ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Your privacy is not a game“ [1]

Naše týmy Ubisoft vytvářejí originální a pamětihodné zkušenosti, aby se naši hráči pobavili, podělili a rozveselili pomocí her, aplikací, internetových stránek a on-linových služeb (toho, co nazýváme naše „Služby“).

Abyste mohli našich Služeb využívat, používáme údaje, které se vás týkají, a pokládáme za otázku cti dodržovat pravidla hry!

Abyste pochopili, jak používáme vaše údaje, abyste znali svá práva a uplatňovali je: není nic jednoduššího, vše se odehrává zde.

 

1. Co je osobní údaj?

Osobní údaj“ (nebo „Údaj“), to je jakákoli informace, která vás ztotožňuje:

 • přímo, například vaše příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa a číslo telefonu;
 • nepřímo, například váš identifikátor účtu, IP adresa, identifikátor Cookie nebo údaje ze hry.

Chcete-li se dozvědět přesněji, které Údaje o vás společnost Ubisoft shromažďuje, přejděte do oddílu 3 „Ve kterých případech společnost Ubisoft shromažďuje vaše Údaje a za jakým účelem?“.

 

2. Mohou nezletilí získat přístup k našim službám?

Jste-li nezletilý, věk, ve kterém si můžete vytvořit účet Ubisoft nebo získat přístup k některým našim Službám, se mění podle zákona vaší země týkajícího se osobních údajů. Více o tomto najdete v odstavci zabývajícím se přístupem nezletilých k našim Službám v našich Podmínkách využívání služeb.   

 

3. Ve kterých případech společnost Ubisoft shromažďuje vaše Údaje a za jakým účelem?

Sbíráme vaše Údaje, když:

a)    Vytváříte si účet Ubisoft (váš „Účet“).

Shromažďujeme váš pseudonym, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a zemi. Některé Údaje, jako váš pseudonym, jsou zveřejněny, aby vás vaše komunita mohla najít v našich Službách.

Při vytváření vašeho Účtu máte možnost spravovat vaše přihlášení k newsletteru společnosti Ubisoft e-mailem. Můžete se kdykoli odhlásit:

Buďte ubezpečeni, i v případě odhlášení budete stále dostávat e-maily nezbytné pro fungování vašeho Účtu (například zapomenete-li heslo).

b)    Připojujete se k našim Službám pomocí identifikátorů sociální sítě nebo externí platformy (např.: Facebook, Twitch).

Shromažďujeme Údaje, s jejichž sdílením prostřednictvím příslušné sociální stě či externí platformy jste souhlasili.

c)     Nakupujete v našich hrách a našich on-line službách.

Shromažďujeme Údaje nezbytné ke zpracování tohoto nákupu, například vaše příjmení, křestní jméno, poštovní a e-mailovou adresu, zemi, bankovní údaje a historii nákupů. Tyto Údaje budou odeslány našim partnerským poskytovatelům služeb, kteří se zabývají platbou a dodávkou (více o tomto najdete v odstavci 5 „S kým společnost Ubisoft sdílí vaše Osobní údaje?“).

d)    Používáte naše hry, aplikace, internetové stránky a on-linové služby na počítači nebo mobilním telefonu.

Shromažďujeme například:

 • Vaše údaje ze hry, abychom zlepšili vaše zkušenosti a bezpečnost našich Služeb, například: dosažené úrovně hry, odměny, žebříčky, provedené herní úkoly, statistiky jako dobu hry nebo používání různých funkcí stejně jako údaje týkající se případných škodlivých programů a poruch.

 • Vaše údaje o připojení a pohybu, abychom umožnili fungování a bezpečnost našich Služeb, například: navštívené stránky, identifikátor vašeho přístroje a připojení (IP adresa, MAC adresa), data a hodiny připojení, informace o použitém prohlížeči a o operačním systému.

Používáme různé technologie jako soubory Cookie ke sběru těchto Údajů, když používáte naše Služby nebo navštěvujete stránky třetích stran, na kterých my i naši partneři zobrazujeme obsah nebo analyzujeme jeho použití.

