PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI UBISOFT

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI UBISOFT

Vaše osobní údaje.

Společnost Ubisoft shromažďuje vaše osobní údaje během vaší registrace k našim produktům, při používání webových stránek společnosti Ubisoft, videoher, mobilních aplikací, online obchodu či dalších služeb („Služby“) nebo v případě, že nás jiným způsobem kontaktujete online. Tyto osobní údaje využíváme pro následující účely: poskytování vámi vyžádaných produktů nebo Služeb vaší osobě, vytvoření vašeho uživatelského profilu, zasílání informací o našich produktech nebo Službách a vaší registraci, a pokud vyjádříte souhlas, pak také k zasílání marketingových informací a k odpovídání na vámi zaslanou korespondenci.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ubisoft Entertainment SA, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft, Inc., Ubisoft Mobile Games, Red Storm Entertainment, Inc. a Blue Byte GmbH jsou součástí stejné skupiny společností (dále společně jako společnost „Ubisoft“ nebo „my“). Respektujeme práva našich zákazníků na ochranu osobních údajů a zavazujeme se tyto osobní údaje, které o vás shromažďujeme, chránit. Vytvořili jsme proto toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom tak stanovili zásady pro řízení shromažďování, uchovávání a používání informací, které nám poskytujete. Používáním služeb společnosti Ubisoft vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, tyto Služby prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo toto Prohlášením o ochraně osobních údajů měnit, a proto si prosím čas od času toto prohlášení opět prostudujte, abyste byli informováni o případných změnách. Pokud budete Služby nadále používat, vyjadřujete tím svůj souhlas s těmito změnami.

Regulátor: Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel 93108 Montreuil-sous-Bois, Francie.

Obsah:

 1. Kdy společnost Ubisoft shromažďuje vaše osobní údaje?
 2. Jaké osobní údaje společnost Ubisoft shromažďuje?
 3. Co se stane, pokud odmítnu osobní údaje poskytnout?
 4. Jak je tomu u jiných webových stránek?
 5. Zveřejňuje společnost Ubisoft moje osobní údaje? Kdo má přístup k mým osobním údajům?
 6. Používá společnost Ubisoft soubory cookie, sledování IP adres nebo jiné pasivní prostředky pro shromažďování informací?
 7. Kdo shromažďuje moje osobní údaje a jak budou využívány?
 8. S kým společnost Ubisoft sdílí moje osobní údaje?
 9. Mohu rozhodovat o tom, jak budou moje osobní údaje využívány?
 10. Jakým způsobem mohu přistupovat ke svým osobním údajům?
 11. Shromažďuje společnost Ubisoft osobní údaje o dětech mladších 12 let?
 12. Jaká bezpečnostní opatření používá společnost Ubisoft pro ochranu mých osobních údajů?
 13. Jakým způsobem mohu společnost Ubisoft ve věci osobních údajů kontaktovat?
 14. Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání

1. Kdy společnost Ubisoft shromažďuje vaše osobní údaje?

Společnost Ubisoft shromažďuje vaše osobní údaje při různých příležitostech, když probíhá vaše interakce s našimi Službami, kupujete naše produkty nebo v případě, že nás kontaktujete jiným způsobem. Obecně platí, že osobní údaje jsou shromažďovány, když (a) používáte Službu, (b) vytvoříte Účet, (c) uskutečníte nákup v rámci našich Služeb, (d) vytvoříte uživatelsky generovaný obsah, (e) sledujete reklamy v rámci našich služeb, (f) přihlásíte se k odběru bulletinu, (g) kontaktujete zákaznický servis společnosti Ubisoft a během relací technické podpory, (h) zúčastníte se soutěže nebo sázení (i) chatujete s jinými uživateli Služeb, (j) přejete si podílet se na testování beta verze nebo stáhnout opravu či demonstrační verzi a (k) sdílíte naše kanály sociálních médií a jiné komunitní webové stránky nebo k nim jinak přispíváte.

Ať jde o jakoukoli z uvedených činností, osobní údaje shromažďujeme pouze v rozsahu, který je považován za nezbytný k plnění vašich požadavků a našich zákonných obchodních cílů.

