INFORMACJE PRAWNE
INFORMACJE PRAWNE

Informacje Prawne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona i udostępniana przez firmę Ubisoft EMEA, SAS o kapitale 11 959 727 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Créteil pod numerem 432 573 624, z siedzibą pod adresem 2, avenue Pasteur 94160 Saint Mandé, Francja.

Numer VAT wewnątrzwspólnotowy: FR79432573624

Dyrektor publikacji: Yves Guillemot, prezes

Telefon: 00 48223060063

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

1. Należysz do graczy?

Zakecany skorzystanie z naszego portalu pomocy Ubisoft, który:

 • zapewnia dostęp do przydatnych FAQ, w których znajdziesz odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania naszych użytkowników,
 • pozwoli ci zadać nam pytania na temat naszych produktów oraz potencjalnie napotkanych przez ciebie problemów,
 • pozwoli ci zgłosić nam zawartość bądź zachowania zauważone w naszych grach oraz usługach, w tym działania nielegalne, poprzez dedykowany formularz kontaktowy. Znajdziesz w nim możliwość wyboru rodzaju uciążliwej zawartości, na jaką udało ci się natknąć, a także przekazania nam w razie potrzeby dodatkowych informacji i załączników.

Możesz także zgłaszać nam innych użytkowników bezpośrednio w naszych grach, korzystając z opcji „Zgłoś”.

 

2. Należysz do organów ścigania?

Jeśli reprezentujesz organy ścigania jednego z krajów Unii Europejskiej i chcesz przesłać nam:

 • wniosek o podjęcie działania przeciwko jednemu lub większej liczbie wystąpień nielegalnej zawartości, zawsze zawieraj w swojej wiadomości wszystkie elementy wspomniane w artykule 9 aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act), tj.:
  • przywołanie podstawy prawnej nakazu zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym;
  • uzasadnienie wyjaśniające powody, dla których dane informacje stanowią nielegalne treści, przez odesłanie do co najmniej jednego szczególnego przepisu prawa Unii lub prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
  • informacje służące wskazaniu organu wydającego nakaz;
  • jasne informacje umożliwiające dostawcy usług pośrednich zidentyfikowanie i zlokalizowanie nielegalnych treści, takie jak co najmniej jeden dokładny adres URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje;
  • informacje na temat mechanizmów odwoławczych przysługujących dostawcy usług pośrednich i odbiorcy usługi, który przekazał treści;
  • w stosownych przypadkach, informacje o tym, który organ powinien otrzymać informacje o działaniach podjętych w odpowiedzi na nakazy.
 • wniosek o udostępnienie określonych informacji na temat jednej lub większej liczby odbiorców naszych usług, zawsze zawieraj w swojej wiadomości wszystkie elementy wspomniane w artykule 10 aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act), tj.:
  • przywołanie podstawy prawnej nakazu zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym;
  • informacje służące wskazaniu organu wydającego nakaz;
  • jasne informacje umożliwiające dostawcy usług pośrednich zidentyfikowanie konkretnego odbiorcy lub odbiorców, na temat których poszukiwane są informacje, takie jak co najmniej jedna nazwa rachunku lub niepowtarzalne identyfikatory;
  • uzasadnienie wyjaśniające cel, dla którego wymaga się udzielenia informacji oraz dla którego wymóg przekazania informacji jest niezbędny i proporcjonalny w celu określenia, czy odbiorcy usług pośrednich przestrzegają mającego zastosowanie prawa Unii lub prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, chyba że nie można podać takiego uzasadnienia z przyczyn związanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem lub ściganiem przestępstw;
  • informacje na temat mechanizmów odwoławczych przysługujących dostawcy i zainteresowanym odbiorcom danej usługi;
  • w stosownych przypadkach, informacje o tym, do którego organu należy przekazać informacje o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz.

Prosimy wziąć także pod uwagę, że:

 • wnioski powinny mieć zawsze formę upoważnienia bądź dokumentu referencyjnego z oficjalną pieczęcią oraz podpisem pełnomocnika organów ścigania lub kontaktującego się z nami przedstawiciela, co pozwoli nam zweryfikować ich legalność,
 • wnioski powinny wymagać od nas jedynie udostępnienia informacji zebranych już w celu świadczenia naszych usług oraz pozostających pod naszą kontrolą,
 • zakres terytorialny wniosków powinien być ograniczony do ściśle niezbędnego dla osiągnięcia wskazanego celu,
 • wnioski powinny być przesyłane w języku angielskim lub francuskim bądź w języku ojczystym wnioskodawców, o ile dołączone zostanie tłumaczenie na język angielski,
 • wnioski powinny być przesyłane na wskazany adres e-mail: govrequests@ubisoft.com.

DRES TEN JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA ORGANÓW ŚCIGANIA. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZECIWKO OSOBOM WYKORZYSTUJĄCYM POWYŻSZY ADRES W ZŁEJ WIERZE, JAKO ŻE DZIAŁANIA TAKIE MOGĄ UNIEMOŻLIWIĆ NAM SPRAWNE ODPOWIADANIE NA ZASADNE WNIOSKI ORGANÓW ŚCIGANIA.