LEGAL INFO - UBISOFT-EMEA
LEGAL INFO - UBISOFT-EMEA

Deze website wordt bewerkt en gehost door de vennootschap Ubisoft EMEA, vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van 11.959.727 euro, ingeschreven in het handelsregister van Bobigny onder nummer 432 573 624 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 28, rue Armand Carrel, 93100 Montreuil-sous-Bois, Frankrijk.

Intracommunautair BTW-nummer: FR79432573624

Hoofdredacteur: Yves Guillemot, President

Supportafdeling: http://support.ubi.com

Telefoon: 020-7006097