2. Jaké osobní údaje společnost Ubisoft shromažďuje?

Pro přístup k určitým Službám budete potřebovat Účet u společnosti Ubisoft. Během vytváření vašeho Účtu vás požádáme o vaši přezdívku, heslo, e-mailovou adresu, datum narození (nebo věk) a zemi původu. Tyto informace jsou pro vytvoření Účtu nezbytné. V případě jiných Služeb vás společnost Ubisoft může požádat o další osobní údaje související se Službou, jako telefonní číslo, poštovní adresa nebo geografická poloha (např. budete požádáni o poštovní adresu při nákupu produktu v našem online obchodě, aby vám společnost Ubisoft mohla produkt doručit na vaši poštovní adresu). Návštěvníci kupující zboží nebo služby prostřednictvím našeho online obchodu musí kromě jména držitele kreditní karty, data narození, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy poskytnout platné číslo a datum platnosti kreditní karty. Navíc můžeme shromažďovat demografické údaje, jako váš věk, pohlaví, oblíbený styl hraní a zařízení, které vlastníte nebo hodláte zakoupit. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Ubisoft neshromažďuje ani neuchovává žádné informace o kreditních či debetních kartách ani žádné další bankovní údaje.

Společnost Ubisoft shromažďuje osobní údaje prostřednictvím internetových formulářů. Například nový uživatel kterékoli ze Služeb může být vyzván k registraci poskytnutím svého jména, data narození či věku, telefonního čísla a poštovní adresy. Tyto informace budou spojeny s vaším účtem, aby bylo možno vás identifikovat během budoucích návštěv kterékoli ze Služeb. Společnost Ubisoft rovněž shromažďuje a uchovává osobní údaje, které nám odešlete e-mailem nebo je zveřejníte na naší elektronické nástěnce.

Společnost Ubisoft může shromažďovat osobní údaje v síti, platformě nebo službě třetí strany: hraním hry společnosti Ubisoft prostřednictvím sociální sítě nebo jiné platformy třetí strany nebo připojením k takové síti, platformě či službě třetí strany prostřednictvím jednoho z našich produktů udělujete společnosti Ubisoft oprávnění (1) shromažďovat, uchovávat a používat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů jakékoli a veškeré osobní údaje, které jste svolili sociální síti nebo jiné platformě třetí strany poskytovat společnosti Ubisoft na základě vašich nastavení v sociální síti či platformě třetí strany, a (2) sdílet kterékoli a veškeré osobní údaje se sociální sítí či jinou platformou třetí strany prostřednictvím rozhraní API (Application Programming Interface) sociální sítě / platformy třetí strany. Váš souhlas s těmito podmínkami nastane, když se připojíte k síti, platformě či službě třetí strany prostřednictvím našich produktů a/nebo služeb, a/nebo když se připojíte, „přijmete“ či „povolíte“ (nebo jiné podobné označení) jednu z našich aplikací prostřednictvím sociální sítě nebo jiné platformy či služby třetí strany.

3. Co se stane, pokud odmítnu osobní údaje poskytnout?

Pokud budete společností Ubisoft vyzváni k poskytnutí osobních údajů a tyto údaje neposkytnete, pak může takové odmítnutí vést k omezení možnosti zpracování vašeho požadavku na registraci produktu online, vytvoření Účtu, registraci do soutěže, nákup v našem online obchodě nebo žádosti o technickou podporu.

4. Jak je tomu u jiných webových stránek?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na Služby, u kterých Prohlášení o ochraně osobních údajů zpřístupněno společností Ubisoft a ne na webové stránky, sítě nebo platformy udržované jinými společnostmi či organizacemi, na které můžeme poskytovat odkazy. Vezměte však prosím na vědomí, že přejdete-li na cizí stránky nebo stránky třetích stran z našich Služeb, pak na těchto jiných stránkách toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pozbývá platnosti. Činnost takových služeb třetích stran je mimo kontrolu společnosti Ubisoft, a společnost proto nemůže a nezaručuje bezpečnost jakýchkoliv osobních údajů sdělených na stránkách třetích stran.