Některým našim partnerům umožňujeme umisťovat soubory Cookie a přistupovat k souborům Cookie z vašeho koncového zařízení. Jejich používání podléhá zásadám používání osobních údajů příslušných partnerů a nikoli těchto Zásadám.

Ohledně podání námitky proti umisťování souborů Cookie nebo žádosti o jejich odstranění i získání seznamu partnerů, kteří mohou skladovat a/nebo přistupovat k těmto souborům Cookie, přejděte na stránku správy souborů Cookie.

Také můžete nastavit váš prohlížeč, abyste byl/a informován/a o umístění souborů Cookie na vašem koncovém zařízení, a nebo deaktivovat umístění souborů Cookie pomocí nabídky „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Toto nastavení může ovlivnit vaši schopnost nákupu on-line nebo přístupu k některým funkcím našich Služeb, jelikož tyto soubory Cookie jsou nezbytné pro jejich správné fungování.

e)     Hrajete hru Ubisoft na konzoli.

Můžeme shromažďovat například váš věk, zemi, pseudonym a e-mailovou adresu, zadané na vašich konzolích, abychom vám zjednodušili vytvoření účtu.

Shromažďujeme také údaje předané výrobci konzolí, jako například váš identifikátor konzole, vaše údaje ze hry stejně jako údaje týkající se případných škodlivých programů a poruch.

f)     Diskutujete s ostatními hráči (fórum, chat, stránky Ubisoft na sociálních sítích).

Shromažďujeme například váš pseudonym, IP adresu, datum, čas a ukládáme obsah vašich zpráv, abychom vám umožnili komunikovat s jinými hráči v zabezpečeném prostředí.

g)    Jste vystaveni reklamám nebo individuálně upraveným obsahům na našich Službách nebo službách našich partnerů.

Shromažďujeme například váš věk a pohlaví, šířenou reklamu a počet, kolikrát jste ji zobrazil/a, její umístění ve hře a identifikátor vašeho koncového zařízení. Sbíráme rovněž informace o vašich činnostech v souvislosti s reklamou, jako například navštívených stránkách, návštěvních hodinách a době.

S našimi partnery kombinujeme Údaje sebrané, když používáte naše Služby. Tyto Údaje kombinujeme také s demografickými, reklamními studiemi, průzkumy trhu nebo s dalšími analytickými průzkumy.

Můžeme používat veškeré vaše Údaje, které jsme shromáždili, abychom vám mohli nabízet reklamy, výrobky, služby či individuálně upravené obsahy („Individuálně upravené obsahy“) prostřednictvím Služeb a služeb našich partnerů.

Chcete zrušit svůj souhlas nebo vyslovit námitku proti individuální úpravě reklam? Viz oddíl 6 „Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit?“, pak odstavec „Zvolit a změnit názor“.

h)    Účastníte se soutěžní hry nebo průzkumu pořádaného společností Ubisoft.

Shromažďujeme například vaše příjmení, křestní jméno, datum narození, poštovní a e-mailovou adresu.

Tyto údaje používáme k pořádání soutěžní hry nebo průzkumu, k zasílání reklamních nabídek a/nebo provádění vnitřních statistik.

i)     Kontaktujete nás prostřednictvím portálu Služeb zákazníkům Ubisoft nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Kontaktujete-li nás prostřednictvím Služeb zákazníkům, shromažďujeme například vaše příjmení, křestní jméno, e-mailovou adresu, datum narození, zemi, identifikátor konzole a hry uložené ve vašem účtu, podle vašich požadavků.

Kontaktujete-li nás prostřednictvím sociálních sítí, shromažďujeme některé údaje vyskytující se ve vašem profilu.

Tyto Údaje využíváme pouze k tomu, abychom mohli lépe plnit vaše požadavky.

j)     Nedodržujete pravidla hry

Používáte-li naše Služby, žádáme vás, abyste dodržovali naše Podmínky využívání Služeb a etické kodexy týkající se našich Služeb, jejichž cílem je ochrana našich uživatelů, našich zaměstnanců a obecněji práv společnosti Ubisoft.

