådan adfærd.

 •  Rette i dine Oplysninger - "Berigtigelse": Du har ret til at berigtige dine Oplysninger, når de er forkerte eller ufuldstændige (fx for at ændre din leveringsadresse). Hvordan gør du?

 Gå til din Kontos administrationsside i afsnittet "Kontooplysninger".

 •  Vælge og ændre mening - "Indsigelse og tilbagekaldelse": Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller modsætte dig modtagelsen af nyhedsbreve eller reklame-e-mails, brugertilpasning af reklamer eller deling af dine Oplysninger med vores partnere (andre end filialer og tekniske tjenesteydere).
  • din Kontos administrationsside i afsnittet "Fortrolighed og kommunikation",
  • siden om administration af Cookies for at indstille administrationen af Cookies,
  • for visse af vores mobile spil, i fortrolighedsindstillingerne,
  • på din telefon eller tablet, i indstillingerne, ved at aktivere "Limit Ad Tracking" på Apple-telefoner eller ved at aktivere "Opt-out of Ads Personalization" på Android-telefoner.

 • Slette din Konto - "Ret til at blive glemt": Du kan bede om at få lukket din Konto, og dermed slettet de dertil knyttede Oplysninger. Hvordan gør du?

 Gå til din Kontos administrationsside i afsnittet "Kontooplysninger" og derefter "Lukke din Ubisoft-konto".

 Hvis du er blevet pålagt en sanktion på vores Tjenester, kan vi ikke slette Oplysninger, der er knyttet til denne sanktion, for at sikre, at vi fortsat kan opretholde den.

 • Begrænse anvendelsen af dine Oplysninger - "Begrænsning af behandlingen": Du har også ret til at bede om, at dine Oplysninger ikke længere anvendes, eller at de ikke slettes, imens din forespørgsel behandles. For at gøre dette, skal du kontakte Ubisofts Kundesupport her.

For at udøve dine rettigheder, hvis du ikke har nogen Konto, eller for at få svar på ethvert andet spørgsmål om udøvelsen af disse rettigheder, kan du til enhver tid kontakte Ubisofts Kundesupport.

Hvis du, efter at have kontaktet os, mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, kan du indgive en reklamation til tilsynsmyndigheden i dit land.

Til Howrse/Equideow-tjenesterne:

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder over dine data ved at kontakte den dedikerede kundeservice: https://support.owlient.eu , og administrere din konto på den dedikerede kontoadministrationsside: https://equideow.com/member/account/.

7. Hvorfor kan Ubisoft bruge dine Oplysninger?

Vi kan bruge dine Oplysninger i et af følgende tilfælde:

 • Der foreligger en kontrakt mellem dig og Ubisoft for levering af Tjenester til dig. Du indgår denne kontrakt med Ubisoft, når du accepterer Brugsbetingelserne for Tjenesterne.

 • Der foreligger en legitim interesse fra Ubisofts side (eller en rimelig forventning fra brugernes side) om at levere dig den bedst mulige oplevelse, for eksempel for at varetage Tjenesternes sikkerhed, moderere spillemiljøet, besvare dine forespørgsler eller sende dig nyhedsbreve.

 • Der foreligger et samtykke til at tilbyde dig reklamer, produkter, tjenester eller indhold, der er tilpasset som funktion af din brugerprofil.

Ubisoft kan ændre nærværende dokument til enhver tid. Vi vil informere dig om de væsentligste opdateringer, og vi opfordrer dig til jævnligt at holde øje med dette dokument og at kontakte os i tilfælde af spørgsmål. Din fortsatte anvendelse af vores Tjenester indebærer din accept af disse ændringer.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål om nærværende dokument, kan du kontakte:

 • den ansvarlige for beskyttelse af personoplysninger her.
 • pr. brev til: UBISOFT ENTERTAINMENT SA (responsable de traitement), 2, rue du Chêne Heleuc – 56910 Carentoir – Frankrig

 For ethvert andet spørgsmål, og navnlig hvis dit spørgsmål angår misbrug af din konto, et problem vedrørende online-betaling, eller brugen af vores produkter og tjenester, bedes du kontakte Ubisofts Kundesupport.

Lokale kontakter

 • Canada

Att.: Legal Department (Retsafdelingen)

Adresse: Ubisoft: 5505 St-Laurent Blvd., Suite 5000, Montréal, Québec, H2T 1S6, Canada

 • Sydkorea

Att.: Ms. Eun-Mi Kim (김은미)

Adresse: 28 Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul

E-mail: Ubisoft_Privacy_Korea@generalagent.co.kr

Telefonnummer: 02-736-8275

 • USA

Att.: Ubisoft, Inc. Attn: Privacy Rights Administrator c/o Legal Department

Adresse: 625 Third Street San Francisco, 94107 CA, USA

[1] "Dit privatliv er ikke et spil"