5. Zveřejňuje společnost Ubisoft moje osobní údaje? Kdo má přístup k mým osobním údajům?

Služby společnosti, jako Uplay.com, mohou nabízet funkci veřejného profilu („Veřejný profil“), která vám umožňuje zveřejňovat informace, včetně osobních údajů, na veřejný internet. S výjimkou ustanovení uvedeného na příslušných stránkách Veřejného profilu budou informace, které odešlete nebo zadáte do vašeho Veřejného profilu, podřízeny úrovni utajení, kterou zvolíte při přihlášení, a nastavení utajení můžete kdykoli změnit. Ve výchozím stavu jsou určité aspekty Veřejného profilu nastaveny na „veřejné“. Tyto aspekty Veřejného profilu, které jsou určeny jako „veřejné“, budou viditelné pro všechny, včetně osob nezaregistrovaných v rámci prostředí společnosti Ubisoft, a mohou být indexované a zobrazované prostřednictvím veřejných vyhledávačů, pokud vás někdo vyhledá. Jestliže zveřejníte vaše osobní údaje do Veřejného profilu, včetně videa, obrázku nebo fotografie, měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou prohlížet, shromažďovat, kopírovat a/nebo používat jiní uživatelé bez vašeho svolení. Za odhalení vašich Osobních údajů, mj. včetně videí, obrázků nebo fotografií, které se rozhodnete odeslat do Služeb společnosti Ubisoft, jiným uživatelům neodpovídáme. Mějte prosím také na paměti, že Osobní údaje, které nám poskytnete jako součást vašeho Veřejného profilu, mohou odhalit nebo umožnit jiným osobám rozpoznat stránky vašeho života, které jste nechtěli uvést na vašem Veřejném profilu přímo (např. obrázek může odhalit vaše pohlaví).

Určité služby mohou obsahovat nástroj pro vyhledávání přátel. Použitím našich nástrojů pro vyhledávání přátel berete na vědomí, že používání těchto nástrojů vám pomůže najít vaše kontakty a rovněž umožní vašim kontaktům spojit si váš Účet ve službě Uplay, případně jiné účty společnosti Ubisoft (a související herní nároky, včetně her, které hrajete na počítačích, mobilních telefonech a konzolích), s vaším profilem sociální sítě a/nebo e-mailovou adresou. Výsledný seznam vašich přátel, který může být přístupný na všech stránkách společnosti Ubisoft, podléhá tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pamatujte, že přátelé, které se rozhodnete začlenit do kteréhokoli seznamu přátel, mohou být schopni vás najít a/nebo identifikovat v kontextu různých produktů a Služeb společnosti Ubisoft a mohou vidět profily a informace, které jste zviditelnili pro ně nebo pro všechny. Obdobně platí, že společnost Ubisoft může rovněž shromažďovat či přijímat informace o vaší osobě od jiných uživatelů společnosti Ubisoft, kteří se rozhodnout odeslat své e-mailové a jiné kontakty. Tyto informace budeme ukládat a používat především k tomu, abychom vám a vašim přátelům pomohli se spojit.

6. Používá společnost Ubisoft soubory cookie, sledování IP adres nebo jiné pasivní prostředky pro shromažďování informací?

Soubory cookie. Společnost Ubisoft ve Službách používá soubory cookie. Soubor „cookie“ je drobná informace, kterou webové stránky často ukládají do počítače uživatelů a jejímž účelem je záznam dat. Soubory cookie neobsahují jména osob, e-mailové adresy ani jiné informace, ze kterých lze určit totožnost uživatele. Jedná se obvykle o informace umožňující rychlou identifikaci počítače uživatele a „zapamatování si“ informací o návštěvě uživatele. Společnost Ubisoft může nastavit soubory cookie pro váš webový prohlížeč při návštěvě našich stránek, používání našich produktů nebo návštěvě webové stránky, na které společnost Ubisoft poskytuje adresy, obsah nebo analytické informace. Společnost Ubisoft například používá soubory cookie pro sledování vybraných položek ve vašem nákupním košíku v našem online obchodě a pro zapamatování identifikačních údajů vašeho Účtu. Soubory cookie můžete deaktivovat nebo nastavit, aby vás prohlížeč při odesílání souborů cookie do vašeho počítače upozornil. Nicméně to může ovlivnit vaši schopnost nakupovat online nebo přistupovat k určitým funkcím našich Služeb. Každý prohlížeč je jiný; informace o změně nastavení souborů cookie najdete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Vedle použití souborů cookie v síti webových stránek společnosti Ubisoft může společnost Ubisoft umožnit určitým partnerům nastavení a přístup k jejich vlastním souborům cookie na vašem počítači. Použití souborů cookie těmito společnosti podléhá jejich vlastnímu prohlášení o ochraně osobních údajů, nikoli Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Ubisoft. Pečlivě je prosím prostudujte. Více informací o souborech cookie naleznete na webové stránce http://www.allaboutcookies.org. Seznam společností, které mohou implementovat a/nebo přistupovat k souborům cookie na vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení, a informace o způsobu jejich odhlášení, najdete na webu https://legal.ubi.com/cookies/

IP adresy. Společnost Ubisoft rovněž sleduje IP (Internet Protocol) adresy z důvodu bezpečnosti a zabezpečení. IP adresa je číslo, které používají počítače v síti k identifikaci vašeho počítače při každém vašem přihlášení k internetu.

