LEGAL INFO - UBISOFT EMEA
LEGAL INFO - UBISOFT EMEA

Deze website wordt bewerkt en gehost door de vennootschap Ubisoft EMEA, vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van 11.959.727 euro, ingeschreven in het handelsregister van Créteil onder nummer 432 573 624 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 2, avenue Pasteur 94160 Saint Mandé, Frankrijk.

Intracommunautair BTW-nummer: FR79432573624

Hoofdredacteur: Yves Guillemot, President

Supportafdeling: http://support.ubi.com

Telefoon: 020-7006097