Nedodržujete-li tato pravidla, můžete být potrestán/a, zejména v případě nefér hře, podvodu nebo toxicity. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k uplatnění těchto trestů, například váš identifikátor účtu, údaje ze hry, vaši IP adresu, identifikátor vašeho koncového zařízení a vaši historii diskusí.

 

4. Jak dlouho společnost Ubisoft archivuje vaše Osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k provedení operací, k nimž byly shromážděny, pokud ovšem zákon nestanoví odlišnou dobu uchování.

Například Údaje, které se týkají vašeho Účtu, uchováváme až do jeho uzavření. V některých případech lze Údaje uchovávat déle, například pokud nám umožňují uplatnit trest.

 

5. S kým společnost Ubisoft sdílí vaše Osobní údaje?

Vaše Údaje můžeme sdílet s:

 • Pobočkami společnosti Ubisoft, které se podílejí na dodávce Služeb (Ketchapp, Green Panda Games, Kolibri Games, ...). Více informací o skupině můžete najít na naší příslušné internetové stránce: https://www.ubisoft.com/en-us/company/overview.aspx

 • Techničtí poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na dodávkách Služeb, (např.: dodávka výrobků, propagace Služeb, platba on-line, boj proti nefér hře, podvodu a toxicitě). Jako subdodavatelé mají tito poskytovatelé stejné povinnosti jako společnost Ubisoft dodržovat platné zákony týkající se ochrany osobních údajů.

 • Partneři, kteří používají vaše Údaje, aby vám nabízeli reklamy nebo individuálně upravené obsahy.
  • Chcete vědět, kdo jsou partneři společnosti Ubisoft? Přejděte na stránku správy souborů Cookie.
  • Chcete zrušit svůj souhlas s tímto sdílením Údajů? Přejděte na oddíl 6 „Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit?“, pak odstavec „Zvolit a změnit názor“.

 • Další společnosti, pouze v případě přenosu činností společnosti Ubisoft.

 • Správní či právní orgány pro ověření řádného používání Údajů společností Ubisoft nebo pro potřeby vyšetřování za dodržení podmínek stanovených zákonem. Společnost Ubisoft vždy ověřuje oprávněnost žádosti.

V těchto případech mohou být vaše Údaje předány do zemí mimo Evropskou unii, které zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení. V případě přenosu do jiných zemí je ochrana vašich Údajů zajištěna zejména podpisem standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

 

6. Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit?

 • Získat kopii vašich Údajů – „Přístup a přenositelnost“: Můžete si vyžádat kopii Údajů týkajících se vašeho Účtu kdykoli, například abyste si je mohli prohlédnout, sami je použít nebo předat jinému poskytovateli. Jak to udělám? Společnost Ubisoft zjednodušila tento postup, abyste mohli uplatnit své právo:

 Přejděte na stránku správy vašeho Účtu do oddílu „Důvěrnost a komunikace“, pak „Stáhnout vaše údaje“.

 Pokud jste byl(a) potrestán(a) ohledně našich Služeb, nemůžeme vám poskytnout přístup k Údajům týkajícím se vašeho trestu, abychom si zachovali naši schopnost zjistit či jednat proti takovému chování.

 •  Opravit některý z vašich Údajů – „Oprava“: Máte právo na opravu vašich Údajů, jsou-li nepřesné či neúplné (např.: změnit dodací adresu). Jak to udělám?

 Přejděte na stránku správy vašeho Účtu, do oddílu „Informace o účtu“.

 •  Zvolit a změnit názor – „Námitka a zrušení“ Můžete kdykoli zrušit svůj souhlas nebo podat námitku proti dostávání newsletterů nebo reklamních e-mailů, proti individuální úpravě reklam nebo sdílení vašich Údajů s našimi partnery (mimo pobočky a technické poskytovatele):
  • na stránce správy vašeho Účtu, v oddílu „Důvěrnost a komunikace“.
  • na stránce správy souborů Cookie pro nastavení parametrů souborů Cookie,
  • Pro některé naše mobilní hry, v parametrech důvěrnosti,
  • Na vašem telefonu či tabletu, v parametrech aktivací „Limit Ad Tracking“ na telefonech Apple nebo aktivací „Opt-out of Ads Personalization“ na telefonech Android.