Další pasivně shromažďované informace. Společnost Ubisoft může sama nebo s pomocí analytických nástrojů třetích stran shromažďovat osobně neidentifikovatelné údaje ohledně herního hardwaru, návyků, chování a používání našich Služeb vaší osobou a jinými uživateli. Společnost Ubisoft tyto informace shromažďuje za účelem lepšího přizpůsobení našich Služeb zájmům uživatelů a zlepšování kvality našich Služeb. Shromažďované informace mohou zahrnovat mimo jiné následující: unikátní identita zařízení, včetně MAC adresy, unikátní identifikátor konzole, mobilního telefonu, tabletu a konzole nebo jiné identifikátory a nastavení zařízení, poskytovatel připojení k internetu, operátor, operační systém, informace o hardwaru, informace o lokalizaci, datum a čas strávený ve Službách, herní skóre, herní metriku, dosažené výkony, žebříčky, čas hraní a statistika, využití funkcí, převodní kurzy reklam, peněžní kurzy, historie nákupů a další podobné informace. Společnost Ubisoft využívá technologie poskytování reklam třetích stran, které mohou shromažďovat informace v důsledku poskytování reklam ve Službách, a které mohou v našich Službách zobrazovat behaviorální a nebehaviorální reklamy. Informace shromažďované a používané pro cílenou reklamu mohou obsahovat mimo jiné následující: věk a pohlaví, počet zobrazení reklamy, unikátní identita zařízení nebo jiné identifikátory a nastavení zařízení, informace o vašem používání produktů a Služeb, kompatibilní mobilní terminál a jiné internetové stránky (včetně stránek třetích stran a mobilních internetových stránek), které zobrazíte (a rovněž datum a čas zobrazení), poskytnuté reklamy, umístění a délka reklam ve hře a vaše reakce na reklamy (pokud nějaká byla). Analytické nástroje a technologie poskytování reklam může využívat soubory protokolu na serveru, webové signály, soubory cookie, sledovací pixely a jiné technologie pro shromažďování uvedených informací a může kombinovat informace shromážděné v jiných Službách společnosti Ubisoft s informacemi shromážděnými z jiných webových stránek, produktů a služeb třetích stran a s demografickými, reklamními, marketingovými a jinými analytickými průzkumy. Samy osobě nejsou tyto informace osobními údaji; pokud však společnost Ubisoft zkombinuje kterékoli takové informace s osobními údaji, bude s nimi manipulovat jako s osobními údaji podléhajícími tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam partnerů, jejichž analytické nástroje a technologie poskytování reklam jsou používány v našich Službách, najdete na webu https://legal.ubi.com/cookies/. Společnost Ubisoft vyvíjí maximální úsilí, aby vám poskytla odkazy na vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů našich partnerů, podle nichž jsou jejich nástroje a technologie používány, a pokud je k dispozici, pak i odkaz umožňující odhlásit se z jejich služeb

Informace pasivně shromažďovaná společností Ubisoft mohou být použity v souhrnné formě nebo pro identifikaci specifických návyků vaší osoby nebo jakéhokoli jednotlivce.

7. Kdo shromažďuje moje osobní údaje a jak budou využívány?

Informace, které odešlete do našich Služeb, jsou shromažďovány a používány společností Ubisoft tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Navíc může společnost Ubisoft používat sdělené informace pro zasílání reklamních nebo propagačních materiálů, včetně informací o speciálních slevách, propagačních nabídkách a ostatních zajímavých akcích, a to v souladu s vašimi preferencemi. Vaše osobní údaje také používáme pro naše interní marketingové a demografické studie, abychom mohli neustále zlepšovat Služby, které vám poskytujeme, a lépe uspokojovat vaše potřeby. Navíc může společnost Ubisoft používat vaše osobní údaje mimo tyto Služby, aby vám mohla poskytovat produkty, služby nebo reklamy, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat.

Čas od času může společnost Ubisoft z technických důvodů ke shromažďování osobních údajů jménem společnosti Ubisoft využít také dodavatele třetích stran. Tyto třetí strany poskytují společnosti Ubisoft interní podporu prostřednictvím provozování některých ze Služeb, které vám poskytujeme, a to včetně e-mailových služeb, zpracování plateb v rámci našich Služeb a našeho online obchodu a online doručení produktů. Pokud zadáváme třetím stranám činnosti shromažďování osobních údajů naším jménem, pak od těchto třetích stran vyžadujeme, aby pracovaly v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a dodržovaly ho. I když osobní údaje, které poskytnete při žádosti o takové Služby poskytují tito dodavatelé třetích stran a ne samotná společnost Ubisoft, nesdílejí vaše osobní údaje s třetími stranami a tyto osobní údaje sdílené s těmito třetími stranami nebudou využívány pro marketingové účely bez vašeho souhlasu.

Mějte prosím na paměti, že vaše osobní údaje mohou být odesílány, uchovávány a zpracovávány v Kanadě. Zákony na ochranu osobních údajů a další kanadské zákony byly Evropskou komisí vyhodnoceny jako dostatečné pro zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních dat. Mějte prosím na paměti, že společnost Ubisoft může duplikovat informace o vás ve vlastních databázích společnosti Ubisoft z technických důvodů nebo pro jiné účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. S kým společnost Ubisoft sdílí moje osobní údaje?

Společnost Ubisoft může sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny společností společnosti Ubisoft a s technickými partnery popisovanými v 7. kapitole. Takové sdílení informací nám umožňuje poskytovat vám informace o Službách, které by vás mohly zajímat. V rozsahu, ve kterém mají naše korporátní přidružené organizace a/nebo techničtí partneři přístup k vašim informacím, budou dodržovat postupy, které jsou minimálně stejně restriktivní, jako postupy popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Čas od času nás oslovují firmy a organizace nabízející produkty nebo služby, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. V takových případech můžeme vaše osobní údaje s těmito třetími stranami sdílet, a to v souladu s vašimi preferencemi a po obdržení vašeho souhlasu. Snažíme se omezit použití vámi poskytnutých informací pouze na takové nabídky, které byste podle našeho názoru rádi obdrželi. Pokud si nepřejete dostávat informace od partnerů z řad takových třetích stran, můžete zasílání takových informací kdykoli odmítnout, včetně doby vaší registrace, odesláním žádosti naší společnosti (viz 13. kapitolu) nebo úpravou preferencí na stránce preferencí vašeho Účtu.

Rozhodnete-li se propojit váš účet u společnosti Ubisoft s herním účtem výrobce vaší konzole, pak bude společnost Ubisoft s takovými stranami sdílet pouze informace týkající se vašeho věku, země, data narození a e-mailové adresy. Takovým třetím stranám nebudou sdělovány žádné jiné osobní údaje, jako např. informace o kreditní kartě nebo bydlišti.

Uživatelský obsah. Ve spolupráci s důvěryhodnými marketingovými partnery vám v našich Službách a na stránkách a službách třetích stran můžeme poskytovat užitečnější a zajímavější reklamní obsah. To můžeme provádět sdílením nebo sdružením osobních údajů, které jste nám poskytli ve Službách, s informacemi (které mohou zahrnovat osobní údaje), které jste poskytli marketingovým partnerům třetích stran. Pokud nechcete, aby společnost Ubisoft sdružovala vaše osobní údaje s důvěryhodnými partnery za účelem přizpůsobování reklamy a jiného uživatelského obsahu v našich službách a na stránkách a službách třetích stran pro vaši osobu, nezaškrtávejte prosím políčko označené „Sdílet moje údaje s vybranými třetími stranami“ v okamžiku vytváření vašeho Účtu nebo kdykoli v nastavení vašeho Účtu. Pokud políčko související s tímto uživatelským obsahem nezaškrtnete nebo se kdykoli rozhodnete jiným způsobem nepoužívat tento uživatelský obsah zrušením zaškrtnutí políčka v nastavení vašeho Účtu, společnost Ubisoft nebude nadále sdílet vaše osobní údaje s partnery pro přizpůsobení reklam a jiného uživatelského obsahu pro vaši osobu ode dne vašeho požadavku. Pamatujte prosím, že odhlášení od uživatelského obsahu nezmění chování třetích stran ohledně shromažďování informací o Službách. Způsob zrušení shromažďování informací třetími stranami je popsán výše v části „Další pasivně shromažďované informace“. Seznam důvěryhodných marketingových partnerů najdete na webu legal.ubi.com/activesharing/

9. Mohu se rozhodnout nadále nepřijímat sdělení společnosti Ubisoft?

Jakmile se zaregistrujete k našim Službám a/nebo zakoupíte jeden z našich produktů, společnost Ubisoft vám bude zasílat propagační sdělení o svých produktech a Službách, které by vás mohly zajímat, e-mailem. Spolu se zaslaným sdělením vám společnost Ubisoft poskytuje možnost zrušit přijímání budoucích sdělení od společnosti Ubisoft.