 • Odstranit váš účet – „Právo být zapomenut“: Můžete požádat o uzavření vašeho Účtu, a tedy odstranění Údajů, které jsou s ním spojené. Jak to udělám?

 Přejděte na stránku správy vašeho Účtu, do oddílu „Informace o účtu“, pak „Uzavřít váš účet Ubisoft“.

 Pokud jste byl(a) potrestán(a) ohledně našich Služeb, nemůžeme odstranit Údaje týkající se vašeho trestu, abychom si ho mohli zachovat.

 • Omezit použití vašich Údajů – „Omezení zpracování“: Rovněž máte právo požádat, aby vaše Údaje již nebyly používány nebo nebyly odstraněny po dobu zpracování vaší žádosti. Proto kontaktujte Služby zákazníkům Ubisoft zde.

Pro uplatnění vašich práv, pokud nemáte Účet, nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně uplatnění těchto práv kdykoli kontaktujte Služby zákazníkům Ubisoft.

Pokud se domníváte, že poté, co jste nás kontaktovali, nebyla vaše práva dodržena, máte možnost zaslat reklamaci kontrolnímu úřadu vaší země.

Pro služby Howrse/Equideow:

Můžete kdykoli uplatnit svá práva na své údaje tak, že se obrátíte na specializovaný zákaznický servis: https://support.owlient.eu , a spravovat svůj účet na specializované stránce pro správu účtu: https://equideow.com/member/account/.

7. Proč může společnost Ubisoft používat vaše Údaje?

Vaše Údaje můžeme používat v následujících případech:

 • Existence smlouvy mezi vámi a společností Ubisoft, aby vám poskytovala Služby. Tuto smlouvu uzavíráte se společností Ubisoft a souhlasíte s Podmínkami využívání služeb.

 •  Oprávněný zájem společnosti Ubisoft (nebo přiměřené očekávání uživatelů), aby vám poskytla co nejlepší zkušenost, například pro zajištění bezpečnosti Služeb, mírnění komunity, plnění vašich požadavků nebo zasílání newsletterů.

 • Souhlas s nabízením reklam, výrobků, služeb nebo individuálně upravených obsahů podle vašeho uživatelského profilu.

Společnost Ubisoft může tento dokument kdykoli upravit. Budeme vás informovat o hlavních aktualizacích a vyzýváme vás, abyste si tento dokument pravidelně pročítali nebo nás kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů. Pokud pokračujete v používání našich Služeb, souhlasíte s úpravami.

 

8. Kontakty

Máte-li nějaký dotaz ohledně tohoto dokumentu, můžete kontaktovat:

 • Inspektora ochrany údajů a jeho tým zde.
 • Poštou: UBISOFT ENTERTAINMENT SA (správce údajů), 2, rue du Chêne Heleuc – 56910 Carentoir (Francie)

 Ohledně jakýchkoli dalších dotazů, zejména pokud se váš dotaz týká napadení vašeho účtu, problému s on-line platbou nebo použití výrobků a služeb, kontaktujte Služby zákazníkům Ubisoft.

Místní kontakty

 • Kanada

K rukám: Legal Department (Právní oddělení)

Adresa: Ubisoft: 5505 St-Laurent Blvd., Suite 5000, Montréal, Québec, H2T 1S6, Kanada

 • Jižní Korea

K rukám: Ms. Eun-Mi Kim (김은미)

Adresa: 28 Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Soul

E-mail: Ubisoft_Privacy_Korea@generalagent.co.kr

Telefonní číslo: 02-736-8275

 • Spojené státy americké

K rukám: Ubisoft, Inc. Attn: Privacy Rights Administrator c/o Legal Department

Adresa: 625ird Street San Francisco, 94107 CA, USA

[1] „Váš soukromý život není hra“