Pokud nechcete, aby vám společnost Ubisoft zasílala sdělení o speciálních slevách nebo propagačních nabídkách, můžete odběr těchto sdělení zrušit v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů nebo zasláním žádosti na:

 • e-mailovou adresu emea-email-support@ubisoft.com
 • poštovní adresu Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, France (v anglickém jazyce)

10. Jakým způsobem mohu přistupovat ke svým osobním údajům?

Pokud si z jakéhokoliv důvodu přejete dotázat se na, prohlédnout si, opravit nebo odstranit osobní údaje shromažďované o vaší osobě společností Ubisoft nebo jejími technickými partnery, zašlete nám prosím e-mailovou zprávu na adresu emea-email-support@ubisoft.com nebo pište na adresu Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-Bois, France (v anglickém jazyce). Rádi pro vás dle potřeby zkontrolujeme, zaktualizujeme nebo odstraníme vaše údaje. Nicméně i přesto si vaše údaje ponecháme v naší evidenci, a to za účelem řešení sporů, vymahatelnosti smluv, z důvodu technických nebo právních požadavků nebo záležitostí týkajících se zabezpečení, integrity nebo provozu našich Služeb.

11. Shromažďuje společnost Ubisoft osobní údaje o dětech mladších 12 let?

Pokud není v příslušné Službě společnosti Ubisoft výslovně uvedeno jinak, Služby společnosti Ubisoft jsou určeny pro širokou veřejnost. Společnost Ubisoft doporučuje rodičům a zákonným zástupcům, aby s dětmi trávili čas, během kterého jsou online. Nabádáme rodiče, aby učili svoje děti nikdy bez dovolení při používání internetu nesdělovat svoje skutečná jména, adresy nebo telefonní čísla. Ochranu osobních údajů získaných od dětí pokládáme za mimořádnou povinnost. Proto u dětí mladších 12 let požadujeme při registraci ke kterékoliv z našich Služeb uvedení e-mailové adresy či jiných kontaktních údajů jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce, který bude společností Ubisoft kontaktován, aby byl informován, schválil, upravil nebo zamítl registraci svého dítěte. Společnost Ubisoft si vyhrazuje právo si kdykoliv vyžádat písemný doklad o souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Dokud rodič nebo zákonný zástupce neodpoví společnosti Ubisoft dle jejích pokynů, bude používání Služeb dítětem omezeno.

12. Jaká bezpečnostní opatření používá společnost Ubisoft pro ochranu mých osobních údajů?

Vaše soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů bereme velice vážně. Za účelem ochrany vašich osobních údajů společnost Ubisoft uplatňuje náležitá bezpečnostní opatření, kterými je zajištěno zabezpečení, integrita a důvěrnost informací, které jste nám poskytli. Pro ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním používáme účinná bezpečnostní opatření. Aby bylo zajištěno utajení vašich osobních údajů, používáme standardizované postupy, jako šifrovaná komunikace, fyzicky zabezpečené místnosti, brány firewall a systémy ochrany heslem.

Navíc používáme přiměřené postupy, které zajistí, že třetí strany shromažďující osobní údaje naším jménem, vždy poskytnou kromě dodržení požadavků tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů dostatečnou ochranu osobních údajů.

13. Jakým způsobem mohu společnost Ubisoft ve věci osobních údajů kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů, stížností nebo připomínek týkajících se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našeho využívání vašich osobních údajů, se prosím obracejte na správce Prohlášení o ochraně osobních údajů prostřednictvím:

 • e-mailové adresy emea-email-support@ubisoft.com nebo
 • poštovní adresy Ubisoft EMEA SAS, 28 rue Armand Carrel, 93108, Montreuil-sous-bois, France (v anglickém jazyce)

14. Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání

Podmínky tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou součástí našich Podmínek používání. Podmínky používání naleznete na adrese:

Všechny termíny psané velkými písmeny použité v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů mají stejný význam jako termíny definované v Podmínkách používání, které najdete na webu legal.ubi.com